Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

10 Μαΐου 2015 - Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 19
10 Μαΐου 2015
Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος
(Πράξ. ια΄ 19 – 30)

Πολλά εἶναι τά μηνύματα τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ποὺ ἀνήκουν στὸν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ. Ἄς δοῦμε ὁρισμένα, ἀδελφοί μου.

Πρῶτον, ὅτι ὁ Θεός εἶναι παντοδύναμος καί ἀπό τό πικρό βγάζει γλυκύ. Μετά τό λιθοβολισμό τοῦ Στεφάνου ἔγινε διωγμός ἐναντίον τῶν χριστιανῶν στά Ἱεροσόλυμα καί οἱ χριστιανοί σκορπίστηκαν στά γύρω μέρη. Μ’ αὐτόν τόν τρόπο διαδόθηκε ἡ χριστιανική πίστη στή Φοινίκη, τήν Κύπρο καί τήν Ἀντιόχεια. Αὐτό ποὺ φαινομενικά θά ἔβλαπτε τήν Ἐκκλησία, μέ τήν προστασία τοῦ Θεοῦ ἔγινε αἰτία γιά τήν ἐπέκταση καί τήν ἐνίσχυσή της. Ἀντί νά κλονιστοῦν στήν πίστη τους ἐκεῖνοι ποὺ καταδιώκονταν, ἀντίθετα πῆραν σταθερή ἀπόφαση νά κηρύξουν τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά ὑπακούσουν στήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ μας. «Ὅταν σᾶς διώκουν ἀπό μία πόλη φεύγετε ἀπ’ αὐτή καί πηγαίνετε σέ ἄλλη». Δέν ἔφυγαν τρομαγμένοι ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ ἀλλά προφυλάσσοντας τόν ἑαυτό τους ἐξακολούθησαν τό κηρυκτικό τους ἔργο ἀλλοῦ. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ κηρύγματος, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἦταν ὅτι πολλοί πίστεψαν καί βαπτίστηκαν. Κύριο περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος ἦταν ἡ Σταύρωση καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας.

Δεύτερο μήνυμα, ἡ στάση τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα ὁ ὁποῖος ἦταν κατάλληλος γιά τήν ἐνίσχυση αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Ἦταν δραστήριος καί κοινωνικός καί προσπαθοῦσε νά κάνει ὁτιδήποτε γιά νά φανεῖ εὐεργετικός πρός τούς συνανθρώπους του. «Υἱός παρακλήσεως» σημαίνει τό ὄνομα Βαρνάβας καί παρακαλοῦσε ὅλους, μέ ἀποφασιστικότητα καί ἐλεύθερη βούληση νά ἀφοσιωθοῦν στό Θεό. Ἦταν εὐσεβής, πλήρης πίστεως καί γι’ αὐτό ἐπιθυμοῦσε νά διαδώσει τήν πίστη καί στούς ἄλλους. Αὐτός ποὺ γεύθηκε τό φωτισμό τῆς πίστης δέν ἀντέχει νά βλέπει τούς ἄλλους στά σκοτάδια τῆς ἀπιστίας ἤ ὀλιγοπιστίας.

Ἕνα τρίτο μήνυμα ποὺ παίρνουμε εἶναι τό ταπεινό φρόνημα τοῦ Βαρνάβα σέ σχέση μέ τίς δυνατότητές του. Σιγά – σιγά οἱ χριστιανοί πολλαπλασιάστηκαν καί ὁ Βαρνάβας κατάλαβε πὼς δέν μποροῦσε μόνος του νά ἀνταπεξέλθει στό ἔργο τῆς διδασκαλίας καί τῆς ἐνίσχυσης τῶν νέων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Θυμήθηκε τότε τόν Παῦλο. Πηγαίνει στήν Ταρσό καί ἀναζητᾶ τόν ἄλλοτε διώκτη τῶν χριστιανῶν, ὁ ὁποῖος προετοιμάζεται διδασκόμενος ἀπό τό Χριστό μας μέ πολλή προσευχή καί ἡσυχία. Δέν σκέφτηκε ποτέ ὁ Βαρνάβας ὅτι μποροῦσε νά παραγκωνισθεῖ ἀπό τόν Παῦλο. Ἐκεῖνο ποὺ τόν ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ ὠφέλεια ποὺ ἐρχόταν στήν Ἐκκλησία ἀπό τή συνεργασία τους. Πρέπει νά χαιρόμαστε ὅταν βλέπουμε κάποιους χριστιανούς νά προοδεύουν στήν πίστη καί νά τούς βοηθᾶμε νά γίνουν καλύτεροι καί ἀπό ἐμᾶς.

Καί ἕνα τέταρτο μήνυμα ἀπό τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἔχει νά κάνει μέ ἔργα ἀγάπης. Πολλές εἰδήσεις τά τελευταῖα χρόνια δείχνουν μία θλιβερή πραγματικότητα. Ἀκοῦμε ἤ διαβάζουμε: «Στήν ὁδό τάδε βρέθηκε νεκρός στό διαμέρισμά του ἡλικιωμένος ὁ ὁποῖος ζοῦσε μόνος. Οἱ γείτονες ἐνοχλήθηκαν ἀπό τή μυρωδιά ποὺ ἔβγαινε ἀπό τό διαμέρισμα….». Θά ἔπρεπε νά μᾶς προβληματίζει τό γεγονός ὅτι πεθαίνουν ἄνθρωποι μόνοι καί ἀβοήθητοι ὄχι στήν ἔρημο ἀλλά στίς πυκνοκατοικημένες πόλεις. Κλεισμένοι στόν ἑαυτό μας καί ἀσχολούμενοι μόνο μέ αὐτόν δέ μᾶς μένει χρόνος καί διάθεση νά σκεφθοῦμε κάποιους συνανθρώπους μας ποὺ σβήνουν στήν ἐγκατάλειψη καί τή μοναξιά. Καί νά σκεφθεῖ κανείς πὼς πολλοί ἀπ’ αὐτούς ἔχουν παιδιά ποὺ τά μεγάλωσαν καί τά σπούδασαν μέ θυσίες καί ἱδρώτα. Νά πεθαίνει κανείς ὄχι ἀπό ἔλλειψη τροφῆς ἀλλά ἀπό ἔλλειψη στοργῆς καί ἀγάπης, ἀπό τό λιμό τῆς ἐγκατάλειψης καί τῆς ἀχαριστίας.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος γιά τήν ἀγάπη. Ὅταν περιορίζεται στόν ἑαυτό του φτωχαίνει. Οἱ χρισιανοί τῆς Ἀντιόχειας μάζεψαν χρήματα γιά τούς φτωχούς ἀδελφούς τῆς Ἱερουσαλήμ. Πάντοτε ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ βρίσκονται σέ δυσκολίες, ποὺ ταλαιπωροῦνται, ποὺ ὑποφέρουν. Τό εἶπε ὁ Χριστός μας ὅταν ὁ Ἰούδας παραπονέθηκε γιά τή σπατάλη τοῦ μύρου μέ τό ὁποῖο ἡ Μαρία, ἡ ἀδελφή τοῦ Λαζάρου, ἄλειψε τά πόδια τοῦ Χριστοῦ μας. «Τοὺς φτωχούς πάντοτε θά τούς ἔχετε ἀνάμεσά σας». Ἡ ἀγάπη προσφέρεται ὄχι μόνο ὡς ὑλική βοήθεια ἀλλά καί ὡς πλησίασμα, συζήτηση, κατανόηση τῶν προβλημάτων καί δυσκολιῶν τῶν συνανθρώπων μας. Νά ξέρουν πὼς κάποιος ἐνδιαφέρεται γι’ αὐτούς.

Σέ τοῦτα τά χρόνια τῆς κοινωνικῆς, ἀτομικῆς καί οἰκονομικῆς κρίσης, ἀδελφοί μου, ἄς ἀνταποκριθοῦμε στό κάλεσμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ θέλει τούς ἀνθρώπους συνεργούς στήν πραγματοποίηση τῆς σωτηρίας μας. Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr