ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ 13 Απριλίου: Ακολουθία Νυμφίου, ώρα 7.30 μ.μ. στον Ενοριακό Ναό. Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ: Ακολουθία Νυμφίου, ώρα 7.00 μ.μ. στο Μοναστήρι. Μ. ΤΡΙΤΗ: Ακολουθία Νυμφίου, ώρα 7.30 μ.μ. στον Ενοριακό Ναό. Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ: Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία, ώρα 6.30 π.μ. στον Ενοριακό Ναό. Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ: Όρθρος Μ. Πέμπτης, ώρα 6.00 μ.μ. στον Ενοριακό Ναό. ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ, ώρα 8.00 μ.μ. στον Ενοριακό Ναό. Μ. ΠΕΜΠΤΗ: Εσπερινός και Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου, ώρα 7.30 π.μ. στο Μοναστήρι. Μ. ΠΕΜΠΤΗ: Η Ακολουθία των Αγίων Παθών (12 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ), ώρα 7.00 μ.μ. στον Ενοριακό Ναό. Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ακολουθία Μεγάλων Ωρών, ώρα 8.00 π.μ. Μέγας Εσπερινός ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ, ώρα 10.00 π.μ. στον Ενοριακό Ναό. Μνημόνευση κεκοιμημένων στο Κοιμητήριο της Καλλιμασιάς. Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Η Ακολουθία του "ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ", ώρα 5.00 μ.μ. στο Μοναστήρι. Η Ακολουθία του "ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ", ώρα 5.00 μ.μ. στον Ενοριακό Ναό. Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ώρα 6.00 - 7.00 π.μ. στον Ενοριακό Ναό. Εσπερινός και Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου, ώρα 7.30 π.μ. στον Ενοριακό Ναό.

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

13 Ἀπριλίου 2014 - Κυριακὴ ΣΤ΄ τῶν Βαΐων

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 15
Κυ­ρια­κὴ ΣΤ΄ τῶν Βα­ΐ­ων
13 Ἀ­πρι­λί­ου 2014
Ἰ­ω­άν­νου ιβ, 1-18

Θρι­αμ­βευ­τι­κὰ, μέ­σα ἀ­πὸ τὶς ἐ­πευ­φη­μί­ες τοῦ πλή­θους καὶ τὶς ζη­τω­κραυ­γὲς τοῦ ὄ­χλου, ἀ­γα­πη­τοὶ μου ἀ­δελ­φοί, εἰ­σέρ­χε­ται ὁ Χρι­στός στὰ Ἱ­ε­ρο­σό­λυ­μα. Δι­α­ψεύ­δει ὅ­μως τὶς προσ­δο­κί­ες τοῦ λα­οῦ, για­τί ἡ πο­ρεί­α του δὲν συν­δέ­ε­ται μὲ ἐ­ξου­σί­ες καὶ δό­ξες κο­σμι­κές, ἀλ­λὰ εἶ­ναι ὁ Βα­σι­λιὰς ποὺ θὰ ἀ­κο­λου­θή­σει τὸ δρό­μο τοῦ Γολ­γο­θὰ καὶ τοῦ Σταυ­ροῦ, δί­νον­τας μί­α ἄλ­λη δι­ά­στα­ση στὴν ἔν­νοι­α τῆς ἐ­ξου­σί­ας.

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Πρώτη πυρκαγιά σε αγροτική έκταση και άμεση κατάσβεση χάρη τους εθελοντές

Η πρώτη πυρκαγιά σε αγροτική έκταση εξαιτίας των υπολειμμάτων καύσης καλλιεργειών, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 8 Απριλίου στην περιοχή Κουζίκο στον Καταρράκτη.

Τόσο ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ τόσο δικός μας

της Γεωργίας Κοκκώδη

«Ο καινούριος μαθητής στο σχολείο είναι λίγο διαφορετικός από τους άλλους…»

«Ο μαθητής δε συναλλάσσεται με τα άλλα παιδιά…»

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

6 Ἀπριλίου 2014 - Κυριακὴ Ε΄ τῶν Νηστειῶν

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 14
Κυ­ρια­κὴ Ε΄ τῶν Νη­στει­ῶν
6 Ἀ­πρι­λί­ου 2014
Μάρ­κου ι, 32-45

Ἡ κα­τα­νυ­κτι­κὴ πε­ρί­ο­δος τῆς Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, ὁ­δεύ­ει πρὸς τὸ τέ­λος της.

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Συμμετοχή Ιεράς Μητροπόλεως Χίου στην αντισεισμική άσκηση "Σφίγγα 2014"

Η Ιερά Μητρόπολη Χίου, ύστερα σχετικό αίτημα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου, συμμετέχει στην άσκηση σεισμικής ετοιμότητας "Σφίγγα 2014", με την κρούση των καμπανών των Ιερών Ναών για την έναρξη της άσκησης. 

Για να μπορέσουν να ειδοποιηθούν άμεσα και ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες στην άσκηση (και ιδιαίτερα τα Σχολεία, όλων των βαθμίδων), οι Εφημέριοι θα βρίσκονται στους Ιερούς Ναούς από τις 9 ως τις 10 το πρωί της Πέμπτης 3 Απριλίου 2014 και θα αναμένουν τηλεφώνημα για την ακριβή ώρα κρούσης των καμπανών. Μόλις ενημερωθούν θα χτυπήσουν τις καμπάνες για 1 λεπτό σαν να επρόκειτο για φωτιά-κίνδυνο. 

Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Την Πέμπτη ξεκινά η μεγάλη αντισεισμική άσκηση «ΣΦΙΓΓΑ 2014»

Για την πρωτοποριακή άσκηση πεδίου «ΣΦΙΓΓΑ 2014», που ο Δήμος Χίου πραγματοποιεί σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενημέρωσαν το μεσημέρι της Δευτέρας οι Θλιβίτου Αθηνά, Αντιδήμαρχος Δήμου Χίου, Βορριάς Νικόλαος, Υπεύθυνος Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, Δήμου Χίου και Κωστίμπα Αναστασία, Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, Δήμου Χίου, διότι το χρονικό διάστημα της εκτέλεσης της, θα εμπλακούν πολλές υπηρεσίες και φορείς και καλό είναι να μη δημιουργηθεί κάποια σύγχυση στους πολίτες.

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

30 Μαρτίου 2014 - Κυριακὴ Δ΄ τῶν Νηστειῶν

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 13
Κυριακὴ Δ΄ τῶν Νηστειῶν
30 Μαρτίου 2014
Μάρκου θ, 17-31

Ἀληθινὸ πρότυπο ζωῆς, ζωντανῆς καὶ αὐθεντικῆς πίστης εἶναι ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακας, τὴ μνήμη τοῦ ὁποίου ὅρισε νὰ τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας τὴν Δ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν. Τὸ μεγάλο αὐτὸ πνευματικὸ ἀνάστημα, δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνας ταπεινὸς ἀσκητής. Ἔπλεε ὅμως μέσα στὸ πέλαγος τῆς θείας Χάριτος. Ἦταν ὁ κατ’ ἐξοχὴν ἀσκητὴς τοῦ θεοβάδιστου ὅρους Σινᾶ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἀπὸ τὶς σχολές Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν, ἀνακοινώνεται ὃτι οἱ συναντήσεις γιὰ τὸ μήνα Ἀπρίλιο θὰ πραγματοποιηθοῦν τὶς παρακάτω ἡμέρες καὶ ὧρες:

Πέμπτη 3 Ἀπριλίου 2014 στὶς 7μ.μ. στὴν ἐνοριακή αἴθουσα τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Εὐστρατίου Θυμιανῶν.

Δευτέρα 7 Ἀπριλίου 2014 στὶς 7μ.μ. στὴν ἐνοριακή αἴθουσα τοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας Ἐρειθιανῆς.

Έγιναν οι συστάσεις με την τουλίπα ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΠΕ

Ήταν παλιοί γνώριμοι, τους συντρόφευαν από τα παιδικά τους χρόνια, τους συναντούσαν στους αγρούς των Νοτιοχώρων κάθε χρόνο την άνοιξη. Γνωρίζονταν εξ όψεως, είχαν αγκαλιαστεί αρκετές φορές αλλά δεν είχαν ποτέ συστηθεί με αυτόν τον τρόπο.

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Άσκηση Πεδίου με την κωδική ονομασία «ΣΦΙΓΓΑ 2014»

Άσκηση Πεδίου από το Δήμο Χίου με την κωδική ονομασία «ΣΦΙΓΓΑ 2014», θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Ο.Α.Σ.Π. και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (Δ/νση Πολιτικής Προστασίας), με σκοπό τη δοκιμή ετοιμότητας στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για Σεισμό σε επίπεδο Δήμου Χίου – Άσκηση Αντισεισμικής Προστασίας.

Η Άσκηση θα γίνει στη Χίο την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 με τη συμμετοχή όλων των υπηρεσιών και φορέων του Δήμου Χίου.

Για την ενημέρωση των δημοτών γι’ αυτή την πρωτοποριακή άσκηση οι αρμόδιοι θα παραθέσουν συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 και ώρα 12 στο Δημαρχείο.

Πηγή: www.kounoupi.gr

Δεν έχουν το Θεό τους! Έκλεψαν μεταλλικά καντήλια από το νεκροταφείου του Καταρράκτη

Δεν είχαν το θεό τους οι ιερόσυλοι που έκλεψαν το βράδυ της 24ης προς 25ης Μαρτίου, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τα καντήλια από τους τάφους (περίπου 50) που βρίσκονταν στο εσωτερικό τμήμα του νεκροταφείου του Καταρράκτη. 

Το γεγονός κατήγγειλε στην «Α» ο κάτοικος της περιοχής, Παναγιώτης Στρογγυλός, σχολιάζοντας το θράσος των δραστών, που προφανώς ανήκουν στην ομάδα εκείνων που κλέβουν μεταλλικά αντικείμενα, αποσκοπώντας στην πώληση του μετάλλου και που δεν πτοούνται ούτε όταν πρόκειται να συλήσουν τάφους νεκρών. 

Απάντηση σε ανιστόρητες απόψεις για την Εκκλησία και το 1821

Εκ της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος 

Χωρίς τον ορθόδοξο κλήρο δεν θα πετύχαινε η μεγάλη εθνική εξόρμηση του 1821. Ορισμένοι προπαγανδιστές ξεπερασμένων ιδεολογιών αρνούνται τον ρόλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως φάνηκε και από δημοσιεύματα και τηλεοπτικές εκπομπές των τελευταίων ημερών. Αποδεικνύονται ανιστόρητοι και εμπαθείς.

Ο Γάλλος Πρόξενος Πουκεβίλ, ο οποίος έζησε τα γεγονότα της Ελληνικής Επαναστάσεως, γράφει ότι 100 Πατριάρχες και Επίσκοποι θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και του Αγώνος.

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ.

Καλημέρα σας από τον Κορυδαλλό. 

Φίλε μου, καπετάν Δημήτρη Μελαχροινούδη, σε ευχαριστώ πολύ για ότι κάνεις προς επίτευξη του κοινού μας σκοπού, ώστε να αναγνωρισθούν σαν "Μνημεία της Φύσης" οι τρεις Φυτικοί Μαθουσάλες του Μυροβόλου νησιού μας. Δηλαδή : η Ελιά Liverani - ο Πρίνος του Άγιου Γιάννη στην Κυδιάντα και ο Δρυς του Ορφανίδη στα Σκλαβιά.

Προαγωγή για το Γιώργο Σκανδάλη

Κατά τις πρόσφατες κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (21 Μαρτίου) προήχθη στο βαθμό του πλοιάρχου ο νυν Διοικητής της Ακαδημίας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.

Ο Γιώργος Σκανδάλης, τέως Λιμενάρχης Χίου είναι μεταξύ των 12 αντιπλοιάρχων που προήχθησαν στο βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

Συγχαρητήρια!

Πηγή: www.chiosnews.com

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Ολοκληρώθηκε το 11ο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι

Το 4ο Γυμνάσιο Χίου φιλοξένησε για 11η χρονιά το Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι για μαθητές και μαθήτριες Νηπίου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν το 4ο Γυμνάσιο, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος «Φάρος» Βαρβασίου και ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς.

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Η Καλλιμασιά εορτάζει τη διπλή εορτή του Γένους

Την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και την Επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας εορτάζει και η Καλλιμασιά μας, μαζί με όλη τη Ρωμιοσύνη. 

Αύριο Τρίτη 25η Μαρτίου ο εορτασμός κορυφώνεται με επίκεντρο τον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς, όπου θα τελεστούν ο Πανηγυρικός Όρθρος (ώρα 7.00 π.μ.), η Θεία Λειτουργία και η Δοξολογία (ώρα 10.15 π.μ.) για την Εθνική Εορτή.

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

23 Μαρτίου 2014 - Κυριακὴ Γ΄ τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 12
Κυριακὴ Γ΄ τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)
23 Μαρτίου 2014
Μάρκου η, 34 – θ, 1

«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι». Ο λόγος αὐτὸς τοῦ Χριστοῦ, ἔρχεται νὰ λειτουργήσει ἀνατρεπτικὰ στοὺς παραλογισμοὺς τῆς σημερινῆς ἀνθρωπότητας. Καὶ αὐτὸ γιατί ὁ Χριστὸς μᾶς προσκαλεῖ νὰ ἀκολουθήσουμε μία ἐντελῶς ἀντίστροφη πορεία ἀπὸ ἐκείνη ποὺ συνήθως σπρώχνεται ὁ ἄνθρωπος μὲ τὶς χρεωκοπημένες ὀρθολογιστικὲς προσεγγίσεις του, οἱ ὁποῖες βλέπουμε νὰ τὸν ἀφήνουν τελικὰ ἕρμαιο τῶν πιὸ ψυχρῶν καὶ ἀπαίσιων μορφῶν δουλείας.

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2014 - 31/12/2016

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Ι. Στεφανίδης
Γραμματέας: Παντελής Αντ. Μάντικας
Ταμίας: Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Μέλος: Διαμαντής Βάκης

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο περιόδου 1/1/2011 - 31/12/2013
(υπ' αριθ. 763/2010 απόφαση της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Πλουμίτσα Ν. Θλιβίτη
Γραμματέας: Χαρίκλεια Π. Κουκούλη
Ταμίας: Μαρία Γ. Καρνουπάκη
Μέλη: Λεμονιά Ν. Αργυρούδη
Βαρβάρα Π. Δελάνη
Βιργινία Κ. Ευαγγελινού
Ελένη Θ. Μπογιατζή
Μαρία Μ. Παληά
Μαρία Περ. Πελαντή
Αργυρώ Αν. Σταμούλη

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Παντελής Αντ. Μάντικας
Ταμίας: Νικόλαος Ισ. Ανδρεάδης
Μέλη: Παντελής Ν. Νεαμονίτης
Κωνσταντίνος Αχιλ. Συράκης

Θητεία: 1/1/2011 - 31/12/2013 (υπ' αριθμόν 733/2010 απόφαση Ι. Μητροπόλεως Χίου)

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιο Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008
Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr