Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Ημέρα Αιμοδοσίας την Κυριακή 4 Αυγούστου στην Καλλιμασιά

Βρείτε την εκδήλωση στο facebook και δηλώστε συμμετοχή.

Δείτε το ενημερωτικό βίντεο για τα 15 χρόνια παρουσίας και προσφοράς της Τράπεζας Αίματος.

Διαβάστε σχετικά (Ίδρυση-Κανονισμός-Δραστηριότητα) στη σελίδα-αφιέρωμα στην Τράπεζα Αίματος της Ενορίας μας.

Ενημερωτικό βίντεο για την Τράπεζα Αίματος Ενορίας Καλλιμασιάς


Ενημερωτικό σποτ για την 15άχρονη (1998-2013) παρουσία και προσφορά της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς Χίου (Τμήμα Αιμοδοσίας Ιδρύματος Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου "Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής" της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου).

Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών Αυγούστου 2013

ΕΝΟΡΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013
Διαβάστε το πρόγραμμα εδώ

28 Ἰουλίου 2013 - Κυριακή Ε΄ Ματθαίου

ApostolosΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 
Ἀριθμός  26
Κυριακή Ε΄ Ματθαίου
28 Ἰουλίου 2013
(Ρωμ. ι΄1-10)
«ἐάν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κ ύ ρ ι ο ν  Ἰ η σ ο ῦ ν, καί πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου...σωθήσῃ»
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, γράφει πρός τούς χριστιανούς τῆς Ρώμης καί σέ κάθε χριστιανό κάθε ἐποχῆς, ὅτι ἄν ὁμολογήσεις μέ τό στόμα σου πώς ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Κύριος καί πιστέψεις μέ τήν καρδιά σου πώς ὁ Θεός Τόν ἀνέστησε ἀπό τούς νεκρούς, θά βρεῖς τή σωτηρία.

Κυριακή 21 Ιουλίου 2013

21 Ἰουλίου 2013 - Κυριακή Δ΄ Ματθαίου

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 25
Κυριακή Δ΄ Ματθαίου
21 Ἰουλίου 2013
(Ρωμ. στ΄ 18 – 23)

«Τά ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος,
τό δέ χάρισμα τοῦ Θεοῦ ζωή αἰώνιος»

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί προσωποποιεῖ τήν ἁμαρτία καί τήν παρουσιάζει σάν ἐργοδότη, σάν «ἀφεντικό», στό ὁποῖο δουλεύουν μερικοί ἄνθρωποι. Ἡ ἀξία καί ἡ ποιότητα τοῦ ἐργοδότη κρίνονται συνήθως ἀπό τόν μισθό πού δίνει στούς ἐργάτες του. Καί ὁ Ἀπόστολος ρωτάει: Ποιός εἶναι ὁ μισθός, μέ τόν ὁποῖο ἡ ἁμαρτία πληρώνει ἐκείνους πού ἀνήκουν στό στρατόπεδό της; Καί δίνει τήν ἀπάντησι ὁ ἴδιος: «Ἡ ἁμαρτία πληρώνει τούς ἀνθρώπους μέ μισθό τό θάνατο»!

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΔΑΣΚΑΛΕ 

Το έχω γράψει πολλές φορές και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Για εμένα η λέξη «Δάσκαλος» είναι «Θεία» και με συναρπάζει. Θεωρώ ότι η κοινωνία γνώσης που προσφέρουν είναι το ύψιστο λειτούργημα. Υπέρτερο ακόμα και αυτό το οποίο προσφέρουν οι «Ανάργυροι» ( ; ) της υγείας και της ίασης. Συνειδητά καταθέτω το πιστεύω και την ομολογία μου, από την γνώση και μάθηση, πηγάζουν τα πάντα. Λειτουργός Δάσκαλος, είναι ο πρωταρχικός κλειδοκράτορας της γνώσης. Αυτός στον οποίο παραδίδεις ένα απαίδευτο νήπιο ένα κομμάτι ζωντανό κρέας και το μετατρέπει σε άνθρωπο με νόηση – σκέψη τα οποία έχει την δυνατότητα να τα εκφράσει μέσω της γραφής.

Σάββατο 20 Ιουλίου 2013

Ο Εσπερινός στον Προφήτη Ηλία του Ανέμωνα

Στην πιο ψηλή κορυφή του Ανέμωνα, στον Προφήτη Ηλία, ανέβηκαν χθες Παρασκευή ενορίτες της Καλλιμασιάς και του Νεοχωρίου, για να τιμήσουν από κοινού τον Άγιο ένδοξο Προφήτη Ηλία τον Θεσβίτη. 

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013

Άγιος Αιμιλιανός, ο μάρτυρας - 18 Ιουλίου

Ο Άγιος Αιμιλιανός καταγόταν από το Δορύστολο, πόλη της Μοισίας της Θράκης. Έζησε τον 4ο αιώνα μ.Χ. και μαρτύρησε στα χρόνια της βασιλείας του Ρωμαίου αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη.

Ήταν δούλος ενός σκληρού και φανατικού ειδωλολάτρη. Σεβόταν και αγαπούσε το Χριστό, πιστεύοντας σε Αυτόν ως τον αληθινό Θεό, ενώ αποστρεφόταν τα είδωλα και όσους πίστευαν σε αυτά.

Κατά το διάστημα της βασιλείας του Ιουλιανού του Παραβάτη αρκετοί Χριστιανοί διώχθηκαν και μαρτύρησαν, αφού ο ίδιος ήταν πολύ επηρεασμένος από τη κλασική παιδεία και τον ενοχλούσε η ραγδαία εξάπλωση του Χριστιανισμού, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του Κωνστάντιο Β΄ ο οποίος τον υποστήριξε εμφανώς.

Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

Ἡ Ἐκκλησία εἰς τό πλαί­σι­ον τῆς ποι­μα­ντι­κῆς με­ρί­μνης Της δι­' ὅ­λον τόν πι­στόν Λα­όν, πα­ρα­κο­λου­θεῖ μέ ἰ­δι­αί­τε­ρον ἐν­δι­α­φέ­ρον καί βα­θύ­τα­τον αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­νης καί τά ζη­τή­μα­τα τά ὁ­ποῖ­α κα­θη­με­ρι­νῶς ἀ­ντι­με­τω­πί­ζει τό εὐ­λα­βές ποί­μνι­όν Της. Εἰς τά ζη­τή­μα­τα αὐ­τά πρω­ταρ­χι­κήν θέ­σιν κα­τέ­χει ἐ­κεῖ­νο τῆς ἐρ­γα­σί­ας, κα­θ' ὅ­σον εἶ­ναι συν­δε­δε­μέ­νον, κα­τά τρό­πον ἄ­με­σον, μέ τό δι­καί­ω­μα τῆς δη­μι­ουρ­γι­κό­τη­τος, ἀλ­λά καί τοῦ βι­ο­πο­ρι­σμοῦ τῶν πο­λι­τῶν. Ἡ εὐ­αι­σθη­σί­α τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας εἰς τόν το­μέα αὐ­τόν στη­ρί­ζε­ται εἰς τό θε­ό­πνευ­στον βι­βλί­ον τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς, κα­τά τήν ὁ­ποί­αν ὁ Κύ­ρι­ος καί Θε­ός ἔ­δω­σεν εἰς τόν ἄν­θρω­πον τήν ἐν­το­λήν τοῦ ἐρ­γά­ζε­σθαι καί συγ­χρό­νως κα­τω­χύ­ρω­σεν τά ἐκ τῆς ἐρ­γα­σί­ας δι­και­ώ­μα­τά του : «εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδέ ἐσθιέτω» (Β´ Θεσσαλ., γ´ 10).

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Κλέβουν καύσιμα από τις... βάρκες

ΝΕΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ
Με τη γλύκα μένουν ξημερώματα ερασιτέχνες ψαράδες που κατεβαίνουν στο λιμανάκι του Άγιου Γιάννη στην Καλλιμασιά με την επιθυμία να πάρουν τα βαρκάκια τους και να ξανοιχτούν ψαρεύοντας.
Οι μηχανές είναι «στεγνές» από καύσιμο κι ο μόνος τρόπος να ξανοιχτούν είναι κάνοντας... κουπί.

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

Αγία Αμαλία (ή Αμαλβέργη) - 10 Ιουλίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΠΑΚΝΑΝΑΣ (1753 - 1771) Ο εν Αθήναις αθλήσας ένδοξος νεομάρτυς του Χριστού

Μέσα στη μακρόχρονη χριστιανική ιστορία της περιωνύμου και αγιοτόκου πόλεως των Αθηνών έζησαν αγιασμένες μορφές, οι οποίες διακρίθηκαν για το αγωνιστικό τους φρόνημα και την ακλόνητη πίστη τους στον Σωτήρα Χριστό.

Τρίτη 9 Ιουλίου 2013

Οι εθελοντές δασοπυροσβέστες της Καλλιμασιάς στην "ΑΛΗΘΕΙΑ ΤV"

Σήμερα (Τρίτη 9 Ιουλίου) καλεσμένοι του Δημήτρη Φρεζούλη, στις "Ανθρώπινες διαδρομές" στην "ΑΛΗΘΕΙΑ ΤV", οι εθελοντές δασοπυροσβέστες της Καλλιμασιάς.

Η εκπομπή θα μεταδοθεί στις 19:00 και στις 23:00

Κυριακή 7 Ιουλίου 2013

Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών Ιουλίου 2013

7 Ἰουλίου 2013 – Κυριακή Β΄ Ματθαίου

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
Ἀριθμός 23
Κυριακή Β΄ Ματθαίου
7 Ἰουλίου 2013
(Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5 )

«Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε» (Γαλ. γ, 27) 

Τή σημασία τοῦ Ἱ. Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος τονίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μέ τόν παραπάνω λόγο του.

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013

Στιγμιότυπα από τη συγκομιδή της πατάτας στο μετόχι της Πλακιδιώτισσας στην Ευρετή

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη συγκομιδή της πατάτας στο κτήμα-μετόχι του Μοναστηριού της Πλακιδιώτισσας στην Ευρετή και της μεταφοράς 600 κιλών στα γεύματα αγάπης (συσσίτια) της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. 

Κίνημα Πατάτας από την Πλακιδιώτισσα

Έγραψε η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ (28/6/2013)


2,5 ΤΟΝΟΙ ΠΑΤΑΤΕΣ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ

Αξιοποίησαν την περιουσία του Μοναστηριού της Πλακιδιώτισσας με τον καλύτερο τρόπο. Σε αγροτεμάχιο στην Ευρετή οι επίτροποι του μοναστηριού με τον π. Γ. Κωνσταντίνου να έχει το πρόσταγμα, καθάρισαν, όργωσαν και φύτεψαν 100 κιλά πατάτες.

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr