Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΕΡΡΙΚΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου στη συνεδρίασή του της 7 Νοεμ. 2013 αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει το χιώτη ήρωα-οραματιστή Κώστα Περρίκο που εκτελέστηκε σαν σήμερα πριν από 71 χρόνια. Ανάμεσα στις εκδηλώσεις προβλέπεται σχετική ομιλία στις 4 του Φλεβάρη, ημερομηνία της εκτέλεσής του. Παράλληλα η Βιβλιοθήκη Χίου «ΚΟΡΑΗΣ» θέλοντας να αναδείξει αυτή την άγνωστη σε πολλούς μεγάλη προσωπικότητα προέβη το περασμένο Σάββατο σε εκδήλωση με τη συμμετοχή του Μουσικού σχολείου και την παρουσία των παιδιών του τιμηθέντος Ανθούλας Πάγκα και του Μίμη γνωστού επικεφαλής της ομάδας παρατηρητών του ΟΗΕ στο Ιράκ για την έρευνα ύπαρξης ατομικών όπλων. Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ομιλία του Δημ. Μελαχροινούδη, μέλους της άτυπης ομάδας ανάδειξης του Κώστα Περρίκου:

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΠΕΡΡΙΚΟΥ

Κυρίες και Κύριοι, 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι όσα θα ακουστούν είναι αποσπάσματα από το τευχίδιο, που κυκλοφόρησε στις αρχές Αυγούστου του 1941 η οργάνωση του Κώστα Περρίκου, με τίτλο ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ, όπως και από την εφημερίδα ΔΟΞΑ που εξέδιδε από τον Απρίλη του 1941. Χαρακτηρίζονται για τη διαχρονικότητά τους και επιλέχτηκαν γιατί ταιριάζουν με τη δύσκολη πραγματικότητα που ζούμε. Περιέχονται στο βιβλίο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ, ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, του συλλόγου ‘’Φίλοι της ΠΕΑΝ’’. Η συμβολή του ομιλούντος περιορίζεται στην προσαρμογή τους στον προς διάθεσή του χρόνο.

Στον πρόλογο του ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ μεταξύ των άλλων αναγράφεται: 

Για εμάς τους αγωνιζόμενους νέους της Ελλάδος το πρόβλημα [της δημιουργίας μιας νέας κοινωνίας] παρουσιάζεται ακόμα οξύτερο γιατί δυστυχώς μέχρι σήμερα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, αυτοί που μας διοικούσαν ήσαν οι αναξιότεροι των ανθρώπων. Κατατριβόμενοι με την καφφενειακή μικροπολιτική, στη συναλλαγή, στην εξυπηρέτηση των ατομικών των συμφερόντων, δεν έκαμαν τίποτε δημιουργικό για τον τόπο μας. Είμαστε από τα πιο οπισθοδρομικά κράτη της Ευρώπης. Στην παιδεία, στη γεωργία, στη βιομηχανία, στο βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο υστερούμε.

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

1. Πιστεύουμε στην ελευθερία ως τη βασική προϋπόθεση της εξελίξεως της κοινωνίας. Την ελευθερία δεν την εννοούμε ως την ασυδοσία του φιλελευθερισμού ή ως την τυφλή υπακοή της πολιτείας του φασισμού. Την ελευθερία την εννοούμε ως την πηγή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των ατόμων. Την εννοούμε ως την ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που εξασφαλίζει τη συμβίωση των ατόμων με το σύνολο.

2. Πιστεύουμε στη Λαϊκή Κυριαρχία ως την απαραίτητη προϋπόθεση αρμονικής συμβιώσεως των ατόμων. Η Δημοκρατία πηγάζει από την αρχή της Λαϊκής Κυριαρχίας. Τη Λαϊκή Κυριαρχία και τη Δημοκρατία δεν τις θεωρούμε ως την οχλοκρατία του παρελθόντος, αλλά ως το μόνο τρόπο κοινωνικής οργανώσεως.

3. Πιστεύουμε στην Ατομική Αξία ως την αναγκαία προϋπόθεση αναπτύξεως της ατομικής προσωπικότητος και ως το μέτρο κρίσεως των ατόμων. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι ο μεγαλύτερος παράγων της σημερινής καταπτώσεως είναι η ολοκληρωτική εξαφάνιση της ατομικής αξίας.

Πιστεύουμε ότι η ενότης της κοινωνίας προϋποθέτει απαραιτήτως την εξύψωση της ατομική αξίας ως τον μόνο συντελεστή της ατομικής προόδου.

Πιστεύουμε ότι η εξύψωση της ατομικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μόνον όταν η κοινωνία εξασφαλίσει στους κόλπους της την ισότητα ευκαιρίας για όλους.

4. Πιστεύουμε στην Κοινωνική Δικαιοσύνη ως θεμέλιο της κοινωνικής ενότητας. Όταν μιλάμε για κοινωνική δικαιοσύνη εννοούμε την εξασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την παροχή σ’ όλους των υλικών μέσων των αναγκαίων για μια αξιοπρεπή ζωή. Εννοούμε την εξασφάλιση των ίδιων δυνατοτήτων προόδου για όλους. Εννοούμε τη διάπλαση του ατομικού χαρακτήρος του στηριζομένου επί της κοινωνικής αλληλεγγύης. Εννοούμε την εξαφάνιση των πιέσεων των ισχυρών επί του αδυνάτου. Εννοούμε την πλήρη εξαφάνιση των τάξεων των στηριζόμενων επί οικονομικών διακρίσεων και την εξελικτική δημιουργία μιας αταξικής κοινωνίας εις την οποία κάθε άτομο θα προσφέρει αναλόγως των ικανοτήτων του και θα απολαμβάνει αναλόγως των αναγκών του.

5. Πιστεύουμε ότι η εξέλιξη της κοινωνίας δεν βασίζεται μόνον εις την εξέλιξη των μέσων παραγωγής, αλλά και εις την εξέλιξη των ηθικοπνευματικών παραγόντων. Η σημερινή τραγική όψη που παρουσιάζει ο κόσμος οφείλεται σημαντικώς στην αποκλειστική αξία που εδόθη στην υλική πλευρά της κοινωνικής εξελίξεως.

Η μόνη πραγματική και σταθερή λύση ευρίσκεται στην ισορροπία μεταξύ των ηθικοπνευματικών και υλικών παραγόντων. Το πνεύμα πρέπει πλέον να προβάλει εις το κοινωνικό προσκήνιο και εν συνδιασμώ προς την τεχνική πρόοδο.

6. Πιστεύουμε ότι η Πολιτεία σκοπό έχει την προαγωγή της ευημερίας του συνόλου για την προς τα εμπρός συνέχιση της κοινωνικής εξελίξεως.

Την Πολιτεία δεν τη βλέπουμε ως τον αστυνόμο του οικονομικού φιλελευθερισμού ή τον τύραννο του φασισμού.

Την Πολιτεία τη βλέπουμε σαν μια ζωντανή δύναμη που εξασφαλίζει την ισορροπία στην ύλη και το πνεύμα, που διαπαιδαγωγεί και μορφώνει το χαρακτήρα των ατόμων που την απαρτίζουν, που εξασφαλίζει την διατήρηση της ισότητος ευκαιρίας , που υποβοηθεί την ατομική πρόοδο την βασιζομένη επί της ατομικής αξίας , που κατοχυρώνει την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη, που λαμβάνοντας υπόψη τας ζωντανάς δυνάμεις του παρελθόντος, την πραγματικότητα του παρόντος και τας διαβλεπομένας πιθανότητας του μέλλοντος κατευθύνει την κοινωνική εξέλιξη ως την συνισταμένη των ηθικοπνευματικών και υλικών παραγόντων.

7. Πιστεύουμε στην Παιδεία ως τη βάση διαπλάσεως του χαρακτήρος του ατόμου και της κοινωνίας. Η παιδεία αποτελεί το μόνον ασφαλές μέσον για την πρόοδο και κανονική εξέλιξη της κοινωνίας.

Μέχρι σήμερα η παιδεία στην Ελλάδα δεν εξεπλήρωσε τον προορισμό της . Ενώ η κυρία αποστολή της παιδείας είναι να μορφώνει ηθικώς και πνευματικώς θεωρούσε την αποστολή της πληρουμένη διδάσκοντας μόνον.

Η μόρφωση των συνειδήσεων είναι δυνατή μόνον όταν συνδυάζει αρμονικά τα εθνικά, τα κοινωνικά, και τα ανθρωπιστικά και πανανθρώπινα ιδεώδη.

Πιστεύουμε στην παιδεία ως το θεμέλιο της κοινωνίας

8. Πιστεύουμε εις τον κοινωνικόν χαρακτήρα της ιδιοκτησίας, παραδεχόμενοι την ατομική ιδιοκτησία, εφ’ όσον τούτο δεν αντίκειται προς το συμφέρον του συνόλου και μόνον υπέρ του προσωπικώς μοχθήσαντος για τη δημιουργία του αντικειμένου της.

Τα μέσα παραγωγής πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν εις την κοινωνίαν διότι αποτελούν σοβαρό παράγοντα εις την εξέλιξη της κοινωνίας και επομένως δεν είναι ανεκτή η κατοχή τους από μεμονωμένα άτομα. Επίσης όλαι αι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας αι οποίαι ως εκ της φύσεώς των εξυπηρετούν το σύνολον θα πρέπει να ανήκουν εις το σύνολον.

9. Πιστεύουμε ότι η παροχή εργασίας σε κάθε πολίτη εξασφαλίζουσα μια αξιοπρεπή και χωρίς στερήσεις συντήρση αυτού και της οικογένειάς του αποτελεί ιερά υποχρέωση της Πολιτείας και απαράβατο δικαίωμα του πολίτου.

10. Πιστεύουμε στην ανάγκη μιας πραγματικής, δικαίας και ειλικρινούς διεθνούς συνεργασίας επιβαλλομένης εκ της λόγω της προόδου της τεχνικής αλληλοεξαρτήσεως των εθνών και ως τον μόνο τρόπο εξασφαλίσεως και κατοχυρώσεως διεθνούς ελευθερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και ειρήνης. Μια οργάνωση διεθνούς συμπράξεως των Κρατών πρέπει να έχει ως βασική μονάδα το άτομο των συμπραττόντων εθνών για να δυνηθεί να πραγματοποιήσει τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε.

Ειδικότερα πιστεύουμε στην ανάγκη της ιδρύσεως Βαλκανικής Ομοσπονδίας.

11. Πιστεύουμε στον Εθνισμό ως την πηγή κάθε πνευματικής ζωής και ως θεμελιώδη προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας υπερεθνικής κοινωνίας . Δυστυχώς η έννοια του Εθνισμού συνεχέετο στο παρελθόν με τον παθολογικό εθνικισμό που εξεδηλώνετο ως σωβινισμός και υπό τη μορφή αυτή εγινόταν πρόξενος μεγάλων καταστροφών για την ανθρωπότητα.

Τον Εθνισμό τον αντιλαμβανόμεθα ως το σύνολον των ευγενών παραδόσεων που συνδέουν ορισμένους ανθρώπους. Για εμάς η έννοια του εθνισμού είναι έννοια καθαρώς μορφωτικού περιεχομένου που για να πραγματοποιήσει την ευγενή αποστολή της έχει απόλυτη ανάγκη στενής ψυχικής και πνευματικής επαφής με άλλα εθνικά σύνολα.

Ο εθνισμός αποστολή έχει όχι να χωρίζει αλλά να ενώνει, όχι να προκαλεί καταστροφή αλλά πρόοδο, όχι να προκαλεί πόλεμο αλλά ειρήνη.

Πιστεύουμε στην έννοια αυτή του εθνισμού ως το βασικό θεμέλιο της υπερεθνικής κοινωνίας του μέλλοντος η οποία μόνον μπορεί να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις μιας ζωής αξίας ανθρώπου.

12. Πιστεύουμε στις υγιείς ηθικές και πνευματικές παραδόσεις του Ελληνισμού. Τις θεωρούμε ως σύμβολα και αφετηρία νέων δημιουργιών. Από τις παραδόσεις του Ελληνισμού πρέπει να κρατηθούν μόνον εκείνες που αναφέρονται στην ουσία και των οποίων το περιεχόμενο θα μπορεί να συμβάλλει δυναμικά στη δημιουργία της νέας κοινωνίας.

Η ελληνική άρχουσα τάξη και οι Έλληνες πολιτικοί δεν στάθηκαν στο ύψος που απαιτούσε και απαιτεί η πραγματικότης. Ενώ βλέπουν τη σημερινή δυστυχία που περνάει ο Ελληνικός Λαός, κατατρίβονται στο μικροπολιτικό κουτσομπολίκι και εξακολουθούν ακόμη και τώρα να προσπαθούν να μας διαιρέσουν με την ελπίδα ότι και πάλι μια μέρα θα μας εκμεταλλευτούν. Από την άλλη μεριά η άρχουσα τάξη μας από την οποία περιμέναμε να μας δώσει το παράδειγμα της αδελφικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας και να μας οδηγήσει να περάσουμε τη σκλαβιά με όσο πιο λιγότερες ηθικές, βιολογικές και υλικές πληγές, περνάει τον καιρό της συνεργαζόμενη με τον εχθρό, διασκεδάζει, κάμνει μαύρη αγορά και απομυζά με κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο το αίμα του Ελληνικού Λαού, εκμεταλλευόμενη τον πόνο και τη δυστυχία του.

Φαίνεται πλέον καθαρά σ’ όλους ότι οι πολιτικοί μας και η άρχουσα τάξη μας εχρεοκόπησαν, επρόδοσαν την αποστολή τους και μας εγκατέλειψαν. Έτσι η μόνη ηθική μερίς της ελληνικής κοινωνίας είμαστε εμείς οι Νέοι.

14. Πιστεύουμε στην ανάγκη της αυστηρής τιμωρίας των βαρβάρων κατακτητών και των Ελλήνων προδοτών ως ηθικό και δίκαιο αίτημα.

Για να δημιουργήσομε μια ηθική κοινωνία πρέπει να τιμωρήσομε αυστηρά και παραδειγματικά τις αδικίες που διέπραξαν και διαπράττουν οι κατακτηταί και οι προδοσίες που έκαμαν και κάμνουν πολλοί Έλληνες, συνεργαζόμενοι με τον εχθρό και εκμεταλλευόμενοι τη σημερινή δυστυχία του Λαού μας προς ίδιον όφελος.

16. Πρωταρχικός μας σκοπός μας αυτή τη στιγμή είναι να αποκτήσουμε την ελευθερία μας και πιστεύουμε ότι καμμιά θυσία δεν είναι υπερβολική για την απόκτησή της.

Αυτές είναι οι αρχές που πιστεύομε και πάνω στις οποίες πρέπει να θεμελιωθεί η αυριανή κοινωνία. Δεν φθάνει μόνο να πιστεύομε σ’ αυτές αλλά πρέπει και να τις εφαρμόσουμε.

Η δεύτερη φάση του αγώνα μας θα αρχίσει τη στιγμή που θα αποκτήσομε την ελευθερία μας. Η δράση μας πρέπει να επεκταθεί και στο μικρότερο χωριό. Θα ιδρύσουμε παντού τοπικές οργανώσεις των αγωνιζομένων νέων

Σκοπός μας θα είναι να εκπαιδεύσουμε τους νέους μας και να τους προετοιμάσουμε καταλλήλως για να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους ως πολίτες κατά τρόπο εξυπηρετούντα το κοινό καλό. Τα κέντρα της οργάνωσής μας θα γίνουν κέντρα πνευματικής, ηθικής, κοινωνικής και υγιεινής εξυψώσεως των νέων μας. Θα γίνουν τοπικές Εκκλησίες του Δήμου όπου θα μελετώνται ελεύθερα τα διάφορα προβλήματα και από όπου θα αναπηδούν οι άξιοι ηγέτες.

Κηρύσσουμε την επανάσταση των Νέων. Καλούμε όλους τους Νέους να ενωθούν και οργανωθούν, να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους και να αγωνισθούν για να δημιουργήσουν μια νέα ηθική κοινωνία που να εξασφαλίζει την Ειρήνη, την Ελευθερία, τη Δημοκρατία, την Πνευματική Πρὀοδο και την Υλική Ευημερία.

Για να φθάσουμε στο τέρμα του δρόμου μας πρέπει να είμαστε ενωμένοι αδιάσπαστα, να έχουμε απόλυτη πίστη στα ιδεώδη μας, να αγωνιστούμε σκληρά, να υποστούμε πολλές θυσίες, να υποφέρουμε.

Κυρίες και Κύριοι, αυτή είναι η κοινωνία του Περρίκου, με εκφράζει απόλυτα, όπως πιστεύω και τους περισσότερους από σας. ¨Όμως ο χρόνος μου τελειώνει. 

Αδιαφορώντας για τη βαθμολόγησή μου, θεώρησα σωστότερο να σας κάμω κοινωνούς των οραμάτων του Περρίκου, για τα οποία και θυσιάστηκε. Οράματα που ενοχλούν τον εκμεταλλευτή άνθρωπο, ορισμένους που καταφέρνουν να βρίσκουν το δρόμο προς την εξουσία παρ΄αξίαν. Και αυτός πιστεύω ακράδαντα πως είναι ο κυριότερος λόγος που ο Κ.Π. παραμένει για 70 τόσα χρόνια από τη θυσία του πεισματικά στην αφάνεια. Τα οράματά του δεν συμφέρουν τους υπανθρώπους και τα κέντρα εξουσίας.

Ευκαιρία λοιπόν σήμερα να απαντήσω σε αντιρρήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας με αφορμή τη μετονομασία της Λεωφόρου Ενώσεως σε Λεωφόρο Αεροπόρου Κώστα Περρίκου.

Αναφέρθηκε πως ο Δήμαρχος Χίου Καναλάς το 1912 απευθυνόμενος προς τον πρώτο στρατιώτη ελευθερωτή του είπε «Που είστε βρε παιδιά, πεντακόσια χρόνια σας περιμέναμε». Αν ζούσε ο Καναλάς σήμερα, αμφιβάλλω ότι θα επαναλάμβανε την ιστορική του φράση, βιώνοντας τη συμπεριφορά της Ελλάδας μας που έγινε αγνώριστη.

Ακόμη άλλος εκδότης εφημερίδας έγραψε ότι ο Περρίκος έχει σχέση με την Λεωφόρο Ενώσεως, όσο έχει εκείνος με τον Αρη.

Μα αγαπητοί μου φίλοι, αυτοί που αποφάσισαν την μετονομασία πρεσβεύουν, νομίζω, την Ένωση με την Ελλάδα των οραμάτων του Περρίκου και όχι αυτής που κατάντησε η Τρόϊκα και οι κατά καιρούς πολιτικοί μας. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει αυτή η μετονομασία.

Και τώρα τόπο στα νειάτα.

Η νίκη είναι δική τους, όπως γράφει η ΔΟΞΑ αρ.13 του Δεκ. 1942

Είναι η Νίκη της λευτεριάς της πολιτικής και ατομικής και πως κανείς δεν μπορεί πια νάρθη ενάντια στην Ιδέα της Δημοκρατίας, της αληθινής όμως Δημοκρατίας κι όχι αυτής που φαμπρίκαραν μέχρι σήμερα οι διάφοροι πολιτικάντηδες, που αντικειμενικό σκοπό είχαν να καβαλήσουν το ωραίο άλογο της εξουσίας και να καταδυναστέψουν τους Λαούς.

Και να γιατί συνυφασμένο με την πλέρια έννοια της αληθινής δημοκρατίας και λευτεριάς που μόνο οι Λαοί θα κληθούν να εγκαθιδρύσουν και προστατέψουν είναι η οικονομική λευτεριά, αυτή που θα ξεσκλαβώσει πραγματικά τον ιδρώτα της εργασίας απ’ την εκμετάλλευση του οποιουδήποτε τρίτου κατεργάρη, που για μοναδική του ικανότητα έχει να ζει εις βάρος του εργαζόμενου, είτε γιατί σπούδασε την κεφαλαιοκρατική αγυρτεία, είτε γιατί είναι κληρονόμος παλαιών εκμεταλλευτών του αίματος και του ιδρώτος των άλλων. Αυτή που θα στηρίξει στα γερότερα βάθρα το Κράτος του Δικαίου και την πολιτική Λευτεριά, αυτή τέλος που θα γκρεμίσει μια για πάντα κάθε ταξική διαφορά και την περίφημη άμιλλα και πρωτοβουλία, έννοιες μεγάλες που στα χέρια των αγυρτών του κεφαλαίου δεν σημαίνουν τίποτ΄ άλλο από αισχρό ανταγωνισμό σε άνισο αγώνα, αφού απ’ τη μια μεριά στέκουν οι εκμεταλλευτές που συναγωνίζονται και απ’ την άλλη οι εργαζόμενοι που ποτέ δεν λογαριάστηκαν παρά σαν αντικείμενα εκμετάλλευσης.

Τα ίδιο θα υποστηρίξει 12 χρόνια αργότερα ο αείμνηστος Ανδρέας Λοϊζος στο λόγο του κατά τη δοξολογία της απελευθέρωσης στις 10 του Σεπτ. 1944

«Τώρα αρχίζει ο μεγάλος αγώνας για το πραγματικό ξεσκλάβωμα του λαού μας. Και το πραγματικό ξεσκλάβωμα του λαού μας θα γίνει μόνο όταν τον ξεσκλαβώσομε οικονομικά, τον γλυτώσομε από τα νύχια της εκμετάλλευσης. Δημοκρατία χωρίς οικονομική λύτρωση είναι απάτη

Λέγοντας τα παραπάνω νοιώθω πολύ άσχημα για όσα στη συνέχεια είπε στο λόγο του ο ιδεολόγος αγωνιστής Θεοδόσης Κοκκαλιάδης και αφορούσαν την περίοδο της νειότης μου:

Η σημερινή νεολαία έχει υποχρέωση να σταθή αντάξια του ιστορικού της προορισμού. Στη γενιά που θα τη διαδεχτεί πρέπει ν’ αφήσει για κληρονομιά ελεύθερους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς ορίζοντες. Θάναι αίσχος ν’ αφήσει αλυσίδες» Να γιατί νοιώθω έτσι με την κοινωνία που παράδωσα, όσον αφορά το μερδικό μου. Για τούτο δεν μου απομένει παρά να φωνάξω όσο αντέχουν τα πνευμόνια μου, τα λόγια του κατάφωρα αγνοημένου Οραματιστή, νοιώθοντας τουλάχιστο στο φρόνημα νέος

Έλληνες ενωθείτε μαζί μας, εξακολουθήστε τον ιερό αγώνα σας για μια Ελεύθερη μεγάλη Πατρίδα και για ένα ελεύθερο Πολιτικά και Οικονομικά ελληνισμό που θα σταθεί και πάλι πρωτοπόρος στον αγώνα του αληθινού πολιτισμού της ελεύθερης ανθρωπότητας, έχοντας υπόψη ότι δεν είναι η ώρα τούτη πρόσφορη για κουβέντες, για λόγια, για συστήματα κοινωνικά ή πολιτικά. Θάρθη η στιγμή και γι αυτά. Μα για νάρθη η στιγμή αυτή, πρέπει μονιασμένα, πειθαρχημένοι, κρατημένοι χέρι –χέρι όλοι μας ν’ αγωνισθούμε για το ξεσκλάβωμά μας. Προϋπόθεση η ανάδειξη της κοινωνίας του Κώστα Περρίκου.
____________________________

Αγαπητέ π''Γιώργη, 
Με ευχαρίστηση σας πληροφορώ για το δημοσίευμα της εφ. ΠΟΛΙΤΗΣ της 22/3, το οποίο αναφέρεται στην επιστολή του βουλευτή Χίου κ. Μηταράκη προς τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.
Πρόκειται για το θέμα της ανάδειξης του Κ. Περρίκου, το οποίο ανακινείται με την προώθηση στη Βουλή της χρονίζουσας ομόφωνης απόφασης 230/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, η οποία έμεινε ανεκτέλεστη μέχρι σήμερα.
Ευελπιστούμε ότι και ο κυβερνητικός βουλευτής Χίου κ. Μιχαηλίδης θα συμβάλλει "χερσί τε ποσί'' σε αυτό το αίτημα της χιώτικης κοινωνίας
Με την ευκαιρία, επειδή πολλοί λίγοι γνωρίζουν για την πολιτεία του Ήρωα-Οραματιστή, επισυνάπτω σχετική ομιλία μου για να δικαιολογηθεί το ενδιαφέρον της άτυπης ομάδας μας "Φίλοι Κώστα Περρίκου" στις προσπάθειες της οποίας διαχρονικά συμμετέχετε.
Δημ. Μελαχροινούδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr