Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Ο Γεώργιος Βιζυηνός και η Καλλιμασιά του Κωνσταντίνου Βούκουνα

Αν μια θεατρική παράσταση πήγε καλά έχει ως κριτήριο της και την αποδοχή της από το κοινό! Αν δεν αρέσει το έργο, το κοινό βαριέται, θορυβεί, τα κινητά τηλέφωνα χτυπάνε, τα μικρά παιδιά τρέχουν πάνω κάτω ανεξέλεγκτα, και από λεπτότητα οι παριστάμενοι, βαρύθυμα υπομένουν και αναμένουν το τέλος της παράστασης που όπως συνηθίζεται, οι καλλιτέχνες ευχαριστούν το κοινό με υποκλίσεις για αυτή τους την «αποδοχή» και την ανοχή , και εισπράττουν ένα κρύο χειροκρότημα ! 

Τίποτα από αυτά δεν έγινε στην θεατρική αίθουσα της «Προόδου» την Τετάρτη 25/8 που παρουσιάστηκε – διδάχθηκε, ένα αρκετά μεγάλο απόσπασμα, από το αυτοβιογραφικό έργο του Γεωργίου Βυζυηνού: «Το μόνον της ζωής του ταξίδιον» που είχαμε την εξαιρετική τύχη να απολαύσομε από τον ταλαντούχο φοιτητή θεατρολογίας και πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη συνδημότη μας, Αλέξανδρο Πολιτάκη. 

Παρά της εξ αρχής αρνητικής εντύπωσης που απορρέει εκ του μικρού θιάσου, της δυσκατάληπτης γλώσσας του έργου, του κινδύνου του αμύητου κοινού, και της παρουσίας μικρών παιδιών ανάμεσα του, η αίθουσα γέμισε. 

Δεν κρύβω ότι αυτό με ανησυχούσε! Σε ένα τόσο δύσκολο έργο – σχεδόν όλο ένας μονόλογος – πως θα διασφαλιστεί η ησυχία; Θα μπαινοβγαίνουν όλοι... 

Και όμως διαψεύστηκα πανηγυρικά! 


Ο Αλέξανδρος, με την πρώτη του φράση: «Ότε μ' εστρατολόγουν δια το έντιμον των ραπτών επάγγελμα…» καθήλωσε το κοινό. 

Μικροί και μεγάλοι ρουφούσαν κάθε λόγο του αμίλητοι. Μαγεμένοι… 

Η εκφορά του λόγου του σωστή και καθάρια, η κίνηση του αέρινη και χορευτικά αρμονική. Το σώμα του γινόταν γλωσσάρι ώστε να γίνει κατανοητή η άγνωστη και ξεχασμένη γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο Βυζυηνός. 

Ομολογουμένος ο Αλέξανδρος εξεύρει να τραγουδά αυτή τη γλώσσα… 

Διάβαζα στο πρόγραμμα και δεν πίστευα στα μάτια μου: Η σκηνοθεσία τίνος; Μα του ίδιου του πρωταγωνιστή … και η μουσική επιλογή πάλι δική του; 

Οι μουσικοί, άψογοι στις εκτελέσεις των επιλεγομένων κομματιών, προσέθεταν στα θετικά στοιχεία του έργου, όμοια και οι φωτισμοί, αφανής πρωταγωνιστής εδώ ο Αργύρης Κουμελάς. Μα ήταν παράσταση από ερασιτέχνες ετούτο το ποίημα; 

Δεν θα παραλείψω να αναφέρω εξίσου κολακευτικά σχόλια για την απόδοση του δευτέρου αλλά όχι δευτερεύοντος ρόλου του έργου, λέγω για εκείνον του παππού, που ο ταλαντούχος, ερασιτέχνης ηθοποιός; Μάλλον από ταπεινοφροσύνη νομίζω δηλώνει έτσι, ο Δημήτρης Αυγουστίδης , εδίδαξε αριστοτεχνικά. 

Το ότι το θέατρο, και η θεατρική παιδεία, έχει να περιμένει πολλά από τον εκκολαπτόμενο θεατρολόγο επιστήμονα, Αλέκο Πολιτάκη είναι η κατακλείδα των ταπεινών λόγων μου. 

Δεν θα παραλείψω να πω ότι όσοι Καλλιμασιώτες είδαμε το έργο, αλλά και όσοι θα διαβάζουν τούτες τις γραμμές πρέπει να ξέρουν ότι ο Έλληνας πεζογράφος Γεώργιος Βιζυηνός (1849 - 1896), ποιητής και λόγιος, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής λογοτεχνίας και ότι αναφέρει σε ένα άλλο του έργο, στο: « Το αμάρτημα της μητρός μου» , ένα άνθρωπο, που επιδαψιλεύοντάς τον, τον τιμάμε ιδιαιτέρως στο χωριό μας. Αναφέρομαι στον αείμνηστο οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ τον Β΄ . Σταχυολογώ μερικά από αυτά που γράφει ο Βυζυηνός προς στο τέλος αυτού του διηγήματός του: 

« Ἐξενιζόμην τότε ἐν τῷ περιφανεστέρῳ τῆς Πόλεως οἴκῳ, ἐν ᾧ ἔσχον ἀφορμὴν νὰ γνωρισθῶ μὲ τὸν Πατριάρχην, Ἰωακεὶμ τον δεύτερον. … 

Τὸ ὕψιστον αὐτοῦ ἀξίωμα, τὸ ἐξαίρετον κῦρος, μεθ' οὗ περιβάλλεται πᾶσα θρησκευτική του ρήτρα, ἔμελλεν ἀναμφιβόλως νὰ ἐμπνεύσῃ … 

Ὁ ἀείμνηστος ἐκεῖνος γέρων ἐπαινέσας τὸν περὶ τὰ θρησκευτικὰ ζῆλον μου, μοῖ ὑπεσχέθη τὴν πρόθυμον σύμπραξίν του.… ὁδήγησα μετ' ὀλίγον τὴν μητέρα μου εἰς τὸ Πατριαρχεῖον διὰ νὰ ἐξομολογηθῇ εἰς τὴν Παναγιότητά του. 

Ἡ ἐξομολόγησις διήρκεσε πολλὴν ὥραν 

… ἐκ τῶν νευμάτων καὶ ἐκ τῶν ρημάτων τοῦ Πατριάρχου ἐννόησα, ὅτι ἐχρειάσθη νὰ διαθέσῃ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ἁπλῆς καὶ εὐλήπτου ρητορικῆς του, ὅπως ἐπιφέρῃ τὸ ποθητὸν ἀποτέλεσμα. Ἡ χαρὰ μου ἦτον ἀπερίγραπτος. 

Ἡ μήτηρ μου ἀπεχαιρέτησε τὸν γεραρὸν Ποιμενάρχην μετ' εἰλικρινοῦς εὐγνωμοσύνης καὶ ἐξῆλθε τῶν Πατριαρχείων τόσον εὐχαριστημένη, τόσον ἐλαφρά, ὡς ἐὰν ἤρθη ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῆς μία μεγάλη μυλόπετρα. Ὅταν ἐφθάσαμεν εἰς τὸ κατάλυμά της, ἐξήγαγεν ἐκ τοῦ κόλπου της ἕνα σταυρόν, δῶρον τῆς Παναγιότητός του, τὸν ἐφίλησε καὶ ἤρχησε νὰ τὸν περιεργάζεται, βυθιζομένη ὀλίγον κατ' ὀλίγον εἰς σκέψεις. Καλὸς ἄνθρωπος, τῇ εἶπον, αὐτὸς ὁ Πατριάρχης… 

… ὁ Πατριάρχης εἶναι σοφὸς καὶ ἅγιος ἄνθρωπος. Γνωρίζει ὅλαις ταῖς βουλαῖς καὶ τὰ θελήματα τοῦ Θεοῦ, καὶ συγχωρνᾶ ταῖς ἀμαρτίαις ὅλου τοῦ κόσμου… καλόγερος… 

Αλήθεια πού αλλού υπάρχει μια τέτοια αναφορά για τον συντοπίτη μας Πατριάρχη, από την οποία να φαίνεται ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ ο Β΄, ο Καλλιμασιώτης, ήταν άνδρας εξαιρετικού κύρους, ικανός να εμπνεύσει την πεποίθηση, της άφεσης των αμαρτιών, μέσω της εξομολόγησης την οποίαν και έκαμνε με πολλή υπομονή; 

Ότι ήταν ικανός και δεινός ρήτορας που διέθετε ικανότητα και δύναμη μέσω του απλού και εύληπτου λόγου του; 

Ότι ο συνομιλητής του, μετά την αποχώρηση, λυτρωνόταν, και ότι ο Καλλιμασιώτης Πατριάρχης, Οικουμενικός Πατριάρχης, διέθετε Σοφία και Αγιότητα; 

Ίσως όσοι δεν είδαν το έργο και όσοι δεν γνωρίζουν τον Βυζυηνό να έχασαν μια ευκαιρία συμμετοχής σε ένα διπλό πνευματικό μνημόσυνο, τόσο προς τον συγγραφέα όσο μέσω αυτού, προς τον αοίδιμο Οικουμενικό Πατριάρχη μας! 

Ο Αλέκος λοιπόν τα κατάφερε… 

Διότι, πολλές φορές και οι οφθαλμοί μου επληρώθησαν δακρύων, κι από ότι παρατήρησα στο κοινό ήταν πολλοί οι οφθαλμοί που εδάκρυσαν αναπολώντας. Τα κατάφερε και διότι με το ταλέντο του, μας οδήγησε σε ένα, αν όχι στο μόνον, αλλά σε ένα μοναδικό, της ζωής μας ταξίδιον … 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr