Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Στιγμιότυπα από τον τελικό Ίωνες - Όμηρος!

 

Η κερκίδα του Ομήρου κέρδισε τις εντυπώσεις στο Κλειστό της Χώρας!


ΙΩΝΕΣ - ΟΜΗΡΟΣ (ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΧΙΟΣ 2013)


Ένα μικρό απόσπασμα από τον τελικό του κυπέλλου μπάσκετ στη Χίο ανάμεσα στους Ίωνες και στον Όμηρο Καλλιμασιάς, που έληξε υπέρ των πρώτων. Η εξέδρα του Ομήρου με την παρουσία πολλών νέων ανθρώπων με παλμό κέρδισε τις εντυπώσεις! (Το βίντεο τραβήχτηκε από τον Κώστα Σταμούλη)

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

Δημόσια Τριτοβάθμια Τουριστική Εκπαίδευση: Παραχώρηση ‐ Παράδοσή της στον Ιδιωτικό Τομέα

Αθήνα, 18/2/2013

Το Σχέδιο Αθηνά φανερώνει τις προθέσεις του Υπουργείου και της Κυβέρνησης σχετικά με το πώς βλέπουν την Ανώτατη Δημόσια Τεχνολογική Τουριστική Εκπαίδευση στην Ελλάδα καταργώντας ουσιαστικά την αυτοτέλεια του τμήματος Διοίκηση  Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (όπως επίσης όλων των τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα) με την μετατροπή του σε «κατεύθυνση», με λιγοστά τουριστικά μαθήματα, στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ανθισμένη αμυγδαλιά

  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013


Σάββατον 02.03.2013 Ἱ. Ναός Ἁγίων Ἀποστόλων Φλατσίων. Μ. Ἑσπερινός.

Κυριακή 03.03.2013 Ἱ. Ναός Ἁγίου Εὐστρατίου Θυμιανῶν Θ. Λειτουργία.

Σάββατον 09.03.2013 Ἱ. Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. Θ. Λειτουργία.

Πρόγραμμα Ἑσπερινῶν Κηρυγμάτων κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2013)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 461
ΑΡΙΘ. ΔΙΕΚΠ. 123
Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρὸς
τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἔχοντες τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρτιωτέρας πνευματικῆς προετοιμασίας κατά τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προκειμένου νὰ προσκυνήσωμεν τὰ Σεπτά πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὰ ὁποῖα «ὡς φῶτα σωστικά» ἀνατέλλουν εἰς τὸν κόσμον, ἀλλά καὶ τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν Αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ δι’ ἅπασαν τὴν κτίσιν «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν», γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς, ὅτι θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς κάτωθι Ἱερούς Ναούς, κατά τὸ ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

Πρόγραμμα Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2013)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 460
ΑΡΙΘ. ΔΙΕΚΠ. 122 
Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρὸς
τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά πραγματοποιηθοῦν Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι, ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ὑπό Κληρικῶν, ὡς καί Θεολόγων Καθηγητῶν, εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Αἰδεσιμ. Ἐφημερίων τῶν Ἱ. Ναῶν, ὡς ἀκολούθως:

Πρόγραμμα Ἐξομολογήσεως ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα (2013)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 462
ΑΡΙΘ. ΔΙΕΚΠ. 124
Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρὸς
τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, οἱ κάτωθι Πνευματικοί - Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Κοινότητες, ὡς ἀκολούθως:

Μνημόσυνο πάντων των εν Χίω αρχιερατευσάντων την Κυριακή της Μελλούσης Κρίσεως (Απόκρεω)

Ἀρ. Πρωτ.: 504
Ἀρ. Διεκπ.: 146
Ἐν Χίῳ τῇ 19ῃ Φεβρουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι καθιερώθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ὅπως τήν Κυριακήν τῆς Μελλούσης Κρίσεως (Ἀπόκρεω) ἑκάστου ἔτους, τελεῖται μνημόσυνον εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ἡμῶν ἀρχιερατευσάντων.
Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, εἰ δυνατόν, μετά τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας καί ὥραν 10ην π.μ. προσέλθητε εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν διά νά συμμετάσχητε εἰς τό ἐν λόγῳ Μνημόσυνον.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΜΑ: «Μετάνοια - Εξομολόγησις»
ΒΟΛΙΣΣΟΥ
3/3/2013 ΚΥΡ. 18:30 Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Φυτών Ομιλητής: κ. Σωτήριος Παραδείσης
ΧΑΛΚΕΙΟΥ
12/3/2013 ΤΕΤ. 17:00 Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκείου Ομιλητής: π. Διονύσιος Παπανικολάου
ΝΕΝΗΤΩΝ
15/3/2013 ΠΑΡ. 18:00  Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής Κοινής Ομιλητής: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου

Χίος, Aγιονήσι του Αιγαίου - Chios, Aegean's Holy Island


Οδοιπορικό στη Χίο, ένα Αγιονήσι του Αιγαίου.
Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών (2004).

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ Ο μαρτυρικός ιεράρχης της Σκοπέλου και θαυματουργός πολιούχος άγιος του νησιού

Στις 25 Φεβρουαρίου πανηγυρίζει με λαμπρότητα η μαγευτική νήσος Σκόπελος την πανίερη μνήμη του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Ρηγίνου Επισκόπου Σκοπέλου, του και τιμωμένου ως πολιούχου, προστάτου και εφόρου του καταπράσινου αυτού νησιού των Βορείων Σποράδων, το οποίο είναι προικισμένο με απαράμιλλες φυσικές ομορφιές, αλλά και σεμνύνεται με εκατοντάδες ιερά καθιδρύματα, επιμεριζόμενα σε μοναστήρια, μονύδρια, ενοριακούς ναούς και πολυάριθμα γραφικά παρεκκλήσια και εξωκκλήσια. 

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

Βροχομετρικά στοιχεία έως 15/2/2013

A/A             Σταθμός              Ύψος βροχής σε εκατοστά
1              Καρδαμύλων                    72,24
2              Ν. Μονής                      67,60
3              Αγ. Σαράντα (Δαφνώνας)        49,95
4              Βαβίλων                       57,37
5              Πυργίου                       40,15
6              Καρυών                        62,90

Από το Γραφείο Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου 

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

Διαδικτυακό ραδιόφωνο από το Γυμνάσιο Κάμπου

Το πρώτο μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο στη Χίο δημιούργησε μια ομάδα παιδιών από το Γυμνάσιο του Κάμπου με την συνδρομή των καθηγητών τους, στα πλαίσια σχολικού προγράμματος.

Όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι καθηγητές, Κατερίνα Επιτροπάκη, Μαρία Νούσια και Μιχάλης Ψαλτάκης, πρόκειται για μια ιδέα που εδώ και πολύ καιρό επεξεργάζονταν και φέτος βρέθηκε ο τρόπος για να γίνει πράξη, με μηδενικό κόστος για το σχολείο και χρησιμοποιώντας διαδικτυακά προγράμματα.

2 - 1 ο Όμηρος την Καλαμωτή μέσα στην Καλλιμασιά.

Με τους φιλάθλους της Καλλιμασιάς και της Καλαμωτής στην ίδια κερκίδα, κάτω από ένα μουντό ουρανό με ψιλόβροχο, κρύο και αέρα, διεξήχθη ο σημερινός αγώνας του πρωταθλήματος της Α' τοπικής κατηγορίας ανάμεσα στον Όμηρο και την ομάδα της Καλαμωτής.

Έως εδώ και μη παρέκει

Φτάνει πια ο εμπαιγμός και η κοροϊδία. Δεν τους αντέχω άλλο. Μαζί με εμένα, πιστεύω, ότι δεν τους αντέχει και το μεγαλύτερο μέρος του λαού μας. Δεν είναι λίγοι οι βουλευτές, μαϊντανοί των καναλιών, οι οποίοι με τη συνεχή παρουσία τους, δεν κάνουν τίποτα άλλο από του να εξοργίζουν την κοινή γνώμη. Ατέλειωτο το θράσος και η αναίδεια τους. Αντί να έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης, για τη συμφορά που έφεραν σε εμάς και την πατρίδα τους, αλαζόνες και υπερφίαλοι, δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα.

Πολιτικοί μας: Λίγη απ τη πατριωτική συνείδηση του Πλαστήρα να είχατε! Τόση δα μωρέ!

"Η Ελλάδα πεινάει κι εμένα θα μου βάλετε ...τηλέφωνο;(!)" 
(Νικόλαος Πλαστήρας, πρωθυπουργός της Ελλάδας με άνεργο αδερφό....)

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013 - Κυριακή ΙΖ΄ Ἐπιστολῶν

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 6 
Κυριακή ΙΖ΄ Ἐπιστολῶν 
17 Φεβρουαρίου 2013 
(Β΄Κορ. στ΄ 16 – ζ΄ 1) 

«ὑμεῖς ἐστε ναός Θεοῦ ζῶντος» 

Τό σῶμά μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὅπως καί τό σῶμα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, εἶναι ναός καί κατοικία τοῦ Θεοῦ! Αὐτό μᾶς βεβαιώνει ὁ Ἀπόστολος καί μᾶς ὑπενθυμίζει τήν σχετική ὑπόσχεσι τοῦ Θεοῦ: «ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς». Ἐφ ὅσον τό σῶμά μας εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὀφείλουμε νά τό ἀντιμετωπίζουμε μέ ἀπόλυτο σεβασμό. 

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας - Δασοπυρόσβεσης Καλλιμασιάς «Κώστας Περρίκος», καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση το Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 και ώρα 6 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος», με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1) Έγκριση Απολογισμού προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου 
2) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
3) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα γίνει μετά μία ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. 
Υποβολή υποψηφιοτήτων Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνεται μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 6945928552 (Μιχάλης Χαζάκης) και 6942402834 (Δημήτρης Μπογιατζής).

Καλλιμασιά, 11-2-2013
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μιχάλης Χαζάκης              Δημήτρης Μπογιατζής

Πηγή: eoddak.blogspot.com

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Ο θαυματουργός ιεράρχης της Σεβάστειας

Μέσα στη μακρόχρονη πορεία της ενδόξου εκκλησιαστικής ιστορίας της αγιοτόκου και μαρτυρικής Μικράς Ασίας έλαμψαν από τους πρώτους κιόλας χριστιανικούς αιώνες φωταυγείς αστέρες, που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την αγάπη του Ιησού Χριστού και κοσμούν το πνευματικό στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ανάμεσα στις αγωνιστικές μορφές της ευλογημένης και μαρτυρικής μικρασιατικής γης, που έλαβαν τον αμάραντο φωτοστέφανο του μαρτυρίου από τον ίδιο τον αγωνοθέτη Κύριο, είναι και ο τιμώμενος στις 11 Φεβρουαρίου Άγιος ένδοξος ιερομάρτυς Βλάσιος Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας ο θαυματουργός. 

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013

10 Φεβρουαρίου 2013 - Ἁγίου Χαραλάμπους

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 5
Ἁγίου Χαραλάμπους
10 Φεβρουαρίου 2013 
(Β΄ Τιμ. β΄ 1-10)

«τέκνον μου, ἅ ἤκουσας παρ’ ἐμοῦ διά πολλῶν μαρτύρων,
ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις»

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

2ο Συνέδριο Ασφαλούς Πλοήγησης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Μαθαίνοντας τις παγίδες του Διαδικτύου
 
«Χιλιάδες παιδιά καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο δεν θέλουν να πάνε σχολείο εξαιτίας του cyber bulling» σημείωσε ο διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Μανώλης Σφακιανάκης

Ο Μέγας Φώτιος και τα Κλασικά Γράμματα

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου

«Φώτιος, τό μέγα ὄνομα, καί τοῦ τε κατ’ αὐτόν καί τῶν μετ’ αὐτόν αἰώνων τό θαῦμα· οὗτινος μεσταί πᾶσαι μέν βιβλιοθῆκαι, πᾶσαι δέ σελίδες τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας· ὁ... μεγαλοφυΐᾳ καί σοφίᾳ, καί ἀρετῇ καί εὐσεβείᾳ περικλεέστατος... ὁποῖον πολυμαθείας πελάγιον χεῦμα!...πάμμουσον ὁρᾷς παιδείας ἐνδιαίτημα...».

Εισαγωγή υποψηφίων μαθητών με αναπηρία στην Γ’ θμια εκπαίδευση

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις μπορούν να εισαχθούν καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων στις σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Οι εν λόγω υποψήφιοι σε πρώτη φάση θα κληθούν να απευθυνθούνσε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που θα συσταθούν σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους. Παρακαλείστε να ενημερώσετε σε τυχόν ερώτημα των μελών σας ότι οι εν’ λόγω υποψήφιοι πρέπει να απευθυνθούν στους Διευθυντές των ΓΕΛ – ΕΠΑΛ για την ανωτέρω διαδικασία (δικαιολογητικά τρόπος απόκτησής τους κ.λπ.).

Ροβινσώνας ο κάβουρας. (Το νέο παραμύθι της Αγγελικής Κωνσταντίνου)

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα καβούρι που ζούσε στην παραλία του Βοτόπου. Το καβούρι ήταν μικρό, αλλά πολύ φιλόδοξο. Ένιωθε ότι η παραλία του Βοτόπου δεν το χωρούσε. Κάθε πρωί ανέβαινε στο βράχο του κι αγνάντευε από τη μια τις παραλίες της Τουρκίας κι από την άλλη τον Καταρράκτη κι αναρωτιόνταν αν κι εκεί είχε καβούρια, με πόσες δαγκάνες ήταν κι αν ήταν τόσο μικρά όσο εκείνος ή μεγαλύτερα. Ήταν τέτοια η επιθυμία του να ταξιδέψει που δεν ασχολούνταν με τίποτα άλλο παρά να ονειρεύεται τις απέναντι ακτές και τα βράχια τους και να σκέφτεται πώς θα καταφέρει να φτάσει εκεί. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.
v        ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.
v        Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΧΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
v        ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΧΟΥ
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.
  ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΑ
ΟΡΘΡΟΣ  ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.
v  ΙΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
v        ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΟΡΘΡΟΣ  ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΟΣΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
v        ΟΣΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΧΙΟΥ
ΟΡΘΡΟΣ  ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
v        ΙΖ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ * ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΑ                            
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
v        Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΡΙΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
v        ΦωτεινΗΣ μΑρτυρος τΗς ΣαμαρεΙτιδος
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΡΙΤΗ                                    10:00 Π. Μ.                –            1:00 Μ. Μ.   
ΠΕΜΠΤΗ                              10:00 Π. Μ.                –            1:00 Μ. Μ.
 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ:         2271051324    ΓΡΑΦΕΙΟΥ:  2271052000    ΚΑΙ     2271051324

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)

Φίλε Κωστή Μουσουρούλη – κύριε Υπουργέ Εμπορικής Ναυτιλίας, άκουσα τις απόψεις σας για την Εμπορική Ναυτιλία και τους Έλληνες Ναυτικούς ....... Δεν με πείσατε και ΔΕΝ ΠΕΙΣΑΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ – Ούτε τους Ναυτεργάτες Συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω να το αντιληφτήκατε αυτό που σας λέγω, στην κοπή της πίτας των εν ενεργεία Πλοιάρχων (Π.Ε.Π.Ε.Ν) - Δυστυχώς συνεχίζετε μια σκληρή Φιλο- Εφοπλιστική πολιτική, όπως όλοι οι προκάτοχοι σας, με αποτέλεσμα τον ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και την αποψίλωση από το ανθρώπινο δυναμικό των νησιών μας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ. ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥΣ

Είναι αρκετές εκδηλώσεις που σε κάνουν να ρωτάς το εαυτό σου , γιατί έκαμες τον κόπο να πας και να χάσεις τον πολύτιμο χρόνο σου. Το αντίθετο συνέβηκε χθες στην εκδήλωση κοπής της πίτας του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Σκάβω βαθιά στη μνήμη μου να βρω κάτι το αντίστοιχο μα δεν βρίσκω όσο και αν ψάχνω. Ειλικρινά, για μένα ήταν ένα καλό μάθημα ουσίας και διδαχή. Μια τρανή απόδειξη στο γιατί αυτοί οι απλοί μα «τετραπέρατοι» άνθρωποι πρόκοψαν και ξεχώρισαν, σε σημείο να κατακτήσουν στην κυριολεξία, όλο τον κόσμο. Τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Όλα είναι απόρροια σκέψης και ορθού προγραμματισμού.

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013

70 χρόνια από την εκτέλεση του ήρωα της εθνικής αντίστασης Κώστα Περρίκου

Τιμάται σήμερα στην γενέτειρά του Καλλιμασιά η θυσία του ήρωα της εθνικής αντίστασης αεροπόρου Κώστα Περρίκου. Στις 10:45 π.μ. θα τελεστεί Τρισάγιο στο χώρο που βρίσκεται η προτομή του ήρωα και στις 11:00 π.μ. θα γίνει σχετική εκδήλωση από το Δημοτικό Σχολείο Καλλιμασιάς στο πνευματικό κέντρο της Προόδου.
70 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα της θυσίας του ήρωα (4 Φεβρουαρίου 1943). Για τον αεροπόρο Κωνσταντίνο Περρίκο παραπέμπουμε στη σχετική εργασία του Αντισμηνάρχου Παντελή Βατάκη. (δείτε εδώ)

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ο ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ Ο συγκεράσας την εν Χριστώ άσκηση με τη ζωντανή θεολογία σοφός διδάσκαλος και πνευματικός καθοδηγητής της Αιγύπτου

Ανάμεσα στους φωτεινούς ασκητές, διαπρεπείς πατέρες και πολύτιμους εκκλησιαστικούς συγγραφείς εξέχουσα θέση κατέχει ο τιμώμενος στις 4 Φεβρουαρίου τόσο από την Ανατολική όσο και από τη Δυτική Εκκλησία Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης, ο «ἱερατικῆς καί ἀσκητικῆς πολιτείας κανών» κατἀ τον Μέγα Φώτιο, ο «ἀγγελικόν ἄντικρυς μετελθών βίον» κατά τον ιστορικό Ευάγριο. 

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr