Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Πρόγραμμα Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως ἐν ὂψει τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα

Ἀριθμ. Πρωτ. 182
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 75                                                                                                  
Ἐν Χίῳ τῇ 26ῃ Ἰανουαρίου 2015
Μνήμη Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Πρὸς
Τὸν Ἱερόν Κλῆρον
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, οἱ κάτωθι Πνευματικοί - Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Κοινότητες, ὡς ἀκολούθως:

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος
Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου ἐν συνενοήσει μετά τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:
17.3.2015 ΤΡΙ.: Μεστά (ὥρα 9.00) - Ὀλύμποι.
2) π. Ἰωακείμ Ἀνδ. Ἀρχοντός
Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Ψαρῶν.
3) π. Δημήτριος Γεόμελος:
22.3.2015 ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 17.00).
4) π. Νικόλαος Μικέδης:
29.3.2015 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια.
31.3.2015 ΔΕΥ.: Βέσσα - Λιθί - Ἐλάτα.
5) π. Διονύσιος Παπανικολάου:
31.3.2015 ΤΡΙ.: Ζυφιᾶς (ὥρα 16.30) - Δαφνών.
2.4.2015 ΠΕΜ.: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.
6) π. Παντελεήμων Βῶλος:
28.3.2015 ΣΑΒ.: Ἐγρηγόρος - Κουρούνια - Νενητούρια.
4.4.2015 ΣΑΒ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00).
7) π. Στυλιανός Μανώλης:
31.3.2015 ΤΡΙ.: Βαβύλοι (ὥρα 17.00).
8) π. Γεώργιος Καψύλης:
1.4.2015 ΤΕΤ.: Ἅγιος Γεώργιος Βροντάδου (ὥρα 9.30)-Παναγία Ἐρειθιανή.
9) π. Νικόλαος Καραβᾶς:
Οἰνοῦσσαι.
10) π. Ἀπόστολος Λάρδας:
1.4.2015 ΤΕΤ.: Θολοποτάμι (ὥρα 16.00).
11) π. Ἀντώνιος Χρίτης:
1.4.2015 ΤΕΤ.: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 15.00) - Μελανιός - Τρύπες.
12) π. Ἰωάννης Κοντός:
30.3.2015 ΔΕΥ.: Βολισσός (ὥρα 15.30).
13) π. Παντελεήμων Μαυριάνος:
30.3.2015 ΔΕΥ.: Καρυές (ὥρα 16.00).
14) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος:
2.4.2015 ΠΕΜ.: Συκιάδα - Λαγκάδα.
15) π. Γεώργιος Πουλιᾶς:
1.4.2015 ΤΕΤ.: Νένητα (ὥρα 11.00).
16) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας:
1.4.2015 ΤΕΤ.: Πατρικά (ὥρα 17.00).
17) π. Ἀντώνιος Παλαιός:
1.4.2015 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 15.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 16.00) - Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 17.00).
18) π. Παναγιώτης Σκυριώτης:
29.3.2015 ΚΥΡ.: Πισπιλούντα (ὥρα 11.00)-Ποταμιά-Χάλανδρα.
31.3.2015 ΤΡΙ.: Ἀφροδίσια - Κέραμος - Λεπτόποδα.
19) π. Μακάριος Στρουμπάκης:
2.4.2015 ΠΕΜ.: Θυμιανά (ὥρα 16.00).
20) π. Ἰωάννης Τσιμούνης:
1.4.2015 ΤΕΤ.: Φλάτσια (ὥρα 15.30) - Βουνός - Κοινή.
21) π. Νικόλαος Μακρῆς:
1.4.2015 ΤΕΤ.: Συκούσης (ὥρα 16.00).
22) π. Παντελεήμων Καλεώδης:
1.4.2015 ΤΡΙ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 16.00).
23) π. Δημήτριος Γαΐλας:
1.4.2015 ΤΕΤ.: Πυργί (ὥρα 16.00) - Καλαμωτή.
24) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς:
1.4.2015 ΤΕΤ.: Χαλκειός (ὥρα 16.00) - Βερβεράτο.
25) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς:
1.4.2015 ΤΕΤ.: Καμπιά (ὥρα 15.00)-Βίκι-Ἀμάδες-Γηροκομεῖον Καρδαμύλων.
26) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:
30.3.2015 ΔΕΥ.: Μυρμήγκι (ὥρα 15.00)-Μέσα Διδύμα-Ἔξω Διδύμα-Παγίδα.
31.3.2015 ΤΡΙ.: Καταρράκτης (ὥρα 17.30).
4.4.2015 ΣΑΒ.: Καλλιμασιά (ὥρα 17.00).
27) π. Βασίλειος Φιλιππάκης:
28.3.2015 ΣΑΒ.: Κατάβασις-Διευχά-Φυτά-Κηπουριές-Σπαρτούντα-Πιτυός.
28) π. Δημήτριος Φώτης:
28.3.2015 ΣΑΒ.: Ἅγιος Νικόλαος Βροντάδου (10.30).
2.4.2015 ΠΕΜ.: Γηροκομεῖον Χίου (15.00)
29) π. Γεώργιος Χανδρῆς:
30.3.2015 ΔΕΥ.: Σιδηροῦντα (ὥρα 16.00).
2.4.2015 ΠΕΜ.: Οἰνοῦσσαι.
30) π. Γεώργιος Λοῦρος:
30.3.2015 ΔΕΥ.: Παρπαριά (ὥρα 15.00) - Πυραμά.
Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ’ ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας ἀφίξεως τοῦ Ἐξομολόγου εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ’ ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr