Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022

Προσφώνηση εφημερίου Καλλιμασιάς στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο (4-9-2022)


Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀμερικῆς ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Ὠκεανῶν, Ἀτλαντικοῦ τε καί Εἰρηνικοῦ, κ. Ἐλπιδοφόρε, εὐχαριστοῦμε τόν Ἅγιο Θεό γιά τήν εὐλογητή ἐπίσκεψή Σας στήν ἐνορία καί κοινότητά μας, τήν Καλλιμασιά τῆς Χίου.

Δέν πάσχουμε ἀπό προγονοπληξία, ἀλλά καί νά θέλει κανείς δέν μπορεῖ νά ἀγνοήσει τή μεγάλη χορεία τῶν σημαντικῶν προσωπικοτήτων πού ξεκίνησαν ἀπό δῶ καί ἐπηρέασαν εὐρύτερα τή ζωή τῆς Χίου καί τῆς Ἑλλάδας. Ὅπως οἱ σήμερα τιμώμενοι διά τῆς σεπτῆς παρουσίας Σας ἀοίδιμοι Οἰκουμενικοί Πατριάρχες Ἰωακείμ Β΄ καί Ἰωακείμ Δ’ καί ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Πίττσμπουργκ Μάξιμος Ἁγιωργούσης. Ὁ ὁραματιστής τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης καί ἥρωας τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης Κώστας Περρίκος, ὁ ἐμπνευστής, ἱδρυτής καί πρῶτος πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Μαστιχοπαραγωγῶν Χίου, ἰατρός Γεώργιος Σταγκούλης, ὁ πρῶτος διευθυντής τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Κεφάλας, ὁ Ὀλυμπιονίκης Νίκος Σύλλας, ὁ ψυχίατρος Γεώργιος Ζηλανάκης, ὁ ἐκπαιδευτικός Κωνσταντῖνος Κρεατσᾶς ἀπό τούς πρωτεργάτες τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου, ὁ ἐκπαιδευτικός Δημήτρης Χαρτουλάρης, ὁ ποιητής Χρυσόστομος Γανιάρης, ὁ βιβλιοδέτης Ἀνδρέας Γανιάρης, καί τόσοι ἄλλοι.

Ἡ Καλλιμασιά δικαίως ὀνομάζεται δασκαλοχώρι, ἔχοντας ἀναδείξει δεκάδες κληρικούς ἀλλά καί ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαίδευσης. Αὐτό σημαίνει μία μακρόχρονη παράδοση στόν εὐαίσθητο τομέα τῆς Παιδείας. Ὅταν ἐπί Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ὑπῆρχαν στή Χίο Σχολεῖα μετρημένα στά δάχτυλα, ἡ Καλλιμασιά εἶχε τό Ἰωακείμιο Παρθεναγωγεῖο καί κατόπιν τό Ἀρρεναγωγεῖο. Οἱ μεγάλοι Καλλιμασιῶτες εὐεργέτες Πατριάρχες τοῦ Γένους Ἰωακείμ Β' καί Ἰωακείμ Δ', φρόντισαν γι' αὐτό. Τα ὀνόματά τους κοσμοῦν πρῶτα τήν στήλη τῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ Δημοτικοῦ μας Σχολείου, τό ὁποῖο πρός τιμήν τούς ἔλαβε τήν ὀνομασία Ἰωακείμιο. Καί ἡ τοπική ἐκκλησία διά τοῦ Ἱδρύματος Ἅγιος Αἰμιλιανός ὁ Ὁμολογητής, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, ἔχει ἀναλάβει τήν εὐθύνη τῆς διατήρησης τῆς μνήμης τῶν Πατριαρχῶν μας καί τῆς ἐπιθυμίας τους γιά προτεραιότητα στήν Παιδεία τοῦ Γένους, καθώς καί τό δύσκολο καί ἐπίπονο ἔργο τῆς συντήρησης καί ἀνακαίνισης τοῦ ἐπιβλητικοῦ Ταφικοῦ Μνημείου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωακείμ Δ’, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἱστορικό καί διατηρητέο μνημεῖο καί ἔργο ἰδιαίτερης καλλιτεχνικῆς ἀξίας, ἔργο τοῦ ἀείμνηστου Γεωργίου Μπονάνου καί στό ὁποῖο τέλεσε Τρισάγιο εἰς μνήμην τῶν Προκατόχων Του, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος κατά τίς εὐλογημένες ἐπισκέψεις τοῦ εἰς Χίον, τό 1997 καί τό 2015.

Ἀλλά καί τό σήμερα τῆς δημοτικῆς μας κοινότητας μαρτυρεῖ μία συνέχεια σέ ὅλους τους τομεῖς τῆς ζωῆς. Σέ μία μεγάλη ἔκταση ἑκατοντάδων στρεμμάτων συνυπάρχουν ἡ παιδεία, ὁ πολιτισμός καί ὁ ἀθλητισμός! Ὁ Παιδικός Σταθμός, τό Νηπιαγωγεῖο, τό Ἰωακείμειο Δημοτικό Σχολεῖο, τό Γυμνάσιο καί τό Λύκειο. Τό Πνευματικό Κέντρο, στό ὁποῖο στεγάζει τίς δραστηριότητές του τό Πολιτιστικό Σωματεῖο "Πρόοδος" μέ τά δεκάδες πολιτιστικά ἐργαστήρια, σωστό ἐργοτάξιο πολιτισμοῦ. Τό Γήπεδο "Νίκος Σύλλας", μέ μεγάλη ἀθλητική δραστηριότητα μέ κύρια παρουσία τόν Ἀθλητικό Σύλλογο "Ὅμηρο". Τό Λαογραφικό Μουσεῖο, ἀπό τά καλύτερά του εἴδους του, τό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο, τά Μουσεῖα Φυσικῆς Ἱστορίας καί Φαρμακευτικῆς, ὅλα μέ τήν ἀγάπη καί τόν κόπο ἀνθρώπων πού λατρεύουν τόν τόπο, στόν ὁποῖο ζοῦν, ἐργάζονται καί δημιουργοῦν!

Μέ μία ζωντανή ἐνορία, πού ζεῖ τήν Ὀρθοδοξία μέσα ἀπό τή Θεία Λατρεία καί τήν τήρηση τῶν Παραδόσεων, στά μεγάλα λατρευτικά της κέντρα, τόν ἐπιβλητικό Ἐνοριακό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τό Μοναστήρι τῆς Παναγίας Πλακιδιώτισσας, τόν Ἅγιο Αἰμιλιανό, τά δεκάδες παρεκκλήσια, τά ἐνοριακά ἱδρύματα καί συμβούλια. Τό Ἵδρυμα "Ἅγιος Αἰμιλιανός ὁ Ὁμολογητής", τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο. Τούς δεκάδες ἐθελοντές αἱμοδότες πού συγκροτοῦν τήν Τράπεζα Αἵματος τῆς Ἐνορίας. Τόν Σκακιστικό Ὅμιλο Παναγίας Καλλιμασιᾶς. Τό Ἵδρυμα Ζηλανάκη. Τούς δεκάδες ἐθελοντές δασοπυροσβέστες τῆς Ἐθελοντικῆς Ὁμάδας "Κώστας Περρίκος". Τούς Συλλόγους τῶν Γονέων τῶν μαθητῶν ὅλων τῶν Σχολείων μας.

Ἡ Καλλιμασιά μέ τή μεγάλη ναυτική παράδοση, πού συνέβαλε τά μέγιστα στήν τοπική οἰκονομία μέ τίς γενιές τῶν ναυτικῶν της, ὅλων τῶν βαθμῶν καί εἰδικοτήτων. Ἡ Καλλιμασιά ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα μαστιχοχώρια, μέ τόν Συνεταιρισμό Μαστιχοπαραγωγῶν Καλλιμασιᾶς καί τόν Κόμβο ἐμπειρίας Μαστίχας πού θά φέρει τό ὄνομα τοῦ ἰατροῦ Γεωργίου Σταγκούλη, πού ἑδρεύει στήν Καλλιμασιά καί ἀποτελεῖται ἀπό τό νεόδμητο Κέντρο Ἔρευνας Μαστίχας καί τήν Mediterra – Mastihashop, πού ἀσχολοῦνται ἀποκλειστικά μέ τόν θησαυρό τῆς Χίου, τό εὐλογημένο δάκρυ τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου, τήν μαστίχα τῆς Χίου, πού ἀποτελεῖ καί ἕνα ἀπό τά συστατικά του Ἁγίου Μύρου.

Σέ πεῖσμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί τῆς ἐν γένει πνευματικῆς κρίσης, ἡ Καλλιμασιά ἀντιστέκεται μέ τήν ἐργασία της, τήν πολύπλευρη προσφορά της, τή δράση καί παρουσία τῶν παιδιῶν τῆς μέσα καί ἔξω ἀπό αὐτήν, ἀφοῦ ὑπάρχει ἄλλη μία Καλλιμασιά, πού ζεῖ καί δραστηριοποιεῖται στήν Ἑλλάδα καί στό Ἐξωτερικό μέ κύριους ἐκφραστές τόν Σύλλογο Καλλιμασιωτῶν Χίου-Ἀττικῆς καί τήν Ἀλληλοβοηθητική Ἀδελφότητα 'Ἅγιος Αἰμιλιανός" τῶν Καλλιμασιωτῶν Ἀμερικῆς.

Σεβασμιώτατε, μένουμε πάντοτε προσηλωμένοι πρός τό Σεπτόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας μας, τήν ἐσταυρωμένη Μεγάλη του Χριστοῦ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐκεῖ ὅπου ἀναπαύεται ὁ ἀοίδιμος πρόγονός μας, Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἰωακείμ ὁ Β΄ στό Κοιμητήριο τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλίου, ἀλλά καί πρός τό πρόσωπο τοῦ ἐπί τριάκοντα ἔτη ἀρχιθύτου τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας, τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.

Σεβασμιώτατε δεχθεῖτε ὡς ἀντίδωρον εὐχαριστίας γιά τήν εὐλογημένη ἐπίσκεψή Σας, τήν Εἰκόνα τοῦ ἰδιαίτερα τιμωμένου στήν Καλλιμασιά, ἐν ἁγίοις πατρός ἠμῶν Αἰμιλιανοῦ ἐπισκόπου Κυζίκου τοῦ Ὁμολογητοῦ.

Δεχθεῖτε ἐπίσης τά πλέον ἀντιπροσωπευτικά προϊόντα, παράγωγά της εὐλογημένης μαστίχας Χίου, εὐγενική χορηγία τῆς Mediterra – Mastihashop, τά ὁποία θά λάβει καί σύμπασα ἡ συνοδεία σας.

Σεβασμιώτατε νά μᾶς θυμάστε στίς προσευχές σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr