Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010

Μνήμη του αγίου μάρτυρος Τρύφωνος (1 Φεβρουαρίου)


Ὁ Ἅγιος αὐτὸς ἦταν ἀπὸ τὴν Λάμψακο τῆς Φρυγίας καὶ ἔζησε στὰ χρόνια τῶν βασιλέων Γορδιανοῦ (238-244), Φιλίππου καὶ Δεκίου. Φτωχότατος στὴν παιδική του ἡλικία, ἀναγκάσθηκε γιὰ κάποιο καιρὸ νὰ βόσκει χῆνες, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ζήσει. Ἐνῷ ἐξασκοῦσε τὴν ταπεινή του δουλειά, συγχρόνως μελετοῦσε καὶ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ μὲ πολὺ ζῆλο ἐκτελοῦσε τὰ θρησκευτικά του καθήκοντα. Ἡ Ἁγία Γραφή, ποὺ διάβαζε ὁ Τρύφων, μεταξὺ ἄλλων λέει: «Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν». Ποὺ σημαίνει, ὁ Θεὸς τίθεται ἀντιμέτωπος στοὺς ὑπερήφανους, στοὺς ταπεινοὺς ὅμως δίνει χάρη. Πράγματι, ὁ ταπεινὸς Τρύφων μὲ τὴν εὐσεβῆ φιλομάθειά του ἔγινε σιγὰ-σιγὰ ἱκανὸς ὄχι μόνο νὰ ξέρει πολλὰ ὁ ἴδιος, ἀλλὰ καὶ νὰ τὰ διδάσκει. Τόσο δὲ εὐνοήθηκε ἀπὸ τὴν θεία χάρη, ὥστε καὶ ἀσθένειες θεράπευε θαυματουργικά. Μάλιστα, ὁ βασιλιὰς Γορδιανός, ὅταν ἔμαθε αὐτὰ γιὰ τὸν Τρύφωνα, ἔστειλε καὶ τὸν ἔφεραν νὰ θεραπεύσει τὴν ἄῤῥωστη κόρη του. Πράγματι, τὴν θεράπευσε καί, ἀφοῦ ἀρνήθηκε τὶς τιμὲς καὶ τὰ ἀξιώματα ποὺ τοῦ πρόσφερε ὁ Γορδιανός, ἔφυγε εὐγενικά.

Στὴν ἐποχή, ὅμως, τοῦ Δεκίου (249-251), ὁ Τρύφων συλλαμβάνεται. Ὁμολογεῖ θαῤῥαλέα τὸ Χριστό, καὶ χωρὶς νὰ φοβηθεῖ, ἐκφράζεται φλογερὰ κατὰ τῆς εἰδωλολατρείας. Τότε ὁ ἔπαρχος τῆς Ἀνατολῆς Ἀκυλῖνος, στὴ Νίκαια, διατάζει καὶ τὸν δέρνουν σκληρά. Κατόπιν τὸν δένουν σ᾿ ἄλογο καὶ σὲ καιρὸ χειμῶνα, τὸν σύρουν κατὰ γῆς σὲ δύσβατα καὶ τραχέα μέρη. Ἔπειτα τὸν σύρουν γυμνὸ ἐπάνω σὲ σιδερένια καρφιά, καῖνε τὶς πλευρές του μὲ ἀναμμένες λαμπάδες καὶ τέλος τὸν καταδικάζουν σὲ ἀποκεφαλισμό. Ἀλλὰ πρὶν ἀποκεφαλιστεῖ, παραδίδει στὸν Θεὸ τὴν μακάρια ψυχή του.

Ἡ ἑορτή του ἐτελεῖτο στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ποὺ βρισκόταν κοντὰ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας, στὴν Κωνσταντινούπολη.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Τρυφὴν τὴν ἀκήρατον, ἰχνηλατῶν ἐκ παιδός, βασάνους ὑπήνεγκας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἤθλησας ἄριστα ὅθεν τὴν τῶν θαυμάτων, κομισάμενος χάριν, λύτρωσαι πάσης βλάβης, καὶ παντοίας ἀνάγκης, Τρύφων Μεγαλομάρτυς, τοὺς σὲ μακαρίζοντας.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Ὁ Μάρτυς σου Κύριε ἐν τὴ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἠμῶν, ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν, ἔθραυσε καὶ δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταὶς ἰκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ’. Ὡς ἀπαρχᾶς
Τριαδικὴ στερρότητι, πολυθεΐαν ἔλυσας ἐκ τῷ περάτων Ἀοίδιμε, τίμιος ἐν Κυρίῳ γενόμενος, καὶ νικήσας τυράννους ἐν Χριστῷ, τῷ Σωτήρι τὸ στέφος εἴληφας τῆς μαρτυρίας σου, καὶ χαρίσματα θείων ἰάσεων, ὡς ἀήττητος.

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2010

Δεύτερο τουρνουά σκάκι μεταξύ των ομάδων Καλλιμασιάς και Φάρου Βαρβασίου

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2010 και στην φιλόξενη αίθουσα του Ιερού Ενοριακού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς διεξάγεται "τουρνουά" σκάκι ανάμεσα στην ομάδα της ενορίας της Καλλιμασιάς και σε μέλη της ομάδας του Φάρου Βαρβασίου.

1η ομάδα ενορίας Καλλιμασιάς - Ομάδα Φάρου 7 - 3

Αιμιλιανός Μάντικας - Δημήτρης Δαβατσής 1 - 0
Χαράλαμπος Γανιάρης - Λυδία Ντατσοπούλου 0 - 1
Γιάννης Σκανδάλης - Θανάσης Ξινός 1 - 0
Βικτώρια Κουνή - Παντελής Μελέκος 0 - 1
Χρήστος Μπολάνος - Δημήτρης Γεόμελος 1 - 0
Διαμαντής Κουνής - Ευαγγελία Γεόμελου 1 - 0
Μαρία Γανιάρη - Στέλιος Παπαγιάννης 1 - 0
Κωνσταντίνα Γανιάρη - Δήμητρα Τσατσαρώνη 1 - 0
Νίκος Εκατομμάτης - Δημήτρης Μανωλάκης 0 - 1
Θεανώ Σκανδάλη - Οδυσσέας Γεωργούλης 1 - 0
2η ομάδα ενορίας Καλλιμασιάς - Ομάδα Φάρου 3 - 5

Δήμητρα Σκανδάλη - Μίμης Δαβατσής 0 - 1
Στέλιος Ζαννίκος - Ευαγγελία Γεόμελου 0 - 1
Μαρία ΨαρούΣτέλιος Παπαγιάννης 1 - 0
Μιχάλης Κωνσταντίνου - Οδυσσέας Γεωργούλης 1 - 0
Δημήτρης Μελαχροινούδης - Λυδία Ντατσοπούλου 0 - 1
Ισιδώρα Μάντικα - Δημήτρης Μανωλάκης 1/2 - 1/2
Κωνσταντίνος Κρουσουλούδης - Παντελής Μελέκος 0 - 1
Τζένη Αναστασιάδη - Δήμητρα Τσατσαρώνη 1/2 - 1/2 


Το φωτογραφικό υλικό είναι από την πρώτη συνάντηση "τουρνουά" Καλλιμασιάς - Φάρου, που έγινε επίσης στην ενοριακή αίθουσα της Καλλιμασιάς.

Ο Όσιος Αρσένιος ο εν Πάρω (31 Ιανουαρίου)

Ο Όσιος Αρσένιος γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 31 Ιανουαρίου του έτους 1800 μ.Χ. και ονομαζόταν Αθανάσιος. Από μικρή ηλικία έμεινε ορφανός και σε ηλικία εννέα ετών μετέβη στις Κυδωνίες της Μικράς Ασίας, όπου σπούδασε στην ονομαστική σχολή της πόλεως έχοντας ως σχολάρχη τον περίφημο διδάσκαλο ιερομόναχο Γρηγόριο Σαράφη. Κατά τα τελευταία έτη της φοιτήσεώς του συνδέθηκε με τον πνευματικό Γέροντα Δανιήλ από τη Ζαγορά του Πηλίου, έναν από τους ονομαστούς πνευματικούς της εποχής εκείνης και έγινε υποτακτικός του.

Το έτος 1815 μ.Χ. ο Άγιος αναχώρησε για το Άγιον Όρος με τον Γέροντα Δανιήλ και εκεί εκάρη μοναχός. Αργότερα χειροτονήθηκε Διάκονος παρά τις αντιδράσεις του, καθώς δεν θεωρούσε τον εαυτό του άξιο και μετά από εξαετή παραμονή στο Άγιον Όρος ήλθε και πάλι με τον Γέροντά του, στη μονή Πεντέλης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μετέβησαν στις Κυκλάδες, όπου ο Όσιος χειροτονήθηκε το 1817 μ.Χ. Πρεσβύτερος.

Ο Όσιος Αρσένιος έδρασε κυρίως στην Πάρο και τη Φολέγανδρο, όπου δίδαξε από το 1829 μ.Χ. μέχρι το 1840 μ.Χ.

Μετά την κοίμηση του Γέροντά του Δανιήλ, ο Όσιος ασκήτεψε στη μονή Λογγοβάρδας της Πάρου. Κοιμόταν και έτρωγε ελάχιστα και συνεχώς αγρυπνούσε, προσευχόμενος για τα πνευματικά του τέκνα και τη σωτηρία του κόσμου. Βασική του τροφή ήταν η ανάγνωση των θείων Γραφών και των συγγραμμάτων των Αγίων Πατέρων. Γι’ αυτό και ο Όσιος θεωρούσε τη μικρή του βιβλιοθήκη ως κήπο τερπνότατο και ωραιότατο με αγλαόκαρπα δένδρα, πλήρη από εύχυμους καρπούς.

Ο Όσιος αγαπούσε τους πάντες χωρίς διακρίσεις. Περισσότερο όμως αγαπούσε τους ασθενείς, τους οποίους διακονούσε με μεγάλη προθυμία.

Όταν το 1861 μ.Χ., κοιμήθηκε ο ηγούμενος της μονής, ευσεβής ιερομόναχος Ηλίας, οι πατέρες εξέλεξαν ηγούμενο και προϊστάμενό τους τον Όσιο Αρσένιο, ο οποίος τους ποίμανε με θεοφιλή και θεάρεστο τρόπο. Λίγα χρόνια αργότερα παραιτήθηκε, για να ασχοληθεί απερίσπαστα με το έργο της ιεράς εξομολογήσεως.

Ο Όσιος κοιμήθηκε με ειρήνη στις 31 Ιανουαρίου του έτους 1877 μ.Χ. Η ανακομιδή των λειψάνων του έγινε το έτος 1938 μ.Χ. και εορτάζεται στις 18 Αυγούστου. Τα ιερά λείψανά του φυλάσσονται με ευλάβεια στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πάρου.


Απολυτίκιον Ἦχος α'
Τς πείρου τήν δόξαν καί τς Πάρου τό καύχημα, 
τς Μονς τοῦ Δάσους προστάτην σέ τιμμεν, Αρσένιε. 
Ώς γγελος γάρ ὤφθης ἐπὶ γς σκήσει οὐρανίων ἀρετῶν
διά τοῦτο δοξάσθης παρά Θεο θαυμάτων πάτερ χάρισει. 
Δόξα τ σέ δοξάσαντι Χριστ 
Δόξα τ σέ θαυμαστώσαντι, 
Δόξα τῷ δωρησαμένω σε ἡμῖν, πρέσβυν κοίμητον.

Ομιλία καπετάν Δημήτρη Μελαχροινούδη στον Φ.Ο.Β. (Πρόσκληση)


Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010

«Φωνές από τη θάλασσα» ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΟ ΦΟΒ

O ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ Όμιλος Βροντάδου μας προσκαλεί μεθαύριο Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 6:30 μ.μ. στις εγκαταστάσεις του για τη διάλεξη του κ. Δημήτρη Μελαχροινούδη, συνταξιούχου πλοιάρχου Ε.Ν., ερευνητή της τοπικής Ιστορίας, με θέμα: «Φωνές από τη θάλασσα» και θεματικό άξονα ναυτασφάλειες και ναυτικά ατυχήματα που αφορούν στο Βροντάδο του 19ου αιώνα.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο κ. Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός, υπεύθυνος του Τμήματος Γενεαλογίας και Προφορικής Ιστορίας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, που θα παρουσιάσει εισήγηση με θέμα: «Η σημασία της προφορικής μαρτυρίας για την ιστορία της ναυτοσύνης».
Παράλληλα, θα κηρύξει την έναρξη του εγχειρήματος από το Φ.Ο.Β. για τη συγκρότηση αρχείου προφορικής ιστορίας για τη ζωή των ναυτικών.
Κείμενα για τη θάλασσα θα αποδώσουν η Στέλλα Τσιροπινά, Φιλόλογος – συγγραφέας και ο Μπάμπης Σαχτούρης, Δάσκαλος - ηθοποιός.

Πηγή: Εφημερίδα "Η ΑΛΗΘΕΙΑ"

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2010

Η Αντωνία Στεφ. Πουλερέ νικήτρια σε διαγωνισμό του Βρετανικού Συμβουλίου.

Διαβάσαμε στην εφημερίδα "Η Αλήθεια":

Ύμνος εις την Αγγλική
21/1/2010

ΟΠΩΣ μας ενημερώνει το Βρετανικό Συμβούλιο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, διοργάνωσε διαγωνισμό με στόχο να περιγράψουν τα παιδιά ή να ζωγραφίσουν ένα αγαπημένο θέμα από το νησί τους.

Νικήτρια αναδείχθηκε η Αντωνία Πουλερέ (14 χρόνων) που κατέθεσε στο διαγωνισμό το παρακάτω ποίημα:

Χίος: Το νησί μου

Ταξιδέψαμε με τους γονείς μου σε άλλες μακρινές χώρες.
Είδα παλάτια, πύργους και κάστρα.

Αλλά δεν είδα το χρώμα, το χρώμα του νησιού μου.
Μόνο όταν γύρισα στην Χίο είδα
Το μπλε του ουρανού, το μπλε της θάλασσας,
Το θυμάρι, το πεύκο και το μαστιχόδενδρο
Δεν τα είδα πουθενά αλλού

Είδα πολλούς ουρανοξύστες που ήταν σαν κουτιά
Είδα μουσεία γεμάτα με ελληνικά αγάλματα

Αλλά δεν είδα το χρώμα, το χρώμα του νησιού μου.
Μόνο όταν γύρισα στην Χίο είδα
Το μπλε του ουρανού, το μπλε της θάλασσας,
Το θυμάρι, το πεύκο και το μαστιχόδενδρο
Δεν τα είδα πουθενά αλλού

Είδα καταπληκτικά τεχνολογικά επιτεύγματα
Αλλά δεν είδα παραλίες και νερά

Αλλά δεν είδα το χρώμα, το χρώμα του νησιού μου.
Μόνο όταν γύρισα στην Χίο είδα
Το μπλε του ουρανού, το μπλε της θάλασσας,
Το θυμάρι, το πεύκο και το μαστιχόδενδρο
Δεν τα είδα πουθενά αλλού.

Chios: My Island

I travelled with my parents to other countries far away
I saw palaces, towers and castles

But I didn’t see the colour – the colour of my island
Only when I came back to Chios did I see
The blue of the sky – the blue of the sea
The thyme, pine tree and mastic tree
I didn’t see them anywhere

I saw a lot of skyscrapers which were like boxes
I saw museums full of Greek statues

But I didn’t see the colour – the colour of my island
Only when I came back to Chios did I see
The blue of the sky – the blue of the sea
The thyme, pine tree and mastic tree
I didn’t see them anywhere

I saw fabulous technology
But there were no beaches or fresh water

And I didn’t see the colour – the colour of my island
Only when I came back to Chios did I see
The blue of the sky – the blue of the sea
The thyme, pine tree and mastic tree
I didn’t see them anywhere.

Η ετήσια απόδοση τιμής στον ήρωα Κώστα Περρίκο από τους Καλλιμασιώτες της Αττικής


Ο Σύλλογος Καλλιμασιωτών Χίου σας προσκαλεί στην εκδήλωση τιμής και μνήμης του Καλλιμασιώτη ήρωα αεροπόρο Κώστα Περρίκο.
Στις 11 π.μ. στο μνημείο του ήρωα, στην συμβολή των οδών Γλάδστωνος και Πατησίων, με Επιμνημόσυνη Δέηση και Απόδοση Τιμών απο την μπάντα του Δήμου Αθηναίων.
Θα ακολουθήσει ομιλία από τον δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Λαινά για τη ζωή και τη δράση του Κώστα Περρίκου σε αίθουσα του 1ου ορόφου στο ξενοδοχείο Τιτάνια.
Στους παρεβρισκόμενους θα προσφερθεί κέρασμα από το σύλλογο μας.

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010

Ο εορτασμός προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών την Παρασκευή 29/1/2010


Πηγή: Esos.gr
O εορτασμός προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών μπορεί να πραγματοποιηθεί τις δύο πρώτες ώρες της Παρασκευής 29-01-2010. Αντίστοιχα, ο εορτασμός για τα απογευματινά και τα εσπερινά σχολεία μπορεί να πραγματοποιηθεί τις δύο τελευταίες ώρες της ίδιας ημέρας.

Aυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπ. Παιδείας την οποία υπέγραψε η υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου και στάλθηκε πριν λίγο σε όλα τα σχολεία της χώρας (σ.σ. Tο esos.gr σας ενημερώνει ότι τις υπόλοιπες ώρες τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά),

Ειδικότερα , η εγκύκλιος έχει ως εξής:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Βαθμός Ασφαλείας ..........
Μαρούσι, 25 -01-2010
Αριθ. Πρωτ.: 8100/Γ2
Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΘΕΜΑ: «Εορτασμός προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών»

Κατά το τρέχον σχολικό έτος, επειδή η εορτή των Τριών Ιεραρχών συμπίπτει με ημέρα που δεν λειτουργούν τα σχολεία, ο εορτασμός προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών μπορεί να πραγματοποιηθεί τις δύο πρώτες ώρες της Παρασκευής 29-01-2010. Αντίστοιχα, ο εορτασμός για τα απογευματινά και τα εσπερινά σχολεία μπορεί να πραγματοποιηθεί τις δύο τελευταίες ώρες της ίδιας ημέρας.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτ.Διανομή:
1. Γραφείο κας Υφυπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.,
Τμήματα Β΄ και Γ΄
4. Δ/νση Ιδιωτ. Εκπ/σης
5. Δ/νση Εκκλ. Εκπ/σης
6. Δ/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
7. ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.
8. ΓΕΠΟ

Όσον αφορά στην Καλλιμασιά, ύστερα από συνεννόηση με τα Σχολεία, ο εκκλησιασμός των μαθητών θα γίνει την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου.
07:00π.μ. - 09:45π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία, ομιλία για τους Τρεις Ιεράρχες και μνημόσυνο Γ. Ζηλανάκη (ιδρυτού του ομώνυμου κληροδοτήματος).

Το Σάββατο ο χορός του Συλλόγου ''Φίλοι Οινουσσών''

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ»
         Έτος ιδρύσεως 1929
                                                                                   
Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2010

Στο Intercontinental ο χορός του Συλλόγου «Φίλοι Οινουσσών»

 Την περασμένη χρονιά «έσβησε τα κεράκια» των 80 χρόνων του ο Σύλλογος «Φίλοι Οινουσσών» σε μια φαντασμαγορική βραδιά στο ξενοδοχείο «INTERCONTINENTAL».
 Το επόμενο Σάββατο 30 Ιανουαρίου, στις 9 μ.μ. ο ιστορικός φορέας του ακριτικού πετροκάραβου, έμπειρος και ώριμος, διοργανώνει γι’ άλλη μια χρονιά τη λαμπρή χοροεσπερίδα του για να συγκεντρώσει τους Αιγνουσιώτες στην παραδοσιακή τους αποκριάτικη γιορτή και να διατρανώσει ότι με την σύμπνοια, την ενότητα και την αλληλεγγύη θα ξεπεράσουμε το δύσκολο κάβο της οικονομικής κρίσης.

Η κορυφαία αυτή γιορτή σηματοδοτείται κάθε χρόνο με μια άριστη διοργάνωση στις πολυτελείς αίθουσες του ξενοδοχείου ATHENAEUM INTERCONTINENTAL. Έχουν προσκληθεί και θα τιμήσουν την βραδιά Οινούσσιοι του εσωτερικού και της διασποράς καθώς και η πολυπληθής ναυτιλιακή οικογένεια,  που αναγνωρίζει τον κυρίαρχο ρόλο του ιστορικού σωματείου. 

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Στ. Δανιήλ και το Δ.Σ. καλούν όλους τους φίλους των Οινουσσών να βρεθούν στην ξεχωριστή βραδιά και να στηρίξουν τους σκοπούς και τη δράση του Συλλόγου.

Με την παράκληση της αναφοράς.  


Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Γ. Δανιήλ, τηλ. 210-3807651

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010

Η ανακομιδή του ιερού λειψάνου του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (438 μ. Χ.)


 

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, Ἂρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἐκοιμήθη καθ᾽ ὁδὸν πρὸς τὴν ἐξορία, στὴν πόλη Κουκουσὸ τῆς Μικρασίας τὴν 14η Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 407.
Τὸ ἤδη «ἀραχνῶδες σωμάτιον», το ταλαιπωρημένο ἀπὸ τὴν πεζοπορία ἐπὶ ἕνα μῆνα σῶμα τοῦ Ἁγίου, δὲν ἄντεξε τὶς κακουχίες. Τὰ τελευταῖα λόγια του ἦταν: «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν». Ὅταν ὁ Αὐτοκράτορας Θεοδόσιος προσπάθησε τὸ ἔτος 438 νὰ μεταφέρει τὸ ἱερὸ του λείψανο στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ Ἅγιος ἀρνεῖτο καὶ ἔμενε ἀκίνητος, κατὰ τρόπο θαυματουργικό. Τότε ὁ Αὐτοκράτορας ἀναγκάστηκε νὰ τοῦ ἀπευθύνει τὸ ἑξῆς γράμμα μετανοίας:
«Ἐπειδή νομίσαμε ὅτι καὶ τὸ δικό σου σῶμα, τίμιε Πάτερ, εἶναι νεκρό σὰν τῶν ἄλλων, θελήσαμε ἁπλὰ νὰ τὸ μεταφέρουμε κοντά μας. Γι᾽ αὐτό καὶ εὔλoγα ἀποτύχαμε. Ἐσὺ ὅμως, τιμιώτατε πάτερ, ποὺ δίδαξες τὴ μετάνοια γιὰ ὅλους, συγχώρεσε μας. Χάρισέ μας τὸν ἑαυτό σου, σὰν πατέρας στὰ παιδιά ποὺ τὸν ἀγαποῦν, καὶ δῶσε μας χαρὰ μὲ τὴν παρουσία σου».
Ὅταν ἡ ἐπιστολή αὐτὴ κατατέθηκε πάνω στὸ ἱερὸ λείψανο τοῦ ἁγίου, τότε καὶ μόνο κατέστη δυνατή ἡ μεταφορά του στὴ Βασιλεύουσα. Ἐπέστρεψε στὴν Κωνσταντινούπολη στὶς 27 Ἰανουαρίου 438, ὅπου τὸ ὑποδέχτηκαν μὲ βασιλικὲς τιμὲς ὁ Αὐτοκράτορας Θεοδόσιος Β´, ὁ Πατριάρχης Πρόκλος καὶ ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Πόλης. Ἀπό τὸ λιμάνι ὁδηγήθηκε ἐν πομπῇ καὶ τοποθετήθηκε στὸ σύνθρονο τοῦ Ναοῦ τῆς Ἃγίας Εἰρήνης (ὁ ὁποιος ἦταν ἀνέκαθεν ὁ Καθεδρικός Ναός τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη). Ἐκεῖ ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς ἀναφώνησαν: «Ἀπόλαβέ σου τὸν θρόνον, Ἅγιε». Στὴ συνέχεια τοποθετήθηκε κάτω ἀπὸ τὸ θυσιαστήριο στὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων μαζί μὲ τὸν ἅγιο Γρηγόριο.
Ἡ παράδοση αὐτὴ τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στὸν Πατριαρχικὸ Θρόνο διατηρεῖται μέχρι σήμερα στὸ Φανάρι καὶ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου (13 Νοεμβρίου) καὶ τὴν ἡμέρα τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν του λειψάνων (27 Ἰανουαρίου). Κατὰ τὶς ἡμέρες αὐτὲς ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης δὲν ἀνεβαίνει στὸ Θρόνο του, ἀλλὰ χοροστατεῖ ἀπὸ τὸ Παραθρόνιο καὶ στὸ μεγάλο ἑσπερινὸ καὶ στὴ Θεία Λειτουργία. Στὸν Πατριαρχικὸ Θρὸνο τοποθετεῖται ἡ Ἱ. εἰκόνα τοῦ ἁγίου Ἰω. Χρυσοστόμου, ἐνῶ ὁ Μ. Ἐκκλησιάρχης τοποθετεῖ δίπλα στὴν εικόνα καὶ τὴν ποιμαντορικὴ ράβδο τοῦ ἁγίου. Οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ διάκονοι ποὺ πρόκειται νὰ λειτουργήσουν ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες «λαμβάνουν καιρό» ὄχι ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Ἱ. εἰκόνα τοῦ ἁγίου, ὁ ὁποῖος παραμένει πάντοτε ζωντανὸς στὴ μνήμη τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.
Τὰ ἱερὰ λείψανα τοῦ ἁγίου ἔμειναν στὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων μέχρι τὴν πρώτη Ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους τὸ ἔτος 1204. Μετά τὴ λεηλασία ποὺ ἀκολούθησε, τὰ ἱερὰ λείψανα καὶ τῶν δύο Ἁγίων μεταφέρθηκαν στὴ Βενετία καὶ ἀργότερα στὴ Ρώμη.
Τὸ Ἱ. λείψανο τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τοποθετήθηκε στὴν ἀρχή στὸ Σκευοφυλάκιο τοῦ παλαιοῦ (μεσαιωνικοῦ) Ναοῦ του Ἁγίου Πέτρου. Μεταφέρθηκε καὶ αὐτό στὸν Ἅγιο Πέτρο τὴν 1η Μαΐου 1626 καὶ κατετέθη σὲ ἕνα ἄλλο παρεκκλήσιο τοῦ κυρίως ναοῦ, τὸ «Παρεκκλήσιο τῆς Χορωδίας» (ἀφιερωμένο στὴ Σύλληψη τῆς Θεοτόκου).


Ἀπολυτίκιο

 τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν· ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυρούς ἐναπέθετο· τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Σύσταση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Χίου

Γράφει η Μυροβόλος (21/1/2010):

Με την υπ’ αριθμ.1535/69/20-01-2010 Απόφαση ορίστηκαν τα μέλη που συγκροτούν την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή στο νησί της Χίου και αποτελούνται από τους παρακάτω ιατρούς:

Τακτικά μέλη
1. Βαρκάρη – Ζερβούδη Λεμονιά του Αργυρίου – Δ/ντρια Οφθαλμίατρος
2. Καρτάλης Αθανάσιος του Νικολάου – ΕΒ Καρδιολόγος
3. Γιαννικόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου – ΕΒ Παθολόγος

Αναπληρωματικά μέλη
1. Καρπουζλής Γεώργιος του Ιωάννη – Δ/ντης Παθολόγος
2. Φαφαλιού Ευτέρπη του Σπυρίδων – Δ/ντρια Παιδίατρος
3. Χάψας Ευκλείδης του Πέτρου – ΕΒ Χειρούργος

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κα. Βαρκάρη – Ζερβούδη Λεμονιά του Αργυρίου

ΟΜΗΡΟΣ – ΜΙΚΡΑ 1-0

Γράφει ο Πολίτης στο αθλητικό ένθετο "πάσα":
Με ψυχή για τη νίκη
Με τον προπονητή του Ομήρου Αντ. Ρυθιανό να δίνει -λόγω τιμωρίας- οδηγίες από την κερκίδα και το
κυριότερο ο γηπεδούχος Όμηρος να αγωνίζεται για τον ίδιο λόγο εκτός έδρας, οι λιγοστοί ηρωικοί φίλαθλοι μέσα στο δριμύ ψύχος είδαν την τυπικά γηπεδούχο ομάδα να παίρνει τους βαθμούς της ψυχής της νίκης στην εκπνοή του αγώνα με γκολ του Θ. Πουλιού.
Ο αγώνας είχε προγραμματίσει να γίνει αρχικά στο Σέντα, μετά στα Καρδάμυλα αλλά τελικά πάρθηκε η απόφαση να γίνει βραδινές ώρες στο γήπεδο Βροντάδου.
Κρίσιμος αγώνας και για τις δύο ομάδες. ο Όμηρος συνεχίζει να είναι μέσα στο κυνήγι του τίτλου, ενώ η Μίκρα συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις της. Ίσως να άξιζε μια καλύτερη τύχη.
Με πολλά λάθη η συνεργασία Τσούχλη- Δημητρούλη, είχε αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εντάσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάτι που τελικά ευτυχώς δεν είχε συνέχεια.
Πούλιος, Αγορής, Μουλάκης καλύτεροι από τους νικητές, ενώ Κουτελάκης, Γκούρη, Μπαχαντούρης ξεχώρισαν από την ομάδα του Λιτσάκη. Να τονίζουμε ότι εκτός δυναμικού της Μίκρας είναι ο Γιαγκίνης λόγω προσωπικούς διαμάχης με τον προπονητή του, κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί δεδομένου ότι ο Γιαγκίνης μπορεί να προσφέρει ακόμα στην ομάδα.
Σε αργή κίνηση
12’: Ο Τσούχλης ακυρώνει ως οφ- σάιντ γκολ του Λιτσάκη.
16’: Ο Τσούχλης σφυρίζει πέναλτι σε βάρος της Μίκρας, επικρατεί αναβρασμός, μέσα όλοι, με τελική
κατάληξη να πάρει πίσω την απόφασή του μετά από τη γνώμη του βοηθού Δημητρούλη.
25’: Σπουδαία ευκαιρία από τον Πουλιό.
40’: Όρθιοι όλοι στον Όμηρο για κάποιο εκτός φάσης κτύπημα σε παίκτης τους, τίποτα όμως ο Τσούχλης.
50’: Ελάχιστα άουτ η κεφαλιά τον Αγορή.
75’: Η απόκρουση του αγώνα απο τον Παλαιολόγο.
86’: Λύτρωση για τον Όμηρο, απογοήτευση για τη Μίκρα όταν ξέφυγε ο Πούλιος και από πλάγια θέση
νίκησε τον Παλαιολόγο.
ΟΜΗΡΟΣ: Μέρμαγκας, Κοκοκύρης, Κρουσουλούδης, Ζαχαρίου, Γεροντιδάκης, Μουλάκης, Πούλιος, Αγορής, Δαλάτσης, Κωνσταντινου, Γκορίτσας.
ΜΙΚΡΑ: Παλαιλόγος, Παγούδης, Γκόρη, Κουτελάκης, Κλουμάσης, Λιτσάκης, Σαμιώτης, Χανδράς, Μπαχαντούρης, Καλαϊτζής, Φαφαλίος

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (15η αγωνιστική)
ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΗΡΑΚΛΗΣ 36
2. ΚΑΝΑΡΗΣ 33
3. ΟΜΗΡΟΣ 33
4. ΚΑΛΑΜΩΤΗ 33
5. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 30
6. ΠΙΤΥΟΣ 28
7. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 27
8. ΚΟΦΙΝΑΣ 22
9. ΕΛΑΤΑ 22
10. ΚΑΡΥΕΣ 17
11. ΦΑΡΚΑΙΝΑ 15
12. Α.Ε ΧΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 11
13. ΑΤΛΑΣ 7
14. ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ 6

Μεγάλη συμμετοχή στη Συνέλευση του «ΚΟΡΑΗ» Οι εκλεγέντες στο νέο Δ.Σ.

Από τον καπετάν Μιχάλη Καριάμη λάβαμε και δημοσιεύουμε τα ακόλουθα:

ΧΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ «Ο ΚΟΡΑΗΣ»

Μεγάλη συμμετοχή στη Συνέλευση του «ΚΟΡΑΗ» Οι εκλεγέντες στο νέο Δ.Σ.

Κατάμεστη η μεγάλη αίθουσα του « METROPOLITAN » σήμερα Κυριακή 24 Ιανουαρίου στην ετήσια καθιερωμένη συγκέντρωση των μελών του «Κοραή» για την κοπή της πίττας και τη γενική συνέλευση του αρχαιότερου εν Αττική χιακού συλλόγου. 

Η χιακή παροικία παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες έδωσε θεαματικά την παρουσία της κι επιδοκίμασε το έργο και τις προσπάθειες της διοίκησης. 

Ο απολογισμός του διοικητικού συμβουλίου ήταν πλούσιος και η διαχείριση του ταμείου χρηστή. Οι στόχοι πλέον επικεντρώνονται στην προσέλκυση των νεώτερων μελών, ώστε να συμμετάσχουν στον αγώνα για την προβολή των χιακών αιτημάτων και την ανάπτυξη του νησιού μας. 

Οι αρχαιρεσίες, που ακολούθησαν ανέδειξαν και πάλι τα παλαιά και έμπειρα στελέχη της Αδελφότητας μαζί με αρκετά νέα μέλη, που καλούνται να υπηρετήσουν κι εκείνοι τους καταστατικούς σκοπούς του ιστορικού μας συλλόγου. 

Σύμφωνα με την καταμέτρηση των ψήφων το νέο Δ.Σ., που θα συγκροτηθεί σε σώμα εντός της εβδομάδας, θ’ αποτελείται κατά σειρά εκλογής από τους: 

Αντώνιο Χαροκόπο 
Δημήτριο Λινό 
Στέλιο Μουτάφη 
Γεώργιο Δανιήλ 
Ιωάννη Γκιάλα 
Χριστόφορο Μπελέγρη
Ευαγγελία Σιδεράτου 
Ισίδωρο Πρώϊο 
Λίλιαν Δρακωνάκη-Σιδεράτου 
Στέλιο Μιχαλάκη 
Αντώνιο Πιπέρα 
Δημήτρη Καγιάντα 
Νίτσα Φερούση 
Ευφροσύνη Τουρνή 
Ιωάννα Αποστολή 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τους: 

Αντώνιος Χλωρός 
Μιχαήλ Οικονόμου 
Μαρία Κιντή-Πετράκη 

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010

ΣΠΟΡΑ ΙΔΕΩΝ


Δεν απέχουμε πολύ από την ημέρα ορόσημο της 7 Φλεβάρη, όπου για μια φορά ακόμα, σύσσωμη η Χιακή παροικία του λεκανοπέδιου θα τιμήσει τον Κώστα Περρίκο
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Συλλόγου Καλλιμασιωτών Χίου της Αττικής, όλα είναι έτοιμα και απομένουν μόνο μικρές λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής. 
Και πάλι ο γνωστός φιλόξενος χώρος του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ», θα υποδεχθεί τους προσκυνητές της μνήμης, για να ακούσουν από στόματος του κ. Δημήτρη Λαϊνά, τον πρέποντα ύμνο για τον περήφανο ιδεαλιστή – οραματιστή και ήρωα. Αναμενόμενη, πρέπουσα και οφειλόμενη η τιμή στο πρόσωπο του παλαίμαχου δημοσιογράφου. 
Δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα του με τα οποία κράτησε ζωντανή τη μνήμη του σταυραετού μας. Πέραν αυτού είναι γνωστοί οι δεσμοί του με τους «Φίλους του Π. Κανελλόπουλου» αλλά και με την οικογένεια του αρχηγού της Π.Ε.Α.Ν 
Το τελευταίο δημοσίευμα, με τίτλο «Ακόμα στην αρχή του δρόμου» σχετικά με τα οράματα και τις διαφαινόμενες προοπτικές, λειτούργησε σαν σπόρος που έπεσε στη γη, φύτρωσε και έβγαλε βλαστό. Πως αλλιώς να εξηγηθούν οι σχεδόν ταυτόχρονες καταθέσεις ιδεών από δυο εκλεκτές προσωπικότητες, της Χίου και των Αθηνών, με σημαντική προσφορά στα Χιακά δρώμενα και όχι μόνο. 
Η πρώτη, αφορά μια διημερίδα ή ημερίδα οραμάτων και σκέψεων του Κ. Περρίκου, στο ΟΜΗΡΕΙΟ Πνευματικό Κέντρο με διακεκριμένους ομιλητές. 
Η δεύτερη, αφορά μια αντίστοιχη ημερίδα σε Πανεπιστημιακό αμφιθέατρο των Αθηνών με νεαρούς ιστορικούς ερευνητές. 
Και οι δύο προτάσεις, έτυχαν κατ’ αρχάς θετικής αποδοχής από τους εμπλεκόμενους φορείς οι οποίοι με γνώμονα την σοβαρότητα αποφάσισαν ότι Χρίζουν εμπεριστατωμένης διερεύνησης και ορθού προγραμματισμού χωρίς βιασύνες και υπερφίαλη αισιοδοξία. 
Σε όλους εμάς, που δεν ξεχνάμε τις ιστορικές καταβολές μας, και θεωρούμε υποχρέωση να δηλώνουμε την παρουσία μας, απομένει, να μη ξεχάσουμε ότι την έβδομη ημέρα του Φλεβάρη, θα σκύψουμε ευλαβικά την κεφαλή μπροστά στο μνημείο του Μεγάλου Χιώτη θα ψάλουμε τον Εθνικό μας ύμνο θα βροντοφωνήσουμε με στεντόρεια φωνή «Άξιος» και θα αποθέσουμε στο βάθρο της σεπτής προτομής του, ένα ταπεινό λουλούδι φερμένο από τον κήπο του σπιτιού μας


Μιχάλης Γ. Καριάμης 
Συντονιστής «ΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010

Η παραλία του Αγίου Αιμιλιανού με... σοροκάδα!

Δείτε με τη βοήθεια του φωτογραφικού φακού του Κώστα Σταμούλη την παραλία του Αγίου Αιμιλιανού με σοροκάδα!


Η ασκοθάλασσα "εξαφανίζει" το μόλο!

...και την παραλία!

Και μια ματιά στην Μονολιά, στον Άγιο Γιάννη...

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τον Κώστα Σταμούλη στης 9 Ιανουαρίου 2010

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010

Το όνομα του Κ. Περρίκου στον Οίκο Ναύτου


Όταν Νομαρχία και Δήμος Χίου κάνουν χρόνια για να τιμήσουν έναν ήρωα της Αντίστασης, τον εκτελεσθέντα από τους Γερμανούς Κώστα Περρίκο, στον Οίκο Ναύτου αποδέχτηκαν αμέσως την τιμητική πρόταση του προέδρου Θ. Βαρίνου.
Ο κ. Βαρίνος ενημέρωσε το Διοικητικό του Συμβούλιο, ότι το Παράρτημα Αθηνών στεγάζεται στο κτήριο όπου είχε κατά την Κατοχή τα γραφεία της η προδοτική οργάνωση ΕΣΠΟ.
Είναι το ίδιο κτήριο, επί της οδού Πατησίων και Γλάσδωνος στο κέντρο της Αθήνας, ιδιοκτησίας του ΝΑΤ, που ο Κώστας Περρίκος ανατίναξε με τους συντρόφους του.
Στην εισήγησή του ο Θ. Βαρίνος ενημέρωσε το Σώμα για την καταστροφή της προτομής Περρίκου κατά τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 2008 και τη δέσμευση του Οίκου Ναύτου για μετονομασία μιας αίθουσας των γραφείων του στην Αθήνα προς τιμή του Καλλιμασιώτη αντιστασιακού. «Σας προτείνω να προχωρήσουμε…» παρότρυνε ο πρόεδρος του Οίκου Ναύτου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση, ώστε μια αίθουσα του 3ου ορόφου του Παραρτήματος Αθηνών να φέρει στο εξής το όνομα «Κώστας Περρίκος».

Αποκαθιστούν τη σκεπή στην Καλλιμασιά


Γράφει σήμερα η εφημερίδα Πολίτης:

Ολοκληρώνεται σιγά- σιγά η σκεπή του Γυμνασίου και Λυκείου Καλλιμασιάς, που τον προηγούμενο Νοέμβρη, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και της βροχής και κυρίως λόγω κακοτεχνιών στην κατασκευή της, κατέπεσε, ευτυχώς, χωρίς να προκαλέσει κάποιο τραυματισμό.
Για την επισκευή της έχει συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Νομαρχίας και Δήμου Ιωνίας και τα συνεργεία δουλεύουν πυρετωδώς, μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε και γερανός για τη μεταφορά της ξυλείας στη σκεπή, για την κατασκευή της εκ νέου.
Το έργο, που κόστισε 70.000 ευρώ, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί περίπου μέσα σε μία εβδομάδα.
Α.Κ.

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

Απομένουν να γίνουν για τον Κώστα Περρίκο (του Δημήτρη Μελαχροινούδη)


Αναφερόμενος στο άρθρο του χαρισματικού καπ. Μιχάλη Καριάμη, σχετικού με τον Κώστα Περρίκο (Στην αρχή του δρόμου) θα παρακαλούσα να σημειώσετε:
1) Όταν καθοριστεί η θέση τοποθέτησης της προτομής, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αν δεν έχει ήδη αποφασιστεί) ο αξιότιμος δήμαρχος Χίου υλοποίει την υπόσχεση που μας έδωσε, σύμφωνα με το συνημμένο (Δήμος Χίου Αρ. Πρωτ 2573 από 23/3/2007).
2) Λύνονται με αυτό τον τρόπο τα χέρια του σεβαστού Νομαρχιακού Συμβουλίου να υλοποιήσει δύο ειλημμένες και χρονίζουσες αποφάσεις του για κατασκευή προτομής, αντάξιας του ανδρός. Προτομής που θα αναδεικνύει την προσωπικότητα του οραματιστή της ειρήνης.
3) Στο παρελθόν είχε δημοσιευθεί πρόταση για να δοθεί το όνομα του Κώστα Περρίκου σε αίθουσα του αερολιμένα «ΟΜΗΡΟΣ», όμως, σύμφωνα με τον πρόθυμο διευθυντή κ. Τριαντάφυλλο, η υπόθεση εκκρεμεί, ελλείψει σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
4) Αναμένεται η εξαγγελθείσα από επίσημα χείλη παγχιακή εκδήλωση, η οποία μένει ακόμη μετέωρη.
5) Ο γράφων θα επανέλθει για την υπενθύμιση τοποθετήσεων των αιρετών μας για την ανάδειξη του άξιου τέκνου της Χίου, το οποίο, κατά ανεξήγητη σύμπτωση, τιμάται σε χώρους από ανθρώπους έξω από το νησί μας.
Υ.Γ. Προς την κ. Μαρία Παναγιωτοπόύλου – Κασσίωτου.
Έλαβα το σημείωμά σας της 8 ΙΑΝ. 2010 και είμαι σύμφωνος με την απόφασή σας. Νομίζω ότι μπορείτε να αναλάβετε δράση, επωφελούμενη των γνωριμιών σας.

Ευχαριστώ θερμά.

Πηγή: Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2010

Μετά το facebook έρχεται το Churchbook!

 Γράφει η πύλη εκκλησιαστικών ειδήσεων Amen.gr:

Μετά το γνωστό facebook έρχεται το εκκλησιαστικό αντίπαλο δέος του, το Churchbook. Ένα πρωτότυπο, απόλυτα ασφαλές και σύγχρονο μέσο για την ηλεκτρονική δικτύωση των νέων της περιοχής δημιούργησε η μητρόπολη Κορίνθου με την αυριανή έναρξη λειτουργίας της νέας της ιστοσελίδας www.churchbook.gr. Πρόκειται για το Εκκλησιαστικό «facebook» και συμπεριλαμβάνεται και αυτή στην ενότητα πολυμέσων της μητρόπολης.

Το Churchbook, όπως είναι το όνομά του, είναι σχεδόν πιστό αντίγραφο του facebook της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, το οποίο δίνει την δυνατότητα στους νέους να επικοινωνούν με τον ίδιο τρόπο που επικοινωνούν στη γνωστή ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Η διαφορά όμως είναι ότι το churchbook είναι απόλυτα ασφαλές και ελεγχόμενο μιας και ένας σεβαστός αριθμός ακαδημαϊκών και εθελοντών θα επαγρυπνεί πίσω από αυτό και θα διαφυλάττει την ηλεκτρονική ακεραιότητα των παιδιών.

Αύριο αναμένεται να εγκαινιασθεί μία ακόμα νέα ιστοσελίδα εκκλησιαστικού περιεχομένου της μητρόπολης Κορίνθου. Είναι ο Ορθόδοξος Ναός (www.orthodoxosnaos.gr) για την οποία υπάρχει σύνδεσμος πρόσβασης προς αυτήν ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στην ενότητα πολυμέσων της Ιεράς Μητροπόλεως και περιλαμβάνει α) την αρχιτεκτονική των Ι. Ναών, β) αγιογραφίες-τοιχογραφίες, γ) τα ιερά σκεύη, δ) τα ιερά άμφια και ε) άλλα θέματα που έχουν σχέση με τον ορθόδοξο ναό και την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας.

Η ιστοσελίδα αυτή που δημιουργήθηκε με γνώμονα την μοντέρνα τεχνολογία θα βοηθήσει πολύ τους επισκέπτες μας, κυρίως όμως τους μαθητές στην πληροφόρηση και κατανόησή των θεμάτων αυτών αλλά και θα συμβάλει στη διαμόρφωση λειτουργικού - λατρευτικού βιώματος στα παιδιά μας, αφού το περιεχόμενό της αποτελεί την σύγχρονη μορφή κατήχησης καθώς το Πρόγραμμα αυτό θα λειτουργεί ώς σύγχρονη μορφή Κατήχησης και Λειτουργικής.

Και οι δύο αυτές νέες ιστοσελίδες κατασκευάστηκαν από ομάδα ακαδημαϊκών στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αμερική και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με την φροντίδα του Υπευθύνου Προγραμματισμού, Μηχανοργάνωσης και Πολυμέσων της Ιεράς Μητροπόλεως Δρ π. Π. Μπούρα και βασίστηκαν στις διεθνείς τάσεις που ενώ επιτρέπουν εύκολη πλοήγηση προσφέρουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον αγώνα Ηρακλής - Όμηρος

Ηρακλής - Όμηρος 1 - 0  στο γήπεδο των Θυμιανών (16/1/2010) Το φωτογραφικό υλικό είναι του Κώστα Σταμούλη

Η βασιλόπιτα των Κατηχητικών Σχολείων


Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς έγινε η κοπή της πίτας των Κατηχητικών Σχολείων.
Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο εφημέριος και υπεύθυνος των Κ. Σ. π. Γεώργιος Κωνσταντίνου παρουσία των Θεολόγων κ. Κωνσταντίνου Καρατζά, Κατηχητή και Κωνσταντίνου Βενεκά, Ιεροψάλτου.
Η τελετή ήταν λιτή, γεμάτη όμως από την ευλογία και τη χαρά της παρουσίας των παιδιών μας.Δύο ωραία βιβλία ήταν τα δώρα για τους μαθητές που βρήκαν τα 2 "φλουριά".

  Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα οφείλονται στον κ. Κωνσταντίνο Βενεκά.

Ηρακλής Θυμιανών - Όμηρος Καλλιμασιάς 1 - 0

Με τον τίτλο "Δική του η κορυφή" ο Πολίτης στο αθλητικό του ένθετο "πάσα" γράφει για τον αγώνα Ηρακλή - Όμηρος, που έφερε στην πρώτη θέση την ομάδα των Θυμιανών:

O Γ. Κυδωνάκης «κάρφωσε» την παλιά του ομάδα με το γκολ που πέτυχε και έδωσε τη νίκη στον Ηρακλή στο ντέρμπι με τον Όμηρο.
Το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία, αφού και οι δύο ομάδες είχαν υπεροχή σε ένα ημίχρονο.
Ο Όμηρος ήταν καλύτερος στο πρώτο μέρος, αλλά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις απουσίες των Δάνδουλα και Γιοβανάκη, που έπαιξε μόνο στα τελευταία 11 λεπτά λόγω τραυματισμού.
Στο β’ μέρος ο Ηρακλής ισορρόπησε και έλεγχε τον αγώνα και κατάφερε να πάρει την πολύτιμη νίκη.
Σε αργή κίνηση 
17’, 29’, 48’: Σουτ του Ψαρούδη πέρασαν λίγο άουτ πάνω από τα δοκάρια του Σαββίδη.
40’: Κεφαλιά του Ζώη λίγο άουτ.
67’: Ο Κυδωνάκης με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Κουτρή, γράφει το 1-0, που έδωσε και τη νίκη στον Ηρακλή.
85’: Κεφαλιά του Γιοβανάκη έφυγε λίγο άουτ
Από τον Ηρακλή καλύτεροι οι Λάγαρης, Παπαλάνης και Κουτρής και από τον Όμηρο οι Μουλάκης και Ψαρούδης.
Καλή η διαιτησία του Γιάχου και των συνεργατών του Γεωργοπούλου και Πιτταούλη.
ΗΡΑΚΛΗΣ: Σαββίδης, Λάγαρης, Αφατζάνης, Ζώης, Μπαλλής, Παπαλάνης, Γκαντούδης, Σάλα, Κουτρής (83’ Φλάμος), Μανιάτης (46’ Κυδωνάκης), Μπούλης (79’ Γιοβανάκης).
ΟΜΗΡΟΣ: Μαυρογιάννης, Κοκοκύρης, Αγγελάκης (40’Ζαχαρίου), Γεροντιδάκης (86’Κρουσουλούδης), Μουλάκης, Ψαρούδης, Αγορής, Κωνσταντίνου (86’ Γιαννούμης), Γκορίτσας.


Α΄ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΚΟΦΙΝΑΣ 3-1
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΟΜΗΡΟΣ 1-0
ΑΤΛΑΣ - ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ 0-1
ΕΛΑΤΑ- ΚΑΝΑΡΗΣ 0-1
Α.Ε ΧΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ- ΦΑΡΚΑΙΝΑ 0-1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΚΑΡΥΕΣ 0-0
ΠΙΤΥΟΣ- ΚΑΛΑΜΩΤΗ Τετ.20/12/10 Φαφαλίειο16:00


BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΗΡΑΚΛΗΣ 33
2. ΟΜΗΡΟΣ 30
3. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 30
4. ΚΑΝΑΡΗΣ 29
5. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 27
6. ΚΑΛΑΜΩΤΗ 26
7. ΠΙΤΥΟΣ 25
8. ΚΟΦΙΝΑΣ 22
9. ΕΛΑΤΑ 19
10. ΦΑΡΚΑΙΝΑ 15
11. ΚΑΡΥΕΣ 14
12. Α.Ε ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 11
13. ΑΤΛΑΣ 10
14. ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ 6


Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010

Βίος Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου (17 Ιανουαρίου)


Ο Μέγας Αντώνιος γεννήθηκε περί το 251 στην πόλη Κομά της Ανω Αιγύπτου, κοντά στη Μέμφιδα, από γονείς ευλαβείς και εύπορους. Έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού (284-305) και Μαξιμιανού (285-305) μέχρι και την εποχή του ευσεβούς αυτοκράτορος Κωνσταντίνου και των παιδιών του.

Από την παιδική του ηλικία ήταν ολιγαρκής και αυτάρκης, «μόνοις δε οις εύρισκεν ήρκειτο και πλέον ουδέν εζήτει». Σε νεαρά ηλικία, περίπου 20 ετών, έχασε τους γονείς του. Έξι μήνες μετά την κοίμηση των γονέων του άκουσε στην εκκλησία την ευαγγελική περικοπή του πλουσίου νεανίσκου, στην οποία αναφέρεται, ότι ο Χριστός είπε στον πλούσιο νέο: «πώλησον τα υπάρχοντά σου και δος πτωχοίς». Τόση μεγάλη εντύπωση προξένησε η ευαγγελική αυτή προτροπή στη ψυχή του Αντωνίου, ώστε αμέσως διένειμε τα υπάρχοντά του στους πτωχούς και ενδεείς, αφού εφύλαξε τα απολύτως αναγκαία για τη συντήρηση αυτού και της μικρής του αδελφής, την οποία φρόντισε να παραδώσει σε Χριστιανές νέες παρθένους που είχαν αφιερωθεί στη χριστιανική αρετή, βέβαιος ότι κοντά τους θα είναι κατά πάντα ασφαλής.

Από τότε ο Αγιος Αντώνιος άρχισε να ζει ασκητικό βίο, εργαζόμενος αδιάκοπα και υποβαλλόμενος σε αυστηρή νηστεία, για να κατανικήσει τους πειρασμούς της σάρκας, αγρυπνώντας ολόκληρη τη νύχτα και τρώγοντας ελάχιστα.

Στη συνέχεια απήλθε σε τόπο έρημο και μακρυνό όπου υπήρχαν μνήματα και αφού εισήλθε σε ένα από αυτά έκλεισε τη θύρα. Η τροφή του ήταν ελάχιστη και του την πήγαινε σε καθορισμένες μέρες ένας συνασκητής του. Εκεί υπερνίκησε, με τη Χάρη του Θεού, νέους πειρασμούς. Αργότερα πήγε κοντά στα ερείπια ενός φρουρίου και κατοίκησε σε σπήλαιο χωρίς να τον βλέπει κανένας και χωρίς να δέχεται κανένα παρά μόνο ένα γνωστό του, ο οποίος του έφερνε κάθε έξι μήνες ψωμί για ολόκληρο το εξάμηνο.

Μετά από είκοσι ολόκληρα χρόνια ασκήσεως και αφού έφθασε σε ύψη πνευματικής τελείωσης εμφανίσθηκε στον κόσμο και τότε άρχισαν να συρρέουν περί αυτόν πολλοί που τον θαύμαζαν ως ασκητή και θαυματουργό. Μαρτυρείται ότι ενώ ο Αγιος βρισκόταν ακόμη εν ζωή, έβλεπε τις ψυχές των ανθρώπων τη στιγμή που εξέρχονταν από το σώμα τους, καθώς και τους δαίμονες που τις οδηγούσαν. Το γεγονός αυτό είναι πολύ θαυμαστό, αφού μια τέτοια δυνατότητα είναι γνώρισμα μόνο νοεράς και ασώματης φύσης.

Το 311, κατά το διωγμό του αυτοκράτορος Μαξιμίνου (307-313) κατήλθε στην Αλεξάνδρεια, για να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τους πιστούς, τους Ομολογητές και τους Μάρτυρες. Όταν έπαυσε ο διωγμός ο Όσιος επανήλθε στην έρημο, αλλ' επειδή αισθανόταν ενοχλημένος από την παρουσία πολλών, που πήγαιναν για να τον συναντήσουν, έφυγε από εκεί και ήλθε σε τόπο έρημο, ο οποίος βρισκόταν σε όρος υψηλό κοντά στην Ερυθρά θάλασσα. Και εκεί όμως προσέρχονταν πολλοί για να λάβουν την ευλογία του, να διδαχθούν και να θεραπευθούν. Θεράπευε δε τους ασθενείς «ου προστάζων, αλλ' ευχόμενος και τον Χριστόν ονομάζων».

Η φήμη του Οσίου Αντωνίου έφθασε μέχρι τους βασιλείς τόσο ώστε ο Μέγας Κωνσταντίνος και οι υιοί του, Κωνστάντιος και Κώνστας, έγραφαν σ' αυτόν, σαν να ήταν παέτέρας τους, και τον παρακαλούσαν να τους απαντήσει.

Κατά τη διάρκεια του ασκητικού του βίου ποτέ δεν άλλαξε ένδυμα και ποτέ δεν ένιψε το σώμα ή τα πόδια του με νερό. Ο Όσιος, αν και αγράμματος στην ανθρώπινη σοφία, ήταν σοφός κατά Θεόν. Είχε λόγο «ηρτυμένον τω θείω άλατι και χαρίεντα». Εδίδασκε τους μαθητές του να μην θεωρούν τίποτε ανώτερο από την αγάπη του Χριστού και να μην νομίζουν ότι, επειδή απέχουν από τα κοσμικά αγσθά, στερούνται κάτι αξιόλογο. Το να αφήνει κανείς τα επίγεια αγαθά είναι σαν να καταφρονεί μια δραχμή από χαλκό, για να κερδίσει εκατό χρυσές. Δεν πρέπει, έλεγε, να λησμονούμε ότι ο ανθρώπινος βίος είναι πρόσκαιρος συγκρινόμενος προς τον μέλλοντα αιώνα. Γι αυτό δεν πρέπει να κοπιάζουμε για την απόκτηση πρόσκαιρων αγαθών, τα οποία δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, αλλά για την απόκτηση αιωνίων αγαθών, δηλαδή της φρονήσεως, της δικαιοσύνης, της σωφροσύνης, της ανδρείας, της συνέσεως, της αγάπης.

Ο Μέγας Αντώνιος, αφού έζησε εκατόν πέντε έτη, κοιμήθηκε οσίως το 356. Αν και όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, μια από τις τελευταίες επιθυμίες του Οσίου Αντωνίου ήταν να μείνει κρυφός ο τόπος της ταφής του, οι μοναχοί που εμόναζαν κοντά του έλεγαν ότι κατείχαν το ιερό λείψανό του, το οποίο, επί Ιουστινιανού (561), κατατέθηκε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του προδρόμου στην Αλεξάνδρεια και από εκεί αργότερα, το 365, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Η Σύναξή του ετελείτο στη Μεγάλη Εκκλησία.

Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, τ. Ιανουαρίου, σελ. 192-195.

Για σας κ. Γενική γραμματέα της Περιφέρειας (του Δημήτρη Μελαχροινούδη)Με αφορμή αναγραφής στον τύπο της δήλωσης της Γεν. Γραμμ. Της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ότι θα αφουγκράζεται τις τοπικές κοινωνίες και θα συνεργάζεται με όλους, χωρίς κανένα διαχωρισμό για την επίλυση των προβλημάτων, θεωρώ υποχρέωσή μου την ενημέρωσή της για την περίπτωσης για την περίπτωση της Παναγίας Σικελιάς.

Η Παναγία Σικελιά δεύτερη σε αρχαιότητα και ιστορική σημασία από τις 15 βυζαντινές εκκλησίες της Χίου, έχω την αίσθηση, κρίνοντας από το ενδιαφέρον που μέχρι σήμερα έχει επιδειχθεί, ότι δεν τονίστηκε η σημασία του από τους φορείς του νησιού με τους οποίους συναντήθηκε. Επειδή το ποσοστό συμβολής του μνημείου στην ανάπτυξη του νησιού δεν είναι αμελητέο, ως ενεργός πολίτης επισημαίνω την ανάγκη ανάδειξης του με την ταυτόχρονη σύνδεσή του με την ιστορία και το φυσικό κάλλος της περιοχής.

Να σημειωθεί ότι το μέχρι σήμερα ενδιαφέρον δεν υπήρξε αντάξιο του μνημείου, για πολλούς λόγους, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Απορίας άξιο το γεγονός, ότι δεν έχει συμπεριληφθεί μέχρι σήμερα ούτε μια φορά στις ετήσιες επισκέψεις μνημείων που επιμελείται υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης δεν έχω υπόψη μου, εάν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωνίας, στην διοικητική περιοχή του οποίου ανήκει η Παναγία Σικελιά.

Δημ. Μελαχροινούδης
Τέως Πρόεδρος Συμβουλίου
Περιοχής Εδαφικής Περιφέρειας Νήσου Χίου

Καλλιμασιά 31 Δεκεμβρίου 2009

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΙΚΕΛΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1992: – Παραστάσεις του Εκπ. Σωμ. Καλλιμασιάς «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» προς τον Μητροπολίτη, Νομάρχη, Βουλευτές. Έκκληση για διάσωση στον Υφυπουργό Αιγαίου Γ. Μησαηλίδη, ΕΡΤ-1

- Βουλευτής Αντώνης Κοτσακάς. «Η υγρασία καταστρέφει το μνημείο»

- Δώρα Μπακογιάννη (ΥΠΠΟ 1678/11-12-92) «… για τη συντήρηση και αποκατάσταση του Μεταβυζαντινού Ξυλόγλυπτου εικονοστασίου, έχει συνταχθεί ειδική μελέτη. Θα προκληθεί έλεγχος και επισκευή της στέγης, στην οποία έχουν γίνει εκτεταμένες αναστηλωτικές εργασίες».

- Νομαρχιακό πρόγραμμα 1992: Κατασκευή δρόμου προς Παναγία Σικελιά.

1993: – Γ. Καλουτάς (Υπεύθυνος προγραμματισμού Νομαρχίας) Η Σικελιά θα μπει στο πρόγραμμα της Νομαρχίας.

-Σφηνώθηκαν σίδερα στους κιονίσκους του δίλοβου ανοίγματος του Ιερού.

1994: – Με έγγραφο του ΥΠΠΟ/ΠΡΟΜΕΛ/Α/1868/46751/22 ΣΕΠΤ.’94 γνωρίζεται στην 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ότι το Υπ. Οικονομικών ενέκρινε το έργο «Αναστήλωση Μνημείων και Κάστρων της Χίου» Μελέτη κατασκευή της ΣΑΕ 014/29414517, ύψους 1,3 δις για Ανάβατο, Μονή Μουνδών, Σικελιά, Κάστρα Πιτυούς – Βολισσού- Δοτίων, και με πίστωση για το 1994, 200εκατ.

1995 (Γενάρης): – Υπάλληλος του ΥΠΑΙ επισκέφθηκε τη Σικελιά στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου για «Αναστήλωση Κάστρων και Μνημείων» ύψους 1,3 δις. συνοδευόμενη από τη Δήμαρχο Ανέμωνα Καίτη Ρουκανά και τον υπεύθυνο Σύμβουλο για τα θέματα πολιτισμού του Δήμου Δημ. Μελαχροινούδη.

-Εντείνονται σχετικά με τη Σικελιά δημοσιεύματα.

-(Οκτώβρης) Το τέμπλο μεταφέρεται στη Χίο για συντήρηση.

1996: – Γίνεται γνωστό από την 3η Εφορεία Βυζ. Αρχαιοτήτων ότι η Σικελιά έχει απενταχθεί από το σχετικό πρόγραμμα από τον Αύγουστο του 1995.

-9 Νοεμ. Η Δήμαρχος Ανέμωνα παροτρύνει την ΥΠΑΙ κ. Παπαξώη όταν επισκέφθηκε το Συμβούλιο Περιοχής στα Αρμόλια, να λάβη υπόψη την έκθεση για τα μνημεία, στο Πνευμ. Κέντρο Καλλιμασιάς, διαπιστώνοντας την αδικία που γίνεται σ’ αυτά και ειδικότερα στη Σικελιά. Η ΥΠΠΟ υποσχέθηκε ότι το μνημείο θα συμπεριληφθεί ξανά στο πρόγραμμα.

1997: -12/3/97 Το Νομαρχιακό Συμβούλιο προτείνει ένταξη στο διασυνοριακό INTERREG II στο έργο Α1(2) Αναστήλωση- Αξιοποίηση Ι. Μονής Παναγίας Σικελιάς (55εκατ.). Όμως το έργο (απορριφθέν εκ των προτέρων) δεν εγκρίθηκε.

- Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Περιοχής, μετά από αίτησή του, συναντάται με την ΥΠΠΟ στις 11-3-97

- Οκτώβρης. Ψήφισμα του Συνεδρίου Χιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά, που έγινε στη Ν. Υόρκη, μετά από εισήγηση του Προέδρου Συμβουλίου Περιοχής 1ης Εδαφικής Περιφέρειας. «Η ανάπτυξη της Χίου περνά μέσα από τα Μνημεία της».

1998: -Δημοτικές εκλογές. Στο Πρόγραμμα του υποψηφίου και στη συνέχεια πρώτου δημάρχου Ιωνίας, Γ. Κλιαμενάκη. «Οραματιζόμαστε να κάνουμε τη Σικελιά το Λυκαβητό της Χίου, με βελτίωση του δρόμου, ηλεκτροδότηση, δημιουργία χώρων αναψυχής (πράσινο, παγκάκια, αναψυκτήριο κ.α)».

- Απόφαση του Συμβουλίου Περιοχής να αναθέσει στην Ειρήνη Ψαρέλλη δημιουργία εικονικής πραγματικότητας (visual reality) για τη Βέσσα και τη Σικελιά (8 εκατ), προϋπόθεση για να ενταχθούν σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όμως η ΤΥΔΚ δε μπορεί να βοηθήσει.

2002: -Δημοτικές εκλογές. Στο πρόγραμμα του εκλεχθέντος Γ. Βαρκάρη προβλέπεται η τουριστική αξιοποίηση της Παναγίας Σικελιάς.

2003: -Γενάρης. Ο Νομάρχης Π. Λαμπρινούδης ανακοινώνει ότι η Σικελιά θα συμπεριληφθεί στο Γ΄ Ευρωπαϊκό πλαίσιο Στήριξης.

2008: -Η Παναγία Σικελιά δεν περιλαμβάνεται σε πρόταση αναστήλωσης των Μνημείων της Χίου

2009: – Ο διορισμός της Λίνας Μενδώνη ως Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟ προοιωνίζει θετικές εξελίξεις και για την Παναγία Σικελιά

Πηγή κειμένου: http://www.dimokratiki.org/?p=12915
Η φωτογραφία είναι του π. Γ. Κ.

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr