Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

Η ομιλία της κ. Αθηνάς Θλιβίτου κατά την ημέρα μνήμης των Καλλιμασιωτών Οικουμενικών Πατριαρχών Ιωακείμ Β και Ιωακείμ Δ

Σεβασμιότατε,

Σήμερα με περηφάνια η Καλλιμασιά ως γενέτειρα τιμά τη μνήμη των αοιδίμων Οικομενικών Πατριαρχών Ιωακείμ του Β’ και Ιωακείμ του Δ’. Και οι δύο προσέφεραν πολλά στο Γένος και υπήρξαν ικανότατοι ταγοί στην κορυφή της Ιεραρχίας της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Ο Ιωακείμ ο Β’, κατά κόσμον Ιωάννης Κοκκώδης γεννήθηκε στην Καλλιμασιά το 1802 όπου και έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του και εκοιμήθει στις 5 Αυγούστου 1878. Ο τάφος του βρίσκεται στο Πατριαρχικό Κοιμητήριο του ναού της Ζωοδόχου Πηγής στο Βαλουκλή στην Κωνσταντινούπολη. Θα αναφερθώ σε μερικές μόνο πτυχές του πολυσχιδούς έργου του. Ο Ιωακείμ Β’ με τον ήπιο χαρακτήρα του και τις διοικητικές ικανότητές του προώθησε στην εξομάλυνση των σχέσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου με το τουρκικό κράτος και τη ρώσικη εκκλησία. Αγωνίστηκε μέσα στους κόλπους της εκκλησίας εναντίον κάθε προσπάθειας διάσπασης και διχασμού της. Σπουδαίο και αξιολογωτατα υπήρξε το κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο. Ανάμεσα στα πολλά ήταν η δημιουργία του βρεφοκομείου και το άσυλο για τους ψυχικά ασθενείς. 

Παραθέτω αυτολεξεί τα λόγια του μεγάλου Γεωργίου Βυζυηνού ο οποίος περιέγραψε ένα αυτοβιογραφικό οικογενειακό δράμα στο διήγημά του «το αμάρτημα της μητρός μου»: 

“Εξενιζόμην τότε εν τω περιφανεστέρω της Πόλεως οίκω, εν ω έσχον αφορμήν να γνωρισθώ με τον Πατριάρχην, Ιωακείμ τον δεύτερον. Ενώ μίαν ημέραν σνεβαδίζομεν μόνοι υπό τας αμφιλαφείς του κήπου σκιάς, τω εξέθηκα την ιστορίαν κ’ επεκαλέσθην την επικουρίαν του. Το ύψιστον αυτού αξίωμα, το εξαίρετον κύρος, μεθ’ ου περιβάλλεται πάσα θρησκευτική του ρήτρα, έμελλεν αναμφιβόλως να εμπνεύση εις την μητέρα μου την πεποίθησιν της αφέσεως του κρίματός της. Ο αείμνηστος εκείνος γέρων επαινέσας τον περί τα θρησκευτικά ζήλον μου, μοι υπεσχέθη την πρόθυμον σύμπραξίν του.

Ούτω λοιπόν ωδήγησα μετ’ ολίγον την μητέρα μου εις το Πατριαρχείον διά να εξομολογηθή εις την Παναγιότητά του.

Η εξομολόγησις διήρκεσεν πολλήν ώραν και εκ των νευμάτων και εκ των ρημάτων του Πατριάρχου εννόησα, ότι εχρειάσθη να διαθέση όλην την δύναμιν της απλής και ευλήπτου ρητορικής του, όπως επιφέρη το ποθητόν αποτέλεσμα.

Η χαρά μου ήτον απερίγραπτος. Η μήτηρ μου απεχαιρέτησε τον γεραρόν Ποιμενάρχην μετ’ ειλικρινούς ευγνωμοσύνης και εξήλθε των Πατριαρχείων τόσον ευχαριστημένη, τόσον ελαφρά, ως εάν ήρθη από της καρδίας αυτής μία μεγάλη μυλόπετρα”.

Μεγάλο ενδιαφέρον και μέριμνα επέδειξε για την παιδεία και την καλλιέργεια των γραμμάτων. Με δική του πρωτοβουλία συγκεντρώθηκαν τα χρήματα για την ίδρυση της Μεγάλης του Γένους Σχολής που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα δύσκολα και σκληρά χρόνια της Τουρκοκρατίας αλλά υπήρξε και το φυτώριο για προσωπικότητες που πρωτοστάτησαν στη συγκρότηση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Επίσης, συνέβαλε στη σύσταση Ιερατικής Σχολής και του Ιωακείμιου Παρθεναγωγείου Κωνσταντινούπολης. Από την προσωπική του περιουσία άφησε σημαντικό κληροδότημα για τους Χιώτες κληρικούς που θα επιθυμούσαν να ακολουθήσουν ανώτερες θεολογικές σπουδές στη Χάλκη. Τέλος, ιδιαίτερη φροντίδα και ενδιαφέρον έδειξε για την ιδιαίτερη πατρίδα του την Καλλιμασιά. Για τη στέγαση του Παρθεναγωγείου παραχώρησε το πατρικό του σπίτι και κτήματα για λειτουργία της σχολής αρρένων. Λίγο πριν το θάνατό του άφησε το γενναίο ποσό των 1800 λιρών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Καλλιμασιάς. 

Στα ίδια βήματα κινήθηκε και ο έτερος Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ ο Δ’, ο κατά κόσμον Νικόλαος Κρουσουλούδης, ανιψιός του Ιωακείμ του Β’. Γεννήθηκε στις 5 Ιουλίου 1937 στην Καλλιμασιά. Διακρίθηκε για τη μεγάλη αφοσίωσή του και το συνεχή ζήλο του για την προστασία της εκκλησίας από κάθε κίνδυνο. Ο ίδιος αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Εκκλησίας της Ρουμανίας. Επισκεύασε και εξωράισε τον Πατριαρχικό ναό τους Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και θεμελίωσε το 1880 το Ιωακείμιο Παρθεναγωγείο της Καλλιμασιάς εκ μερους του θειου του. Ανελαβε επισης την οικονομικη υποστηριξη του αρρεναγωγειου Καλλιμασιας παραχωρώντας τα κτήματα της μονής τους Αγίου Γεωργίου στη Ρα στο Αρρεναγωγείο. Το 1883, άρρωστος από ανίατη ασθένεια που τον ταλαιπώρησε ,ως το τέλος της ζωής του, αποφάσισε ως υπεύθυνος και ευσυνείδητος ιεράρχης να παραιτηθεί οικειοθελώς από τον Πατριαρχικό Θρόνο, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη λύπη και στον κλήρο και στους πιστούς. 

Ο Ιωακείμ επέστρεψε στην Καλλιμασιά στις 5 Δεκεμβρίου 1886 και εκοιμήθει λίγο μετά, στις 15 Φεβρουαρίου 1887 σε ηλικία 50 ετών. Τάφηκε πίσω από το ιερό βήμα του ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Καλλιμασιάς. Το 1895 η κοινότητα της Καλλιμασιάς από ευγνωμοσύνη προς τον Πατριάρχη Ιωακείμ τον Δ’ για τη μεγάλη προσφορά στον τόπο που τον γέννησε, παραχώρησε στην αδελφή του Χαρίκλεια, το χώρο πίσω από το ιερό για την ανέγερση ταφικού μνημείου. 

Λίγα μέτρα από το χώρο που ετάφη ο Ιωακείμ ο Δ’ και πάνω στον κεντρικό δρόμο που φέρει το όνομά του η νέα πλατεία της Καλλιμασιάς το 2013 προς τιμήν και των δύο θα ονομαστεί Πλατεία Πατριαρχών.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι οι Πατριάρχες με τις ευεργεσίες τους και τη μεγάλη αγάπη τους για τη γενέθλια γη, την Καλλιμασιά, αποτελούν φωτεινά παραδείγματα για τη συνεχή και αδιάλειπτη προσφορά στην πνευματική και κοινωνική πρόοδο του τόπου μας.

Σήμερα, ημέρα μνήμης και τιμής για τους ένδοξους προγόνους μας, ας κρατήσουμε στην ψυχή μας τα παρακάτω λόγια των Πατριαρχών και ας προσπαθήσουμε να τα κάνουμε πράξη. 

“Σπουδάσατε προπάντων να ομοφρονήτε· στήσατε το κοινόν συμφέρον κέντρον των τάσεων και ενεργειών υμών· συνενωθήτε εν τη επιθυμία του κοινού καλού· η καλή και αγνή θέλησις των ανθρώπων έχει μεγάλην και ευεργετικήν δύναμιν επί της καθαράς αυτού διανοίας”.

Σας ευχαριστώ

Η ομιλία είναι της κ. Αθηνάς Θλιβίτου τ. Αντιδημάρχου Ιωνίας και εκφωνήθηκε στο Αρχιερατικό Μνημόσυνο των αοιδίμων Οικουμενικών Πατριαρχών Ιωακείμ Β' και Ιωακείμ Δ' την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr