Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Ονοματοθεσία οδών Καλλιμασιάς

Με την ανάρτηση στη "διαύγεια" της 900/2015 15ο θέμα Η.Δ. απόφασης εκ της υπ' αριθμ. 35 της 29/12/2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου με τίτλο "Ονοματοδοσία οδών" επισφραγίζεται επίσημα η απόδοση 14 ονομάτων σε 14 οδούς της Δημοτικής κοινότητας Καλλιμασιάς. Για την ιστορία παρατίθενται αυτούσια τα αναρτημένα στη "διαύγεια" κείμενα, αφενός του Τοπικού Συμβουλίου της Δ. Κ. Καλλιμασιάς και αφετέρου του Δ. Σ. Χίου, η οποία εμπεριέχει και την απόφαση της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της 02/2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιμασιάς του Δήμου Χίου. 

Σήμερα την του Μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθ. 23182–26/6/2015 πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου συνήλθε το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιμασιάς σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Ιωνίας (πρώην Δημαρχείο Ιωνίας) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο : «Ονοματοθεσία οδών» 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιμασιάς διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε μελών ήταν, Παρόντες  
1. Γιαννούμης Γεώργιος (Πρόεδρος)  2.Μελαχροινούδης Μιχαήλ (Αντιπρόεδρος) 2. Πυκνής Αριστείδης (Μέλος) 3. Ανδρεάδης Ισίδώρος (Μέλος) 
Απόντες 
Κανένας

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιμασιάς ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και υπογράφονται. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιμασιάς εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο : Ονοματοθεσία οδών 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κατέθεσε την ακόλουθη πρόταση του πρωτοπρεσβύτερου Γεωργίου Κωνσταντίνου του Μιχαήλ για την ονοματοθεσία οδών:

1) Οδός Αγίου Ισιδώρου, από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Καλλιμασιάς- Θολοποταμίου με την οδό που πηγαίνει προς τον Άγιο Ισίδωρο ως το παρεκκλήσιο του Αγίου Ισιδώρου. 

2) Οδός Γεωργίου Ζηλανάκη, η οδός από την Ενοριακή Αίθουσα Καλλιμασιάς και κάτω ως τη συμβολή της με την οδό Αεροπόρου Κώστα Περρίκου, έναντι οικίας Κουμελά Μαρίας (πρώην Ζηλανάκη). 

3) Οδός Δημητρίου Χαρτουλάρη, από το κτίριο της «Προόδου» ως την οικία Ιωάννη Μπαλλή. 

4) Οδός Κωνσταντίνου Κρεατσά, από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Χίου- Καλλιμασιάς-Νενήτων (οικία Στέλιου Χρ. Μπογιατζή) ως την οικία Μαμουλάκη. 

5) Οδός Γιώργη Κρόκου, η οδός που έχει αρχή στη συμβολή της με την οδό Μιχαήλ Μουλάκη και τέλος της στην οδό Πολυδενδρίου. 

6) Οδός Καλλιμασιώτη Ναυτικού, το τμήμα της Ε.Ο. Χίου-Καλλιμασιάς-Νενήτων, από το Κέντρο «Σαράντος» ως τη συμβολή της με την οδό που οδηγεί στον Άγιο Αιμιλιανό (οικία Ιωάννη Γ. Καρνουπάκη) 

7) Οδός Αγίου Αιμιλιανού, η οδός από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Χίου- Καλλιμασιάς-Νενήτων (οικία Ιωάννη Γ. Καρνουπάκη), ως την παραλία του Αγίου Αιμιλιανού. 

8) Οδός Βοτόπου, από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Αιμιλιανού, (όρια οικίας Δέσποινας Σύλλα) ως την οικία Δημητρίου Ι. Κωνσταντίνου. 

9) Οδός Αγίου Ιωάννου, από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Χίου-Καλλιμασιάς- Νενήτων, (παλαιό κυτιοποιείο Ε.Μ.Χ.), ως το λιμανάκι του Αγίου Ιωάννου. 

10) Οδός Μονολιάς, (Justiniani de Moneglia) από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Ιωάννου, (οικία Πελαντή Δημητρίου), ως το τέλος της, μετά την οικία Εκατομμάτη. 

11) Οδός Καμαρίου, από την οικία Τσιλίμη Αθανασίου κατά μήκος της παραλίας, ως μετά το Splash (Ηλία Φαφαλιού) και να συνεχίζει στον (νυν) χωματόδρομο μέχρι την τελευταία οικία ανηφορικά στην πλαγιά με την ομώνυμη ονομασία. 

12) Οδός Μιχαήλ Κεφάλα-Αφεντή, από τη συμβολή της με την οδό Αεροπόρου Περρίκου ως τους Μύλους του Ανέμωνα, στη συμβολή της με την Ε.Ο. Χίου- Θολοποταμίου-Μεστών. 

13) Οδός Παναγίας Πλακιδιωτίσσης η Παναγίας Πλακιδώτισσας, για την οδό την ομώνυμη Ιερά Μονή ως το σημείο συνάντησής της με την Ε.Ο. από Καλλιμασιάς Θολοποταμίου, ως οικία Ι. Φράγκου-Κ. Γαλάτουλα. Κατόπιν τούτων σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιμασιάς αφού έλαβε υπόψη του, την πρόταση του πρωτοπρεσβύτερου Γεωργίου Κωνσταντίνου του Μιχαήλ για την ονοματοθεσία οδών: 

Αποφάσισε Ομόφωνα 

Την πρόταση του πρωτοπρεσβύτερου Γεωργίου Κωνσταντίνου του Μιχαήλ για την ονοματοθεσία οδών: 

1) Οδός Αγίου Ισιδώρου, από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Καλλιμασιάς- Θολοποταμίου με την οδό που πηγαίνει προς τον Άγιο Ισίδωρο ως το παρεκκλήσιο του Αγίου Ισιδώρου. 

2) Οδός Γεωργίου Ζηλανάκη, η οδός από την Ενοριακή Αίθουσα Καλλιμασιάς και κάτω ως τη συμβολή της με την οδό Αεροπόρου Κώστα Περρίκου, έναντι οικίας Κουμελά Μαρίας (πρώην Ζηλανάκη). 

3) Οδός Δημητρίου Χαρτουλάρη, από το κτίριο της «Προόδου» ως την οικία Ιωάννη Μπαλλή. 

4) Οδός Κωνσταντίνου Κρεατσά, από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Χίου- Καλλιμασιάς-Νενήτων (οικία Στέλιου Χρ. Μπογιατζή) ως την οικία Μαμουλάκη. 

5) Οδός Γιώργη Κρόκου, η οδός που έχει αρχή στη συμβολή της με την οδό Μιχαήλ Μουλάκη και τέλος της στην οδό Πολυδενδρίου. 

6) Οδός Καλλιμασιώτη Ναυτικού, το τμήμα της Ε.Ο. Χίου-Καλλιμασιάς-Νενήτων, από το Κέντρο «Σαράντος» ως τη συμβολή της με την οδό που οδηγεί στον Άγιο Αιμιλιανό (οικία Ιωάννη Γ. Καρνουπάκη) 

7) Οδός Αγίου Αιμιλιανού, η οδός από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Χίου- Καλλιμασιάς-Νενήτων (οικία Ιωάννη Γ. Καρνουπάκη), ως την παραλία του Αγίου Αιμιλιανού. 

8) Οδός Βοτόπου, από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Αιμιλιανού, (όρια οικίας Δέσποινας Σύλλα) ως την οικία Δημητρίου Ι. Κωνσταντίνου. 

9) Οδός Αγίου Ιωάννου, από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Χίου-Καλλιμασιάς- Νενήτων, (παλαιό κυτιοποιείο Ε.Μ.Χ.), ως το λιμανάκι του Αγίου Ιωάννου. 10) Οδός Μονολιάς, (Justiniani de Moneglia) από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Ιωάννου, (οικία Πελαντή Δημητρίου), ως το τέλος της, μετά την οικία Εκατομμάτη. 

11) Οδός Καμαρίου, από την οικία Τσιλίμη Αθανασίου κατά μήκος της παραλίας, ως μετά το Splash (Ηλία Φαφαλιού) και να συνεχίζει στον (νυν) χωματόδρομο μέχρι την τελευταία οικία ανηφορικά στην πλαγιά με την ομώνυμη ονομασία. 

12) Οδός Μιχαήλ Κεφάλα-Αφεντή, από τη συμβολή της με την οδό Αεροπόρου Περρίκου ως τους Μύλους του Ανέμωνα, στη συμβολή της με την Ε.Ο. Χίου- Θολοποταμίου-Μεστών. 

13) Οδός Παναγίας Πλακιδιωτίσσης η Παναγίας Πλακιδώτισσας, για την οδό την ομώνυμη Ιερά Μονή ως το σημείο συνάντησής της με την Ε.Ο. από Καλλιμασιάς Θολοποταμίου, ως οικία Ι. Φράγκου-Κ. Γαλάτουλα. 

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιμασιάς για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί αρμοδίως. 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 02/2015


Στη συνέχεια παρατίθεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με την προσθήκη της οδού Αγίου Γεωργίου, που εκ παραδρομής παραλήφθηκε στο αρχικό κείμενο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Εκ της υπ' αριθμ. 35 της 29/12/2015 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 
Αριθμός απόφασης 
900/2015 
15ο θέμα Η.Δ. 
Περίληψη απόφασης
 
Ονοματοδοσία οδών. 
Στη Χίο και στην αίθουσα «Ανδρέας Λοϊζος» Δ. Χίου σήμερα την 29η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. Κλέαρχος Αλεξ. Χρύσης , ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο ίδιος με ημερομηνία 24/12/2015, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία. 
.............................................................................................

Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 
IΣΤ.Ονοματοδοσία οδών. 

Πρακτικό αριθ. 01/21-10-2015 της Επιτροπής Ονομασίας-Μετονομασίας συνοικιών οδών-πλατειών των Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 8 του Ν.3463/2006: 

<<Στην Χίο σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015, στο Τμήμα Διοίκησης Ν. Χίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και ώρα 12:00 συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν.4071/2012, για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών, πλατειών των δήμων. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε σύνολο πέντε μελών, παρευρέθηκαν τέσσερα μέλη δηλαδή: 1) Μελαχροινούδη Ευαγγελία, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης Ν. Χίου, Αναπληρώτρια Πρόεδρος, 2) Παπαδόπουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δήμου Χίου, μέλος, 3) Βρο?ζος Δημήτριος, Διευθυντής του ίου Γυμνασίου Χίου, μέλος και 4) Κατσάλα Βασιλική, Διευθύντρια του ίου ΓΕΛ Χίου, μέλος. Η Επιτροπή συνήλθε για να γνωμοδοτήσει αναφορικά με το υπ'αρ. 32419/09-09-2015 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Ιωνίας, υπ' αρ. 32035/08-09-2015 έγγραφο του Δήμου Χίου και το από 08-10-2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου Παιδείας- Πρόνοιας και το υπ' αρ. 1346/25-09-2015 έγγραφο του Δήμου Ψαρών επί των ακόλουθων θεμάτων: 

ΘΕΜΑ 1° : Ονομασία της ανώνυμης οδού από τη συμβολή με την επαρχιακή οδό Καλλιμασιάς -Θολοποταμίου με την οδό προς τον Άγιο Ισίδωρο ως το παρεκκλήσιο του Αγίου Ισιδώρου σε οδό Αγίου Ισιδώρου 

ΘΕΜΑ 2° : Ονομασία της ανώνυμης οδού από την ενοριακή αίθουσα Καλλιμασιάς και κάτω ως τη συμβολή της με την οδό Αεροπόρου Κώστα Περρίκου σε οδό Γεωργίου Ζηλανάκη 

ΘΕΜΑ 3° :Ονομασία της ανώνυμης οδού από το κτίριο της Προόδου ως την οικία Ιωάννη Μπαλλή σε οδό Δημητρίου Χαρτουλάρη 

ΘΕΜΑ 4° : Ονομασία της ανώνυμης οδού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Καλλιμασιάς-Νενήτων (οικία Στέλιου Χρ.Μπογιατζή) ως την οικία Μαμουλάκη σε οδό Κωνσταντίνου Κρεατσά. 

ΘΕΜΑ 5° : Ονομασία της ανώνυμης οδού από την οικία Αργυρώς Κρουσουλούδη έως το δημοτικό κοιμητήριο Καλλιμασιάς σε οδό Αγίου Γεωργίου 

ΘΕΜΑ 6° : Ονομασία της ανώνυμης οδού που έχει αρχή από τη συμβολή της με την οδό Μιχαήλ Μουλάκη και τέλος στην οδό Πολυδενδρίου σε οδό Γιώργη Κρόκου 

ΘΕΜΑ 7° : Ονομασία του τμήματος της επαρχιακής οδού Χίου-Καλλιμασιάς-Νενήτων από το κέντρο "Σαράντος" ως τη συμβολή της με την οδό που οδηγεί στον Άγιο Αιμιλιανό (οικία Ιωάννη Γ. Καρνουπάκη) σε οδό Καλλιμασιώτη Ναυτικού 

ΘΕΜΑ 8° : Ονομασία της ανώνυμης οδού από τη συμβολή με την επαρχιακή οδό Χίου- Καλλιμασιάς-Νενήτων (οικία Ιωάννη Γ.Καρνουπάκη) ως την παραλία του Αγίου Αιμιλιανού σε οδό Αγίου Αιμιλιανού 

ΘΕΜΑ 9° : Ονομασία της ανώνυμης οδού από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Αιμιλιανού (όρια οικίας Δέσποινας Σύλλα) ως την οικία Δημητρίου I.Κωνσταντίνου σε οδό Βοτόπου 

ΘΕΜΑ 10° : Ονομασία της ανώνυμης οδού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Χίου- Καλλιμασιάς- Νενήτων (παλαιό κυτιοποιείο Ε.Μ.Χ) ως το λιμανάκι του Αγίου Ιωάννου σε οδό Αγίου Ιωάννου 

ΘΕΜΑ 11° : Ονομασία της ανώνυμης οδού από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Ιωάννου (οικία Πελαντή Δημητρίου) έως το τέλος της, μετά την οικία Εκατομμάτη σε οδό Μονολιάς  

ΘΕΜΑ 12°: Ονομασία της ανώνυμης οδού από την οικία Τσιλίμη Αθανασίου κατά μήκος της παραλίας ως μετά το Splash (Ηλία Φαφαλιού) που συνεχίζει στον νυν χωματόδρομο μέχρι την τελευταία οικία ανηφορικά στην πλαγιά σε οδό Καμαριού 

ΘΕΜΑ 13° : Ονομασία της ανώνυμης οδού από τη συμβολή της με την οδό Αεροπόρου Περρίκου ως τους Μύλους του Ανέμωνα και τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Χίου- Θολοποταμίου-Μεστών σε οδό Μιχαήλ Κεφάλα-Αφεντή 

ΘΕΜΑ 14° : Ονομασία της ανώνυμης οδού σε Παναγιάς ΠλακιδιωτΙσσης ή Παναγιάς Πλακιδιώτισσας από την ομώνυμη Ιερά Μονή ως το σημείο συνάντησης της με την επαρχιακή οδό Καλλιμασιάς -Θολοπαταμίου ως την οικία I.Φράγκου -Κ.Γαλάτουλα

..............................................................................................

Αναφορικά με το πρώτο θέμα, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά να ονομασθεί η ανώνυμη οδός που συνδέει την επαρχιακή οδό Καλλιμασιάς -Θολοποταμίου με την οδό προς τον Άγιο Ισίδωρο ως το παρεκκλήσιο του Αγίου Ισιδώρου σε οδό Αγίου Ισιδώρου

Αναφορικά με το δεύτερο θέμα, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά να ονομασθεί η ανώνυμη οδός από την ενοριακή αίθουσα Καλλιμασιάς και κάτω ως τη συμβολή της με την οδό Αεροπόρου Κώστα Περρίκου, έναντι οικίας Μαρίας Κουμελά (πρώην Ζηλανάκη), σε οδό Γεωργίου Ζηλανάκη, προκειμένου να τιμηθεί ο επιφανής Καλλιμασιώτης ψυχίατρος Γεώργιος Ζηλανάκης, από του οποίου το κληροδότημα, έχει ενισχυθεί πλήθος μαθητών των σχολείων μας. 

Αναφορικά με το τρίτο θέμα, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά να ονομασθεί η ανώνυμη οδός από το κτίριο της Προόδου ως την οικία Ιωάννη Μπαλλή σε οδό Δημητρίου Χαρτουλάρη, προκειμένου να τιμηθεί ο επιφανής Καλλιμασιώτης εκπαιδευτικός Δημήτριος Χαρτουλάρης, που σφράγισε με την προσωπικότητα και το έργο του μια μεγάλη χρονική περίοδο ιστορικών μεταβολών για την Ελλάδα. 

Αναφορικά με το τέταρτο θέμα, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά να ονομασθεί η ανώνυμη οδός από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Καλλιμσσιάς-Νενήτων (οικία Στέλιου Χρ. Μπογιατζή) ως την οικία Μαμουλάκη σε οδό Κωνσταντίνου Κρεατσά, προκειμένου να τιμηθεί ο επιφανής Καλλιμασιώτης εκπαιδευτικός Κωνσταντίνος Κρεατσάς, ο οποίος εκτός από το διδακτικό και επιστημονικό του έργο, υπήρξε εμπνευστής της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αγαπούσε ιδιαίτερα τη γενέτειρα του Καλλιμασιά όπου ανήγειρε με δική του δαπάνη το ναό της Αγίας Κυριακής και συνέβαλε τα μέγιστα στην Ίδρυση του Γυμνασίου στην Καλλιμασιά. 

Αναφορικά με το πέμπτο θέμα, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά να ονομαστεί η ανώνυμη οδός από την οικία Αργυρώς Κρουσουλούδη έως το δημοτικό κοιμητήριο Καλλιμασιάς σε οδό Αγίου Γεωργίου εξαιτίας του ομώνυμου παρεκκλησίου εντός του δημοτικού κοιμητηρίου. 

Αναφορικά με το έκτο θέμα, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά να ονομαστεί η ανώνυμη οδός που αρχίζει από τη συμβολή της με την οδό Μιχαήλ Μουλάκη και τελειώνει στην οδό Πολυδενδρίου σε οδό Γιώργη Κρόκου, προκειμένου να τιμηθεί ο επιφανής Χιώτης δάσκαλος, ποιητής και λογοτέχνης Γιώργης Κρόκος, ο οποίος με το πλούσιο συγγραφικό έργο είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και από δήμους και πολλά πολιτιστικά και επιστημονικά σωματεία της Χίου και της Ελλάδας. 

Αναφορικά με το έβδομο θέμα, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά να ονομαστεί το τμήμα της επαρχιακής οδού Xίου-Καλλιμασιάς-Νενήτων από το κέντρο "Σαράντος" ως τη συμβολή της με την οδό που οδηγεί στον Άγιο Αιμιλιανό (οικία Ιωάννη Γ.Καρνουπάκη) σε οδό Καλλιμασιώτη Ναυτικού για να τιμηθούν οι Καλλιμασιώτες ναυτικοί κεκοιμημένοι και ζώντες, ως ευεργέτες της ναυτικής μας κωμοπόλεως. 

Αναφορικά με το όγδοο θέμα, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά να ονομαστεί η ανώνυμη οδός από τη συμβολή με την επαρχιακή οδό Xίου-Καλλιμασιάς-Νενήτων (οικία Ιωάννη Γ.Καρνουπάκη) ως την παραλία του Αγίου Αιμιλιανού σε οδό Αγίου Αιμιλιανού

Αναφορικά με το ένατο θέμα, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά να ονομαστεί η ανώνυμη οδός από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Αιμιλιανού (όρια οικίας Δέσπονας Σύλλα) ως την οικία ΔημητρΙου I.Κωνσταντίνου σε οδό Βοτόπου επειδή αυτή οδηγεί αποκλειστικά προς τον ομώνυμο οικισμό. 

Αναφορικά με το δέκατο θέμα, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά να ονομαστεί η ανώνυμη οδός από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Xίου-Καλλιμασιάς-Νενήτων (παλαιό κυτιοποιείο Ε.Μ.Χ) ως το λιμανάκι του Αγίου Ιωάννου σε οδό Αγίου Ιωάννου

Αναφορικά με το ενδέκατο θέμα, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά να ονομασθεί η ανώνυμη οδός από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Ιωάννου (οικία Πελαντή ΔημητρΙου) έως το τέλος της, μετά την οικία Εκατομμάτη σε οδό Μονολιάς από το όνομα του Justiniani de Moneglia σύμφωνα με καπετάν Δημήτρη Μελαχροινούδη, ερευνητή συγγραφέα. 

Αναφορικά με το δωδέκατο θέμα, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά να ονομαστεί η ανώνυμη οδός από την οικία Τσιλίμη Αθανασίου κατά μήκος της παραλίας ως μετά το Splash (Ηλία Φαφαλιού) που συνεχίζει στον νυν χωματόδρομο μέχρι την τελευταία οικία ανηφορικά στην πλαγιά σε οδό Καμαριού, σύμφωνα με την ιστορία και τον γεωγραφικό προσδιορισμό της περιοχής. 

Αναφορικά με το δέκατο τρίτο θέμα, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά να ονομασθεί η ανώνυμη οδός από τη συμβολή της με την οδό Αεροπόρου Περρίκου ως τους Μύλους του Ανέμωνα και τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Χίου-Θολοποταμίου-Μεστών σε οδό Μιχαήλ Κεφάλα-Αφεντή, προκειμένου να τιμηθεί ο Καλλιμασιώτης θεολόγος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και πρώτος Διευθυντής του Ζωγραφείου Γυμνασίου της Κωνσταντινουπόλεως. 

Αναφορικά με το δέκατο τέταρτο θέμα, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά να ονομαστεί η ανώνυμη οδός από την Ιερά Μονή Παναγιάς Πλακιδιώτισσας ως το σημείο συνάντησης της με την επαρχιακή οδό Καλλιμασιάς -Θολοποταμίου ως την οικία I.Φράγκου -Κ.Γαλάτουλα σε οδό Παναγιάς Πλακιδιωτίσσης ή Παναγιάς Πλακιδιώτισσας λόγω της ομώνυμης Ιεράς Μονής.

..................................................................................

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14, το άρθρο 8 του ν. 3463/06, την απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιμασιάς, την απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Χίου, τις υπ'αρ.44077/70/24-05- 82 και 89152/132/10-11-1983 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/06. 

Αποφάσισε ομόφωνα 

1) Να ονομασθεί η ανώνυμη οδός που συνδέει την επαρχιακή οδό Καλλιμασιάς -Θολοποταμίου με την οδό προς τον Άγιο Ισίδωρο ως το παρεκκλήσιο του Αγίου Ισιδώρου ως οδός Αγίου Ισιδώρου

2) Να ονομασθεί η ανώνυμη οδός από την ενοριακή αίθουσα Καλλιμασιάς και κάτω ως τη συμβολή της με την οδό Αεροπόρου Κώστα Περρίκου, έναντι οικίας Μαρίας Κουμελά (πρώην Ζηλανάκη), ως οδός Γεωργίου Ζηλανάκη, προκειμένου να τιμηθεί ο επιφανής Καλλιμασιώτης ψυχίατρος Γεώργιος Ζηλανάκης, από του οποίου το κληροδότημα, έχει ενισχυθεί πλήθος μαθητών των σχολείων μας. 

3) Να ονομασθεί η ανώνυμη οδός από το κτίριο της Προόδου ως την οικία Ιωάννη Μπαλλή ως οδός Δημητρίου Χαρτουλάρη, προκειμένου να τιμηθεί ο επιφανής Καλλιμασιώτης εκπαιδευτικός Δημήτριος Χαρτουλάρης, που σφράγισε με την προσωπικότητα και το έργο του μια μεγάλη χρονική περίοδο ιστορικών μεταβολών για την Ελλάδα. 

4) Να ονομασθεί η ανώνυμη οδός από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Καλλιμασιάς-Νενήτων (οικία Στέλιου Χρ. Μπογιατζή) ως την οικία Μαμουλάκη ως οδός Κωνσταντίνου Κρεατσά, προκειμένου να τιμηθεί ο επιφανής Καλλιμασιώτης εκπαιδευτικός Κωνσταντίνος Κρεατσάς, ο οποίος εκτός από το διδακτικό και επιστημονικό του έργο, υπήρξε εμπνευστής της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αγαπούσε ιδιαίτερα τη γενέτειρα του Καλλιμασιά όπου ανήγειρε με δική του δαπάνη το ναό της Αγίας Κυριακής και συνέβαλε τα μέγιστα στην Ίδρυση του Γυμνασίου στην Καλλιμασιά. 

5) Να ονομασθεί η ανώνυμη οδός από την οικία Αργυρώς Κρουσουλούδη έως το δημοτικό κοιμητήριο Καλλιμασιάς ως οδός Αγίου Γεωργίου εξαιτίας του ομώνυμου παρεκκλησίου εντός του δημοτικού κοιμητηρίου. 

6) Να ονομασθεί η ανώνυμη οδός που αρχίζει από τη συμβολή της με την οδό Μιχαήλ Μουλάκη και τελειώνει στην οδό Πολυδενδρίου ως οδός Γιώργη Κρόκου, προκειμένου να τιμηθεί ο επιφανής Χιώτης δάσκαλος, ποιητής και λογοτέχνης Γιώργης Κρόκος, ο οποίος με το πλούσιο συγγραφικό έργο είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και από δήμους και πολλά πολιτιστικά και επιστημονικά σωματεία της Χίου και της Ελλάδας. 

7) Να ονομασθεί το τμήμα της επαρχιακής οδού Xίου-Καλλιμασιάς-Νενήτων από το κέντρο "Σαράντος" ως τη συμβολή της με την οδό που οδηγεί στον Άγιο Αιμιλιανό (οικία Ιωάννη Γ. Καρνουπάκη) ως οδός Καλλιμασιώτη Ναυτικού για να τιμηθούν οι Καλλιμασιώτες ναυτικοί κεκοιμημένοι και ζώντες, ως ευεργέτες της ναυτικής μας κωμοπόλεως. 

8) Να ονομασθεί η ανώνυμη οδός από τη συμβολή με την επαρχιακή οδό Xίου-Καλλιμασιάς-Νενήτων (οικία Ιωάννη Γ.Καρνουπάκη) ως την παραλία του Αγίου Αιμιλιανού ως οδός Αγίου Αιμιλιανού

9) Να ονομασθεί η ανώνυμη οδός από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Αιμιλιανού (όρια οικίας Δέσπονας Σύλλα) ως την οικία Δημητρίου I.Κωνσταντίνου ως οδός Βοτόπου επειδή αυτή οδηγεί αποκλειστικά προς τον ομώνυμο οικισμό. 

10) Να ονομασθεί η ανώνυμη οδός από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Xίου-Καλλιμασιάς-Νενήτων (παλαιό κυτιοποιείο Ε.Μ.Χ) ως το λιμανάκι του Αγίου Ιωάννου ως οδός Αγίου Ιωάννου

11) Να ονομασθεί η ανώνυμη οδός από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Ιωάννου (οικία Πελαντή Δημητρίου) έως το τέλος της, μετά την οικία Εκατομμάτη ως οδός Μονολιάς από το όνομα του Justiniani de Moneglia σύμφωνα με καπετάν Δημήτρη Μελαχροινούδη, ερευνητή συγγραφέα. 

12) Να ονομασθεί η ανώνυμη οδός από την οικία Τσιλίμη Αθανασίου κατά μήκος της παραλίας ως μετά το Splash (Ηλία Φαφαλιού) που συνεχίζει στον νυν χωματόδρομο μέχρι την τελευταία οικία ανηφορικά στην πλαγιά ως οδός Καμαριού, σύμφωνα με την ιστορία και τον γεωγραφικό προσδιορισμό της περιοχής. 

13) Να ονομασθεί η ανώνυμη οδός από τη συμβολή της με την οδό Αεροπόρου Περρίκου ως τους Μύλους του Ανέμωνα και τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Χίου-Θολοποταμίου-Μεστών ως οδός Μιχαήλ Κεφάλα- Αφεντή, προκειμένου να τιμηθεί ο Καλλιμασιώτης θεολόγος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και πρώτος Διευθυντής του Ζωγραφείου Γυμνασίου της Κωνσταντινουπόλεως. 

14) Να ονομασθεί η ανώνυμη οδός από την Ιερά Μονή Παναγιάς Πλακιδιώτισσας ως το σημείο συνάντησης της με την επαρχιακή οδό Καλλιμασιάς -Θολοποταμίου ως την οικία I.Φράγκου -Κ.Γαλάτουλα ως οδός Παναγιάς Πλακιδιωτίσσης ή Παναγιάς Πλακιδιώτισσας λόγω της ομώνυμης Ιεράς Μονής

.................................................................................

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, (υπόψη κ. Καλλίτση), στην Επιτροπή Ονοματοθεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να κοινοποιηθεί στην Δημοτική Ενότητα Ιωνίας και στη Δημοτική Κοινότητα Χίου. 

H απόφαση αυτή πήρε α/α 900/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr