Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015

27 Δεκ­εμ­βρί­ου 2015 - Κυ­ρια­κή μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 52
Κυ­ρια­κή μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν
Ἰωσήφ μνήστ., Δαυίδ Προφ., Ἰακώβου Ἀδελφοθέου
καί Στεφάνου τοῦ Πρωτομάρτυρος
27 Δεκ­εμ­βρί­ου 2015
(Πρὰξ. στ΄ 8-ζ΄5, 47-60)

«Κύριε, μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην»

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (2015)

Ἀρ. Πρωτ.: 2566
Ἀρ. Διεκπ.: 1279

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΑΡ. 21

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ …. ΠΑΓΙΑΥΛΑΚΙ Χριστουγεννιάτικη Ιστορία της Χίου

Ο Γάμος τους ήταν αποτέλεσμα συνοικεσίου. Σκέψη, υπολογισμού και ψυχρής λογικής. Έθεσαν σαν πρωταρχικό τους σκοπό να ενώσουν και να πολλαπλασιάσουν τις περιουσίες που κληρονόμησαν ή έλαβαν από τους γονιούς τους. Έβαλαν στόχους. Πρώτος από όλους αυτός της επιτυχίας. Να αυγατίσουν τα χρήματα τους. Να κτίσουν ένα παλάτι για τους εαυτούς τους και μετά τα αποδέλοιπα. Πράγματι με σκληρό αγώνα, οικονομία, που πολλές φορές έφθανε στα όρια της στέρησης, κατάφεραν να πλουτίσουν. Ακολούθησε το σπίτι τους. 

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Αὐτὸ τὸ τεχθὲν καὶ εἰς Αἴγυπτον πορευόμενον Θεῖον Βρέφος εἶναι ὁ πραγματικὸς ὑπερασπιστὴς τῶν σημερινῶν προσφύγων, τῶν διωκομένων ὑπὸ τῶν συγχρόνων Ἡρωδῶν.

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2015).
Ἀριθμ. Πρωτ. 1172

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015

Ενθύμιο από τη χειροτονία σε Επίσκοπο Διοκλείας του Σεβ. Μητροπ, πρώην Πίτσμπουργκ Μάξιμου

Μια μικρή φωτογραφία, που με την άδεια του κατόχου της Κώστα Σταμούλη, παρουσιάζουμε από το ιστολόγιο "Καλλιμασιά", είναι το ενθύμιο μιας ιερής στιγμής ενός επιφανούς Καλλιμασιώτη κληρικού, του Σεβ. Μητροπολίτη κ. Μάξιμου, πρώην Μητροπολίτη Πίτσμπουργκ

20 Δεκ­εμ­βρί­ου 2015 - Κυ­ρια­κή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 51
Κυ­ρια­κή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως
20 Δεκ­εμ­βρί­ου 2015
(Ἑβρ. ια΄ 9-10 , 32-40)

«Ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός»

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΛΑΤΡΙΝΟΣ Ο «ἐν τοῖς ὄρεσι Λάτρῳ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί Κερκετεῖ τῆς Σάμου ἀσκήσας» υπέρλαμπρος και θεοφόρος πατήρ της Εκκλησίας

Ανάμεσα στους θεσπέσιους και μακάριους ασκητές της αμωμήτου χριστιανικής πίστεως, οι οποίοι χάρη στην αδιάλειπτη άσκηση και τα ουράνια χαρίσματα αναδείχθηκαν φαεινοί αστέρες μέσα στο πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας μας, συγκαταλέγεται και ο Όσιος πατήρ ημών Παύλος ο Λατρινός, ο οποίος κατέστη «βλάστημα τερπνόν τῆς ἐρήμου», «μοναχῶν ἡ καλλονή καί ὁσίων καύχημα», «πιστῶν τό στήριγμα», «Λάτρου τό σεμνολόγημα καί τοῦ Κέρκη τό κλέος», όπως τόσο γλαφυρά υμνείται και γεραίρεται μέσα από την υμνογραφία. Ο «τήν ἡσυχίαν, τήν ἐγκράτειαν καί τήν νοεράν προσευχήν ποθήσας» Όσιος Παύλος ο Λατρινός, ο και ιδρυτής και ηγούμενος της επί του όρους Λάτρος ομωνύμου Μονής, γεννήθηκε περί τα τέλη του 9ου μ.Χ. αιώνα στην πόλη Ελαία της Μικράς Ασίας, η οποία βρίσκεται κοντά στην Πέργαμο.

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015

13 Δεκ­εμ­βρί­ου 2015 - Κυ­ρια­κή κη΄ Ἐ­πι­στο­λῶν Τῶν Ἁγίων Προπατόρων

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 50
Κυ­ρια­κή κη΄ Ἐ­πι­στο­λῶν
Τῶν Ἁγίων Προπατόρων
13 Δεκ­εμ­βρί­ου 2015
(Κολ. γ΄ 4-11)

«Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς,πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακὴν, καὶτὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστίν εἰδωλολατρεία»

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015

6 Δεκεμβρίου 2015 Ἁγίου Νικολάου - Κυ­ρια­κή κζ΄ Ἐ­πι­στο­λῶν

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 49
Κυ­ρια­κή κζ΄ Ἐ­πι­στο­λῶν
Ἁγίου Νικολάου
6 Δεκ­εμ­βρί­ου 2015
(Ἑβρ. ιγ΄17-21)

«Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν»

Νὰ προσεύχεσθε γιὰ μᾶς, λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή του καὶ φυσικὰ σὲ ὅλους τοὺς χριστιανούς. Περὶ προσευχῆς, λοιπὸν, σήμερα θὰ μιλήσουμε. Καὶ πρῶτα τί εἶναι ἡ προσευχή.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

Ένας ακούραστος ερευνητής και το βιβλίο του “Η Καλλιμασιά της Χίου”

Σε όσους έχουν επισκεφθεί παλαιότερα τη Βιβλιοθήκη Κοραή και τα Ιστορικά Αρχεία του Ν. Χίου, το πιθανότερο είναι να είχε κάνει εντύπωση ένας μελετητής, “βυθισμένος” καθημερινά στους χειρόγραφους κώδικες και τα βιβλία, ο οποίος κρατούσε ακατάπαυστα σημειώσεις: ο Καλλιμασιώτης παλιός πλοίαρχος Ε.Ν. Δημήτρης Διον. Μελαχροινούδης, γνωστός για την αγάπη του στον τόπο, τα κοινά και τον πολιτισμό. Άλλοι πάλι θα έχουν αντιληφθεί τον ίδιο να συζητεί με απλότητα και θάρρος σε χώρους πνευματικών εκδηλώσεων, ακόμη και στη μέση του δρόμου, με συντοπίτες του και κυρίως με ειδικούς ερευνητές, για διάφορα χιακά θέματα προσπαθώντας να διευκρινίσει κάτι, να διασταυρώσει, να μάθει… 

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

29 Νο­εμ­βρί­ου 2015 - Κυ­ρια­κή κστ΄ Ἐ­πι­στο­λῶν

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 48
Κυ­ρια­κή κστ΄ Ἐ­πι­στο­λῶν
29 Νο­εμ­βρί­ου 2015
(Ἐ­φεσ. ε΄ 8-19)

«Καὶ μὴ συγ­κοι­νω­νεῖ­τε τοῖς ἔρ­γοι­ς τοῖς ἀ­κάρ­ποις τοῦ σκό­τους, μᾶλ­λον δὲ καὶ ἐ­λέγ­χε­τε»

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015

22 Νο­εμ­βρί­ου 2015 - Κυ­ρια­κή κε΄ Ἐ­πι­στο­λῶν

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 47
Κυ­ρια­κή κε΄ Ἐ­πι­στο­λῶν
22 Νο­εμ­βρί­ου 2015
(Ἐ­φεσ. δ΄ 1-7)

«Σπου­δά­ζον­τες τη­ρεῖ­ν τή­ν ἑ­νό­τη­τα τοῦ πνεύ­μα­τος ἐν τῷ συν­δέ­σμῳ τῆς εἰ­ρή­νης»

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο «ἐκ τελώνου κληθείς εἰς μαθητείαν καί Εὐαγγελιστής γενόμενος» πανεύφημος Απόστολος του Χριστού

Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος υπήρξε ο συγγραφέας του πρώτου ιερού Ευαγγελίου, αφού οκτώ χρόνια μετά την Ανάληψη του Κυρίου συνέγραψε στην εβραϊκή γλώσσα που την εποχή εκείνη ήταν η καθομιλουμένη στην Παλαιστίνη αραμαϊκή το πρώτο Ευαγγέλιο, το οποίο φέρει και το όνομά του. 

15 Νο­εμ­βρί­ου 2015 - Κυ­ρια­κή κδ΄ Ἐ­πι­στο­λῶν

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 46
Κυ­ρια­κή κδ΄ Ἐ­πι­στο­λῶν
15 Νο­εμ­βρί­ου 2015
(Ἑ­φεσ. β΄ 14-22)

«ἄ­ρα οὖν οὐ­κέ­τι ἐ­στὲ ξέ­νοι καὶ πά­ροι­κοι,ἀλ­λὰ συμ­πο­λῖ­ται τῶν ἁ­γί­ων καὶ οἰ­κεῖ­οι τοῦ Θε­οῦ»

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015

Νέο Δ.Σ. και Ε.Ε. στον Σκακιστικό μας Όμιλο

Καλλιμασιά, 3/11/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κυριακή 1/11/2015 στην ενοριακή αίθουσα Παναγίας Καλλιμασιάς πραγματοποιήθηκε η Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση του Αθλητικού Συλλόγου «ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ», που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Καλλιμασιάς του Δήμου Χίου, με θέματα τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και την εκλογή νέου 7αμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015

8 Νο­εμ­βρί­ου 2015 - Σύ­να­ξις τῶν ἀρ­χι­στρα­τή­γων Μι­χα­ήλ καί Γα­βρι­ήλ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 45
Κυ­ρια­κή κγ΄ Ἐ­πι­στο­λῶν
Σύ­να­ξις τῶν ἀρ­χι­στρα­τή­γων Μι­χα­ήλ καί Γα­βρι­ήλ
8 Νο­εμ­βρί­ου 2015
(Ἑ­βρ. β΄ 2-10)

«Τὶ ἐ­στιν ἄν­θρω­πος ὅ­τι μι­μνή­σκῃ αὐ­τοῦ,ἤ υἱ­ός ἀν­θρώ­που ὅ­τι ἐ­πι­σκέ­πτῃ αὐ­τόν;»

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015

Βιβλία σε ρόδες στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιμασιάς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει την έκφραση «τα βιβλία ταξιδεύουν;» και πόσες άλλες δεν έχουμε μεταφερθεί μέσα από τις σελίδες των βιβλίων σε άγνωστα μέρη, σε άλλους τόπους δεν έχουμε γνωρίσει άλλους ανθρώπους;

Υπάρχουν όμως βιβλία που όχι μόνο μας ταξιδεύουν, αλλά ταξιδεύουν και τα ίδια σε όλη τη χώρα.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

1 Νο­εμ­βρί­ου 2015 - Κυ­ρια­κή κβ΄ Ἐ­πι­στο­λῶν

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 44
Κυ­ρια­κή κβ΄ Ἐ­πι­στο­λῶν
Τῶν Ἁ­γί­ων Κο­σμᾶ καί Δα­μια­νοῦ τῶν ἀ­ναρ­γύ­ρων
1 Νο­εμ­βρί­ου 2015
(Α΄ Κορ. ιβ΄, 27 – ιγ΄ 7)

«Ἡ ἀ­γά­πη πάν­τα στέ­γει… οὐ­δέ­πο­τε ἐκ­πί­πτει»

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Οι μέρες του 1940 στη Χίο και η δράση των Χίων στον Πόλεμο. (Tου Κων/νου Βούκουνα)

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας στις παραμονές του πολέμου του 1940 καθορίζονται από το ανεπαρκές βιοτικό επίπεδο, την εξάρτηση της χώρας μας από το εξωτερικό και την αδυναμία αξιοποίησης των παραγωγικών πηγών. Το εθνικό εισόδημα εκτιμάται ότι ανερχόταν σε 60 δις. προπολεμικές δραχμές, από το οποίο σχεδόν το μισό προερχόταν από τη γεωργία. Το μέσο ημερομίσθιο ως τον πόλεμο δεν ξεπερνούσε τις 50 – 70 δραχμές. Η καλλιέργεια σιτηρών κάλυπτε το 37% της συνολικής έκτασης και ανερχόταν σε 920.000 τόνους.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

Κουβέρτες για τους πρόσφυγες

Λόγω της αυξημένης προσέλευσης προσφύγων στο νησί μας, σας παρακαλούμε θερμά, όπως για ακόμη μία φορά προσφέρετε ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ για τους αδελφούς μας, οι οποίοι βρίσκονται στη δεινή θέση της μετανάστευσης.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

25 Ὀκτωβρίου 2015 - Κυριακή ΚΑ΄ Ἐπιστολῶν

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 43
Κυριακή ΚΑ΄ Ἐπιστολῶν
25 Ὀκτωβρίου 2015
(Γάλ. β΄ 16-20)

«Ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ».

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015

Νέος πρόξενος της Ιταλίας στη Χίο ο Δημήτρης Κοκκινάκης

Όρκο τιμής προς το Ιταλικό κράτος έδωσε την προηγούμενη Τρίτη ο κ. Δημήτρης Κοκκινάκης που στη συνέχεια διορίσθηκε ως νέος επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας στη Χίο και στις γειτονικές νήσους.

Ο κ. Κοκκινάκης σπούδασε φαρμακολογία στην Ιταλία κι έλαβε το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο του Μπάρι.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

Γενική Συνέλευση και εκλογές στον Σκακιστικό Όμιλο Παναγίας Καλλιμασιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σκακιστικού Ομίλου Παναγίας Καλλιμασιάς Χίου καλεί τα μέλη του Σωματείου σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση (άρθρα 15 & 16 Καταστατικού), η οποία θα γίνει την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 στην ενοριακή αίθουσα (Ξενώνα) στην Καλλιμασιά.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ Ο «τῶν Ἀποστόλων τόν ζῆλον ἐκμιμησάμενος» θαυματουργός ιεράρχης της Ιεραπόλεως

Μέσα στη σεπτή χορεία των θεοφόρων ιεραρχών που αγωνίσθηκαν με σθένος και παρρησία για την αμώμητο χριστιανική πίστη και έλαβαν από τον Πανοικτίρμονα Θεό το χάρισμα να θαυματουργούν αδιαλείπτως, συναριθμείται και ο τιμώμενος από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας στις 22 Οκτωβρίου ισαπόστολος Άγιος Αβέρκιος, ο και θεοπρόβλητος ποιμενάρχης της Ιεραπόλεως της Φρυγίας της Μικράς Ασίας, ο οποίος δια της χάριτος του Θεού αναδείχθηκε «τῶν ἀρετῶν ἡ καλλονή», «τῶν ἀμέμπτων ἠθῶν τό θησαύρισμα», «τοῦ Χριστοῦ τῆς ἀγάπης τό ἐκτύπωμα», «τοῦ ἐχθροῦ τῆς ἀπάτης τό ἥττημα» και «τῶν δαιμόνων ἡ ἐκδίωξη».

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο ΝΟΤΑΡΑΣ Χαίροις ὁ Τρικάλων γόνος λαμπρός, χαίροις Κεφαλλήνων ἀπροσμάχητος βοηθός, χαίροις Ἱερέων τό σέμνωμα καί κλέος, Γεράσιμε τρισμάκαρ, πιστῶν τό καύχημα.

ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ, ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΟΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ ΣΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.

Οἱ Ἅγιοι δέν ἀνήκουν εἰς μίαν ὡρισμένην ἐποχήν καί ἕνα ὡρισμένον τόπον. Καί ἰδού ἕνα παράδειγμα: Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος ὁ νέος Ἀσκητής καί θαυματουργός, τόν ὁποῖον ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καί γεραίρει στίς 20 Ὀκτωβρίου. Ὁ ὅσιος καί θεοφόρος οὗτος πατήρ δέν ἀνήκει εἰς τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνας, κατά τούς ὁποίους ἔχουμε ἑκατομμύρια μαρτύρων καί ἁγίων. Ἔζησε κατά τόν 16ο αἰῶνα.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015

18 Ὀκτωβρίου 2015 - Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ
18 Ὀκτωβρίου 2015
(Κολ. δ΄ 5-11, 14-18)

«Ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητός».

Σήμερα, ἀδελφοί μου, γιορτάζει ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀστέρες ποὺ σελαγίζουν στὸν οὐρανὸ τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος Λουκᾶς.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Η ομιλία της Θεολόγου κ. Ευαγγελίας Μελαχροινούδη στο Μνημόσυνο των Καλλιμασιωτών Πατριαρχών

Σεβασμιώτατε, 

«Εγκωμιαζομένων δικαίων ευφρανθήσονται λαοί» λέγει ο ποιητής των Παροιμιών. Γι αυτό σήμερα, σύσσωμη η Καλλιμασιά, ως η γενέθλια γη, τιμά την μνήμη των Χίων αοιδίμων οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακείμ του δευτέρου[1] και Ιωακείμ του τετάρτου[2].

Και οι δύο υπήρξαν ικανότατοι διαχειριστές του πηδαλίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, πρότυπα ήθους , έδειξαν με το απαιτούμενο σθένος και δύναμη την προς την θρησκεία και Ελληνισμό αγάπη τους, όντας μεγάλοι ευεργέτες της ρωμιοσύνης (με την αριστοτελική έννοια[3]).

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015

Κάθε Πέμπτη Εσπερινός και Παράκληση στον Άγιο Αιμιλιανό

Από τον Αύγουστο του 2013, οπότε ψάλθηκε για πρώτη φορά ο Παρακλητικός Κανόνας στον Άγιο Αιμιλιανό Επίσκοπο Κυζίκου, τελείται κάθε Πέμπτη απόγευμα στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Αιμιλιανού η ακολουθία του Εσπερινού μετά του Παρακλητικού Κανόνος προς τιμήν του Αγίου μας.

Παρατίθεται το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Αιμιλιανού Καλλιμασιάς για το υπόλοιπο του μηνός Οκτωβρίου και τον Νοέμβριο 2015:

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015

Παράκληση στο βυζαντινό ναΰδριο Αγίας Παρασκευής Καλλιμασιάς

Στις 14 Οκτωβρίου η Χίος τιμά την Αγία Παρασκευή για το θαύμα με το οποίο διέσωσε το νησί από καταποντισμό το 1442.

Στην ενορία μας, στο βυζαντινό ναΰδριο της Αγίας Παρασκευής, θα τελεστεί Ιερά Παράκληση προς τιμήν της Αγίας την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 στις 4.00 μ.μ.


Ιερά Αγρυπνία Αγίου Λαζάρου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς

Στις 17 Οκτωβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή και μετάθεση του λειψάνου του Αγίου και Δικαίου, Φίλου του Χριστού, Λαζάρου, του Τετραημέρου

Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς, όπου ευρίσκεται η ιστορηθείσα στη Λάρνακα της Κύπρου ιερά εικόνα του Αγίου Λαζάρου, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, η οποία θα αρχίσει στις 8.30 μ.μ. της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθεί στις 12.30 π.μ. του Σαββάτου.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

11 Ὀκτωβρίου 2015 - Κυριακή Ἁγίων Πατέρων Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 41
Κυριακή Ἁγίων Πατέρων Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου
11 Ὀκτωβρίου 2015
(Τίτ. γ΄ 8-15)

«Ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὧν αὐτοκατάκριτος».

Σὲ κάθε θεία Λειτουργία, ἀδελφοί μου, ὑπάρχει τάξις καὶ σύμφωνα μ’ αὐτὴν διαβάζονται ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιο, τὰ θεόπνευστα λόγια του Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἀποστόλων.

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015

Πρόγραμμα συναντήσεων Κατηχητικών Συντροφιών Ενορίας ΚαλλιμασιάςΤο Σάββατο 10 Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα σκάκι στον Ξενώνα στην Καλλιμασιά

Το Δ. Σ. του Σκακιστικού Ομίλου Παναγίας Καλλιμασιάς Χίου (Ο Όμιλος είναι μέλος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας) πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι:

* Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 ξεκινούν τα μαθήματα σκάκι υπό την καθοδήγηση του κ. Βίλεμ Βανσλάους. 

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου θα τιμηθούν Αρχιερατικώς οι Καλλιμασιώτες Οικουμενικοί Πατριάρχες

"ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ Των Χίων αοιδίμων Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών ΙΩΑΚΕΙΜ Β΄ & ΙΩΑΚΕΙΜ Δ΄"

Το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου "Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής" τιμά τη μνήμη των Χίων αοιδίμων Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών ΙΩΑΚΕΙΜ Β΄ και ΙΩΑΚΕΙΜ Δ΄ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 στη γενέτειρά τους Καλλιμασιά και στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Καλλιμασιάς

Το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιμασιάς η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων των Μαθητών Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλλιμασιάς.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

Δελτίο τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ) σχετικά με δηλώσεις της Αναπλ. Υπουργού Παιδείας και της ΟΛΜΕ για το μάθημα των Θρησκευτικών

Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2015 
Αριθμ. Πρωτ.: 125

Με αφορμή αφενός όσα δήλωσε η νέα Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, κ. Σία Αναγνωστοπούλου, σε συνέντευξή της «Στο Κόκκινο» και αφετέρου ένα Δελτίο Τύπου της ΟΛΜΕ, σχετικά με το ζήτημα των απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών, η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων αισθάνεται την υποχρέωση να υπενθυμίσει προς όλους ότι το ζήτημα έχει λυθεί οριστικά με τελεσίδικες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, που δεσμεύουν τη διοίκηση και επομένως την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Άπαντες οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων αλλά και οι συνάδελφοι συνδικαλιστές οφείλουν να μελετήσουν σε βάθος το περιεχόμενο της τελευταίας Εγκυκλίου καθώς και των σχετικών δικαστικών αποφάσεων, πριν προβούν σε προτάσεις και διατυπώσουν απόψεις για το ζήτημα.

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr