Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

22 Φεβρουαρίου 2015 - Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 8
Κυ­ρια­κὴ τῆς Τυροφάγου
22 Φεβρου­α­ρί­ου 2015
Ρωμ. ιγ΄11 – ιδ΄ 4

«Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις».

Ὅπως συμπεριφέρεται κανείς τήν ἡμέρα πού τά βλέμματα πολλῶν τόν παρακολουθοῦν, ἔτσι καί ἐμεῖς ἄς συμπεριφερθοῦμε μέ εὐπρέπεια. Ὄχι μέ ἄσεμνα φαγοπότια καί μεθύσια, οὔτε μέ σαρκικές ἁμαρτίες.

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀδελφοί μου, αὔριο ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Σαρακοστή. Εἶναι ἡ περίοδος ἐκείνη πού ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ σέ ἔντονο πνευματικό ἀγώνα καί μᾶς προετοιμάζει γιά νά γιορτάσουμε ὅπως πρέπει τά σεπτά Πάθη καί τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Νηστεία καί στά φαγητά, ὅπως ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά καί νηστεία πνευματική, ἀποχή δηλαδή ἀπό ὅλες τίς κακίες καί τά πάθη μας. Νηστεύουν σήμερα οἱ ἄνθρωποι; Δυστυχῶς οἱ περισσότεροι περιορίζονται μόνο στή νηστεία τῶν φαγητῶν. Στήν ἀποχή ἀπό τά ἁμαρτήματα, δέν δίνουν πολλή σημασία. Μπορεῖ ἕνας νά νηστεύει, χωρίς λάδι, καί νά καυχιέται γι’ αὐτό καί νά θεωρεῖ τόν ἑαυτό του ἅγιο. Συγχρόνως ὅμως δέν προσέχει τή γλώσσα του, δέν προσέχει τί λέει, δέν προσέχει τί βλέπει, δέν προσέχει τί ἀκούει. Μία νηστεία φαγητοῦ χωρίς τήν τήρηση ὅλων τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἀρεστή στό Θεό.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς τονίζει πώς πρέπει νά συμπεριφερόμαστε μέ εὐπρέπεια καί νά μήν πορνεύομε. Ἡ πορνεία εἶναι ἕνα ἀπό τά θανάσιμα ἁμαρτήματα καί ὁ πολιτικός γάμος εἶναι παρακλάδι της. Σ’ αὐτήν τήν τελετή πού γίνεται μπροστά στό δήμαρχο καί ἔχει ὀνομασθεῖ πολιτικός γάμος θά ἀναφερθοῦμε.

Ἔχουν περάσει τριάντα χρόνια ἀπό τότε πού τό ἑλληνικό κοινοβούλιο ψήφισε τόν πολιτικό γάμο καί ἐνῶ στήν ὀρθόδοξη πατρίδα μας ἦταν λίγοι ἐκεῖνοι πού προτιμοῦσαν τό δημαρχεῖο ἀπό τήν ἐκκλησία καί τόν πολιτειακό ἄρχοντα ἀπό τόν ἱερέα, σήμερα αὐτό ἔχει ἀλλάξει. Ἔχουν τραυματιστεῖ τά ἤθη, ἄλλαξε ἡ ἑλληνοχριστιανική παιδεία, ἀδυνάτισε ἡ πίστη, χαλάρωσαν οἱ δεσμοί μέ τήν Ἐκκλησία, ἔχει ἀλλάξει ἡ ζωή μας. Τά θεμέλια τῆς οἰκογένειας ἔχουν κλονιστεῖ. Τά διαζύγια ἔχουν πολλα-πλασιαστεῖ.

Τώρα πιά πολλοί νέοι ἐπιλέγουν τόν πολιτικό γάμο. Κάποιοι ἀπ’ αὐτούς γιατί δέν πιστεύουν στό Θεό, δέν ἀποδέχονται τήν Ἐκκλησία. Δέν ἀπευθυνόμαστε σ’αὐτούς, ἔκαναν τήν ἐπιλογή τους. Θά μιλήσουμε σ’ ἐκείνους πού πιστεύουν πώς ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός. «Κάναμε τόν πολιτικό γάμο γιά νά ζοῦμε νόμιμα καί ἀργότερα θά κάνουμε καί τό θρησκευτικό», λένε. Δέν ἔχουμε ἕνα γάμο κατώτερο καί ἕναν ἀνώτερο. Δὲν μπορεῖ νά ἑνώσει τούς ἀνθρώπους ἡ χειραψία καί τό χαμόγελο τοῦ δημάρχου. Τούς ἀνθρώπους τούς ἑνώνει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί αὐτή παρέχεται ἄφθονη στό Μυστήριο τοῦ Γάμου.

Τά Μυστήρια τελοῦνται στόν Ἱερό Ναό καί τά τελεῖ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας. Αὐτός πού πῆρε ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἀδάμ καί ἔπλασε τήν Εὔα. Αὐτός πού ἦταν παρών στό γάμο τῆς Κανᾶ καί εὐλόγησε τό κρασί. Αὐτός πού δίνει τή χάρη Του γιά νά εἶναι οἱ ἄνθρωποι εὐτυχισμένοι καί νά ὑπηρετοῦν μέ συνέπεια τό σκοπό τῆς ζωῆς τους πού εἶναι ἡ πνευματική τους τελειότητα, ἡ ἁγιότητα. Δέν μπορεῖ αὐτά νά τά κάνει ὁ δήμαρχος.

Ὅσοι ἔχουν καλή διάθεση καί αὐτιά πού ἀκοῦνε καταλαβαίνουν γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν δέχεται τόν πολιτικό γάμο, ἀφοῦ σχέση πού δέν ἔχει εὐλογηθεῖ ἀπό τό Θεό λογίζεται παράνομη σχέση καί θεωρεῖται πορνεία. Αὐτή ἡ τελετή ἀποτελεῖ ἔκπτωση ἀπό τήν πίστη γιατί ἡ ἐπιλογή αὐτή φανερώνει ὅτι ὁ χριστιανός ἀρνεῖται τήν ἀξία τοῦ Μεγάλου Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας. Ὅσοι ἐπιλέγουν τόν πολιτικό γάμο θέτουν τόν ἑαυτό τους ἐκτός Ἐκκλησίας. Γι’αὐτό τό λόγο δέν ἔχουν τό δικαίωμα στή Θεία Κοινωνία, δέν ἔχουν δικαίωμα νὰ γίνουν ἀνάδοχοι στὸ Ἱερό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος.

Κάποιοι ἄλλοι λένε: «Δέν ἔχουμε χρήματα γιά θρησκευτικό γάμο. Ἔχει ἔξοδα πολλά, στολισμοί, νυφικό, τραπέζια, δῶρα, ποῦ νά βρεθοῦν τόσα χρήματα;» Τό λάθος πού γίνεται εἶναι ὅτι ὁ γάμος θεωρεῖται κοινωνική ἐκδήλωση. Ἀλλά ὁ γάμος εἶναι Μυστήριο καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἔχουμε πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἀνάγκη. Αὐτή δίνεται δωρεάν. Δέν ζητάει κανένας ἱερέας χρήματα γιά τήν τέλεση τῶν Μυστηρίων. Τό Μυστήριο δέν πρέπει νά παραλείψουμε, γιατί χωρίς Μυστήριο δέν ὑπάρχει οἰκογένεια, ὑπάρχει ἁμαρτωλή συμβίωση. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι κοσμικά.

Ὁ νέος καί ἡ νέα, ἀδελφοί μου, πού θέλουν νά πορεύονται στή ζωή τους μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά προχωρήσουν μέ πρῶτο ἐφόδιό τους τήν πίστη στό Θεό. Ὁ ἀγαθός Πατέρας μας δέν θά τούς ἀφήσει. Θά τούς δώσει πλούσια τά ἀγαθά Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr