Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

17 Μαΐου 2015 - Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 20
17 Μαΐου 2015
Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ
(Πράξ. ιστ΄ 16 – 32)

«Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν»

Ὑπάρχουν δοῦλοι τοῦ Θεοῦ καί δοῦλοι τοῦ συμφέροντος. Οἱ πρῶτοι ἐλεύθεροι, οἱ δεύτεροι σκλάβοι. Φοβερή ἡ δουλεία τοῦ ὑλικοῦ συμφέρονοντος. Καταδυναστεύει πολλούς ἀνθρώπους. Σέ μία ἐποχή ποὺ τόσοι ὕμνοι ἀκούγονται γιά τήν ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου, γιά τό σεβασμό τῆς προσωπικότητας τοῦ ἄλλου, οἱ δοῦλοι πολλαπλασιάζονται μέ γρήγορο ρυθμό.

Οἱ δοῦλοι τοῦ συμφέροντος χρησιμοποιοῦν ὁποιοδήποτε μέσον γιά νά πλουτίσουν, νά γεμίσουν τά χρηματοκιβώτιά τους. Δεῖτε τούς κυρίους τῆς παιδίσκης στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἐκμεταλλεύονται ἕνα δυστυχισμένο, ταλαιπωρημένο ἀπό τό σατανᾶ πλάσμα γιά τό χρῆμα. Προτιμοῦν τήν κοπέλλα σκλάβα τοῦ διαβόλου παρά ἐλεύθερη.

Πόσοι σύγχρονοι δοῦλοι τοῦ μαμμωνᾶ δέν ἀκολουθοῦν τήν ἴδια τακτική! Γιά νά πετύχουν τό σκοπό τους χρησιμοποιοῦν κάθε μέσο. Ἐκμεταλλεύονται τούς ἐργαζομένους μέ τήν ἀπειλή τῆς ἀπόλυσης, πληρώνοντας λιγότερα χρήματα γιά περισσότερες ὧρες ἐργασίας. Νοθεύουν τά ἐμπορεύματά τους, τά τρόφιμα ἀλλά καί τά φάρμακα, προκειμένου νά γεμίσουν τίς τσέπες τους. Ἄλλοι γιά τό εὔκολο κέρδος δέν διστάζουν νά πουλᾶνε θάνατο μέ τίς ἑξαρτησιογόνες οὐσίες. Ἄλλοι ποτίζουν μέ ἀλκοόλ ἀνήλικους στίς νυχτερινές διασκεδάσεις. Ἄλλοι ἐξευτελίζουν τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια μέ τά περιοδικά καί τά βιβλία ἀνήθικου περιεχομένου. Ἄλλοι πουλοῦν ψεύτικες ἐλπίδες μέ τά χαρτιά, τόν καφέ καί τήν ἀστρολογία, τά ζώδια. Πόσο ἀφελής πρέπει νά εἶναι κάποιος γιά νά πιστέψει σέ ὅλους αὐτούς τούς ἀπατεῶνες ποὺ πατοῦν στήν ἀνάγκη τῶν συνανθρώπων τους γιά νά τούς κλέψουν τό μεροκάματό τους; Γιά τό λόγο αὐτό καί ὁ Μέγας Βασίλειος βάζει αὐστηρή τιμωρία σ’ αὐτούς ποὺ πᾶνε σέ ὅλους αὐτούς ποὺ «μαντεύουν» τό μέλλον μέ πολλά χρόνια στέρησης τῆς Θείας Κοινωνίας.

Ἄν τώρα κάποιος τολμήσει νά καταγγείλει ὅλες αὐτές τίς συμπεριφορές, τότε θά ἔρθει ἀντιμέτωπος μέ αὐτούς ποὺ θίγονται τά συμφέροντά τους. Ὅταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος «ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ» ἐλευθέρωσε καί θεράπευσε ἐκεῖνο τό κορίτσι ἀπό τήν κυριαρχία τοῦ πονηροῦ, οἱ κύριοι τῆς παιδίσκης, κατηγόρησαν τούς ἀποστόλους ὡς ταραξίες, μέ ἀποτέλεσμα τόν ραβδισμό καί τή φυλάκιση τοῦ Παύλου καί τοῦ Σίλα. Οἱ δοῦλοι τοῦ συμφέροντος δέν δέχονται ἐπεμβάσεις στά ἄνομα ἔργα τους. Θά περάσουν στήν ἀντεπίθεση, θά ἐξοντώσουν ὅποιον τολμήσει νά θίξει τό συμφέρον τους. Θά συκοφαντήσουν, θά καταφύγουν σέ μηνύσεις, θά κινητοποιήσουν «μεγάλα μέσα», θά «λαδώσουν», «θά φωνάξει ὁ κλέφτης γιά νά φοβηθεῖ ὁ νοικοκύρης».

Στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στόν πρῶτο στίχο: «Παῦλος, δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ». Καυχιέται ὅτι εἶναι δοῦλος τοῦ Χριστοῦ μας. Ἡ δουλεία ὅμως σ’ Ἐκεῖνον ὁδηγεῖ στήν πραγματική ἐλευθερία. Ὁ Ἰησοῦς δέν εἶναι κάποιος σκληρός τύραννος. Ὁ πόθος τους εἶναι νά γίνουμε τόσο ἰσχυροί, δίκαιοι καί ἐνάρετοι ὥστε ὄχι μόνο νά κάνουμε τό καλό, ἀλλά οὔτε νά σκεφτόμαστε κάτι, τό ὁποῖο ἐξευτελίζει τήν ἀξιοπρέπειά μας ὡς εἰκόνων τοῦ Θεοῦ. Ὁ δοῦλος τοῦ Ἰησοῦ δέν εἶναι δοῦλος οὔτε ἄλλου ἀνθρώπου, οὔτε τῶν παθῶν του καί τῶν ἐλαττωμάτων του. Ζώντας στή γῆ εἶναι σάν νά εἶναι πολίτης τοῦ οὐρανοῦ. Αὐτό εἶναι ἡ πραγματική ἐλευθερία.

Ἀπό τό πῶς θά χρησιμοποιήσουμε τήν ἐλευθερία ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Θεός θά ὁδηγηθοῦμε πρός τή ζωή ἤ πρός τήν καταστροφή. Κάποιες φορές δικαιολογοῦμε τίς ἁμαρτίες μας λέγοντας: «Μέ παρέσυρε ὁ διάβολος, ὁ φίλος, ἤ ἔτσι κάνουν ὅλοι» καί ἄλλα παρόμοια. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς λέει: «Παντοῦ καί πάντοτε αἰτία τῶν παρεκτροπῶν καί τῶν ἁμαρτημάτων μας εἶναι ἡ προαίρεσή μας, ἡ ἐλεύθερη διάθεση καί ἀπόφασή μας, παντοῦ τήν κύρια εὐθύνη τήν ἔχει ἡ ἐλεύθερη θέλησή μας. Ἄν ἐσύ μόνος σου δέν πεῖς τό «ναί» στήν ἁμαρτία καί δέν βλάψεις τήν ψυχή σου, οὔτε φίλος, οὔτε ἐχθρός, οὔτε καί αὐτός ὁ διάβολος μπορεῖ νά σέ βλάψει». Καί ἄν ποτέ γιά κάποιο λόγο, ὅπως σέ περίπτωση πολέμου, αἰχμαλωτιστεῖ κάποιος καί σκλαβωθεῖ, μπορεῖ νά χάσει τήν σωματική του ἐλευθερία, ἀλλά νά εἶναι ψυχικά ἐλεύθερος, ὅπως συνέβαινε μέ τούς μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅπως συνέβη μέ τόν Παῦλο καί τό Σίλα ποὺ ἐνῶ ἦταν φυλακισμένοι καί σιδηροδέσμιοι στό ξύλο, ἡ καρδιά τους ἦταν πλημμυρισμένη ἀπό ἀγάπη καί δοξολογοῦσαν τό Θεό.

Ἑπομένως, ἀδελφοί μου, ὑπάρχει τρόπος νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τά κάθε εἴδους δεσμά καί νά ἀποκτήσουμε τή χαμένη ἐλευθερία μας. Νά πλησιάσουμε ἐκεῖνον ποὺ συνέτριψε τό κράτος τοῦ θανάτου καί τοῦ σατανᾶ, τόν Κύριο καί Θεό μας, γιά νά ζοῦμε «ὄντως ἐλεύθεροι». Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr