Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

Έρανος Αγάπης Ιεράς Μητροπόλεως Χίου

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 1524
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 839 
Ἐν Χί­ῳ τῇ 24ῃ Ἰ­ου­λί­ου 2014
Μνή­μη Χρι­στί­νης με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
κά­ι τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
τῆς κα­θ’­ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Ὅ­λοι βι­ώ­νου­με τήν πο­λύ­πλευ­ρη κρί­ση στήν ἑλ­λη­νι­κή κοι­νω­νί­α ֹ ἡ ἀνεργία καί ἡ ἀνασφάλεια ταλαιπωροῦν καί προβληματίζουν πολλούς συμπολῖτες μας. Αὐτή ἡ κρίση δέν ἀφήνει ἀδιάφορη τήν Ἐκκλησία μας πού εἶναι μάνα ὅλων τῶν πιστῶν, ὅπως καί ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, τήν Κοίμηση τῆς ὁποίας θά τιμήσουμε σέ λίγες μέρες.

Τό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου εἶναι τό σύμβολο τοῦ ἐλέους, τῆς παρηγοριᾶς, τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδας. Καθῆκον, λοιπόν, καί τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά μεταδώσει ὅλες αὐτές τίς δωρεές στά ἐμπεριστατωμένα μέλη της. Μέ ποιό τρόπο; Μέ τά μέσα που τῆς χάρισε ὁ Χριστός καί μέ τή βοήθεια ὅλων σας, οἱ ὁποῖοι ἔχετε πυκνώσει τίς τάξεις τῶν ἐθελοντῶν ἀγάπης στήν ἰδιαίτερη πατρίδα μας. Γιατί δέν ξεχνᾶμε πώς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε: «πείνασα καί μοῦ δώσατε φαγητό, δίψασα καί μοῦ προσφέρατε νερό, ἤμουν ξένος, ἄπορος καί μέ περιθάλψατε, ἀσθενής καί φυλακισμένος καί μέ ἐπισκεφθήκατε».

Εἶναι παρήγορο πώς ἀρκετοί συμπολῖτες μας, συνεχίζοντας παλαιά παράδοση στόν τόπο μας, ἀσχολοῦνται καθημερινά μέ τήν παρασκευή καί προσφορά φαγητοῦ σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη καί ἐπεκτείνουν τήν προσφοράν τους μέσῳ τῶν φιλοπτώχων ταμείων τῶν Ἐνοριῶν καί τῆς Μητρόπολης, μέ τήν ἐξεύρεση τῶν ἀναγκαίων γιά φάρμακα, ροῦχα καί γιά ἄλλα βασικά εἴδη. Ὑποτροφίες καί χρηματικά βραβεῖα σέ φοιτητές καί μαθητές ἐκφράζουν κατά κάποιο τρόπο τήν μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας μας στήν νεολαία. Εἴμαστε σίγουροι πώς ἡ ὀργανωμένη προσπάθεια τῆς Μητρόπολης Χίου νά συγκεντρώσει πόρους γι’ αὐτό τό σκοπό, στόν ἔρανο μέ κουπόνια - ἀποδείξεις, πού θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή 10 Αὐγούστου στίς κωμοπόλεις καί στά χωριά καί τή Δευτέρα 11 Αὐγούστου στό κέντρο τῆς πόλης τῆς Χίου, θά συγκεντρώσει πλούσιους τούς καρπούς τῆς ἀγάπης σας.

Ν’ ἀνταποκριθοῦμε, λοιπόν, ὅπως ὁ καθένας ἀπό μᾶς κρίνει, στόν ἔρανο ἀγάπης τοῦ Δεκαπενταυγούστου. Γιατί δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε πώς «κανείς δέν μπορεῖ νά εὐτυχεῖ μόνος του, ὅταν γύρω του ἄλλοι δυστυχοῦν».

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ’Ἐκκλησίᾳ κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς 3ης, 6ης καί τῆς 10ηςΑὐγούστου ἐ.ἔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr