Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Ο Σεισμός του 1881 (22 Μαρτίου / 3 Απριλίου 1881)

Bourg de callimasia Cote Orientale *
Το χωριό Καλλιμασιά. Η ανατολική πλευρά του χωριού.

Από το χαλασμό του 1881
Αποσπάσματα από το ανέκδοτο βιβλίο του Δημ. Μελαχροινούδη
Ο Σεισμός του 1881

Χριστέ μου, τσε να βρέθιμε σ` ένα βαθί λαγκάδι,
α λέγαμε τα πάθη μας αφ` το πρωί ος το βράδι (Καλλιμασιώτικο)

HUBERT PERNOT (ETUDES DE LINGUISTIQUE (ETUDESDE LINGVISTIQUE NEO-HELLENIQUE, TOME V1, p.61
Ο σεισμός που κτύπησε τη Χίο και την απέναντι χερσόνησο της Ερυθραίας στις 22 Μαρτίου 1881, απασχόλησε το σύνολο του τύπου της εποχής. Σε όλες τις εφημερίδες δημοσιεύονται τα τηλεγραφήματα του πρακτορείου Χάβα, όπως και ανταποκρίσεις από το λαβωμένο νησί.

Η εφημερίδα «Νέα Σμύρνη», γράφει μεταξύ άλλων:

«...Ο κλονισμός ήτο τοιούτος, ώστε σιδηροί σωλήνες μεγάλου βάρους εθεάθησαν εις το τελωνείον ανατινασσόμενοι επί του μαινομένου εδάφους… Οι κάτοικοι καταδιωκόμενοι απηνώς υπό του θανάτου, έτρεχον ζητούντες σωτηρίαν, εξ ενστίκτου πλέον και ουχί εκ συναισθήσεως… Της σωρείας των ερειπίων εξήρχοντο, δι όλης της νυκτός της επιούσης, υπόκωφοι οι μωγαί και στεναγμοί. Ήσαν κραυγαί οδύνης και επικλήσεως των καλυφθέντων υπό ταύτα δυστυχών, εξαιτουμένων βοήθειαν εκ των τάφων, ένθα η καταστροφή ζώντας έρριψεν αυτούς. Και όμως μέχρι της πρωίας της χθές, η βοήθεια ήταν αδύνατος καθότι ουδείς ακινδύνως ηδύνατο να πλησιάσει. Αι στενωπαί οδοί, η θέα τοσούτου εν μέσω αυτών πλήθους νεκρών, η απειλητική κατάστασις των ορθίων ισταμένων έτι αλλά ετοιμορρόπων ερειπίων και ιδίως οι καταρρίπτοντες ταύτα κατά μικρά διαλείματα ακατάπαυστοι σεισμοί, υπερήρκουν και εν ελλείψει του καταλαβόντος πάντας πανικού, όπως νεκρώσωσι το θάρρος και του μάλλον γενναίου. Ευγενείς τινές και μεγάλαι καρδίαι απεπειράθησαν μολαταύτα να σώσωσι τους ζώντας ταφέντας αδελφούς των, αλλ` οι ακατάπαυστοι σεισμοί και τα φρικτά αυτών επακόλουθα επέβαλαν αυτοίς την διακοπήν. Η εκταφή και νεκρών και ζώντων απαιτεί προκαταρτικάς εργασίας και προνοητικά δια τους εργαζομένους μέτρα και τούτων ήρξατο την πρωίαν της χθες, άμα φθάσαν, το πλήρωμα του αγγελιαφόρου Μπουβέ…

...Ρίγος, γυμνότης, πείνα, σπαραγμός και φρίκη επί των ευανθών λειμώνων και λόφων της, μυροβόλου Χίου, ους ποτίζουσι σήμερον τα δάκρυα των επιζόντων τέκνων της. Οποία συμφορά!».

Οι χιλιάδες των θυμάτων και η ισοπέδωση της πρωτεύουσας και πολλών χωριών της Χίου, προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση. Η βοήθεια σε τρόφιμα και υγειονομικό υλικό, μαζί με είδη στέγασης, άρχισε να φθάνει από παντού. Τις πρώτες μέρες καταφθάνουν 3 κυβερνητικά σκάφη και 13 ξένα πολεμικά και μη. Στην Κων/πολη συστήνεται Γενική Κεντρική Επιτροπή, κάτω από την υψηλή προστασία του Σουλτάνου και των Πρέσβεων. Επίτιμος Πρόεδρος ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Πρόεδρος της επιτροπής ο ζάπλουτος Χιώτης Ζ. Στεφάνοβικ. Σκοπός η συγκέντρωση χρημάτων για τις ανάγκες των πληγέντων. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του Νεολόγου Κων/πόλεως μόλις 4 ημέρες μετά τον σεισμό είχαν συγκεντρωθεί 20.300 λίρες.

Αγήματα πολεμικών πλοίων, όπως του Bouvet που προαναφέρθηκε, ανασύρουν τους καταπλακωμένους τραυματίες και νεκρούς από τα ερείπια. Λόγω αχρηστίας του οδικού δικτύου από τους περιβολότοιχους που έπεσαν, τα πολεμικά, μεταφέρουν τρόφιμα σε απομακρυσμένα χωριά, και παραλαμβάνουν τραυματίες για τα πρόχειρα νοσοκομεία της πόλης. Η Σμύρνη με ενέργειες του νομάρχη Μιδάτ Πασσά, (πιθανά Ελληνικής καταγωγής) στέλλει κάθε μέρα 10.000 οκάδες ψωμί και παντοειδή βοήθεια.

Πρωτοστατεί και το Ελληνικό κράτος, συντρέχοντας με κάθε τρόπο τα θύματα του σεισμού. Το μέγεθος της προσφοράς προκαλεί το φθόνο της Τουρκικής εφημερίδας «Δjεριδεϊ Χαβαδίς» η οποία αφού γράφει ότι «η θεομηνία αυτή δύναται να θεωρηθεί ως θεία τιμωρία», συνεχίζει: «Αι εφημερίδαι έγραψαν ότι η Ελληνική κυβέρνηση, ήτις καραδοκεί πάντοτε ευκαιρίαν, όπως επισπάσηται την εύνοιαν των Χριστιανών νήσων, προέβη εις διαφόρους εράνους υπέρ των Χίων. Βεβαίως δεν θα ενήργει η Ελλάς συνδρομάς, εάν δεν επεδίωκε δι` αυτών τον ανωτέρω σκοπόν. Η Ελληνική κυβέρνησις ουδέποτε επέσχε τοιούτων βοηθειών προκειμένου περί μερών, ένθα οικούσιν, ως εν Χίω, πολλοί Χριστιανοί».

Ο Νεολόγος στο φύλλο του αριθ. 3609 της 28 Μαρτίου αναφέρεται σχετικά: «Σχολίων δεν χρήζουσι ταύτα απαντήσεως. Αλλ` εν ονόματι της δημοσιογραφίας και των ιερωτέρων καθηκόντων του ανθρώπου εκφράζομεν την αποτροποίησιν και την βδελυγμίαν κατ` οργάνου, όπερ προς αίσχος του τύπου απετόλμησε να εκφράσει ύβρεις κατά της αρετής εκείνης, ήτις ουδεμίαν άλλην πατρίδα ή θρησκείαν ή ναόν έχει ή την καρδίαν ανθρώπου και να επιχαίρει ως τυμβορύχος ύαινα ασελγαίνον επί πτωμάτων».
Πηγή: http://www.dafninet.gr/teuxos9/Xalasmos.htm

* Η φωτογραφία είναι από το "Λεύκωμα των ερειπίων της Χίου Συνέπεια των σεισμών της Χίου 22/3 Απριλίου 1881 Φωτογραφίες Αδελφών Καστανια Αθήναι Γεννάδιος Βιβλιοθήκη 1983"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr