Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Πρόγραμμα Ἐξομολογήσεως ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα (2013)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 462
ΑΡΙΘ. ΔΙΕΚΠ. 124
Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρὸς
τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, οἱ κάτωθι Πνευματικοί - Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Κοινότητες, ὡς ἀκολούθως:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος
Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου ἐν συνεννοήσει μετά τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου ἐν συνεννοήσει μετά τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Ψαρῶν ἐν συνεννοήσει μετά τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
1) π. Γεώργιος Λιαδῆς, Πρωτοσύγκελλος
8.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Πυργί (ὥρα 17.00).
2) π. Δημήτριος Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
21.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ: Νεοχώριον (ὥρα 17.00).
3) π. Νικόλαος Μικέδης
21.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἁρμόλια – Καλαμωτή
22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Βέσσα – Λιθί - Ἐλάτα.
4) π. Διονύσιος Παπανικολάου
9.4.2013 ΤΡΙΤΗ: Χαλκειός (ὥρα 16.30) – Βερβεράτο
11.4.2013 ΠΕΜΠΤΗ: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.
5) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης
8.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Μεστά (ὥρα 9.00) - Ὀλύμποι.
6) π. Παντελεήμων Βῶλος
30.3.2013 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00).
20.4.2013 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Κατάβασις-Διευχά-Φυτά-Κηπουριές-Σπαρτούντα-Πιτυός.
7) π. Στυλιανός Μανώλης
9.4.2013 ΤΡΙΤΗ: Βασιλεώνοικον (ὥρα 17.00) - Βαβύλοι.
8) π. Γεώργιος Καψύλης
22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Συκιάδα (ὥρα 9.30) - Λαγκάδα.
9) π. Νικόλαος Καραβᾶς
Οἰνοῦσσαι.
10) π. Ἀπόστολος Λάρδας
22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Θολοποτάμι (ὥρα 16.30).
11) π. Ἰωάννης Κοντός
27.4.2013 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Βολισσός (ὥρα 15.00) - Σιδηρούντα.
12) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος
21.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ: Καρυές.
13) π. Γεώργιος Πουλιᾶς
21.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ: Νένητα (ὥρα 11.00).
14) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας
22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Πατρικά (ὥρα 17.00).
15) π. Ἀντώνιος Παλαιός
26.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 16.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 17.30 ), Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 19.00).
16) π. Παναγιώτης Σκυριώτης
21.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ: Πισπιλούντα (ὥρα 11.00) – Ποταμιά – Χάλανδρα– Ἐγρηγόρος.
23.4.2013 ΤΡΙΤΗ: Ἀφροδίσια – Κέραμος – Λεπτόποδα.
25.4.2013 ΠΕΜΠΤΗ: Κουρούνια – Νενητούρια.
17) π. Ἰωάννης Τσιμούνης
23.4.2013 ΤΡΙΤΗ: Φλάτσια (ὥρα 16.30) – Βουνός – Κοινή.
18) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς
21.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ζυφιᾶς - Δαφνών (ὥρα 16.00).
19) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς
22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Καμπιά (ὥρα 16.00) – Βίκι – Ἀμάδες – Γηροκομεῖον Καρδαμύλων.
20) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Μυρμήκι (ὥρα 16.00) – Μέσα Διδύμα – Ἔξω Διδύμα – Παγίδα.
24.4.2013 ΤΕΤΑΡΤΗ: Καταρράκτης – Καλλιμασιά.
21) π. Δημήτριος Φώτης
20.4.2013 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Γηροκομεῖον Χίου (ὥρα 15.00) – Θυμιανά (ὥρα 16.00).
27.4.2013 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Συκούσης (ὥρα 15.30).
22) π. Γεώργιος Χανδρῆς
22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 16.00) – Μελανιός – Τρύπες.
23) π. Γεώργιος Λοῦρος
22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Παρπαριά (ὥρα 16.00) – Πυραμά.
Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ’ ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας ἀφίξεως τοῦ Ἐξομολόγου εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ’ ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.-
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος 
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr