Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

"ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΥΜΙΖΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" Τηλεόραση Πατρίδας

ΠΑΤΡΙΔΑ τηλεόραση-Ραδιόφωνο:"ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΥΜΙΖΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"


Με επιστολή του προς τα μέλη του Συνδέσμου Κληρικών Χίου και τον ίδιο τον Πρόεδρο, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κ. Διονύσιος καλεί τα μέλη του συνδέσμου να «επανεντροχιασθούν εις την κανονική και εκκλησιολογική πορείαν της εκκλησίας, ειδάλλως θα αναγνασθεί να ενεργήσει σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνας». 
Τα μέλη του Συνδέσμου σχολιάζοντας την επιστολή επισημαίνουν ότι όλα όσα γράφονται στην επιστολή ήταν γνωστά στους ιερείς του Συνδέσμου γεγονός όμως που δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στη δράση τους η οποία γίνεται μέσα στα πλαίσια του Ελληνικού Συντάγματος. 

«Η απάντηση του Μητροπολίτη μας δείχνει ότι ο Σεβασμιότατος θέλει να μην δέχεται έλεγχο από κανένα ενώ δρα σαν να μην βρίσκεται σε δημοκρατική χώρα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος π. Γ. Κωνσταντίνου που συμπλήρωσε ότι ο Μητροπολίτης δεν έχει ξεκάθαρη θέση απέναντι στο Σύνδεσμο αφού την μια τους ευλογεί και την άλλη τους καλεί να συμμορφωθούν ενώ συνεχίζει να διακρίνει «τα παιδιά του», συμπεριφερόμενος σαν καλός πατέρας μόνο στους ιερείς των γραφείων. 
Τέλος όσον αφορά τη «απειλή» ,όπως την εξέλαβαν, για την τήρηση των Ιερών Κανόνων τα μέλη του Συνδέσμου τόνισαν ότι σέβονται και τηρούν τους κανόνες της εκκλησίας οι οποίοι όμως ισχύουν και για τον ανώτερο κλήρο.

Aναλυτικά η επιστολή του Σεβασμιοτάτου αναφέρει:
"Δίχα της ημετέρας γνώσεων και επευλογίας συστήσατε, δια της Αποφάσεως υπ’ αριθμ. 288/2007 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου, σωματείον με σκοπούς πνευματικούς, κατά πλήρη παράβλεψιν του πνευματικώς υπευθύνου Επισκόπου («εν Χριστώ» μόρφωσιν, καλλιέργεια Ορθοδόξου εκκλησιαστικού φρονήματος κ.λπ.) και «συνδικαλιστικούς» (αγωνιστικήν διεκδίκησιν οικονομικών, βιοτικών των μελών του σωματείου και του εν γένει Κλήρου, παρακολούθησιν εφημεριακών ζητημάτων κ.λπ.) χωρίς διάκρισιν έναντι ποίου στρέφεται η «αγωνιστική δράσις» του σωματείου.
Καθ’ ο μέτρον το σωματείον αποβλέπει εις την διεκδίκησιν επιλύσεως των εφημεριακών προβλημάτων χρηζόντων της παρεμβάσεως του νομοθέτου και του Δημοσίου, ως καλώς γνωρίζετε, ο Μητροπολίτης σας ήταν και είναι πάντοτε εις το πλευρόν των Κληρικών του, αδιαφόρου όντος εάν είναι μέλη ή όχι του σωματείου.
Δυστυχώς, όμως, έχει γίνει αντιληπτόν, ότι αι κινήσεις και δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. του σωματείου στρέφονται πλέον κατά του Μητροπολίτου, επιχειρούντες να «ελέγξουν» αυτόν δια δημοσίων δηλώσεων, δι’ «εξωδίκων διαμαρτυριών», γεγονός το οποίον συνιστά σοβαράν κανονική εκτροπήν επί της οποίας οφείλω πατρικώς να απευθύνω συμβουλήν και υπόμνησιν.
Απεστείλατε εξώδικον προειδοποίησιν να μην τελέσω Χειροτονία Διακόνου και με απειλήσατε και δια προσφυγής εις την δικαιοσύνην κατά της (ως την αποκαλείτε) …«διοικητικής πράξεως» της εν λόγω Χειροτονίας. Δεν θα διολισθήσω, ώστε να σας απαντήσω δια νομικών επιχειρημάτων. Διαπιστώνω, ότι έχετε εγκλωβισθή εις «νομικήν» αντίληψιν των εκκλησιολογικών ζητημάτων, τα οποία έχετε καθήκον έναντι της Εκκλησίας και του Επισκόπου σας να προσεγγίζετε ως πνευματικοί λειτουργοί και ποιμένες.
Επιμένετε να πληροφορηθήτε ονόματα και στοιχεία των αποφοίτων της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, ώστε να προωθήσετε και επιληφθήτε του διορισμού των ως Ιεροψαλτών. Έχετε λησμονήσει, ότι υπάρχουν όργανα κατεστημένα προς τούτο, δια σχετικού Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας, εις ην ανήκετε.
Προβαίνετε εις δημοσίας δηλώσεις και συνεντεύξεις τραυματίζοντες την ηρεμίαν και το κύρος της τοπικής Εκκλησίας.
Εάν τα μέλη του Δ.Σ. αντιλαμβάνεσθε, ότι εις τους σκοπούς του σωματείου εντάσσεται η ανάπτυξις συνδικαλιστικής δράσεως κατά του Πατρός και Ποιμενάρχου σας διαπράττετε μείζον σφάλμα κατά τους Ιερούς Κανόνας. Ούτε νόμιμος, ούτε κανονική είναι τοιαύτη εκτροπή.
Παραβλέπω, επί του παρόντος, ότι, μέχρι τούδε, έχετε υποπέσει, πλειστάκις, σε κανονικά παραπτώματα, κατά παράβασιν των Ιερών Κανόνων (ενδεικτικώς αναφέρω Καν. ΙΗ’ της εν Χαλκηδόνι Δ’ Οικουμ. Συνόδου, ΛΔ’ της εν Τρούλω Πενθέκτης Οικουμ. Συνόδου). Επειδή, όμως, διαπιστώνω, ότι η μακρόθυμη πατρική σιωπή μου δεν εξετιμήθη πνευματικά, όπως ωφείλατε να κάνετε, σας προσκαλώ να επανεντροχιασθήτε εις την κανονικήν και εκκλησιολογικήν πορείαν της Εκκλησίας, ειδάλλων θα αναγκασθώ να ενεργήσω σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνας, την τήρησι των οποίων υποσχέθηκα στην Ομολογία της Χειροτονίας μου, αλλά και κατοχυρώνει το άρθρον 3 του Ελληνικού Συντάγματος».
Μετά πατρικών ευχών
Ο Μητροπολίτης Χίου
Διονύσιος
Πηγή: ΠΑΤΡΙΔΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr