Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

Η Ημέρα Μνήμης των Χίων Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακείμ Β΄ και Ιωακείμ Δ΄ στη γενέτειρά τους Καλλιμασιά.

Τήν Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018 ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων καί Δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, τιμήθηκε ἡ μνήμη τῶν ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Ἰωακείμ τοῦ Β' καί Ἰωακείμ τοῦ Δ' στή γενέτειρά τους Καλλιμασιά. 

Τή φροντίδα γιά τήν Ἡμέρα Μνήμης τῶν Χίων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν κυρῶν Ἰωακείμ Β΄ καί Ἰωακείμ Δ΄ ἔχει ἀναλάβει ἀπό τήν ἵδρυσή του τό Ἵδρυμα Πνευματικῆς καί Κοινωνικῆς Διακονίας Καλλιμασιᾶς Χίου "Ἅγιος Αἰμιλιανός ὁ Ὁμολογητής", μέ σχετική πρόβλεψη στόν Κανονισμό Λειτουργίας του. 

Στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς τελέστηκε Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος. 


Ὁ Σεβασμιώτατος κήρυξε τό θεῖο λόγο καί μεταξύ ἄλλων εἶπε: "Σήμερα εἶναι ἡ Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ εὐαγγελική περικοπή ὁμιλεῖ γιά τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας, οἱ γεωμετρικές διαστάσεις πού προσδιορίζουν τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ καλύτερη ἔκφραση τοῦ σταυρικοῦ πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, πού βρίσκεται ἐπί αἰῶνες ἐπάνω στόν Σταυρό καί τό ὁποῖο συντρίβει τίς δυνάμεις τοῦ ἐχθροῦ μέ τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο οὐδέποτε στήν πορεία τοῦ ὑπῆρξε φορέας κοσμικῆς ἐξουσίας. Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας ἵδρυσε τήν πρωτόθρονη Ἐκκλησία στήν ἀποικία τῶν Μεγαρέων τό Βυζάντιο στά χρόνια τῶν διωγμῶν. Ἀλλά καί στά χρόνια πού ὑπῆρξαν αὐτοκράτορες πού θεωροῦνταν χριστιανοί ὑπῆρξαν διωγμοί καί ἐκπτώσεις πατριαρχῶν πού συγκρούστηκαν μέ τόν ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου. Στά χρόνια της σκλαβιᾶς ἡ Μητέρα Ἐκκλησία κράτησε τό Σταυρό τοῦ Γένους μας. Πολλοί Πατριάρχες γνώρισαν τόν θάνατο προασπίζοντας τά ὅσια καί τά ἱερά του Γένους μας. Ποιός ἄλλος προσέφερε τέτοια εὐεργεσία στό Γένος ἀπό τήν ἐσταυρωμένη Μεγάλη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία τηροῦσα ἀπαρασαλεύτως τούς ἱερούς κανόνες τῆς πίστεώς μας χωρίς συμβιβασμούς μέ κάποια ἐξουσία, εἴτε αἱμάσουσα, οὐδέποτε μετέτρεψε τόν Σταυρό σέ ράβδο ἐξουσίας, οὔτε τό ἀκάνθινο στεφάνι σέ στέμμα ἐξουσίας. Κάποιοι παρασυρμένοι ἀπό τό πνεῦμα τῆς ἐκκοσμικεύσεως νομίζουν ὅτι μέ τήν ἀριθμητική ὑπεροχή θά ὑπερισχύσουν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. Μέ πόνο ψυχῆς ἀκοῦμε κάποιους νά προτάσσουν τόν ἀριθμό τῶν πιστῶν ὡς ὑπεροχή, ξεχνώντας ποιά ἐκκλησιαστική μήτρα ἐγέννησε καί ποιοί μαστοί ἐθήλασαν τὴν Ὀρθόδοξη Οἰκουμένη, ποιοί ἐξεχριστιάνησαν τοὺς λαούς. Στρέφουμε τά βλέμματά μας πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία στοιχούμενοι στά αἱματοβαμένα ἀχνάρια τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, γιατί κληματόβεργα πού βγαίνει ἔξω ἀπό τό ἀμπέλι ξεραίνεται καί καίγεται στή φωτιά". 


Πρό τοῦ τέλους τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν Ἰωακείμ καί Ἰωακείμ τῶν ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν, καί ἀκολούθησε ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπό τόν ἐκπαιδευτικό κ. Κωνσταντῖνο Βούκουνα, διευθυντή τοῦ ΕΠΑΛ Χίου, γιά τή ζωή καί τό ἔργο τῶν δύο ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ξεκινώντας ἀπό τήν γενέτειρά τους Καλλιμασιά ἀξιώθηκαν νά ἀνέλθουν στό ὕπατο ἐκκλησιαστικό ἀξίωμα, αὐτό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καί Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. 

Ἀκολούθησε κέρασμα γιά ὅλο τό ἐκκλησίασμα στήν παρακείμενη ἐνοριακή αἴθουσα.

Ευχαριστούμε τον κ. Γιάννη Μαρουκάκη για το φωτογραφικό υλικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr