Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1881

Μέ τήν καρδιάν, μέ τήν ψυχήν τά χείλη μου θ’ ἀνοίξω 
τῆς Χίος τήν καταστροφή νά καλαμογραφήσω (1).
Σ’ τά χίλια ὀκτακόσια ἒτος ὀγδόντα ἓνα
πέρνω 'ς τό χέρι τό χαρτί μέ τήν θλιμμένη μπέννα,
τρεμουλιαστά τήν ἐκρατῶ, τήν συμφορά νά γράψω,
τόν ἂδικόν της θάνατον ἀπό καρδιᾶς νά κλάψω. 
Ἦταν' ἡμέρα Κυριακή, ς τῇς κοσιδυό τοῦ Μάρτη,
μέγας σεισμός ἐγίνηκε, Τσεσμέ και Χιός ἐχάθη. 
Ἦταν ἡ ὣρα μιάμιση μετά τήν μεσημβρία,
ἀρχίζ’ ἡ Χίος σείεται μ’ ὃλα της τά χωρία·
ἀκοῦν τήν γῆν μουγκρολογᾶ καί πέφτουν τά ντουβάρια,
πλακόνει νηούς, πλακόνει νηαῖς, πλακόνει παλληκάρια·
μικροί, μεγάλοι τρέχανε ‘ς τούς δρόμους νά γλυτώσουν,
καί οἱ τοῖχοι ἐπέφτανε καί τούς καταπλακόνουν ; 
Ὃλοι, φτωχοί καί πλούσιοι καί καλομαθημένοι,
μέσα ς τ ἀγιάζι ξενυχτοῦν, γυμνοί κι ἀνεζωσμένοι. 
Ὃσοι κι’ ἂν ἐγλυτώσανε τούς θώριες λυπημένους,
ἐκλαῖγαν καί θρηνούσανε διά τούς σκοτωμένους.
Κλαῖν ῃ μανάδες τά παιδιά, καί τά παιδιά μανάδες,
κλαῖνε καί ῃ καλόπαντρες γιά τούς καλούς των άντρες. 
Ντηλέγραφος ἐχτύπησε ς ὃλη τήν οἰκουμένη,
σώσετ’, ἀδέρφια Χριστιανοί, τήν Χίον τήν καμένη!
Εὐτύς ντηλεγραφήσανε Τουρκίαν καί Ρωσσίαν,
Γαλλίαν καί Ἀμερικήν, Προυσσίαν καί Ἀγγλίαν,
καί ἡ Αὐστρία τό μαθεν, Ἀθῆναι κ’ ἡ Ἰταλία,
ὃλοι ἐβοηθήσανε ς τήν Χίον τήν ἀθλία.

Οἱ σκαπανεῖς οἱ Ἓλληνες ἦρθαν καί βοηθήσαν
μέ τήν καρδιά, μέ τήν ψυχή ὃλους ὑπερασπίσαν·
καθώς ἑστεῖλαν καί γιατρούς δώδεκ’ ἀφ’ τῇς Ἀθήναις,
καί δωρεάν τά γιατρικά εἰς τόν λαόν τά δίναν.
Διακόσοι ναῦται βγήκανε πό μέσ’ ἀφ’ τά βιράνια (2),
τά λαβωμένα σώματα τά βάζαν ς τά βαπόργια,
ς τήν Σμύρνην τά πηγαίνανε διά νά τά γιατρέψουν.
Ἀλλονοῦ χέργια κόφτανε κι ἀλλονοῦ τά ποδάργια,
μά κεῖνα τά μικρόπαιδα, ἂχου! τά καϋμένα,
ποῦ βγάζαν τά κορμάκια των καί ἢτανε λυωμένα!...
Δήν ἢσασθε νά βλέπετε τί θρῆνος ποῦ χε γείνει,
κορίτσια ποῦ σκοτώθησαν, ὂμορφα σάν τοῖς κρῖνοι,
ὃλα βιράνι γένηκαν, τσαρσιά και μαχαλάδες,
ἂνθρωποι σκοτωθήκανε πεντέμιση χιλιάδες·
κ’ ἐννηά χιλιάδες ἀδερφοί ἢτανε λαβωμένοι,
διακόσιοι Ὀθωμανοί ς τό Κάστρο φονεμμένοι,
σαράντα πέντε Τούρκισσαις ἢτανε ς ἓνα σπίτι,
καί διάβασμα ἐκάνανε εἰς τήν δικιά των πίστι.
Ἐκεῖ ποῦ ἐδιαβάζανε ῃ κατακαϋμέναις
τό σπίτι τῇς ἐπλάκωσε τῇς κακομουργιασμέναις.
Δέν ἢσαστε νά βλέπετε μεσ’ ς τά νεκροταφεῖα,
ποῦ βάζαν δέκα σώματα ἀντάμα ς ἓνα μνῆμα·
ἂνθρωποι γενναιόκαρδοι τά μνήματα ἐσκάβγαν,
χωρίς ξεφτέργια καί Σταυρό ἐπγαίναν καί τούς θάβγαν.

Ὦ Χίος μου περίφημη! ποῦ ἢσουν ζηλεμμένη,
καί τώρα ἐκατάντησες μαύρη καί μαραμμένη!
Ποῦ ἒμειναν τά ἂνθια σου; ποῦ πά’ ἡ ὀμορφιά σου;
πού πήγαν οἱ ἀνθρῶποί σου καί τά ὑπάρχοντά σου;
Εἲκοσι καί ὀχτώ χωριά ξεχωριστ’ ἀφ’ τόν Κάμπο
μαζί κι ἡ Χώρα χάλασε καί ὃλος ὁ Βροντάδος...
Ἐχάλασε καί ὁ Τσεσμές μέ τόσ’ ἂλλα χωρία,
ἐχάλασαν τ’ Ἀλάτσατα κι ἡ Κάτω – Παναγία.
Ὦ Χίος μου περίφημη! Ἀνατολῆς τό ἂστρο,
ἐχάλασ’ ἡ καθέδρα σου, τό παλαιό σου Κάστρο!
Θεέ μεγαλοδύναμε! ὢχ! κάμε ἐσπλαχνία,
λυπήσου τ’ ἀναμάρτητα καί τά μικρά παιδία.
Θεέ μεγαλοδύναμε! καί πᾶψε τήν ὀργήν σου
ἀπό τόν φοβερό σεισμόν καί δῶσε τήν εὐχήν σου.
Θεέ μεγαλοδύναμε! καί πᾶψε τόν θυμό σου,
κι ἀπό τόν φοβερό σεισμό γλύτωσε τόν λαό σου.
Θεέ μεγαλοδύναμε! μεγάλο τὂνομά σου,
φύλλο δέν πέφτ’ ἀφ’ τό δενδρί δίχως τό θέλημά σου.

(1) καλαμογραφήσω = περιγράψω
(2) βιράνια = ἐρείπια. Ἡ λέξις τουρκική

ΛΥΓΕΡΑΙ Η ΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ᾼΣΜΑΤΑ, από τα «ΧΙΑΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ» του Κωνσταντίνου Ν. Κανελλάκη, Εν Αθήναις 1890,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr