Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

«Κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς», ἡ κοινωνική ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.


Πρός
Tόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Στὴν Κοινωνική Ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θὰ μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται ἄτομα τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες σὲ προσωπικό, οἰκογενειακό ἤ κοινωνικό καί οἰκονομικό ἐπίπεδο. Μετά τὴν πρώτη ὑποδοχή καὶ τὴν καταγραφή τῶν στοιχείων θὰ σχεδιάζεται καὶ θὰ προτείνεται ὁ τρόπος καὶ τὸ εἶδος τῆς ὑποστηρίξεως ποὺ θὰ παρέχεται.

Διά τοῦ παρόντος, σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, προκειμένου νὰ λειτουργήσει ἡ Κοινωνική Ὑπηρεσία Της «κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς», ἔχει προσλάβει (μέσῳ τοῦ προγράμματος κοινωφελοῦς ἐργασίας) μὲ σύμβαση μερικῆς ἀπασχολήσεως ὁρισμένου χρόνου τὴν Κοινωνική Λειτουργό κ. Μαρία Παλαβίδου (τηλ 6955377132) ἡ ὁποία θά ἔχει ὡς χῶρο ἐργασίας τήν Ἑνοριακή Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου πόλεως Χίου καί ὧρες ἀπό 08:30 ἕως 13:30, κατά τίς ἐργάσιμες ἡμέρες.

Ἡ Ὑπηρεσία θὰ παρέχει κοινωνική, συμβουλευτική καὶ ψυχολογική ὑποστήριξη σὲ κοινωνικές ὁμάδες καὶ ἄτομα ὅπως: πολύτεκνες οἰκογένειες, μονογονεϊκές οἰκογένειες, ἄτομα μὲ ἀναπηρίες, μακροχρόνια ἀνέργους, ἡλικιωμένα ἄτομα, ἄτομα τὰ ὁποῖα πλήττονται ἤ ἀπειλοῦνται ἀπό κοινωνικό ἤ ἐργασιακό ἀποκλεισμό. Σὲ περιπτώσεις ὅπου τὸ ἄτομο δὲν μπορεῖ γιὰ λόγους ὑγείας νὰ προσέλθει στὸν χῶρο τῆς Κοινωνικῆς Ὑπηρεσίας, ἡ Κοινωνική Λειτουργός, συνοδευομένη ἀπό τὸν Ἱερέα κάθε Ἐνορίας, θὰ τὸ ἐπισκέπτεται στὴν οἰκία του.

Ἀκόμα, ἡ Κοινωνική Ὑπηρεσία θὰ παρέχει πληροφόρηση στοὺς ἐξυπηρετουμένους ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἐπιδοματική πολιτική, τὰ κοινωνικά καὶ προνοιακά θέματα, ἀλλά καὶ σὲ θέματα ἐργασίας ἤ ἀπασχολήσεως. Ἐπίσης θὰ ἐνημερώνει τοὺς ἐξυπηρετουμένους γιὰ ὅλες τὶς κοινωνικές ὑπηρεσίες καὶ θὰ τοὺς παραπέμπει, ἀναλόγως μὲ τὰ αἰτήματα καὶ τὶς ἀνάγκες τους, στὶς ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες καὶ θὰ φροντίζει γιὰ τὴν διασύνδεσή τους μὲ αὐτές. Ὅπου κρίνεται ἀναγκαῖο, ἡ Κοινωνική Λειτουργός θὰ τοὺς συνοδεύει. Στόχος σὲ κάθε περίπτωση εἶναι ἡ ἐνδυνάμωση τῆς λειτουργικότητας καὶ τῆς αὐτοβοήθειας τοῦ ἀτόμου. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση εἶναι ἡ συγκατάθεση τοῦ ἀτόμου γιὰ συνεργασία, ὁ σεβασμός του καὶ ἡ τήρηση τοῦ ἐπαγγελματικοῦ ἀπορρήτου.

Παρακαλοῦνται οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ὅταν ἐνημερώνονται γιὰ Ἐνορίτες τους, οἱ ὁποῖοι χρειάζονται κοινωνική, ψυχολογική ἤ συμβουλευτική ὑποστήριξη, νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὴν Κοινωνική Λειτουργό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, προκειμένου νὰ ἀξιολογοῦνται καὶ νὰ λαμβάνουν τὴν κατάλληλη βοήθεια.

Μέ πατρικές εὐχές

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

Ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 1821, διεκπ. 806/5-10-2020 ἒγγραφο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr