Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2008

Ο Μέγας Βασίλειος και ο αι-Βασίλης

1. Η προσωπικότητα του Μ. Βασιλείου
Ο Μ. Βασίλειος υπήρξε ένας μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας, αλλά και ένας οικουμενικός διδάσκαλος. Το σημαντικό είναι ότι ο τίτλος Μέγας του αποδόθηκε από τα αδέλφια του, πράγμα το οποίο δείχνει την μεγάλη επιρροή που είχε στα μέλη της οικογενείας του. Από τα εννέα αδέλφια της οικογενείας του οι πέντε είναι γνωστοί άγιοι της Εκκλησίας μας.
Δεν πρόκειται να παρουσιάσω τα στοιχεία της προσωπικότητος του, αλλά να αναπτύξω με συντομία τα τρία σημεία τα οποία περιγράφονται στο απολυτίκιό του. Το απολυτίκιο είναι το εξής:
« Εις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγγος σου,
ως δεξαμένην τον λόγον σου,
δι’ ου θεοπρεπώς εδογμάτισας,
τήν φύσιν των όντων ετράνωσας,
τά των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας,
Βασίλειον ιεράτευμα, πάτερ όσιε,
πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τα ψυχάς ημών» .
Τα τρία σημεία, τα οποία θα υπογραμμίσω, είναι τα εξής: Το ένα « δι’ ου θεοπρεπώς εδογμάτισας» , το δεύτερο « τήν φύσιν των όντων ετράνωσας» και το τρίτο « τά των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας» .
« Δι’ ου θεοπρεπώς εδογμάτισας»
Ο Μ. Βασίλειος έζησε ως επίσκοπος σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της Εκκλησιαστικής ιστορίας. Εννοώ την περίοδο μεταξύ της Α´ Οικουμενικής Συνόδου, που έγινε στην Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ.Χ., και της Β´ Οικουμενικής Συνόδου, που έγινε το 381 μ.Χ. Ο Μ. Βασίλειος αντιμετώπισε όλα τα θεολογικά ζητήματα της εποχής εκείνης με σοφία, διάκριση, σύνεση, αλλά και θεολογική προοπτική και ενώ εκοιμήθη σε ηλικία 49 ετών δύο μόλις χρόνια –τό 379– πριν συνέλθη η Β´ Οικουμενική Σύνοδος το έτος 381, εν τούτοις είχε προετοιμάσει όλο το θεολογικό έδαφος πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η Σύνοδος αυτή.
Ο Μ. Βασίλειος δογμάτισε για τον Τριαδικό Θεό χρησιμοποιώντας νέα ορολογία και αυτό έγινε για να αντιμετωπίση τις διάφορες αιρέσεις που εμφανίσθηκαν και οι οποίες χρησιμοποιούσαν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία για να κατανοήσουν την αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Ο Φωστήρ της Καισαρείας δογμάτισε για το Άγιον Πνεύμα, για τις σχέσεις μεταξύ των Προσώπων της Αγίας Τριάδος. Το σημαντικό και πρωτόγνωρο, ακόμη και για την φιλοσοφία, είναι ότι για πρώτη φορά ο Μ. Βασίλειος ταύτισε την υπόσταση με το πρόσωπο. Μέχρι τότε το πρόσωπο σήμαινε το προσωπείο, την μάσκα που χρησιμοποιούσε ο ηθοποιός για να παίξη έναν ρόλο, δηλαδή το πρόσωπο ήταν ένα επίθεμα του όντος. Ο Μ. Βασίλειος ανέπτυξε την άποψη ότι το πρόσωπο δεν είναι επίθεμα του όντος, αλλά ταυτίζεται με την υπόσταση, δηλαδή είναι αυτό που κάνει το όν να είναι όντως όν.
Όλη αυτήν την θεολογία ο Μ. Βασίλειος την ανέπτυξε « θεοπρεπώς» , ακριβώς γιατί ζούσε την υπαρξιακή θεολογία, είχε εμπειρίες του Θεού, όπως φαίνεται στα κείμενά του. Η θεολογία του δεν ήταν ακαδημαϊκή, ορθολογιστική, συναισθηματική, αισθητική, αλλά καθαρά υπαρξιακή.
« Την φύσιν των όντων ετράνωσας» .
Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία γινόταν διαρκώς λόγος για τα όντα, που υπάρχουν στον κόσμο, και το όν, του οποίου αντιγραφή είναι τα όντα. Βασικό κεντρικό ερώτημα της αρχαίας ελληνικής μεταφυσικής, όπως ισχυρίζεται ο Χάϊντεγκερ, είναι « γιατί να υπάρχουν τα όντα και όχι το τίποτε» .
Ο Μ. Βασίλειος σπούδασε στην Αθήνα την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, αλλά και όλη την επιστήμη της εποχής του, που ησχολείτο με τα όντα. Κατά την μαρτυρία του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που ήταν προσωπικός του φίλος και συμμαθητής του στην Αθήνα, έμαθε εννέα επιστήμες της εποχής εκείνης. Αν διαβάση κανείς την « εξαήμερό» του, δηλαδή την ερμηνεία που κάνει στην δημιουργία του κόσμου σε έξι ημέρες, θα διαπιστώση ότι μέσα στο βιβλίο αυτό κατόρθωσε να συγκεντρώση όλες τις επιστημονικές γνώσεις της εποχής του για τον κόσμο και την δημιουργία του. Ερεύνησε την φύση και τα όντα –τά φυτά, τα έντομα, τα πτηνά, τα ψάρια, τα ζώα κλπ.– είδε την ουσία των όντων, τις ενέργειες του Θεού στην κτίση, καθώς και την εντελέχεια και την τελολογία όλων των αισθητών πραγμάτων. Ο Μ. Βασίλειος αγάπησε την φύση και έκανε στις επιστολές του υπέροχες περιγραφές του τοπίου στο οποίο εμόναζε παρά τον Ίρι ποταμό.
« Τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας»
Ο Μ. Βασίλειος δεν ήταν ένας θεωρητικός Θεολόγος και επιστήμονας, αλλά ήταν και μεγάλος μεταρρυθμιστής. Ενδιαφερόταν για τους δούλους, τους πτωχούς, για την ελάφρυνση της φορολογίας του λαού, για τις αδικίες που υφίσταντο διάφοροι άνθρωποι, διοργάνωσε την φιλανθρωπία. Είναι ο θεμελιωτής των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Μέχρι τότε το Κράτος δεν είχε αναπτύξει την κοινωνική πρόνοια. Ο Μ. Βασίλειος εμφορούμενος από τις Χριστιανικές του αρχές ανέπτυξε σε μεγάλο βαθμό την φιλανθρωπία. Είναι γνωστή στην ιστορία η « Βασιλειάδα» του. Ο ιστορικός Σωζόμενος κάνει λόγο περί « Βασιλειάδος ό πτωχών εστιν επισημότατον καταγώγιον, υπό Βασιλείου κατασκευασθέν, αφ’ ου την προσηγορίαν την αρχήν έλαβε και εις έτι νυν έχει» . Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κάνει λόγο για την « καινήν πόλιν» όπου « νόσος φιλοσοφείται και συμφορά μακαρίζεται και το συμπαθές δοκιμάζεται» . Πρόκειται για μια καινούρια πόλη. Ο ίδιος ο Μ. Βασίλειος σε μια επιστολή του (επιστολή 94 προς Ηλίαν) δίδει μια μαρτυρία για το κέντρο αυτό της φιλανθρωπίας. Μέσα στην « Βασιλειάδα» υπήρχε μεγαλοπρεπής καθεδρικός Ναός, οικήματα γύρω από τον Ναό για τον Επίσκοπο και τους Κληρικούς, οικήματα για την φιλοξενία των αρχόντων και των δημοσίων λειτουργών, ξενώνας για την φιλοξενία των ξένων και των περαστικών από την πόλη, νοσοκομείο για την θεραπεία των ασθενών με το αναγκαίο προσωπικό από ιατρούς, νοσοκόμους, οδηγούς, υποζύγια, οίκους για στέγαση των απαραιτήτων εργαστηρίων και τεχνητών. Υπάρχει πληροφορία που διασώζεται από τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο ότι τους λεπρούς, οι οποίοι την εποχή εκείνη ήταν απόβλητοι από την κοινωνία, διότι είχαν την αθεράπευτη και κολλητική ασθένεια της λέπρας, που ομοίαζε κάπως με την σημερινή ασθένεια του ααάέ, τους φρόντιζε ο ίδιος ο Μ. Βασίλειος και μάλιστα αφού τους καθάριζε τις πληγές στην συνέχεια τις ασπαζόταν για να τους δείξη την αγάπη του. Ποιός θα το έκανε αυτό σήμερα για τους ασθενείς του ααάέ;
Το σπουδαιότερο είναι ότι ο Μ. Βασίλειος έκανε όλο αυτό το έργο της φιλανθρωπίας, δείχνοντας το προσωπικό του παράδειγμα, αφού καίτοι ήταν εύπορος έδωσε όλην την περιουσία του σε όσους είχαν ανάγκη και μάλιστα όταν απέθανε είχε ως μόνα περουσιακά στοιχεία ένα τρίχινο ράσο και λίγα βιβλία. Αλλά η αγάπη του ήταν τέτοια, ώστε στην κηδεία του, από τον συνωστισμό του κόσμου, απέθαναν και άνθρωποι.
Η κοινωνική προσφορά του Μ. Βασιλείου σε συνδυασμό με την αγάπη του, την εξυπνάδα του και τις θαυματουργικές του επεμβάσεις φαίνεται και στο περιστατικό σύμφωνα με το οποίο υπάρχει η παράδοση της Βασιλόπιττας, όπως την διέσωσε ο Καθηγητής Φαίδων Κουκουλές, κατά την παρουσίαση του Δημήτρη Λουκάτου. Σύμφωνα με αυτήν « όταν ο άγιος Βασίλειος ήταν Επίσκοπος στην Καισάρεια, ο τότε Έπαρχος της Καππαδοκίας πήγε με σκληρές διαθέσεις να εισπράξει φόρους. Οι κάτοικοι φοβισμένοι εζήτησαν την προστασία του ποιμενάρχη τους. –"Σάς προτρέπω ευθύς, τους είπε εκείνος, να μου φέρει έκαστος ό,τι πολύτιμον έχει αντικείμενον". Μάζεψαν πολλά δώρα, και βγήκαν μαζί με τον Δεσπότη τους οι Καισαρείς να προϋπαντήσουν τον Έπαρχο. Ήταν όμως τέτοια η εμφάνιση και η πειθώ του Μ. Βασιλείου, που ο Έπαρχος καταπραΰνθηκε, χωρίς να θελήσει να πάρει τα δώρα. Γύρισαν πίσω χαρούμενοι, κι ο άγιος Βασίλειος πήρε να τους ξαναδώσει τα τιμαλφή. Ο χωρισμός όμως ήτο δυσχερής, διότι πολλά όμοια είχον προσφέρει, δακτυλίους δηλαδή, νομίσματα κλπ. Ο Βασίλειος τότε σκέφθηκε ένα θαυματουργόν τρόπο: Διέταξε να κατασκευασθώσι την εσπέραν του Σαββάτου πλακούντια (δηλ. μικρές πίτες) και εντός ενός εκάστου έθηκεν ανά έν αντικείμενον, την δ’ επομένην έδωκεν ανά έν εις έκαστον Χριστιανόν. Ποίον θαύμα! Εντός του πλακουντίου του εύρεν έκαστος ό,τι είχε προσφέρει! Από τότε, λέγει η παράδοση, κάθε στη γιορτή του αγ. Βασιλείου κάνουμε κι εμείς πίτες και βάζουμε μέσα νομίσματα» .
Ο Μ. Βασίλειος υπήρξε μεγάλη προσωπικότητα που δεν εξαντλείται στα λίγα που ανέφερα πιο πάνω. Αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος και δεν μπορώ να αναφερθώ και σε άλλα σημεία.
2. Η μορφή του αι-Βασίλη
Ενώ η Εκκλησία με την λατρεία της, την θεολογία της, την εικονογραφία της και το συναξάριο της τιμά σε μεγάλο βαθμό την μεγάλη προσωπικότητα του Μ. Βασιλείου, εν τούτοις η λαϊκή παράδοση και κυρίως η δυτική –ευρωπαϊκή και αμερικανική– νοοτροπία παρουσιάζει κατά ιδιαίτερο τρόπο τον Μ. Βασίλειο, δηλαδή από Μέγα Βασίλειο τον έκανε αι-Βασίλη, με πολλές παραλλαγές.
Όταν διαβάση κανείς σχετικά κείμενα και αναλύσεις θα διαπιστώση ότι η μορφή του Μ. Βασιλείου αλλοιώθηκε στην Ευρώπη και τον Νέο Κόσμο.
Ο καθηγητής της Λαογραφίας Δημήτρης Λουκάτος στο βιβλίο του « Χριστουγεννιάτικα και των γιορτών» γράφει ότι ο δικός μας άγιος Βασίλης « ήταν ένας καθαρά πρωτοχρονιάτικος άγιος, κάτι ανάμεσα στον πραγματικό Ιεράρχη της Καισάρειας και σ’ ένα πρόσωπο συμβολικό του Ελληνισμού, που ξεκινούσε από τα βάθη της ελληνικής Ασίας, κι έφτανε την ίδια μέρα σ’ όλα τα πλάτη, από τον Πόντο ώς την Επτάνησο κι από την Ήπειρο ώς την Κύπρο. Ξεκινούσε σαν μεσαιωνικός πεζοπόρος, αμέσως ύστερ’ από τα Χριστούγεννα, με το ραβδί στο χέρι, και περνούσε απ’ τους διάφορους τόπους, καλόβολος πάντα και κουβεντιαστής με όσους συναντούσε» . Και συνεχίζει ο Καθηγητής: « Δεν κρατούσε κοφίνι στην πλάτη του ούτε σακκί φορτωμένο με δώρα. Εκείνο που έφερνε στους ανθρώπους ήταν περισσότερο συμβολικό: η καλή τύχη ιδιαίτερα κι η ιερατική ευλογία του. Το μόνο κάπως συγκεκριμένο ήταν το μαγικό ραβδί του, απ’ όπου με θαυμαστόν τρόπο βλάσταιναν ή ζωντάνευαν κλαδιά και πέρδικες, σύμβολα των αντίστοιχων δώρων, που θα μπορούσε να μοιράσει στους ευνοουμένους του» . Και συνεχίζει ο Καθηγητής: “Δεν έφερνε τίποτα ο άγιος Βασίλης. Αντίθετα λές και ζητούσαν την ευλογία του, με το να μοιράζουν από δική τους πρόθεση οι άνθρωποι δώρα και λεφτά”, δηλαδή “γονείς και συγγενείς έδιναν στα παιδιά τους μπουναμάδες ή και μεταξύ τους τα δώρα"” (ένθ. ανωτ., σελ. 121). Γενικά στην δική μας παράδοση ο αι-Βασίλης ήταν « μικρασιάτης, μελαχρινός, αδύνατος, γελαστός, με μαύρα γένια και καμαρωτά φρύδια. Ντυμένος σαν βυζαντινός πεζοπόρος, με σκουφί και πέδιλα, στο χέρι του κρατούσε ένα ραβδί» (Σπύρος Δημητρέλης).
Η πατρίδα του ανατολικού αι-Βασίλη είναι η Μικρά Ασία, και είναι γραμματισμένος, κατάγεται από την Καισάρεια και « βαστάει κόλλα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι» και προσφέρει ως δώρο « τή σταθερή και διαχρονική χαρά της γνώσης» .
Στην Δύση υπήρχε άλλος τύπος του δικού μας αι-Βασίλη. Στην Ευρώπη και ιδίως στην Ολλανδία ήταν ο Sinter Klaas, ο οποίος ήταν « ο προστάτης των ναυτικών, των εμπόρων και των παιδιών, έτσι όπως αυτός λατρεύτηκε στις κάτω Χώρες, κυρίως από τον 12ο αιώνα και μετά» . Τον 17ο αιώνα Ολλανδοί Καλβινιστές « μεταναστεύοντας στην Αμερική έπαιρναν μαζί τους και την εικόνα του Αγίου Νικολάου» , και έγινε ο Saint Nick και ο Santa Claus. Μετακινήθηκε όμως μερικές εβδομάδες αργότερα για να επισκεφθή τα παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων. Ο τύπος αυτός ταξίδευσε και σε άλλες Χώρες. « Γύρω στα 1870 η γλυκιά και γενναιόδωρη μορφή του ταξίδεψε και στην Βρεταννία, όπου και συγχωνεύτηκε με τον σκανδιναυϊκής προέλευσης, πατέρα των Χριστουγέννων και γέννησε μύθους, θρύλους, τραγουδάκια και αξεπέραστες συνήθειες» .
Ταυτιζόμενος ο Saint Nick, με τον Santa Claus και τον Father Christmas μεταφέρθηκε στην Αμερική από τους Ευρωπαίους μετανάστες και όπως ήταν επόμενο εκεί αλλάζει μορφή, αποκτά την μορφή « τού καλοθρεμμένου και ολοπόρφυρου αγίου, που επειδή δεν μπορεί να ζεί στις χιονισμένες πλαγιές του Άσπεν ή του Βερμόντ για λόγους παραδοσιακής αλλά και εμπορικής αποστασιοποίησης μένει κάπου στον Βόρειο Πόλο» .
Βεβαίως, εδώ πρέπει να σημειωθή ότι αυτός ο “τύπος”, που στην Ευρώπη και την Αμερική ονομάσθηκε Saint Nick, Santa Claus και Father Cristmas, από μας ονομάζεται αι-Βασίλης. Οι δυτικοί δεν τον ονομάζουν αι-Βασίλη, αλλά Saint Nick, Santa Claus και Father Cristmas. Εμείς ταυτίσαμε τον δυτικό αυτόν “τύπο” με τον αι-Βασίλη, αφού εξοβελίσαμε τον δικό μας Άγιο Βασίλειο. Ο Καθηγητής Δημ. Λουκάτος λέγει ότι αυτός ο δυτικός τύπος ήρθε σε μας “μέ πρωτοβουλία των αστικών τάξεων” και ονομάσθηκε αι-Βασίλης. Χάρη συννενοήσεως στα επόμενα θα τον τιτλοφορώ αι-Βασίλη.
Ο σημερινός αι-Βασίλης είναι δημιούργημα του αγγλοσαξωνικού κόσμου και απηχεί την νοοτροπία του. Ο αι-Βασίλης αυτός γεννήθηκε αρχές του 19ου αιώνα από έναν αστό προτεστάντη καθηγητή, τον Κλημέντιο Κλάρκ Μούρ « πού έγραψε για τα παιδιά του μια ιστορία με ήρωα έναν αι-Βασίλη, την The Night Before Christmas » και δημοσιεύθηκε την 23 Δεκεμβρίου του έτους 1823 στην εφημερίδα « Sentinel» . Η ιστορία αυτή εικονογραφήθηκε από τον πατέρα του χιουμοριστικού αμερικανικού σχεδίου Τόμας Νάστ, ο οποίος ήταν γερμανικής καταγωγής και « δανείστηκε στοιχεία από την γερμανική λαϊκή παράδοση των Χριστουγέννων αλλά και την παραδομένη μορφή του πλανόδιου γερμανού εμπόρου» .
Υπάρχουν αναλύσεις σύμφωνα με τις οποίες « ο Άγιος Βασίλης γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του αμερικανικού Εμφυλίου, όταν ο Νάστ εργαζόταν στο Harper’s Weekly, στο μεγαλύτερο περιοδικό της εποχής, και του είχε ανατεθεί να απεικονίζει με αλληγορικές εικόνες τα δρώμενα του πολέμου. Μία από αυτές ήταν “ο Άγιος Βασίλης στο στρατόπεδο”, όπου παρουσιάζεται για πρώτη φορά ο Άγιος με τα χαρακτηριστικά ενός ευτραφούς άνδρα, ολοστρόγγυλου και ροδαλού, καλυμμένου από άστρα, ο οποίος μοίραζε δώρα σε ένα στρατόπεδο των Βορείων. Ο Άγιος Βασίλης του Νάστ δεν εξελίχθηκε, παρέμεινε ο ίδιος με το κόκκινο κουστούμι με τα λευκά γουνάκια, την άσπρη γενιάδα και τα παιχνίδια του. Με αυτό το σκίτσο, τα Χριστούγεννα έγιναν ημέρα αργίας και ο Άγιος Βασίλης αναγορεύτηκε σε τοπική θεότητα - καλόκαρδο πνεύμα που αντιπροσώπευε την ευημερία και την οικογενειακή ζωή των Βορείων, σε αντίθεση με το μύθο της ιπποτικής παράδοσης και της βαθύτατα ιθαγενούς κολτούρας του Νότου.
Βασισμένος στην επιτυχία που γνώρισε το έργο του το 1862, ο Νάστ συνέχισε να παράγει σχέδια του Άγιου Βασίλη κάθε Χριστούγεννα κατά την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Και η σύλληψή του έγινε αποδεκτή, διότι έδωσε στην παραδοσιακή ασκητική αυστηρή και αποστεωμένη εικόνα του Father Christmas του Pelze - Nicol και του Pere Noel, μια άλλη διάσταση που αντικατόπτριζε την αφθονία και την ευμάρεια.
Ο Ντίκενς είχε ήδη μετατρέψει τα Χριστούγεννα σε γιορτή της αστικής τάξης. Όμως ο Άγιος Βασίλης δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο στις εορταστικές προετοιμασίες του Ντίκενς. Τα Χριστούγεννα του Ντίκενς στρέφονται ενάντια στον πυρήνα του βικτωριανού καπιταλισμού και υπογραμμίζουν την ατομική συνείδηση, το κοινωνικό σύνολο, την φιλανθρωπία. Τα Χριστούγεννα του Εμφυλίου του Νάστ –καί του Άγιου Βασίλη που τα συνοδεύει– βρίσκονται σε τέλεια συμφωνία με την ουσία της παράδοσης των Βορείων, η οποία είναι ο συγκερασμός της αρετής με το εμπόριο. Βέβαια ο Άγιος του Νάστ διανέμει δώρα αρχικά σε στρατιώτες και έπειτα σε παιδιά, μια ανταμοιβή για όποιον υπήρξε καλός κατά την διάρκεια της χρονιάς. Η πιο διάσημη απεικόνιση του Αγίου, κυκλοφόρησε το 1866 –στό τέλος του πρώτου ειρηνικού χρόνου– και εδραίωσε την εικονογραφία του χαρακτήρα. Τον βλέπουμε να διακοσμεί ένα έλατο, να φτιάχνει παιχνίδια, να διαβάζει το βιβλίο του με τα παραμύθια, να ράβει τα ρούχα του και τέλος να εξερευνά τον κόσμο με το τηλεσκόπιό του “πρός αναζήτηση σοφών παιδιών”. Με αυτόν τον τρόπο αποδίδεται η πολυάσχολη πλευρά του χαρακτήρα του και το πρότυπο του περιπετειώδους Yankee.
Ίσως αυτό που αποτελεί το πιο συμπαθητικό στοιχείο στον Άγιο Βασίλη του Νάστ είναι η τρυφερότητα που δείχνει απέναντι στα παιδιά. Τα παιδιά, τα οποία παρουσιάζονται τόσο συχνά όσο και ο Άγιος Βασίλης στο έργο του Νάστ, δεν μοιάζουν σε τίποτα με τα δυστυχισμένα παιδιά του δρόμου της βικτωριανής εποχής» .
Είναι φανερό ότι ο αι-Βασίλης του Τόμας Νάστ δείχνει το όνειρο της αμερικανικής κοινωνίας, που στηρίζεται στην ευημερία, την ευδαιμονία, την καλοπέραση, την αγαθωσύνη και την μακροημέρευση του ανθρώπου. Ένας τέτοιος αι-Βασίλης « είναι προσωποποίηση του αμερικανικού υλισμού, της αφθονίας, της χαράς και της ευδαιμονίας» . Βεβαίως πρέπει να σημειωθή ότι « ο εφευρέτης του χοντρούλη και αγαθούλη γέροντα είναι ο ίδιος που σχεδίασε τα σήματα των αμερικανικών κομμάτων, δηλαδή του γαϊδάρου για τους Δημοκρατικούς και του ελέφαντα για τους Ρεμπουμπλικανούς»
Στις αρχές του αιώνα μας ο αι-Βασίλης άλλαξε κάπως μορφή, και έγινε όπως ακριβώς τον γνωρίζουμε σήμερα. Σε αυτό συνετέλεσε η Κόκα-Κόλα. « Κι αν ήταν ο σκιτσογράφος Τόμας Νάστ που τον φαντάστηκε πρώτος, περίπου όπως είναι σήμερα, η Κόκα-Κόλα αποτέλεσε την αφορμή για να γίνει η μορφή του τόσο δημοφιλής. Στα 1931, που η Κόκα Κόλα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον Σάντα Κλάους στη χειμωνιάτικη διαφημιστική της εκστρατεία και ανέθεσε σε έναν άλλο Αμερικανό καλλιτέχνη, τον Χάντον Σάνμπλομ, να τον σχεδιάσει. Εκείνος διάλεξε για τον Άγιο τα χρώματα της Κόκα Κόλα καί... να τος, με τις μαύρες μπότες του, το μακρύ σκουφί του, το κόκκινο κοστούμι του και την άσπρη του γούνα, όπως τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε» .
Η παράδοση σύμφωνα με την οποία ο αι-Βασίλης περνά μέσα από καμινάδες για να δώση δώρα στα παιδιά προέρχεται από το ποίημα του Κλέμεντ Μούρ με τίτλο « μιά επίσκεψη του Αγίου Νικόλα» , ο οποίος « δανείστηκε την ιδέα της καμινάδας, μαζί με την ιδέα του έλκηθρου και των οκτώ ελαφιών που το σέρνουν, από ένα φινλανδικό παραμύθι» .
Εν τω μεταξύ, αυτές τις ημέρες σε περιοδικά και εφημερίδες διαβάσαμε πολλά παράξενα γύρω από τον αι-Βασίλη. Το ένα από αυτά είναι ότι ο αι-Βασίλης έγινε “υποκείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης και όργανο οικονομικών συμφερόντων”, ότι “χωρίζει αντί να ενώνει” τους ανθρώπους και ότι “ο παγκοσμιοποιημένος Santa Claus” προκαλεί “τίς αντανακλαστικές αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών”, από την άποψη ότι πολλά Κράτη διεκδικούν, ερίζουν για την καταγωγή του αι-Βασίλη, από την “Γροιλανδία μέχρι την Αυστραλία και από την Λαπωνία μέχρι την Αυστρία”. Και βέβαια αυτό συσχετίζεται με το εμπόριο, την διαφήμιση και την πολιτική. Το άλλο είναι ότι εφέτος είδαμε σε περιοδικό, αλλά αυτό γίνεται και αλλού, μαζί με τον αι-Βασίλη και αι-βασιλοπούλες, γυναίκες ντυμένες ως αι-Βασίληδες. Έξι στάρ του Χόλιγουντ “φόρεσαν την κόκκινη στολή και στάθηκαν μπροστά στο φακό όπως μόνο αυτές ξέρουν”. Είναι και αυτό γνώρισμα της εποχής μας.
Επομένως ο αι-Βασίλης της Μικράς Ασίας που είναι εγγράμματος και δίδει ως δώρο την γνώση, μετατρέπεται στον Σάντα Κλάους που δίδει « τήν εφήμερη ηδονή της κατανάλωσης» και έρχεται σε μας μετονομαζόμενος σε αι-Βασίλη. Δεν είναι ένα πρόσωπο με τα υπαρξιακά του ερωτήματα και τις αγωνίες, με την ασκητική του διάσταση, αλλά διακρίνεται για την « προτεταμένη κοιλιά, τα ροδοκόκκινα μάγουλα» και είναι η εικόνα της « καλοπέρασης και της αισιοδοξίας» . Είναι δε γνωστόν από τις διάφορες μελέτες ότι όλη η νοοτροπία της Αμερικανικής κοινωνίας διακρίνεται από ένα κράμα μεταξύ του πουριτανικού-καλβινιστικού πνεύματος σε συνδυασμό με μερικές απόψεις του διαφωτισμού και του ρομαντισμού, όπως απέδειξε δια πολλών ο Schaeffer. Κατά κάποιο τρόπο ο αμερικανικός αι-Βασίλης είναι έκφραση αυτού του πνεύματος. Αυτό δε το πνεύμα δημιούργησε διάφορα προβλήματα, με τα οποία θέλησε να ασχοληθή η επιστήμη της ψυχανάλυσης, γιατί η απώθηση των υπαρξιακών προβλημάτων δημιουργεί ποικίλες αρρώστιες, σωματικές και ψυχολογικές.
Αγαπητοί μου,
Η πορεία του ανθρώπου από τον Μ. Βασίλειο της Ορθοδόξου Παραδόσεως στον αι-Βασίλη αγγλοσαξωνικού τύπου δείχνει την υποβάθμιση του πολιτισμού, την πορεία από την οντολογία στον ευδαιμονισμό, τον ωφελιμισμό και την χρησιμοθηρία. Ο ιστορικός Ντανιελού έχει παρατηρήσει ότι οι αρχαίοι Έλληνες εξετάζοντας τον κόσμο ερωτούσαν τί είναι το όν και τί είναι τα όντα, έκαναν, δηλαδή οντολογία. Οι Πατέρες της Εκκλησίας ασχολήθηκαν με το νόημα του κόσμου, αλλά κυρίως απαντούσαν στο ερώτημα ποιός έκανε τον κόσμο και ποιός είναι ο σκοπός του. Οι δυτικοί όμως, αντίθετα από τις προηγούμενες παραδόσεις, ερωτούν τί μας χρησιμεύει ο κόσμος, δηλαδή αναπτύχθηκε η χρησιμοθηρία και ο ωφελισμός.
Εάν η πορεία από τον Μ. Βασίλειο στον αι-Βασίλη δείχνη την επιπεδοποίηση του ανθρώπου, αλλά και την υποβάθμισή του, η αντίστροφη πορεία από τον αι-Βασίλη του καταναλωτισμού και του ευδαιμονισμού στον Μ. Βασίλειο της Εκκλησίας δείχνει την αναβάθμιση του ανθρώπου, την ανύψωσή του, την πορεία του δηλαδή από το πράγμα στην υπόσταση, από το άτομο στο πρόσωπο. Αυτό είναι το νόημα των εορτών. Αυτό ας ευχηθούμε για εαυτούς και αλλήλους τον νέο χρόνο.
απόσπασμα από παλαιότερη ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου (αναδημοσίευση, πηγή: www.parembasis.gr/2003/03_01_11.htm )

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2008

Αχαρναϊκός - Όμηρος: 3 - 0

Την Τρίτη 23/12 /08 αναμετρήθηκαν ο Αχαρναϊκός με τον Όμηρο Καλλιμασιάς.
Η εξ αναβολής αναμέτρηση έγινε στο γήπεδο του Μενιδίου και έληξε 3 - 0 υπέρ του γηπεδούχου Αχαρναϊκού.
Ο Όμηρος παρατάχθηκε με τους: Σταμάτη Μαυρογιάννη (τερματοφύλακα), Αποστόλη Μουλάκη, Κώστα Κυδωνάκη, Γιάννη Κοκοκύρη, Νίκο Ματθαίο, Ελπιδοφόρο Αγορή, Βασίλη Τζιλιανό, Θεοδόση Αγγελή, Αλέξη Γεωργιάδη, Γιάννη Ψαρούδη και Στέλιο Πελαντή.
Ο Αχαρναϊκός ξεκίνησε με τους Ρόπα (τερματοφύλακα), Νασιούλη, Οικονομόπουλο, Θεοχαράκη, Θοδωρή, Χατζάκη, Καλογερόπουλο, Αποστολάτο, Κοκολάκη, Γουδέλη και Παπαϊωάννου.
Στο α΄ ημίχρονο ο Όμηρος κράτησε, η άμυνά του άντεξε, έπαιξε καλά απέναντι στον Αχαρναϊκό.
Μία μεγάλη ευκαιρία για τον Αχαρναϊκό στο 13΄ και για τον Όμηρο στο 41΄.
Είχαμε και την πρώτη αλλαγή για τον Αχαρναϊκό, όπου μετά τον τραυματισμό του Νασιούλη μπήκε στο παιχνίδι ο Δαφνάς.
Το α΄ ημίχρονο έληξε ισόπαλο 0 - 0.
Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τη δεύτερη αλλαγή για τον Αχαρναϊκό. Μπήκε ο Σγουρός και βγήκε ο Χατζάκης.
Η απόδοση του Ομήρου έπεσε στο β΄ ημίχρονο κι έτσι στο 58΄ ο Παπαϊωάννου μετά από λάθος της άμυνας του Ομήρου έγραψε με κεφαλιά το 1 - 0 για τον Αχαρναϊκό.
Η πρώτη και τελευταία κάρτα του αγώνα (κίτρινη) δόθηκε στον Αγγελή.
Τον Αγγελή αντικατέστησε ο Γιώργος Κυδωνάκης, η πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Ομήρου.
Δέκα λεπτά μετά το πρώτο γκολ του Αχαρναϊκού ο Γουδέλης στο 68' σημειώνει το 2 - 0.
Δύο λεπτά αργότερα, στο 70', με ένα αμφισβητούμενο πέναλτι, πού έδωσε ο διαιτητής υπέρ του Αχαρναϊκού, ο Παπαϊωάννου γράφει το τελικό 3 - 0, ολοκληρώνοντας τη νίκη του Αχαρναϊκού.
Ενώ στο 72΄ είχαμε την τρίτη αλλαγή για τον Αχαρναϊκό με τον Μάκρα να παίρνει τη θέση του Γουδέλη.
Στο 75΄, η δεύτερη αλλαγή για τον Όμηρο. Ο Νίκος Κοκοκύρης μπήκε και βγήκε ο Γιάννης Ψαρούδης.
Στο 79' η τρίτη αλλαγή για την ομάδα του Ομήρου με τον Νίκο Ματθαίο να παραχωρεί τη θέση του στον Δημήτρη Κυδωνάκη.
Μία τελευταία καλή φάση, μία κεφαλιά του Πελαντή, που όμως πέρασε λίγο άουτ.
3΄ οι καθυστερήσεις και ο αγώνας έληξε με τον Αχαρναϊκό να παίρνει τους 3 βαθμούς και να ανεβαίνει στην 5η θέση της βαθμολογίας του 9ου ομίλου.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2008

Γιάννης Κολλιάρος: Ανοιχτή επιστολή περί του Κτηματολογίου

Προς τους αξιότιμους κ.κ. Βουλευτές Χίου, Νομάρχη Χίου και Δημάρχους, στους Δήμους των οποίων το Κτηματολόγιο είναι προβληματικό.
Είναι γνωστό σε όλους ότι εδώ και λίγα χρόνια σε κάποιους Δήμους του Νομού μας ο πολίτης σύρεται σαν αχεροτσούβαλο, εξευτελίζεται η προσωπικότητά του και μαζί μ’ αυτόν και η δικαιοσύνη και οι θεσμοί, αλλά και το ίδιο το κύρος του Κτηματολογίου, η δημιουργία του οποίου είναι όντως επιτακτική ανάγκη για τον τόπο μας.
Όμως καλόν είναι να πάρομε τα πράγματα από την αρχή.
Για να γίνει το Κτηματολόγιο έπρεπε να έχομε τα αποδεικτικά στοιχεία των σπιτιών και κτημάτων μας. Τότε ήμουνα Γυμνασιάρχης. Απέναντι από το γραφείο μου, στις σκάλες του Συμβολαιογραφείου, ουρές οι άνθρωποι, κυρίως γριούλες και γεροντάκια. «Από τι ώρα είσαι εδώ, παππούλη»; «Ήρτα πριν έβγει ο ήλιος, γιε μου, για να πιάσω σειρά». Η γειτόνισσα έδινε χαρτάκια με αύξοντα αριθμό. Και το Συμβολαιογραφείο άνοιγε γύρω στις εννιά. Φρακάρισμα στην πόρτα, μικροπαρεξηγήσεις, μικροκαβγάδες.
Δεύτερο ντου στα γραφεία Κτηματολογίων. Οι υπάλληλοι άσχετοι, οι αεροφωτογραφίες παμπάλαιες και της κακιάς ώρας και έντυπα, έντυπα, έντυπα. Τα αγροτεμάχια πολλά και μικρά, το μέτρο μέτρησης στα διάφορα χωριά διαφορετικό, (αλλού το στρέμμα είναι τρεις οργιές και αλλού τέσσερις) και η διαδικασία άθλια. Και η γριούλα έδειχνε με το δάχτυλο στον χάρτη. «΄Ετονά είναι το χωράφι μου». «Είσαι σίγουρη»; «Ε, θαρρώ πως είναι εδωνά». «Εντάξει, το γράψαμε». Και οι υπάλληλοι το σημάδευαν μ’ ένα μαρκαδόρο. «Πού αλλού έχετε χωράφι;»
Έτσι καταρτίστηκε το κτηματολόγιο στο Δήμο μας. Πρώτη ανάρτηση, αμέτρητα λάθη. Τα χωράφια και τα σπίτια σου αλλού αντ’ αλλού. Το σπίτι μου, το οποίο είναι στον κεντρικό δρόμο Καλλιμασιάς – Νενήτων «μετακόμισε» 500 μ. πιο ψηλά. Η έκταση των κτημάτων άρτζι μπούρτζι και λουλάς. Πήγαινες στον υπάλληλο. «Τον αριθμό, παρακαλώ». Του ‘δινες τον αριθμό. «Αυτό το κτήμα δεν είναι δικό σας, ο αριθμός ανήκει σε άλλον». «Μα, αφού έτσι το δήλωσα. Εξάλλου δεν ξέρω ‘γω τ’ αμπελοχώραφά μου»; «Τι να σας πω εγώ, τα κομπιούτερ φταίνε. Ξαναδιορθώστε τα». Φτου κι απ’ την αρχή, λοιπόν.
Πολλά κτήματα και σπίτια, μετά από την πρώτη δήλωση των ιδιοκτητών βρέθηκαν ανεντόπιστα. Και τα «ανεντόπιστα», τα οποία μ’ αυτό τον χαρακτηρισμό «εντόπισε» το ίδιο το Κτηματολόγιο, σε λίγα χρόνια περιέρχονται στο Δημόσιο. Να μην τα μωρολογώ, εγώ προσωπικά, για τα λίγα κτήματα που έχω, πήγα σε γραφεία του κτηματολογίου στα Νένητα, στην Καλλιμασιά, στον Καταρράκτη, στο Μυρμήγκι, στο Νεχώρι, στο Βερβεράτο και στη Χώρα. Και παντού ουρές. Τελικά πήρα το χαρτί της «τελευταίας ανάρτησης». Το κοίταξα χοντρικά κι έγραψα πάνω στον φάκελο Ο.Κ. Δυο χωραφάκια ήταν «ανεντόπιστα». Είπα. «Ε, δεν πάει άλλο, τσιμέντο να γίνει. Ας πάρει κάτι και το κράτος».
Πριν λίγο πήγα να πάρω χαρτί για ένα χωράφι. Άνοιξα τον φάκελο με το Ο.Κ. Το κτήμα είχε την κανονική του έκταση, 5 ½ στρέμματα. Το χαρτί του νέου Κτηματολογίου το είχε 2 ½ στρέμματα. «Τι να σας πω, κύριε, το κομπιούτερ φταίει; Ξέρω ‘γώ; Για να το διορθώσετε πάρετε μηχανικό να σας κάμει τοπογραφικό, βρέστε τους γειτόνους, να σας υπογράψουν ότι δεν θίγονται τα δικά τους κτήματα και ελάτε εδώ να το ξανασυζητήσομε. Είναι σίγουρο πως σε κάποιον ή σε κάποιους από τους γειτόνους έχομε προσθέσει τα στρέμματα που σας λείπουν».
Πολλές περιπτώσεις βαρύγδουπες, γελοίες και τραγελαφικές:
- «Έχω δέκα κτήματα, τα τρία είναι ανεντόπιστα. Το ένα απ’ αυτά είναι δώδεκα στρέμματα». - «Μισό στρέμμα είναι το χωράφι μου, μου το ‘χουν πέντε στρέμματα».
- «Το κτήμα μου συνορεύει με το δρόμο. Το μισό, λέει, είναι δικό μου και το υπόλοιπο είναι του Δήμου». - «Στο ισόγειο του σπιτιού μου είχαν τους χάρτες του κτηματολογίου. Ε, αυτό είναι ανεντόπιστο, ενώ ο πάνω όροφος του ίδιου σπιτιού είναι εντοπισμένος».
- «Το σπίτι μου έγινε παραθαλάσσιο. Αμάν, τους λέω, έχω εξοχικό σπίτι και δεν το ‘ξερα;»
- «Εδώ είναι το σπίτι σου, μου λένε. Μα αυτό είναι εκκλησιά, ευλογημένε. Τελικά το σπίτι μου έγινε εκκλησιά και η εκκλησιά σπίτι μου. Εδώ από ποιον πρέπει να πάρω υπογραφή, από τον νεωκόρο;»
Και άλλα ρεζιλίκια ων ουκ έστιν αριθμός.
Σύμφωνα με πληροφορίες του κοσμάκη, στο 90 % υπάρχουν τραγικά λάθη. Αν όμως θέλεις να διεκδικήσεις τα σπίτια και τα κτήματά σου, χρειάζεται για καθένα χωριστά να πληρώσεις 20 Ευρώ, στη συνέχεια να πάρεις μηχανικό για τοπογραφικό, το οποίο και θα πληρώσεις εσύ και να βρεις τους γειτόνους, για να σου υπογράψουν την κυριότητα του περιουσιακού σου στοιχείου.
Και πρέπει να ακολουθήσεις αυτή τη διαδικασία, γιατί αν θέλεις να πουλήσεις, να αγοράσεις, να μεταβιβάσεις, να δωρίσεις, δεν μπορείς. Ωφελημένοι οι Μηχανικοί, οι Συμβολαιογράφοι, οι Δικηγόροι. Ζημιωμένος εσύ και πληγωμένα το νευροφυτικό σύστημα και η προσωπική σου αξιοπρέπεια και παράλληλα η ηθική τάξη, η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, αξίες που δυστυχώς για πολλούς ιθύνοντες είναι ασήμαντες και άρα αμελητέες.
Και ερχόμαστε στο διά ταύτα.
Το αν υπάρχουν κάποιες ποινικές ευθύνες, αυτό αφορά περισσότερο την «εύθικτη» Πολιτεία μας. Όμως αυτό που ενδιαφέρει άμεσα τον πολίτη αυτού του «δημοκρατικού» τόπου είναι να μην αναλίσκεται ακόμα στο εξευτελιστικό τρέξιμο, να μην αιμορραγεί πια το ισχνό πορτοφόλι του και να μην χάσει περιουσιακά του στοιχεία.
Κάποιες ενέργειες έγιναν, αλλά αποδείχθηκαν ατελέσφορες. Ορισμένες που χαρακτηρίστηκαν «ενημερωτικές», ήταν μάλλον «εξαγριωτικές». Κάποιος είπε - σίγουρα λίγο σκληρά - πως αυτές ήταν «η παρηγοριά του ηλίθιου».
Αξιότιμοι κύριοι, ο Χιώτης είναι φιλήσυχος. Δεν βγαίνει εύκολα στους δρόμους, δεν κάνει εύκολα καταλήψεις, δεν παίρνει το τουφέκι, παρά μόνο αν πάει στο κυνήγι ή αν πρόκειται για εθνική υπόθεση. Ποιος, λοιπόν, θα τον προστατεύσει; Κατά την προσωπική μου άποψη η ανοχή σε πολλές περιπτώσεις είναι κολάσιμη. Πέστε μου, εσείς που μας εκπροσωπείτε στο Δήμο, στο Νομό, στο Κράτος, δεν φέρετε κάποια ηθική ευθύνη; Δεν πρέπει εσείς να πάρετε την πρωτοβουλία για δραστικά μέτρα; Είναι ντροπή, κάποιοι ωφελημένοι να μας αντιμετωπίζουν σαν κουκοχιώτες. Αφού κατά τη διαδικασία δεν προλάβαμε να εμποδίσομε τη δημιουργία αυτού του τερατουργήματος, τουλάχιστο τώρα εσείς αναλάβετε την ευθύνη για τη θεραπεία του.
Εγώ προσωπικά θέλω να δω τον μπροστάρη. Να πει κάποιος από σας «εγώ», ή να πείτε όλοι μαζί «εμείς». Θα το καμαρώσομε. Να ‘στε σίγουροι πως όλοι θα το καμαρώσομε. Αυτή η υποχρέωση σας βαρύνει. Όμως η αντιμετώπιση πρέπει να είναι δυναμική και όχι νερόβραστη και στάχτη στα μάτια. Το μαχαίρι πρέπει να φτάσει στο κόκαλο, αλλιώτικα «εποιήσατε ουδέν». Βγάλτε ανακοινώσεις να σταματήσει η προσέλευση των πολιτών στα γραφεία Κτηματολογίων, «μέχρι νεωτέρας». Σε αρκετούς πλανιέται η φράση : «Μας είπαν πως το κτηματολόγιο θα γίνει από την αρχή». Έτσι, κοιμούνται ήσυχοι. Πέστε μου, δεν είναι υποχρεωμένο το ίδιο το Κτηματολόγιο σε πρώτη φάση να δημοσιεύσει τα στοιχεία, όπως τα έχει τελευταία στα «κομπιούτερ» του; Γιατί, σώνει και καλά, πρέπει να πληρώνει ο πολίτης και να ταλαιπωρείται, για τα εκτρώματα που δημιούργησαν κάποιοι «κύριοι» εις βάρος του;
Γιάννης Κολλιάρος
και μαζί πολλοί – πολλοί αγαναχτισμένοι πολίτες.
Υστερόγραφο : Αυτό το χώμα είναι δικό μας. Μήπως κάποιοι ηθελημένα το αγνοούν; Προασπιστείτε την προσωπικότητα και τα περιουσιακά μας στοιχεία από τους εκμεταλλευτές, τους ανεύθυνους και τα «κοράκια». Έχετε χρέος. Ηθικό χρέος.
Αναδημοσίευση από την Αλήθεια 16/12/2008

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2008

Όμηρος: έπαιξε καλά κόντρα στον πρωτοπόρο

Καλλιμασιά 21 Δεκεμβρίου 2008 12.00 μεσημέρι Στάδιο "Νίκος Σύλλας"
Ο Όμηρος υποδέχτηκε τον πρωτοπόρο του ομίλου του, τον Σαρωνικό Αίγινας.
Ο Όμηρος έπαιξε πολύ καλά απέναντι σε έναν ανώτερο αντίπαλο, υποκύπτοντας τελικά με σκορ 0 - 3 υπέρ του Σαρωνικού Αίγινας.
Ο Όμηρος δέχτηκε 1 γκολ στο α΄ ημίχρονο, στο 15'
Στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε άλλα 2 γκολ, στο 55΄ και στο 80΄ που ανέβασαν το τελικό σκορ σε 0 - 3 υπέρ του φιλοξενούμενου Σαρωνικού, που έφυγε από τη Χίο προσθέτοντας ακόμη 1 νίκη στο ενεργητικό του και 3 βαθμούς στον πίνακα της βαθμολογίας.
Από την πλευρά του Ομήρου διαμαρτύρονται για τον καταλογισμό του δευτέρου γκολ, που το θεωρούν ως καθαρό επιθετικό φάουλ.
Ο Όμηρος παρατάχθηκε με τους: Κώστα Πνευματικούδη(τερματοφύλακα), Κώστα Κυδωνάκη, Γιάννη Κοκοκύρη, Θεοδόση Αγγελή, Αποστόλη Μουλάκη, Νίκο Ματθαίο, Βασίλη Τζιλιάνο, Ελπιδοφόρο Αγορή, Γιάννη Ψαρούδη, Αλέξη Γεωργιάδη και Στέλιο Πελαντή.
Στο β΄ ημίχρονο έγιναν 3 αλλαγές, ο Γιώργος Κυδωνάκης αντικατέστησε τον Γιάννη Κοκοκύρη, ο Μάριος Ζαχαρίου τον Κώστα Κυδωνάκη και ο Σιδερής Σωτηράκης τον Γιάννη Ψαρούδη.
Καινούριος παίχτης για τον Όμηρο, ο Βασίλης Τζιλιάνος, 19 ετών, από την ομάδα εφήβων του Πανιωνίου.
Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου η ομάδα του Ομήρου αντιμετωπίζει στο γήπεδο του Μενιδίου τον Αχαρναϊκό.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2008

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Δημοτικού Σχολείου.

Το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2008 βρεθήκαμε στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιμασιάς για να παρακολουθήσουμε τη χριστουγεννιάτικη γιορτή του Δημοτικού και του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Η χορωδία τραγούδησε στα ελληνικά και στα αγγλικά!


Τα παιδιά απέδωσαν θαυμάσια, στους ρόλους τους στα σκετς, στην απαγγελία των ποιημάτων, στα τραγούδια.
Το παραμύθι "Το ταξίδι της Μαγικής Μαργαρίτας" με το συνοδευτικό μουσικό CD δόθηκε ως χριστουγεννιάτικο δώρο σε όλους τους μαθητές του Δημοτικού αλλά και του Νηπιαγωγείου Καλλιμασιάς.
Το φωτογραφικό υλικό είναι του π. Γ. Κ.

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008

Ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου απευθύνεται στην κοινωνία της Χίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών Χίου στη συνεδρίασή του της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου 2008 αποφάσισε ομόφωνα την κωδικοποίηση των θέσεων – αιτημάτων του Συνδέσμου και την υποβολή σχετικού υπομνήματος με πρώτο αποδέκτη τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου κ. Διονύσιο και στη συνέχεια την παρουσίασή του στην κοινωνία.
Οι περισσότερες θέσεις – αιτήματα είναι γνωστά από παλαιότερα «ανακοινωθέντα» και απηχούν αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Συνδέσμου και είναι σύμφωνες με το Καταστατικό του.
Ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου καταθέτει με υπευθυνότητα και παρρησία τις θέσεις και τα αιτήματά του και ζητά απάντηση σε αυτά.
Οι θέσεις - αιτήματα του Συνδέσμου Κληρικών Χίου

1) Κενές εφημεριακές θέσεις.
Για κάθε κενή εφημεριακή θέση πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.
Έχουμε άπειρα παραδείγματα από το επίσημο δελτίο «Εκκλησία» [1], όπου οι ιερές μητροπόλεις προκηρύσσουν τις κενές θέσεις βάσει των κατωτέρω διατάξεων:
Άρθρο 38 § 2 του Ν. 590/1977
Άρθρα 33 – 37 υπ’ αριθ. 2/1969 Κανονισμού [2] της Ιεράς Συνόδου περί Ιερών Ναών και Εφημερίων.
Για το διάστημα μέχρι την οριστική πλήρωση της κενής οργανικής θέσεως ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι προσωρινά διοικητικά καθήκοντα στις χηρεύουσες ενοριακές θέσεις πρέπει να ανατίθενται στους ιερείς-εφημερίους των όμορων ενοριών και να μην συγκεντρώνονται σε ένα πρόσωπο περισσότερες αρμοδιότητες.

2) Συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, σεμινάρια.
Ο Σύνδεσμος έχει ήδη ζητήσει να λαμβάνει γνώση των διοργανώσεων Συνεδρίων, Συμποσίων κ.λ.π. στα οποία να συμμετέχουν αξιοκρατικά ιερείς και λαϊκοί από το δυναμικό της Μητροπόλεώς μας, οι οποίοι κατά την επάνοδό τους εξ’ αυτών θα ενημερώνουν διεξοδικά τους αδελφούς.
Η πραγματικότητα είναι ότι δεν ενημερωνόμαστε, δεν γνωρίζουμε αν η Μητρόπολή μας συμμετέχει σε αυτά και με ποιους αντιπροσώπους.
Πρέπει όλοι οι ιερείς να λαμβάνουν γνώση των διοργανώσεων, όταν ανακοινώνονται από τους φορείς που τα διοργανώνουν, κι όχι να διαβάζουν εκ των υστέρων τα πορίσματά τους σε βιβλία που πάλι με πρωτοβουλία π.χ. της Ιεράς Συνόδου φθάνουν σε μας.
Η συμμετοχή των εκπροσώπων της Μητροπόλεως να καθορίζεται αξιοκρατικά από τους επιθυμούντες να λάβουν μέρος, οι οποίοι θα έχουν την υποχρέωση επιστρέφοντας να ενημερώσουν σε σχετική ιερατική σύναξη τους συμπρεσβυτέρους τους.
Ο Σύνδεσμος θεωρεί, επίσης, ότι οι ιερείς πρέπει να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που τους αφορούν.

3) Ιερατικές Συνάξεις
Επισημαίνεται από όλους η ανυπαρξία ιερατικών συνάξεων σε αντίθεση με άλλες μητροπόλεις και την Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Είναι απαραίτητες για την ανάλυση των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου ή του Μητροπολίτη και την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
Η περίπτωση της εγκυκλίου για την απαγόρευση τελέσεως γάμων και βαπτίσεων σε ιδιωτικούς ναούς και υπαίθριους χώρους, όπως εφαρμόστηκε στη Χίο, καταδεικνύει τα αποτελέσματα της έλλειψης ιερατικών συνάξεων και επικοινωνίας με την «ανομοιομορφία» που επικράτησε ως προς την εφαρμογή της.


4) Λειτουργικά Σεμινάρια – υποδειγματικές Λειτουργίες
Ποιος άραγε έχει την υποχρέωση για την πραγματοποίηση λειτουργικών σεμιναρίων; Και ποιος ευθύνεται για την ανομοιομορφία στην τέλεση των ιερών ακολουθιών από τους ιερείς μας;
Τα λειτουργικά σεμινάρια πρέπει να γίνονται από ικανούς ομιλητές – λειτουργιολόγους.

5) Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλλας
Ο Σύνδεσμος κατ’ επανάληψη έχει τοποθετηθεί στο θέμα με ανακοινωθέντα, αλλά και με την απαντητική του επιστολή στην Κίνηση «19» για την Αμανή [3], την οποία επισυνάπτουμε.
Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι εφημέριοι του προσκυνήματος και οι περίοδοι που εφημερεύουν;
Πρέπει να μπορούν να υπηρετήσουν όλοι οι ιερείς με προτεραιότητα στους ιερείς της Αμανής και τους καταγόμενους από αυτήν, τους πολύτεκνους – τρίτεκνους και σε κάθε περίπτωση με αξιοκρατικά κριτήρια.

6) Οφφίκια
Η ακολουθούμενη πρακτική για το προβάδισμα των οφφικιούχων πρεσβυτέρων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κανονισμό 142/1999 Περί απονομής εκκλησιαστικών οφφικίων εν τη Εκκλησία της Ελλάδος [4], όπου στο άρθρο 10, παράγραφος 2 ορίζει ρητά: «οι Οφφικιούχοι Πρεσβύτεροι άγαμοι ή έγγαμοι προηγούνται βάσει της χειροτονίας των ως Πρεσβυτέρων και ουχί βάσει του χρόνου της απονομής του Οφφικίου των»
Ζητάμε την εφαρμογή του Κανονισμού 142/1999 της Ιεράς Συνόδου, τον οποίο και επισυνάπτουμε.

7) Αρχιερατικές περιφέρειες
Τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα: Τι εξυπηρετούν οι αρχιερατικές εποπτείες και οι επόπτες; Ποιο το έργο τους; Τι εποπτεύουν, γιατί λέγονται επόπτες, αφού ο κανονισμός της εκκλησίας μιλάει για αρχιερατικούς επιτρόπους και η δικαιοδοσία τους είναι αρχιερατικές περιφέρειες; Άλλωστε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος σε τι γενικός είναι; Αρκεί κανείς να δει στα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος για το τι συμβαίνει στις άλλες Μητροπόλεις.

8) Ενίσχυση τριτέκνων
Ο Σύνδεσμος προτείνει την επέκταση του μέτρου της ενίσχυσης του τρίτου τέκνου που εφαρμόζεται στην Θράκη και στην ακριτική Χίο και κατ’ επέκταση στα ακριτικά μας νησιά.
Είμαστε περιοχή που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γι’ αυτό θα έπρεπε το ενδιαφέρον της μητρός Εκκλησίας να στραφεί και στα παιδιά της των ακριτικών νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου.

9) Στο παρελθόν συγκεντρώθηκαν τα προσωπικά στοιχεία των ιερέων με σκοπό την έκδοση εκκλησιαστικών ταυτοτήτων. Ο Σύνδεσμος ερωτά: Πού βρίσκονται αυτά τα στοιχεία και ποιος διαχειρίζεται αυτά τα προσωπικά μας δεδομένα;

Ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου καταθέτει με υπευθυνότητα και παρρησία τις θέσεις και τα αιτήματά του και ζητά απάντηση σε αυτά. Ο Σύνδεσμος δεσμεύεται να υποστηρίξει τις θέσεις – αιτήματά του και να τα διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
π. Ιωάννης Κοντός
π. Δημήτριος Πύρρος
π. Δημήτριος Μαρμαράς
π. Μαρκέλλος Μαλαφής
π. Αλέξανδρος Κατσαρός
π. Γεώργιος Γεώργαλος

[1] Από περιοδικό «Εκκλησία» (δείτε ΕΚΚΛΗΣΙΑ Οκτώβριος 2008 σελ. 741-743)
[2] Άρθρα 33 – 37 κανονισμού 2/1969
[3] Επιστολή 35/30-10-2008 στην Κίνηση «19» (δείτε
"Συστράτευση για την Αμανή")
[4] Κανονισμός 142/1999
Το υπόμνημα με τις θέσεις - αιτήματα του Συνδέσμου Κληρικών Χίου κατατέθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Χίου την Δευτέρα 8/12/2008 και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 688.
Στις 12/12/08 το μεσημέρι αναρτήθηκε στο ιστολόγιο του Συνδέσμου.
Από τις 13/12/2008 το δημοσιοποιήσαμε στην κοινωνία της Χίου με αποδέκτες τους δύο Βουλευτές του νομού μας, τον Νομάρχη της Χίου, και με τη βοήθεια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Χίου, τηλεόρασης, εφημερίδων, ραδιοφώνου και ηλεκτρονικών μέσων, ολόκληρη τη χιακή κοινωνία .
Η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο όλα τα αιτήματα που διατυπώνονται στο υπόμνημα και ζητά από όλους τους αποδέκτες αυτής της ενημέρωσης να εκφράσουν τις απόψεις τους και να λάβουν θέση.
Για το ίδιο θέμα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου του Συνδέσμου Κληρικών Χίου με τον με τον νέο πρόεδρο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Σελλή και με τον απερχόμενο πρόεδρο πρωτοπρεσβύτερο Ευστάθιο Κολλά.
Ζητάμε τη γνώμη σας και την ψήφο σας. Γράψτε μας στο e-mail μας synklch@gmail.com και ψηφίστε στο ιστολόγιό μας: syndesmosklchi.blogspot.com
Για τον Σύνδεσμο Κληρικών Χίου Ο Πρόεδρος π. Γεώργιος Κωνσταντίνου

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008

Δύο αγώνες για τον Όμηρο πριν τα Χριστούγεννα

Δύο ποδοσφαιρικούς αγώνες έχει μπροστά του ο Όμηρος πριν την ανάπαυλα των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.
Στην κανονική ροή του πρωταθλήματος υποδέχεται στην έδρα του τον Σαρωνικό Αίγινας την Κυριακή 21/12/2008 και ώρα 14:45.
Την Τρίτη 23/12/2008 και ώρα 14:00 θα διεξαχθεί ο εκτός έδρας αγώνας με τον Αχαρναϊκό, που είχε αναβληθεί.

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΟΜΗΣ Κ. ΠΕΡΡΙΚΟΥ

Λάβαμε και δημοσιεύουμε το ακόλουθο άρθρο του καπετάν Μιχάλη Καριάμη
Σε ώρες δύσκολες για ότι αποτελεί το κράτος μας και το λαό μας. Σε μια Αθήνα με αποπνικτική ατμόσφαιρα, γεμάτη αποκαΐδια σπασμένα τζάμια και συντρίμμια κόπων μιας ολόκληρης ζωής, συνεδρίασε στο ξενοδοχείο ‘’ΤΙΤΑΝΙΑ’’ η επιτροπή προετοιμασίας για την εκδήλωση μνήμης «Κώστα Περρίκου, 2009»

Πριν τη συνάντηση , ο γράφων, με ρόλο συντονιστή της επιτροπής αντάμα με τον κ. Αιμ. Ευαγγελινό (Πρόεδρο Καλλιμασιωτών Αττικής) και τον κ. Στυλ. Μιχαλάκη, (Β Αντιπρόεδρο Ο.Χ.Σ.Α), επισκεφθήκαμε το κατεστραμμένο μνημείο του Χιώτη ήρωα. Απόλυτη καταστροφή. Η Προτομή, είχε καταστραφεί από τον όχλο.
Κάναμε γνωστό το συμβάν, στη Χίο. Αμέσως προσφέρθηκε να βοηθήσει με κάθε τρόπο και με όλες του τις δυνάμεις ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χίου και σεβαστός συμπατριώτης μας κ. Σταμάτης Κάρμαντζης

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, και με τη προσθήκη της
κ. Μαρίας Σούττη από την Ο.Χ.Σ.Α, λάβαμε αποφάσεις ώστε έγκαιρα να καταρτίσουμε σχεδιασμό και πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
Ο Φιλόξενος οικοδεσπότης (Γενικός διευθυντής) του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ», κ. Δημητριάδης, (Σύζυγος Καλλιμασιωτίνας ) και πατέρας του γνωστού πρωταθλητή της κολύμβησης, εμπράκτως προσέφερε κάθε δυνατή εξυπηρέτηση για την πραγμάτωση μέρους της εκδήλωσης στο χώρο του.

Ακολούθως, επισκεφθήκαμε τον Χιώτη και Χιολάτρη κ. Γιώργο Μπαχά, εκδότη του Πανελλαδικά γνωστού εκλεκτού περιοδικού «ΝΕΜΕCIS», στον οποίο οφείλουμε πολλά για την περσινή εκδήλωση. Στο άκουσμα της ολοκληρωτικής καταστροφής και την βεβήλωση του μνημείου, απλά ρώτησε εάν γνωρίζαμε το δημιουργό του έργου.
Αμέσως, αφήνοντας μας άφωνους, κάλεσε τον «Μεγάλο» Μιχάλη Κάσση και του ανέθεσε να ξανα-φιλοτεχνήσει την προτομή αναλαμβάνοντας προσωπικά τα έξοδα.
Τόνισε απλά ότι, δεν είναι πλούσιος, αλλά σαν Χιώτης, δεν σκέπτεται ούτε στιγμή καμιά άλλη εκδοχή , προσφυγή ή παράκληση για την επανατοποθέτηση της προτομής. Παρακαλούσε μόνο με στόμφο και με έμφαση τον καλλιτέχνη για τη σύντομη κατασκευή, ώστε οι εκδηλώσεις και οι καταθέσεις στεφάνων να γίνουν με τον χάλκινο ήρωα παρόντα !
Γνωρίζεται πολλούς να αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο ;
Ο κ. Γεώργιος Μπαχάς, από το μετερίζι του τιμά , προβάλει και υποστηρίζει με κάθε τρόπο τον Μυροβόλο τόπο μας. Επί σειρά ετών διαφημίζει στο περιοδικό του τη Χίο.
Σε μια από τις καλύτερες πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, κατά την διάρκεια της παρουσίαση του βιβλίου της κ. Πόπης Στεφάνου – Χαλκιά, στην Ιερή Μονή Μουνδών, αναφερόμενος στον αείμνηστο Νίκο Γιαλούρη, τον είδαμε όλοι να δακρύζει. Γνωρίζω τον πόνο του, για την τύχη του έργου του μεγάλου μας ζωγράφου.
Γνωρίζω τον πόνο και την απορία του για την κατάντια της «κιβωτού» των Διευχών.
Γνωρίζω για την προβολή που κάνει για τους Αγίους της Χίου σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Αναρωτιέμαι, αν, σκέφθηκε ποτέ κανείς από τους υπεύθυνους αυτού του νησιού, (όχι να τιμήσει αυτόν τον σύγχρονο «Άγιο», γιατί δεν επιθυμεί προβολή και «φαμφάρες») αλλά να του γράψει ένα ευχαριστήριο γράμμα για την όλη προσφορά του για τη Χίο μας . Ή απλά να του πει μια καλή κουβέντα ;

Μιχάλης Γ. Καριάμης

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008

Παρουσίαση μελέτης παράκαμψης Καλλιμασιάς στο Δημαρχείο Ιωνίας

Στην παρουσίαση της μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή δρόμου Νεοχωρίου –Καλλιμασιάς – παράκαμψη Καλλιμασιάς», προσκαλεί ο Νομάρχης Χίου Πολύδωρος Λαμπρινούδης και ο Δήμαρχος Ιωνίας, Παναγιώτης Καμίτσης, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και ώρα 6.30μ.μ. στο Δημαρχείο Ιωνίας της Καλλιμασιάς.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2008

Ομιλία Γιάννη Κολλιάρου στο Ομήρειο.

Γωνία Γλάδστωνος και Πατησίων, η προτομή του Κώστα Περρίκου κατεστραμμένη

Από τον καπετάν Μιχάλη Καριάμη λάβαμε και δημοσιεύουμε τις παρακάτω φωτογραφίες που δείχνουν τον βανδαλισμό που υπέστη η προτομή του ήρωα Κώστα Περρίκου.
Δημήτρη Μελαχροινούδη: Βιβλίον Θαλασσινών Πωλήσεων του Μνημονείου Χίου 1857 - 1870

Την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα Α΄ του κτιρίου Κοραή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οδό Κοραή 2α, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του συνταξιούχου Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού Δημήτρη Μελαχροινούδη, με τίτλο: "Βιβλίον Θαλασσινών Πωλήσεων του Μνημονείου Χίου 1857 - 1870".
Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Σχολή Επιστημών Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Επιτροπή Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη Χιακή Κοινωνία) και το Λιμενικό Ταμείο Χίου.
Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο κ. Ιωάννης Θεοτοκάς, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ας δούμε το ίδιο το βιβλίο του καπετάν Δημήτρη Μελαχροινούδη με τη βοήθεια του Θοδωρή Πυλιώτη από την Δημοκρατική:
" Από τις εκδόσεις «αλφα πι» και σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο εκδόθηκε το βιβλίο που στηρίζεται σε σχετικό αρχειακό υλικό από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους νομού Χίου, δίνονται πολύτιμες πληροφορίες για αυτή την περίοδο της χιώτικης ναυτιλίας.
Στο συγκεκριμένο τόμο καταγράφονται, όπως σημειώνει ο κ. Μελαχροινούδης 196 περιπτώσεις πλοίων, που περιλαμβάνουν:
- αγοραπωλησίες
- παραδόσεις από ναυπηγούς σε ιδιοκτήτες
- υποθήκες
- δημοπρασίες λόγω πτώχευσης
- επιτροπικά για πληρεξούσιους
- συμφωνία ιδιοκτήτη με πλοίαρχο καθώς και
- κατάθεση αναφοράς σε τύπο διαμαρτύρησης, το γνωστό Note of Protest των ναυτικών.
Η μελέτη του κ. Μελαχροινούδη έχει όμως μια σημασία διότι παράλληλα δίνονται πλήθος πληροφοριών που έχουν σχέση με το θέμα. Για παράδειγμα αναφερόμενος στη λέξη καρνάγια μας πληροφορεί ότι βρίσκονταν σε όλο το μήκος των βυρσοδεψείων μέχρι το φρούριο για την πόλη της Χίου. Μαθαίνουμε επίσης για τη δωρεά που δινόταν τη μέρα καθέλκυσης του πλοίου από τον πλοίαρχο και τόσα άλλα.
Όπως σημειώνει στον πρόλογό του με αυτό το πρωτόλειο θέλει να «προκαλέσει το ενδιαφέρον, την κριτική και τη διόρθωση των ονομάτων» που μπορεί να μην έχουν μεταγραφεί σωστά. Παράλληλα να καταγράψει ένα σχεδόν άγνωστο κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας.
Στην εισαγωγή αναλύει επίσης εν συντομία ποια είναι η πολιτικοοικονομική κατάσταση της εποχής και πως επηρεάζεται το χιώτικο ναυτικό εμπόριο από τις παγκόσμιες εξελίξεις.
Για πάντα ναυτικός «Ο Δημήτρης Μελαχροινούδης έκανε το χρέος του ως ευαίσθητος και υπεύθυνος πολίτης αναζητώντας και συγκεντρώνοντας υπομονετικά και μεθοδικά άγνωστα στοιχεία της ναυτικής ιστορίας του Νομού μας… Και το Λιμενικό Ταμείο, ως φορέας που άμεσα συνδέεται με τα ναυτικά ζητήματα του τόπου, θεωρεί καθήκον και υποχρέωση την παρουσίαση των στοιχείων αυτών», τονίζει στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χίου Σταμάτης Κάρμαντζης.
Ο Επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιάννης Θεοτοκάς επισημαίνει επίσης ότι «ο συγγραφέας είναι άνθρωπος της θάλασσας, ναυτικός. Ταυτόχρονα, είναι και ερευνητής. Το κίνητρό του για την εμπλοκή στο πεδίο της έρευνας δεν είναι διαφορετικό από το κίνητρο για την απασχόληση στη θάλασσα…
«Η συγγραφική δουλειά του κυρίου Δημήτρη Μελαχροινούδη είναι εξίσου σημαντική και στο συμβολικό πεδίο. Η ενασχόληση των ανθρώπων της θάλασσας με τη ναυτιλία δεν εξαντλείται με την ολοκλήρωση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας σε αυτή. Το μεράκι για τη θάλασσα μπορεί να βρει διέξοδο σε άλλους δρόμους, στεριανούς, οι οποίοι όμως οδηγούν ξανά στη ναυτιλία: οι δρόμοι αυτοί δεν είναι άλλοι από την έρευνα, τη συστηματική καταγραφή της υπάρχουσας γνώσης, των εμπειριών, των αναμνήσεων. Με τον τρόπο αυτό, από τη μια θα εμπλουτιστεί η γνώση για την ιστορία της ναυτιλίας, και από την άλλη, η πλούσια ναυτιλιακή παράδοση της Χίου θα παραμείνει ζωντανή, τροφοδοτώντας και εμπνέοντας τις γενιές που θα ακολουθήσουν τα χνάρια των προηγούμενων γενιών στη θάλασσα», καταλήγει ο κ. Θεοτοκάς. (Δημοκρατική 1/8/2008) Οι φωτογραφίες είναι του Κώστα Σταμούλη

Μετατέθηκε η αναμέτρηση Αχαρναϊκός – Όμηρος

Δεν θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο όπως ήταν προγραμματισμένος ο αγώνας Αχαρναϊκός – Όμηρος Καλλιμασιάς για τον 9ο όμιλο λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Μετά από απόφαση της Επιτροπής η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.
πηγή: Periferiako.com

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008

Κατέστρεψαν την προτομή του ήρωα Κ. Περρίκου στην Αθήνα.

Αναδημοσιεύουμε χωρίς σχόλια το άρθρο του Μιχάλη Γ. Καριάμη στη "Μυροβόλο".
ΜΝΗΜΗ ΠΕΡΡΙΚΟΥ 2008- ΔΙΣ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ του Μ. ΚΑΡΙΑΜΗ
Σάββατο, 13.12.08
Έβλεπε αγέρωχα μπροστά του. Θαρρείς και οραματιζόταν το μέλλον αυτού του μαρτυρικού και αγιασμένου τόπου, του πάντα προδομένου. Αυτής της Άγιας Μάνας Γης, που φαντάζει σαν μια μικρή κουκίδα, στην κάτω εσχατιά της Ευρώπης, εκεί που τελειώνει η θάλασσα και σμίγει με την Ασία και την Αφρική. Στην βάση της προτομής του, λίγες αράδες εξιστορούσαν με λίγα απλά λόγια ποιος ήταν ό ένστολος περήφανος αητός. Κάποιος Έλληνας που ντρέπομαι να γράψω και το όνομα του τον πρόδωσε στους Γερμανούς μαζί με τους συντρόφους του για τρεις λίρες το κεφάλι...
Πριν πετάξει αυτός ο Αρχάγγελος στα ουράνια, μισή ώρα πριν τον εκτελέσουν οι κατακτητές του ολέθρου και της συμφοράς, μας άφησε «Πανανθρώπινες» παρακαταθήκες. Δεν δάκρυσε. Δεν έπεσε γονυπετής να παρακαλεί Θεούς και μοίρες. Δεν σκέφτηκε την ζωή που τόσο νέος άφηνε. Δεν λύγισε στη σκέψη των παιδιών που δεν πρόλαβε να χαρεί.
Σκέφτηκε τον κόσμο όλο. Τον κόσμο του αύριο. Οραματίστηκε μια Ευρώπη ενωμένη. Μια Ευρώπη συνεργασίας– προόδου και Ειρήνης. Μιας μεγάλης πατρίδας ελεύθερων ανθρώπων η οποία θα φρόντιζε όπως έπρεπε τα παιδιά της.
Με καλή παιδεία. Με ίσες ευκαιρίες για όλους. Οραματίστηκε κοινωνία δικαίου με πολίτες μορφωμένους γεμάτους ιδανικά και όνειρα. Ένα κόσμο αγάπης, χωρίς τυφλή βία και παρεμβάσεις.
Συγχώρησε τους εκτελεστές του και ας μην ήταν Θεάνθρωπος. «Το αίμα μου να μην μας χωρίσει αλλά να μας ενώσει στο μέλλον με τους σημερινούς αντιπάλους. Τα όνειρα μου για μια διεθνή συνεργασία και ειρήνη ας τα πραγματοποιήσει το παιδί μου ο Μίμης.»
Οι σιδερόφραχτοι Γερμανοί, που τους ονόμαζαν «Φασίστες» γνωρίζοντας ποιος είναι τον εκτέλεσαν στις 4 Φλεβάρη του 1943.
Επί των ημερών μας, σε ημέρες βίας και συγκρούσεων παιδιά «Δικά μας», ίσως αναμετρήθηκαν με την Άφοβη θωριά του. Έχασαν!
Ηττήθηκαν και ας ήταν μόνος, ακίνητος και απροστάτευτος και αυτοί πολλοί. Πλήθος. Ίσως δεν άντεξαν το βάρος των πράξεων του και την ηρωική αποκοτιά του, για αυτό και δεν πάλεψαν σε μαρμαρένια αλώνια. Τον σκοτώσανε χτυπώντας τον πισώπλατα
...όχι...δεν μπορώ να το φανταστώ πως ήξεραν ποιος ήταν και ζήλεψαν τη λεβεντιά του και αντί να τον κάνουν σύμβολο τον εξαφάνισαν άνανδρα.
Δεν είναι δυνατόν το χάλκινο σώμα του κήρυκα της ειρήνης να έγινε κομμάτια για να ριχτεί αντί πέτρας στις κεφαλές αδελφών.
Αυτό ήταν το άδοξο τέλος της προτομής που φιλοτέχνησε ο «Ξεχωριστός» Μιχάλης Κάσσης. Ανιστόρητοι με έλλειψη παιδείας και γνώσεων προκλήθηκαν, πιθανά, από το πηλήκιο του ένστολου αξιωματικού.
Εάν τους πεις πως ήταν απότακτος θα το καταλάβουν;
Όσο κάποιοι σπέρνουν οργή θα θερίζουν όλεθρο και συμφορά εις βάρος των ανθρώπων. Χωρίς να ξέρουν τελικά ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Περρίκος, ο μασκοφορεμένος όχλος τον εκτέλεσε χωρίς δίκη για δεύτερη φορά στις 9 Δεκεμβρίου 2008.
Θέλω να πιστεύω πως αυτοί που πρόσβαλαν την ιερή του μνήμη δεν ήταν Έλληνες. Θεέ μου συγχώρα τους.
Δεν γνώριζαν τι έκαναν ! Μιχάλης Γ. Καριάμης
YΓ:(Από περιπτερούχους και πλανόδιους αυτόπτες μικροπωλητές μάθαμε ότι οι «γνωστοί άγνωστοι» τεμάχισαν την προτομή και τα κομμάτια της τα εκσφενδόνισαν)

Ημερολόγιο 2009 του Ομήρου Καλλιμασιάς

Κυκλοφόρησε το Ημερολόγιο 2009 του Ομήρου Καλλιμασιάς.
Α.Σ. ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 1928 - 2009 81 Χρόνια Αθλητικής Ιστορίας.
Γεμάτο από νεανική φρεσκάδα, φωτογραφίες όλων των τμημάτων του Αθλητικού μας Συλλόγου, των τροπαίων, αθλητικών στιγμών... Ας βοηθήσουμε όλοι αγοράζοντας το ημερολόγιο και ενισχύοντας την ομάδα μας.

Κωνσταντίνου Γ. Καρατζά: Ιστορία της Ι. Μονής των Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου της Χίου

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "ΑΛΦΑ ΠΙ" το βιβλίο του Θεολόγου, Κωνσταντίνου Γεωργίου Καρατζά, "Η ιστορία της Ιεράς Μονής των Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου της Χίου".
Όπως διαβάζουμε στο προλογικό σημείωμα: "Η παρούσα εργασία συντάχθηκε με σκοπό να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει στη χιακή εκκλησιαστική ιστοριογραφία. Για πρώτη φορά συντάχθηκε επιστημονική μελέτη, που αφορά στην ιστορία της Ιεράς Μονής των αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου της Χίου."
Ο συγγραφέας γεννήθηκε στην πόλη της Χίου το 1982. Μεγάλωσε αρχικά στην Καλλιμασιά, και στη συνέχεια στον Κάμπο της Χίου, όπου σήμερα ζει και κατοικεί. Σπούδασε Θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του ιδίου πανεπιστημίου με ειδίκευση στην "Ιστορία". Από τον Αύγουστο του 2008 υπηρετεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Χίου ως θεολόγος καθηγητής. Επίσης διακονεί ως κατηχητής στα Κατηχητικά Σχολεία της ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς.
Το βιβλίο πωλείται ήδη στα βιβλιοπωλεία.
Η διεύθυνση του συγγραφέα - εκδότη είναι:
Κωνσταντίνος Γεωργ. Καρατζάς
Σχολεία Κλούβα, Κάμπος
821 00 ΧΙΟΣ
τηλέφωνο: 2271032050

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2008

Νίκος Σύλλας: Τώρα αντικρίζει το χωράφι που πρωτόριχνε το δίσκο.

Μεταφέρθηκε σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2008 η προτομή του Ολυμπιονίκη Νίκου Σύλλα σε νέα περίοπτη θέση.
Από κει θα μπορεί να αντικρίζει το στάδιο της Καλλιμασιάς, που φέρει τιμητικά το όνομά του και στο οποίο το 1920, όταν πρωτόριχνε το δίσκο, ήταν ανοιχτό χωράφι.
Ο δίσκος που έριξε ο Νίκος Σύλλας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936 βρίσκεται σήμερα στο Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς.

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2008

Δεν άντεξε ο Όμηρος στην πίεση του Αήττητου.

Καλλιμασιά 7 Δεκεμβρίου 2008 3.00 μ. μ. Στάδιο "Νίκος Σύλλας"
Ο Όμηρος υποδέχτηκε την δεύτερη βαθμολογικά ομάδα του ομίλου του, τον Αήττητο Σπάτων.
Ο Αήττητος ομάδα με εμπειρία στην Δ΄ εθνική, έχοντας στο φετινό πρωτάθλημα 6 νίκες 2 ισοπαλίες και 1 μόνο ήττα, υπερίσχυσε του Ομήρου με 5 - 0.
Ο Όμηρος δέχτηκε 3 γκολ στο α΄ ημίχρονο, στο 25', στο 32΄ και λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Το δεύτερο και τρίτο γκολ από εκτέλεση πέναλτι.
Στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε άλλα 2 γκολ που ανέβασαν το τελικό σκορ σε 0 - 5 υπέρ του φιλοξενούμενου Αήττητου, που έφυγε από τη Χίο προσθέτοντας ακόμη 1 νίκη στο ενεργητικό του και 3 βαθμούς στον πίνακα της βαθμολογίας.
Ο Όμηρος παρατάχθηκε με τους: Σταμάτη Μαυρογιάννη (τερματοφύλακα), Αποστόλη Μουλάκη, Γιάννη Κοκοκύρη, Κώστα Κυδωνάκη, Δημήτρη Κυδωνάκη, Θεοδόση Αγγελή, Ελπιδοφόρο Αγορή, Νίκο Ματθαίο, Μάριο Ζαχαρίου, Αλέξη Γεωργιάδη και Στέλιο Πελαντή.
Στο β΄ ημίχρονο έγιναν 3 αλλαγές, ο Γιάννης Ψαρούδης στη θέση του Δημήτρη Κυδωνάκη, ο Γιώργος Σίμος στη θέση του Ελπιδοφόρου Αγορή και λίγο πριν το τέλος ο Γιώργος Σκουφάρας στη θέση του Νίκου Ματθαίου.
Ας σημειωθεί ότι δεν μπόρεσαν να παίξουν λόγω τραυματισμού οι Γεροντιδάκης Κώστας και Γιαννούμης Γιώργος, ενώ απουσίαζαν λόγω τραυματισμού οι Κοκοκύρης Νίκος και Κυδωνάκης Γιώργος και Κοκκώδης Αργύρης λόγω υπηρεσίας.
Ας δούμε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία:
Θέση.. Ομάδα......Αγώνες Βαθμοί
1. Σαρωνικός Αίγινας 9 25
2. Αήττητος Σπάτων 10 23
3. Προοδευτική Νεολαία 10 20
4. Αφάντου ΑΕΡ 9 19
5. Αμφιάλη 10 19
6. Κερατσίνι 11 19
7. Ολυμπιακός Λαυρίου 11 16
8. Αχαρναϊκός 10 15
9. Περάματος Α.Ε. 11 12
10. Μαρκό 10 12
11. Μοσχάτο 10 10
12. Διαγόρας Βατίου 10 10
13. Α.Ε. Χίου-Βροντάδου 11 6
14. Περαμαϊκός 10 5
15. Όμηρος Καλλιμασιάς 10 3

Η εορτή του Οσίου Παταπίου στον Ενοριακό Ναό


Την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Παταπίου. Η μνήμη του τιμάται και στην Καλλιμασιά στον ενοριακό ναό της Παναγίας μας.

Τον περαμένο Ιούνιο ο εφημέριος έφερε από την Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου Λουτρακίου την εικόνα του Αγίου, έργο της μοναχής Ισιδώρας.

Η εικόνα δωρίθηκε στο Ναό από ενορίτες με επικεφαλής τον εφημέριο, οι οποίοι συνέστησαν μικρή αδελφότητα που θα φροντίζει για τη γιορτή κάθε χρόνο.
Το απόγευμα της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου και ώρα 5 μ.μ. θα τελεστεί ο Εσπερινός της εορτής, νώ τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου και από ώρας 7 π.μ. θα τελεστεί ο Όρθρος, η αρτοκλασία και η Θεία Λειτουργία.
Το καθολικό της Μονής, που δεσπόζει της πόλεως του Λουτρακίου.
Οι παραπάνω φωτογραφίες είναι του π. Γ. Κ.
Δείτε εκτενές φωτογραφικό υλικό εδώ
Όσιος Πατάπιος: Στοιχεία από την Ι.Μονή Λουτρακίου Κορινθίας (πηγή: http://www.gonia.gr/)
Ο μεγάλος ασκητής, ό χαριτόβρυτος και θεοφόρος Πατάπιος, το σέμνωμα των θεοειδών πατέρων και καύχημα των Γερανείων ορέων, γεννήθηκε στή χώρα πού διαβρέχει ό Νείλος ποταμός και μάλιστα στην πόλη Θήβα τής Άνω Αιγύπτου. Οι γονείς του πλούσιοι, άλλα και πιστοί χριστιανοί, ανέθρεψαν το τέκνο πού ό καλός Θεός τους εμπιστεύθηκε με χριστιανικές αρχές, σύνεση και σοφία. Ενωρίς, όμως, ό Πατάπιος αναχώρησε για την έρημο, για τό φιλοσοφικό πανεπιστήμιο της μοναχικής και μοναδικής πολιτείας και αγωγής, πού παρέχει τό πτυχίο της ατελεύτητης χαράς και αγαλλιάσεως της Βασιλείας των ουρανών. Εκεί, απερίσπαστος από τις βιοτικές μέριμνες και φροντίδες ό Πατάπιος επιδόθηκε ολοκληρωτικά στην αδιάλειπτη προσευχή, τη νυχθήμερη άσκηση, τη σκληραγωγία και την αύξηση των αρετών με τή νέκρωση των σαρκικών επιθυμιών. Ενώθηκε μέ τό Θεό με την αδιάλειπτη προσευχή του. "Έγινε θεοείκελος, άνθρωπος πού ζούσε μόνο, γιά νά ευαρεστεί τό Θεό. Ζούσε τήν ολοκλήρωση, πού προϋποθέτει νέκρωση του χοϊκού φρονήματος και ζώωση της ψυχής, για νά πετάξει σέ σφαίρες υψηλές και νά ενωθεί μέ τό ακρότατο τών εφετών, τό οποίο γιά τον όσιό μας ήταν ό ίδιος μας ό Κύριος. Μέ αείρρυτα δάκρυα και ποταμούς ιδρώτων ό Πατάπιος καλλιέργησε το γεώργιο της ψυχής του κι έφερε πλούσια καρποφορία ταπεινώσεως, υπακοής, ακτημοσύνης και παρθενίας, καρπούς δηλαδή αρετών θεαρέστων και ψυχοτρόφων. Ό καλός μας Θεός δείχνοντας την ευχαρίστηση Του στον αγώνα του Παταπίου τον χαρίτωσε και του παραχώρησε τή δωρεά των ιάσεων.
Ή φήμη της αγιότητος του Παταπίου σύντομα ξεπέρασε τά όρια της ερήμου και πλήθη πιστών συνέρρεαν, για νά τόν συμβουλευθούν, νά ξεδιψάσουν στις πηγές των γάργαρων νουθεσιών του, νά πάρουν την ευχή του και νά ακούσουν τά θεόσοφα λόγια του, αφού είχε καταφέρει νά κάνει την ένθεη σοφία σύνοικο τής ζωής του ακόμη νά τόν παρακαλέσουν, νά μεσιτεύσει στον εύσπλαγχνο και φιλάνθρωπο Κύριο, γιά νά θεραπευθούν από τά αλγεινά τής σαρκός τους άσθενήματα. Αυτός, όμως, πού πράγματι σάν φιλέρημο στρουθίο, ποθούσε την ησυχία και την κατά Χριστόν μόνωση και απέφευγε τή δόξα και την τιμή των ανθρώπων, κρυφά έφυγε γιά τήν Κωνσταντινούπολη, γιά νά κτίσει εκεί τήν ασκητική φωλιά του και νά συνεχίσει, άγνωστος μεταξύ άγνωστων, τήν ισάγγελη βιοτή του.
Μέ δύο συνασκητές του ήταν αχώριστος. Δυο ασκητικές πατερικές οντότητες, πού ζούσαν. Όπως και εκείνος, μόνο γιά τό Χριστό, αφού είχαν γευθεί τό γλυκύτατο μέλι της μέ Αυτόν επικοινωνίας και αναστροφής: Μέ τό θειο Βάρα και τό θεόφρονα Ραβουλά, που αμιλλώμενοι στην πνευματική πρόοδο και τήν αρετή κατέλαβαν την περιοχή έξω από τά τείχη τής Βασιλίδος των Πόλεων. Ό θεοφόρος Πατάπιος επέλεξε τή βορειότερη περιοχή, κοντά στις Βλαχέρνες, γιά τά κτίσει τήν ασκητική του παλαίστρα. Ό όσιος Βάρας έκτισε τή μονή του Προδρόμου τής Πέτρας στό ενδιάμεσο των μονών του όσιου Παταπίου και του οσίου Ραβουλά, πού εγκατεστάθη κοντά στην πύλη τού Ρωμανού. Ως ησυχαστής ό Πατάπιος ήθελε μόνος μόνο στο Χριστό νά ομιλεί, άλλα και γιά λόγους παρηγορίας δεν ήθελε νά απομακρυνθεί πολύ άπό τους δύο συνασκητές και φίλους του «έν Χριστώ».
Επειδή, όμως, «ου καίουσι τον λύχνον και τιθέασιν αυτόν υπό τον μόδιον, αλλά επί τήν λυχνίαν» (Ματθ. ε' 15), ό Κύριος μας τον ταπεινό ασκητή Πατάπιο, πού έλαμπε άπό αρετές, τόν κατέστησε γνωστό στους ευσεβείς της πρωτεύουσας τού Βυζαντίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πλήθος μοναχών νά συγκεντρωθεί δίπλα του και νά συσταθεί ή περίφημη μονή των Αιγυπτίων, της οποίας ό όσιος Πατάπιος υπήρξε όχι μόνο δομήτορας, άλλα και αλάνθαστος πνευματικός καθοδηγητής. Εδώ ό πράος και ταπεινός ασκητής έκανε τόσα θαύματα με τή χάρη του Θεοΰ, που όλοι οί νοσούντες και δεινώς πάσχοντες της Κωνσταντινουπόλεως έτρεχαν σε αυτόν και εύρισκαν θεραπεία. Σέ αυτή τή μονή ό όσιος Πατάπιος κοιμήθηκε τόν ύπνο των δικαίων και παρέδωσε τήν άγια του ψυχή στά χέρια του αγαπημένου του Ιησού, πού του αφθάρτισε το σκήνωμα και το κατέστησε πηγή αστείρευτη θαυμάτων. Λίγο αργότερα επέτρεψε ό Θεός νά καταστραφεί ή μονή των Αιγυπτίων και το ιερό λείψανο του οσίου Παταπίου μεταφέρθηκε γιά ασφάλεια από τό συνασκητή του όσιο Βάρα στή μονή του άγιου Ιωάννου της Πέτρας, που ό ίδιος είχε συστήσει. Ή μονή αύτη βρισκόταν υπό τήν υψηλή προστασία των Παλαιολόγων και μάλιστα της αγίας Υπομονής, της μητέρας του τελευταίου αυτοκράτορος Κωνσταντίνου, τού ηρωικού και θρυλικού εθνομάρτυρος της αλώσεως.Μετά την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως ό Αγγελίας Νοταράς, συγγενής των Παλαιολόγων, για να γλυτώσει τό ιερό του οσίου Παταπίου σκήνωμα άπό τη μανία των απογόνων της Αγαρ, το μετέφερε στά Γεράνεια όρη, τά όποια την εποχή εκείνη παρείχαν ασφάλεια γιά τη φύλαξη του άγιου σκηνώματος. Εκεί τό έκρυψε σέ δυσπρόσιτο σπήλαιο, όπου βρέθηκε τυχαίος στις αρχές του περασμένου αιώνος μας, τό 1904.
Γύρω άπό τό σπήλαιο του ιερού λειψάνου συστήθηκε τό 1952 κοινόβιο μοναζουσών, πού φέρει τό όνομα του οσίου Παταπίου. Ψυχή, δομήτορας και πνευματικός οδηγός τού κοινοβίου είναι ό ακάματος και πολιός πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Κορινθίας, αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Μαρμάρινος. Τό μοναστήρι σήμερα αποτελεί πόλο έλξεως πλήθους ευσεβοφρόνων, πού καταφεύγουν στον Άγιο, για νά λάβουν την ίαση, ψυχών και σωμάτων και νά πάρουν δύναμη για τό δρόμο της αρετής και της κατά Χριστόν τελειώσεως. Έκτος τούτου, όμως. συντηρεί και γηροκομείο με τη χάρη τού Όσιου. Επιτελεί έτσι, ταυτόχρονα με την πνευματική πρόοδο και ολοκλήρωση των μοναζουσών, και κοινωνικό έργο με προσφορά στους κάμνοντες και ενδεείς της τρίτης ηλικίας.Τά θαύματα του οσίου Παταπίου είναι αμέτρητα σάν την άμμο τής θάλασσας. Ή έκφραση, όμως, ευγνωμοσύνης πολλών ευσεβών πού ευεργετήθηκαν άπό τον Άγιο εκδηλώνεται μέ ένα κομμάτι χαρτί, τό όποιο παραδίδεται άπό αυτούς στό μοναστήρι και στό οποίο καταγράφεται ή θαυματουργική επέμβαση του Αγίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ό αρχικός βίος και τά πρώτα θαύματα του οσίου Παταπίου γράφηκαν άπό δύο αγίους τής Εκκλησίας μας, τον όσιο Συμεών, το Μεταφραστή, και τον άγιο Ανδρέα, Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον ποιητή του Μεγάλου Κανόνος. Και στους δύο αυτούς αγίους είμαστε ευγνώμονες, γιατί μας διέσωσαν τη μνήμη του μεγάλου ασκητού, του θαυματουργού οσίου Παταπίου.

Γιορτές της Ιεράς Μονής
Οσίου Παταπίου 8 Δεκεμβρίου-Οσίου Παταπίου εύρεσης ιερού Λειψάνου Τρίτη της Δικαινησίμου-Οσίας Υπομονής 29 Μαΐου-Οσίας Υπομονής κοίμησης 13 Μαρτίου-Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας Ε' Κυριακή Νηστειών-Αγίας Τριάδος Δευτέρα του Άγιου Πνεύματος-Οσίας Ισιδώρας της κατά Χριστόν Σαλής 1 Μαΐου-Οσίας Φοίβης της Διακόνου (Μετόχι Κεγχρεών) 2 Σεπτεμβρίου-Αγίας Ελένης (Γηροκομείου) 21 Μαΐου-Οσίας Ξένης (Γηροκομείου) 24 Ιανουαρίου-Μεταμορφώσεως Σωτήρος (Κατασκηνώσεως) 6 Αυγούστου.

Απολυτίκιον παλαιόν
Ήχος α΄ Της ερήμου πολίτης
Γερανείων το κλέος, Κορινθίας το καύχημα
και μοναζουσών νυν προστάτης
ανεδείχθης, πατήρ ημών, Πατάπιε
ασκήσεσι, νηστείαις, προσευχαίς
νυν έχεις παρρησίαν προς Θεόν
αδιαλείπτως ικετεύειν
υπέρ ημών των κατακρίτων και αμαρτωλών χριστιανών
Δόξα τω δοξασθέντι δια σου,
δόξα τω σε ενισχύσαντι,
δόξα τω φωτίσαντι ημάς δια της σης ασκήσεως.

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2008

Ομάδα γονέων από το Κέντρο Πρόληψης στην ενοριακή αίθουσα (10/12/08)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤHΣ" σε συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΥ σας προσκαλούν στην ΟΜAΔΑ ΓΟΝEΩΝ με θέμα "Η σχέση του ζευγαριού και πως επηρεάζει το παιδί" που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 6 μ. μ. στην ενοριακή αίθουσα. Συντονιστής θα είναι ο κ. Τσουκαρης Στράτος κλινικός ψυχολόγος, στέλεχος του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ.

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008

Η εορτή των ναυτικών.

Η μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού τιμάται και στην Καλλιμασιά, τόσο στο ομώνυμο εκκλησάκι του Αγίου, όσο και στον Ενοριακό Ναό, όπου η εικόνα του Αγίου, και η ομώνυμη πολυπληθής αδελφότητα.
Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και ώρα 3.30 μ. μ. στο εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου θα γίνει ο Πανηγυρικός Εσπερινός.
Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου από ώρας 7 π. μ. θα τελεστεί ο Όρθρος της εορτής, η αρτοκλασία, η Θεία Λειτουργία και το πανενοριακό μνημόσυνο των κεκοιμημένων ναυτικών μας.
Παρατίθεται η στήλη των κεκοιμημένων ναυτικών της ενορίας μας, που μνημονεύονται κατ' έτος στην εορτή των ναυτικών.
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Ειδικότητα
1 Αρακάς Δημήτριος Νικόλαος
2 Αργυρούδης Ανδρέας Σταμάτιος Λιπαντής
3 Αργυρούδης Αδαμάντιος Γεώργιος Μηχανικός Γ΄
4 Βεζυριάννης Κωνσταντίνος Ιωάννης
5 Βεζυριάννης Δημήτριος Ιωάννης
6 Βρουλής Δημήτριος Μιχαήλ Ναύτης
7 Γιαγιάς Γεώργιος Αντώνιος
8 Θλιβίτης Κελαδίτης Γεώργιος Ναύκληρος
9 Θλιβίτης Δημήτριος Χαράλαμπος Ναύτης
10 Θλιβίτης Κωνσταντίνος Χαράλαμπος Θαλαμηπόλος
11 Θλιβίτης Ιωάννης Κωνσταντίνος Πρακτικός Μηχανικός
12 Θλιβίτης Νικόλαος Κωνσταντίνος Θερμαστής-Λαδάς
13 Καλαμωτούσης Σταμάτιος Γεώργιος Ναύτης
14 Καννίρης Νικόλαος Φώτιος Αντλιορός
15 Καραγιάννης Νικόλαος Αντώνιος
16 Κοκκώδης Νικόλαος Ανδρέας Τηλεγραφητής
17 Κοκκώδης Ευάγγελος Ελευθέριος Λοστρόμος
18 Κοκκώδης Ιωάννης Κυριάκος Καθαριστής Μηχανής
19 Κουκούλης Δημήτριος Γεώργιος Ναύτης
20 Κουκούλης Κλέαρχος Γεώργιος Λοστρόμος
21 Κουκούλης Νικόλαος Γεώργιος Αρχιθαλαμηπόλος
22 Κουμελάς Νικόλαος Αντώνιος Μάγειρα
23 Κρεατσάς Νικόλαος Αντώνιος Θερμαστής
24 Κρουσουλούδης Στυλιανός Κωνσταντίνος Ναύτης
25 Κύβαρης Ανδρέας Νικόλαος
26 Κωβής Κωνσταντίνος Αναστάσιος Θαλαμηπόλος
27 Κωνσταντίνου Γεώργιος Δημήτριος Μάγειρας
28 Κωνσταντίνου Μιχαήλ Γεώργιος Πλοίαρχος Α΄
29 Λυμπούσης Γεώργιος Κωνσταντίνος Ναύτης
30 Μανές Παναγιώτης Κοσμάς Μάγειρας
31 Μαρκότσης Δημήτριος
32 Μελαχροινούδης Μιχαήλ Κωνσταντίνος Μηχανικός Α΄
33 Μελαχροινούδης Βλάσης Ιωάννης Τηλεγραφητής
34 Μελαχροινούδης Μιχαήλ Σταμάτιος Πλοίαρχος Β΄
35 Μελαχροινούδης Στυλιανός Εμμανουήλ Ανθυποπλοίαρχος
36 Μηλιδώνης Ευάγγελος Παντελής Καμαρότος
37 Μιχαλιάδης Μιχαήλ Ιωάννης Ναύτης
38 Μιχαλιάδης Παντελής Ιωάννης Μηχανικός Γ΄
39 Μίχαλος Μάριος Δημήτριος Ναύκληρος
40 Μουλάκης Νικόλαος Βίκτωρας Θαλαμηπόλος
41 Μουλάκης Βίκτωρας Κωνσταντίνος Θερμαστής
42 Μουλάκης Κωνσταντίνος Βίκτωρας Ναύτης
43 Μουλάκης Μιχαήλ Βίκτωρας
44 Μπαλής Κυριάκος Κωνσταντίνος Ναύτης
45 Μπίλλος Ιωάννης Εμμανουήλ Λιπαντής
46 Μπογής Γεώργιος Αγησίλαος Αντλιορός
47 Μπογής Επαμεινώνδας Δημήτριος
48 Μπογής Φωκίων Νικόλαος Θαλαμηπόλος
49 Μπογής Κωνσταντίνος Νικόλαος
50 Μπογιατζής Γεώργιος Θεόδωρος Ναύτης-Λοστρόμος
51 Μπογιατζής Κωνσταντίνος Στέφανος Μηχανικός Α΄
52 Μπογιατζής Νικόλαος Δημήτριος Λιπαντής
53 Μπογιατζής Χρήστος Ανέστης Θερμαστής
54 Μπόλιας Παναγιώτης Γεώργιος Υποπλοίαρχος
55 Μπόλιας-Μονιός Παντελής Δημήτριος Μάγειρας
56 Μυλωνάς Ιωάννης Σταμάτιος Καμαρότος
57 Μυλωνάς Σταμάτιος Ιωάννης Καμαρότος
58 Μυλωνάς Στυλιανός Σταμάτιος
59 Παληάς Θεοδόσιος Σταμάτιος Λιπαντής
60 Παντελούκας Αλέξανδρος Παναγιώτης Λιπαντής
61 Παντελούκας Κωνσταντίνος Παναγιώτης
62 Πελαντής Ευάγγελος Στέφανος Λαδάς
63 Περίκος Ισίδωρος Ιωάννης
64 Πεφάνης Γεώργιος Ευάγγελος Καμαρότος
65 Πεφάνης Ευάγγελος Γεώργιος Θερμαστής
66 Πουλερές Λεωνίδας Στέφανος Μηχανικός Γ΄
67 Πρίνος Αγησίλαος Κωνσταντίνος Ναύτης
68 Πυκνής Θεόδωρος Κωνσταντίνος Μάγειρας
69 Πυκνής Νικόλαος Χριστόφορος Λιπαντής
70 Πυκνής Χριστόφορος Στέφανος Λιπαντής
71 Πυκνής Κωνσταντίνος Στέφανος Βοηθός Θαλαμηπόλου
72 Ρέλλης Ιωάννης Κωνσταντίνος
73 Ρυθιανός Απόστολος Νικόλαος Ναύτης
74 Σαμακουρής Κωνσταντίνος
75 Σανδαλάρης Ιωάννης Σταμάτιος Βοηθός Θαλαμηπόλου
76 Σανδαλάρης Ευάγγελος Σταμάτιος Καμαρότος
77 Σούλης Ιωάννης Παντελής Ναύκληρος
78 Σταμούλης Ιωάννης Παντελής Θερμαστής
79 Σταμούλης Δημήτριος Αλέξανδρος Πλοίαρχος Α΄
80 Σταμούλης Κωνσταντίνος Αλέξανδρος
81 Σταμούλης Λεωνίδας Γεώργιος Πλοίαρχος Α΄
82 Σταμούλης Ιωάννης Στυλιανός Ναύτης
83 Στέκας Κωνσταντίνος Ματθαίος Καμαρότος
84 Στεφανάκης Μιχαήλ Σταμάτιος Ναυτόπαις
85 Στεφανίδης Στυλιανός Κωνσταντίνος Θερμαστής
86 Στεφανίδης Νικόλαος Κωνσταντίνος Θαλαμηπόλος
87 Στεφανίδης Κωνσταντίνος Δημήτριος
88 Σύλλας Σταμάτιος Χριστόφορος Μαγειροκαμαρότος
89 Συράκης Στυλιανός Ιωάννης Πλοίαρχος Α΄
90 Συράκης Γεώργιος Κωνσταντίνος Θερμαστής
91 Σωτηράκης Ιωάννης Δημήτριος Μάγειρας

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr