Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Ας ανακαλύψουμε τα χιώτικα χωριά της Τουρκίας

Με αυτό τον τίτλο η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ δημοσίευσε στις 15/10/2004 το ακόλουθο άρθρο:

Η σημερινή διενέργεια του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις πόλεις της Ιωνίας και το Αιγαίο κάνει ακόμα πιο επίκαιρη την ακόλουθη επισήμανση του κ. Δημήτρη Μελαχροινούδη.
Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του στον Τσεσμέ φέρνει στο φως από τα αρχεία της βιβλιοθήκης Κοραή επιστολή του Δημοδιδασκάλου Βασίλειου Δηληγιάννη προς τον Δήμαρχο Χίου Λεωνή Καλβοκορέση το 1936. Μια επιστολή που ζητούσε να αναζητήσουμε την ταυτότητα της Χίου και σε ορεινά Τουρκοχώρια. 

Εξηγεί ο κ. Μελαχροινούδης: 
Συνοδεύοντας πρόσφατα την παιδική Helmepa Χίου κατά τη μετάβαση της στον Τσεσμέ, ένιωσα «σαν στον τόπο μου». Και δεν ήταν μόνο για τούτο οι συναισθηματικοί λόγοι. Η γιαγιά μου ΧατζηΣαρρή από τα Καράπουρνα και ο πατέρας μου, γεννημένος εκεί, βαπτίστηκε από τον παππού του παπά Σταμάτη Μελαχροινούδη, που ιερουργούσε στην Κρήνη (Τσεσμέ). 
Ένιωθα, χωρίς να μπορώ να εξηγήσω, ότι με πολλούς ανθρώπους που συναντούσα και μιλούσα είχαμε πολλά κοινά, όπως στην περίπτωση του συμπατριώτη ή και χωριανού ακόμη. Πραγματικά, όπως η έρευνα αποκαλύπτει, από τους 40000 τόσους σκλάβους που εξήχθηκαν επίσημα (με τεσκερέ του τελωνείου Χίου) το 1822, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εξισλαμίστηκε ή παράμεινε στην κατάσταση του σκλάβου στην απέναντι ακτή της Ιωνίας. Σε σχετικές μάλιστα έρευνές μου στα Αρχεία του Κράτους στη Χίο, καταγράφτηκαν πάμπολλες τέτοιες περιπτώσεις είτε στη διεκδίκηση κύρια κληρονομικών δικαιωμάτων, είτε σε διαθήκες, όπου μνημονεύονται οι προαναφερόμενοι. 
Ποιος, λοιπόν, θα μου απέκλειε ότι ο σημερινός συνομιλητής μου, δεν κατάγεται από τους παραπάνω, κρίνοντας από τα χαρακτηριστικά, το μέταλλο της φωνής, τον τρόπο σκέψης ή τέλος τον αυθορμητισμό που μας διακρίνει; 
Αφορμή για όσα γράφω, μου έδωσε και η ανακάλυψη δύο εγγράφων στα ακαταχώρητα της Βιβλιοθήκης Κοραή, κατά την εκεί για οκτώ χρόνια υπηρεσία μου. Περιμένουν απάντηση και έρευνα πιστεύω, από το 1937. Τέτοιες περιπτώσεις, όπως των εκπατρισμένων από τα Αρμόλια και την Καλαμωτή, που αναφέρουν, πιθανόν να αποκαλύψει η έρευνα σήμερα, απαλλαγμένη από τον δικαιολογημένο άλλωστε συναισθηματισμό, που διευκολύνει η στάση των Τουρκικών Αρχών, την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε, στην κοινή μας πια πορεία στην Ευρώπη. 
Ευελπιστώντας ότι θα δώσετε στη δημοσιότητα τα έγγραφα αυτά, περιμένω συμμετοχή στην προσπάθεια από τους παραλήπτες του εντύπου σας. 
Καλλιμασιά 14 Οκτωβρίου 2004 
Δημ. Μελαχροινούδης 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ: 

Τα τουρκοχώρια Καλαμούτ και Αράμουλα 

Στην επιστολή του ο Βασίλειος Δεληγιάννης το 1936 ανέφερε στον αείμνηστο Δήμαρχο Καλβοκορέση τα ακόλουθα: 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 
Αφορμή εις το να σας γράψω, αν και τελείως άγνωστος εις υμάς, είναι το εξής: Κατά το 1916 εκτελών στρατιωτικήν υπηρεσίαν εις τα περίφημα αμελέ ταμπορού (εργατικά τάγματα) του Τουρκικού στρατού επεσκέφθην τα ορεινά Τουρκοχωρία Καλαμούτ, Αράμουλα, Μουσλού Γκιομέ, Κουρμπαλή κλπ. του Δήμου Καλέ Ταβάζ (αρχ. Τάβας) της υποδιοικήσεως Δενιζλή νομού Αϊδινίου της Μ. Ασίας. Εντύπωσιν μου προξένησεν εξ αρχής τα ονόματα των δύο πρώτων χωρίων, τα οποία εμύριζον κάτι Ελληνικόν, χωρίς να γνωρίζω την αιτίαν. 
Άμα τη εκδόσει του μνημειώδους έργου του Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού Ελευθερουδάκη προσέτρεξα εις την λέξιν Τάβαζ, ίνα ικανοποιήσω την περιέργειάν μου. Εκεί είδον, οι κάτοικοι του Καλέ Ταβάζ μετά των πέριξ χωρίων είναι κατά πλειονοψηφίαν άποικοι εκ Χίου, εποικισθέντες κατά μίαν επανάστασιν του ένδοξου νήσου σας. 
Ήδη με την επίσκεψην του σεπτού βασιλέως Γεωργίου εις την νήσον σας είδον εις την Εφημερίδα «Φως» της Θεσσαλονίκης της 23-2-37 τα δισλαμβανόμενα εν των συνημμένω αποκόμματι και ιδίως τα ονόματα των δύο χωρίων Καλαμωτή και Αρμόλια, από τα οποία επείσθην τελείως την ακρίβειαν των γραφομένων εν των ως άνω Λεξικώ και ότι οι δυστυχείς ένδοξοι πατριώται σας εξοριζόμενοι εις το εσωτερικόν της γείτονος Μ. Ασίας με ανεπτυγμένον το Εθνικόν αίσθημα, έδωσαν εις τα χωρία εις τα οποία εκατοίκησαν το όνομα των εγκαταλειφθέντων χωρίων των, δια να μαρτυρείται η ένδοξος καταγωγή των. 
Έμεινα μαζί των επί 43 ημέρας (26 Μαρτίου μέχρι 1 Μαΐου 1916) χωρίς να ανακαλύψω ίχνος τι Ελληνοχριστιανικό άλλως τε και δεν εγνώριζον τότε τίποτε περί της καταγωγής των. Το μόνον το οποίον μοι έκαμεν εντύπωσιν είναι ότι αι γυναίκες των δεν εγνώρισαν τον φερετζέν, οι δε άνδρες είναι ηπίου χαρακτήρος με ολίγην δόσιν Τουρκικού φανατισμού. 
Είναι αληθές ότι δεν παρουσιάσθην εις αυτούς ως Έλλην, αλλ’ ως Τούρκος, κατά σύστασιν του Δημάρχου (μουδίρη) Καλεταβάζ, Τούρκου εξ Ιωαννίνων Ελληνομαθούς. 
Αν παρουσιαζόμην εις αυτούς ως Χριστιανός, ίσως να μοι έλεγον τίποτε εκ παραδόσεως. 
Ταύτα κατά καθήκον γνωρίζω εις υμάς χάριν της ιστορίας της Νήσου σας. 

Μεθ’ υπολήψεως 
Βασιλείου Ν. Δεληγιάννης Δημοδιδάσκαλος 

Δημητρίτσιον – Νιγρίτης – Σερρών 
Τη 30-3-1937 

Ακριβές αντίγραφον 
Εν Χίω τη 10 Απριλίου 1937 

Ο Δήμαρχος Χίου 

Λ. Καλβοκορέσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr