Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ἐπί τῇ Εὐλογητῇ Ἐπισκέψει εἰς ΧΙΟΝ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ἀπό τῆς 11ης ἕως τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
17.00 Ὑποδοχή τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἀερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ».
Μετάβασις εἰς τήν πλατεῖαν «Βουνακίου» τοῦ Δήμου Χίου.
17.45 Ὑποδοχή τῆς Α.Θ. Παναγιότητος ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου Χίου.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Δημάρχου Χίου κ. Ἐμμανουήλ Μ. Βουρνοῦ.
Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

18.30 Δ ο ξ ο λ ο γ ί α, ἐπί τῇ εὐλογητῇ ἐλεύσει εἰς Χίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου.
Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
20.00 Ἐπίσκεψις εἰς τό Διοικητήριον καί γνωριμία μετά τῶν Ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
10.00 Ἱερατική Σύναξις εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.
Ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
11.00 Προσέλευσις τῶν Ἀρχῶν, Ἐκπροσώπων Φορέων, Ἀποφοίτων Θεολογ. Σχολῆς Χάλκης καί Πολιτιστικῶν Συλλόγων καί ὑποβολή σεβασμάτων εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην εἰς τό Ἐπισκοπεῖον.
13.00 Τοπική Τελετή Παραδόσεως ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Βραβείου 2015 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διά τήν πολιτιστικήν κληρονομίαν/Βραβείου Europa Nostra, διά τό Ἀρχοντικόν Ἀντουάνικον.
17.30 Ὑποδοχή τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τήν πλατεῖαν Πατριαρχῶν Καλλιμασιᾶς.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου.
Ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
«Τρισάγιον» τῶν ἐκ Καλλιμασιᾶς ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Κων/λεως Ἰωακείμ τοῦ Β΄ καί Ἰωακείμ τοῦ Δ΄ εἰς τόν τάφον τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Κων/λεως Ἰωακείμ τοῦ Δ΄.
Διέλευσις ἐκ τοῦ τόπου κεντήσεως τήν 16ην Αὐγούστου 1997 μαστιχοδένδρου ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
18.30 Φύτευσις μαστιχοδένδρου ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς πυρόπληκτον περιοχήν Βέσσης.
Ἀποκάλυψις ἀναμνηστικῆς πλακός.
Συνάντησις μέ Ἐθελοντικάς Ὁμάδας Δασοπροστασίας καί εὐλόγησις αὐτῶν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
19.00 Προσκύνημα εἰς τόν Ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Βέσσης.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου εἰς τήν πλατεῖαν Οἰκ. Πατρ. Κωνσταντίνου Ε’.
Ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
Ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς καί «Τρισάγιον» τοῦ ἐκ Βέσσης Χίου   ἀειμνήστου Οἰκουμ. Πατριάρχου Κωνσταντίνου Ε΄ (τοῦ Βαλλιάδου) ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
07.00-11.30 Ὄρθρος καί Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Συνάξεως πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Χίου, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου.
Ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
12.00 Εὐλόγησις τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας   «ΣΗΜΑΝΤΡΟ» καί δι’ αὐτοῦ ἐκπομπή Μηνύματος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος πρός τούς Χίους Ναυτικούς.
12.30 Ἐπίσκεψις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς «Πέτραν Ὁμήρου» Βροντάδου.
Ξενάγησις ὑπό τῆς κ. Ἀθηνᾶς Ζαχαροῦ - Λουτράρη, Δρος Ἱστορίας.
18.00 Ὑποδοχή καί Δοξολογία εἰς τήν Αὐτοκρατορικήν, Σταυροπηγιακήν καί Βυζαντινήν Ἱεράν Νέαν Μονήν.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου.
Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
20.00 Ἐπίσκεψις καί Ξενάγησις εἰς τό Ἵδρυμα «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» -  Ἐγκαίνια ἐκθέσεως ζωγραφικῆς Κων. Παρθένη.
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Σεπτεμβρίου 2015
07.00-11.00 Πατριαρχική Χοροστασία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, εἰς τόν  πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Καρδαμύλων.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου.
Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
11.30 Ἁγιασμός καί ξενάγησις εἰς τήν Μαθητικήν Στέγην Καρδαμύλων «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ».
17.30 Συνέντευξις Τύπου εἰς τό Ξενοδοχεῖον ΧΑΝΔΡΗ.
18.30 Ἀναχώρησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ ἐκ τοῦ Ἀερολιμένος Χίου «ΟΜΗΡΟΣ» διά Κωνσταντινούπολιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr