Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009

Συνέντευξη του π. Γεωργίου Κωνσταντίνου στην εφημερίδα "Χιαχτίδα"

Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Διόλατζης φιλοξενεί τον π. Γεώργιο Κωνσταντίνου, πρόεδρο του Συνδέσμου Κληρικών Χίου, στις σελίδες της Κυριακάτικης Χιακής εφημερίδας "Χιαχτίδα", την Κυριακή 15/2/2009.

π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:
Στην Εκκλησία δεν υπάρχουν πιστοί ή ιερείς δύο "ταχυτήτων"

-Πατέρα Γεώργιε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το πρόβλημα των κενών εφημεριακών θέσεων. Για το διάστημα μέχρι την οριστική πλήρωση της κενής οργανικής θέσεως μέχρι τώρα ποια είναι η πρακτική που ακολουθείται στην αναπλήρωση και ποιος την αποφασίζει αυτή;

-Σας ευχαριστώ, για τη φιλοξενία των απόψεών μας στις σελίδες της έγκριτης εφημερίδας σας. Λόγω της ιδιομορφίας της μητροπολιτικής μας περιφέρειας, ο νόμος επιτρέπει την ύπαρξη τόσων ενοριών και ανάλογων εφημεριακών θέσεων για την καλύτερη διαποίμανση των πιστών. Το ίδιο άλλωστε ισχύει για τις όλες τις ακριτικές και δυσπρόσιτες περιοχές της πατρίδας μας. Πολλές από αυτές τις θέσεις είναι κενές και μάλιστα για πολλά χρόνια. Η συνηθισμένη πρακτική που ακολουθείται είναι η ανάθεση των διοικητικών καθηκόντων σε εν ενεργεία ιερείς, ενώ οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να καλύπτουν τις λατρευτικές ανάγκες των πιστών των συγκεκριμένων ή και άλλων ενοριών. Η επιλογή, χειροτονία, μετάθεση εφημερίων γίνεται από τον Μητροπολίτη.
-Και ποια είναι η θέση του Συνδέσμου σας για τις χηρεύουσες ενοριακές θέσεις; Σε ποιους πρέπει να ανατίθενται;
-Η συγκεκριμένη θέση του Συνδέσμου έχει διατυπωθεί σε επίσημο ανακοινωθέν προς την Ιερά Μητρόπολη Χίου και δελτίο τύπου προς τα Μέσα Ενημέρωσης από τις 6 Ιουνίου 2008. Το νέο διοικητικό συμβούλιο που είχε εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της 30ης Μαΐου 2008 μόλις συγκροτήθηκε σε σώμα στις 5/6/08, έχοντας νωπή την κρίση, τη θέληση και την ψήφο των αδελφών συμπρεσβυτέρων διατύπωσε με σαφήνεια ότι: «Ζητά να πληρώνονται οι κενές εφημεριακές θέσεις δια προκηρύξεως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 38 § 2 Ν 590/1977 και άρθρα 33 – 37 Κανονισμού 2/1969)» και ότι «θεωρεί ότι προσωρινά διοικητικά καθήκοντα στις χηρεύουσες ενοριακές θέσεις πρέπει να ανατίθενται στους ιερείς-εφημερίους των όμορων ενοριών κατά τις διατάξεις του Νόμου και να μην συγκεντρώνονται σε ένα πρόσωπο περισσότερες αρμοδιότητες».Ο νόμος καθορίζει τον τρόπο της πληρώσεως της οργανικής εφημεριακής θέσεως με προκήρυξή της από τον Μητροπολίτη εντός μηνός από τη χηρεία της. Η προκήρυξη διαβάζεται επ’ Εκκλησίαις, δημοσιεύεται στο επίσημο περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ή και στον τοπικό τύπο και υποχρεούται ο Μητροπολίτης να καλέσει αυτούς που επιθυμούν να καταλάβουν την κενή οργανική θέση τακτικού εφημερίου και έχουν τα κανονικά και νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά εντός μηνός από τις δημοσιεύσεως της προκήρυξης στο περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».Τα προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία και τα σχετικά δικαιολογητικά καθορίζονται αναλυτικά στα άρθρα 34, 35 και 36 του κανονισμού 2/12969.Στις τελευταίες σελίδες οποιουδήποτε περιοδικού «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και αν ανοίξετε θα δείτε πλήθος τέτοιων δημοσιεύσεων προκηρύξεων κενών οργανικών εφημεριακών θέσεων από άλλες Μητροπόλεις της Ελλαδικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Κρήτης, από τις οποίες απουσιάζει η Ιερά Μητρόπολις Χίου!Για το διάστημα μέχρι την οριστική πλήρωση της κενής οργανικής θέσεως ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι προσωρινά διοικητικά καθήκοντα στις χηρεύουσες ενοριακές θέσεις πρέπει να ανατίθενται στους ιερείς-εφημερίους των όμορων ενοριών και να μην συγκεντρώνονται σε ένα πρόσωπο περισσότερες αρμοδιότητες.
-Ένα άλλο θέμα που έχετε επισημάνει είναι η συμμετοχή των ιερέων στα διάφορα Συνέδρια, συμπόσια, Ημερίδες κτλ. Έχετε πεί ότι δεν ενημερωνόσαστε, δεν γνωρίζετε αν η Μητρόπολή μας συμμετέχει σε αυτά και με ποιους αντιπροσώπους. Θεωρείται ότι η Μητρόπολη δεν καθορίζει αξιοκρατικά τους επιθυμούντες να λάβουν μέρος σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις;
-Ο Σύνδεσμος έχει ήδη ζητήσει να λαμβάνει γνώση των διοργανώσεων Συνεδρίων, Συμποσίων κ.λ.π. στα οποία να συμμετέχουν αξιοκρατικά ιερείς και λαϊκοί από το δυναμικό της Μητροπόλεώς μας, οι οποίοι κατά την επάνοδό τους εξ’ αυτών θα ενημερώνουν διεξοδικά τους αδελφούς.Η πραγματικότητα είναι ότι δεν ενημερωνόμαστε, δεν γνωρίζουμε αν η Μητρόπολή μας συμμετέχει σε αυτά και με ποιους αντιπροσώπους.Πρέπει όλοι οι ιερείς να λαμβάνουν γνώση των διοργανώσεων, όταν ανακοινώνονται από τους φορείς που τα διοργανώνουν, κι όχι να διαβάζουν εκ των υστέρων τα πορίσματά τους σε βιβλία που πάλι με πρωτοβουλία π.χ. της Ιεράς Συνόδου φθάνουν σε μας.Η συμμετοχή των εκπροσώπων της Μητροπόλεως να καθορίζεται αξιοκρατικά από τους επιθυμούντες να λάβουν μέρος, οι οποίοι θα έχουν την υποχρέωση επιστρέφοντας να ενημερώσουν σε σχετική ιερατική σύναξη τους συμπρεσβυτέρους τους. Οι ιερείς πρέπει να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που τους αφορούν και φυσικά αντικείμενο ενημέρωσης δεν μπορεί να είναι μόνο οι δισκοφορίες. Θέματα εργασιακά, αδειών, επιδομάτων, υποτροφιών, και όλων των σχετικών ανακοινώσεων υπουργείων και υπηρεσιών που φθάνουν στα γραφεία της Μητροπόλεως και μας αφορούν.
-Έγκαιρα ο Σύνδεσμός σας έχει επισημάνει την ανυπαρξία ιερατικών συνάξεων σε αντίθεση με άλλες μητροπόλεις και την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Και αυτό γιατί αυτές είναι απαραίτητες για την ανάλυση των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου ή του Μητροπολίτη και την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Γιατί κατά τη γνώμη σας γίνεται αυτό;
-Ο λόγος που ζητούμε τις ιερατικές συνάξεις είναι για σε αυτές με την παρουσία του επισκόπου θα υπάρχει η δυνατότητα να συζητούμε και κάποια επιμέρους πρακτικά θέματα που μας απασχολούν όλους και τα οποία είναι ασφαλώς σκόπιμο να μελετούμε κάθε φορά διεξοδικά, να αναζητούμε λύσεις, να διορθώνουμε λάθη και να ενισχύουμε τους δεσμούς μας.Στις ιερατικές συνάξεις με τον διάλογο αμβλύνονται οι αντιθέσεις. Με την πατρική νουθεσία του επισκόπου επιλύονται εν Χριστώ τα όποια ζητήματα αναφύονται. Οι ιερείς πληροφορούνται άμεσα και όχι από ένα ψυχρό κείμενο, τον ποιμαντικό σκοπό που εξυπηρετεί κάποια συνοδική εγκύκλιος ή εγκύκλιος του Μητροπολίτη κι έτσι εξασφαλίζεται η πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή της. Ο Μητροπολίτης μαθαίνει από τα ίδια του τα παιδιά τα επιμέρους προβλήματα, η επίλυση των οποίων πρέπει να αφορά όλους, ως συμπρεσβυτέρους και συλλειτουργούς.Μια τέτοια σύναξη για να οργανωθεί και να επιτύχει τους στόχους της, χρειάζεται ένα ικανό επιτελείο για να την οργανώσει και να την υποστηρίξει. Από την ανυπαρξία ιερατικών συνάξεων φαίνεται ότι δεν υπάρχει τέτοιο ικανό επιτελείο για να τις διοργανώσει ή δεν υπάρχει η θέληση για να πραγματοποιηθούν ή και τα δύο.

-Ο Σύνδεσμός σας είναι σύμφωνος με την εγκύκλιο για την απαγόρευση τελέσεως γάμων και βαπτίσεων σε ιδιωτικούς ναούς και υπαίθριους χώρους; Αναφέρομαι σε αυτό το θέμα γιατί όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου στο νομό μας υπάρχει μία ..ανομοιομορφία.
-Η εγκύκλιος 2850/19-1-2007 της Ιεράς Συνόδου ρητά απαγορεύει την τέλεση Ιερών Μυστηρίων σε χώρους αλλότριους των Ιερών Ναών. Οι Ναοί είναι το κέντρο της Ορθόδοξης Λατρείας. Τα Ιερά Μυστήρια δεν είναι κοσμικές τελετές αλλά γεγονότα εκκλησιαστικά, γεγονότα που έχουν άμεση σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου.Μιλά επίσης και για επαναφορά στην ορθή τάξη δηλαδή στην τέλεση των Μυστηρίων εντός των Ναών και μάλιστα των Ενοριακών. Και συνιστά την αντιμετώπιση με σύνεση αλλά και αυστηρότητα πολλών απαράδεκτων συνηθειών, οι οποίες εισχώρησαν στην τέλεση των Ιερών Μυστηρίων.Να ληφθεί ακόμα υπόψη ότι η Απόφαση μνημονεύει και τη σχετική νομοθεσία που αφορά στη διαδικασία και λειτουργία των ιδιόκτητων ιερών ναών (Κανονισμός 8/1979 της Ιεράς Συνόδου άρθρο 13 § 1.Είναι προφανές ότι η απαγόρευση ισχύει για όλους τους ιδιόκτητους ιερούς ναούς.Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για την τέλεση γάμων ή βαπτίσεων εντός των Ενοριακών Ιερών Ναών και φυσικά των ενοριακών παρεκκλησίων, αφού αυτά είναι προέκταση του Ενοριακού Ναού και χώρος δημόσιας λατρείας. Η εξαίρεση για τους σωματειακούς ναούς, που εισήγαγε με το αρ. 900/5-12-2007 έγγραφο η Μητρόπολή μας, είναι τοπικής εμπνεύσεως αφού, αφού στην Εγκύκλιο της Συνόδου ουδεμία αναφορά γίνεται!Οι παλινωδίες στην εφαρμογή της εγκυκλίου και οι εξαιρέσεις (σε ορισμένους δόθηκε άδεια, σε άλλους όχι) έφεραν σε δύσκολη θέση λαϊκούς και κληρικούς και γέννησαν ερωτήματα. Ο Σύνδεσμος αντέδρασε πιστεύοντας ότι στην Εκκλησία δεν υπάρχουν πιστοί ή ιερείς δύο «ταχυτήτων» και πρέπει να υπάρχει ισότητα και δικαιοσύνη.Τα όσα διαβάσαμε στον τύπο αλλά και τα σχόλια που γίνονταν στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις από ιερείς και λαϊκούς δεν θα υπήρχαν ή τουλάχιστον θα έβρισκαν μία και σταθερή απάντηση, αν εφαρμοζόταν για όλους με πνεύμα ισότητας η Εγκύκλιος της Συνόδου και αν η Μητρόπολη χρησιμοποιούσε όλους των ποιμαντικούς τρόπους που προβλέπει αυτή για την κατήχηση του λαού περί της ιερότητας των Ιερών Μυστηρίων και για τη διασάφηση του περιεχομένου και του σκοπού της Εγκυκλίου στους ιερείς πρώτα και κατόπιν στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της Μητροπόλεώς μας.
-Με ποια κριτήρια επιλέγονται σήμερα οι εφημέριοι του προσκυνήματος της Αγίας Μαρκέλλας;
-Αυτή την ερώτηση θα έπρεπε να την απευθύνετε στην Ιερά Μητρόπολη και σε όποιον έχει την ευθύνη της κατάρτισης του σχετικού προγράμματος και διευκρινίζω, όχι απαραίτητα εκείνου που υπογράφει τα τελικά έγγραφα, αλλά εκείνου ή εκείνων που τα εισηγούνται και τα συντάσσουν.
-Ποια είναι η θέση του Συνδέσμου σας, για την επιλογή αυτή των εφημέριων και των περιόδων που εφημερεύουν;
-Ο Σύνδεσμος κατ’ επανάληψη έχει τοποθετηθεί στο θέμα με ανακοινωθέντα, αλλά και με την απαντητική του επιστολή στην Κίνηση «19» για την Αμανή.Ζητήσαμε για τις εφημερίες στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλλας να προτιμώνται οι ιερείς των Βορειοχώρων. Αν στους εφημερίους των χωριών προστεθούν και οι έλκοντες την καταγωγή τους από την συγκεκριμένη περιοχή, το προσκύνημα θα μπορεί να λειτουργεί όλο το χρόνο.Πρέπει να μπορούν να υπηρετήσουν όλοι οι ιερείς με προτεραιότητα στους ιερείς της Αμανής και τους καταγόμενους από αυτήν, τους πολύτεκνους – τρίτεκνους και σε κάθε περίπτωση με αξιοκρατικά κριτήρια.
-¨Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που έχετε επισημάνει είναι η ακολουθούμενη πρακτική για το προβάδισμα των οφφικιούχων πρεσβυτέρων. Έχετε πει ότι αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κανονισμό της Εκκλησίας περί «Περί απονομής εκκλησιαστικών οφφικίων». Πέστε μας, τι γίνεται μέχρι τώρα; Ποια είναι η πρακτική που ακολουθεί η Ιερά Μητρόπολη Χίου και τι είναι αυτό που προβλέπει ο Εκκλησιαστικός Κανονισμός;
-Η ακολουθούμενη πρακτική για το προβάδισμα των οφφικιούχων πρεσβυτέρων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κανονισμό 142/1999 Περί απονομής εκκλησιαστικών οφφικίων εν τη Εκκλησία της Ελλάδος, όπου στο άρθρο 10, παράγραφος 2 ορίζει ρητά: «οι Οφφικιούχοι Πρεσβύτεροι άγαμοι ή έγγαμοι προηγούνται βάσει της χειροτονίας των ως Πρεσβυτέρων και ουχί βάσει του χρόνου της απονομής του Οφφικίου των». Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει στην μητροπολιτική μας περιφέρεια.Ζητάμε την εφαρμογή του Κανονισμού 142/1999 της Ιεράς Συνόδου.
-Πάτερ Γεώργιε θα ήθελα να σας ρωτήσω τι εξυπηρετούν οι αρχιερατικές εποπτείες και οι επόπτες; Ποιο το έργο τους; Τι εποπτεύουν, γιατί λέγονται επόπτες, αφού ο κανονισμός της εκκλησίας μιλάει για αρχιερατικούς επιτρόπους και η δικαιοδοσία τους είναι αρχιερατικές περιφέρειες;
-Μαζί με σας απευθύνουμε και εμείς το ίδιο ερώτημα στην Ιερά Μητρόπολή μας, γιατί στα δεκαπέντε τουλάχιστον χρόνια, που είμαι κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, το μόνο που έχω διαπιστώσει είναι ότι η εν λόγω διοικητική διάρθρωση υπάρχει μόνο για να κοσμεί το κατ’ έτος εκδιδόμενο εγκόλπιο ημερολόγιο.Παρατηρείται μάλιστα το φαινόμενο σε ορισμένες Αρχιερατικές Εποπτείες ο επικεφαλής να μην είναι εφημέριος σε ενορία που ανήκει στη συγκεκριμένη Εποπτεία!Όσο για τις ονομασίες που έχουν επιλεγεί, όταν κάτι δεν λειτουργεί, το λιγότερο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το πώς ονομάζεται!Στις άλλες Ιερές Μητροπόλεις υπάρχουν Αρχιερατικές Περιφέρειες με επικεφαλής Αρχιερατικούς Επιτρόπους των οποίων προΐσταται Ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος. Περί των καθηκόντων τους ορίζουν σχετικά τα άρθρα 23 και 32 ως 36 του Ν.Δ. 126/69.
-Ο Σύνδεσμός σας έχει προτείνει την επέκταση του μέτρου της ενίσχυσης του τρίτου τέκνου που εφαρμόζεται στην Θράκη και στην ακριτική Χίο και κατ’ επέκταση στα ακριτικά μας νησιά. Στο παρελθόν συγκεντρώθηκαν τα προσωπικά στοιχεία των ιερέων με σκοπό την έκδοση εκκλησιαστικών ταυτοτήτων. Ο Σύνδεσμός σας έχει αναζητήσει αυτά τα στοιχεία. Έχετε πάρει καμία απάντηση από την Μητρόπολη; Που βρίσκονται και ποιος τα διαχειρίζεται;
-Είμαστε περιοχή που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γι’ αυτό θα έπρεπε το ενδιαφέρον της μητρός Εκκλησίας να στραφεί και στα παιδιά της των ακριτικών νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου.Η πρότασή μας είναι τα χρήματα που συγκεντρώνονται για το σκοπό της ενίσχυσης των οικογενειών προς απόκτηση τρίτου τέκνου να παραμένουν στη Χίο και με φροντίδα π.χ. του Μητροπολιτικού Συμβουλίου να διατίθενται στους δικαιούχους, με τα ίδια κριτήρια που εφαρμόζεται το μέτρο αυτό στη Θράκη. Η επέκτασή του μέτρου και στις άλλες ακριτικές μας Μητροπόλεις μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννοήσεως των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών με τη Σεπτή Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος.Τα προσωπικά μας δεδομένα, όσα ήταν απαραίτητα για την έκδοση δελτίων «εκκλησιαστικών» ταυτοτήτων, συγκεντρώθηκαν με εντολή της Ιεράς Συνόδου. Έκτοτε δεν γνωρίζουμε τι απέγιναν αυτά, και αρμόδια να απαντήσει είναι η αρχή που τα συγκέντρωσε και τα διατηρεί.
-Μέσα στο υπόμνημα που καταθέσατε σον Μητροπολίτη Χίου αναφέρεστε στις επιλογές των ιερέων εκείνων που συμμετέχουν σε «λειτουργικό σεμινάριο» από τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο Πως ερμηνεύει ο Σύνδεσμος την επιλεκτική αυτή κλήση σε σεμινάρια;
-Ζητήσαμε να γίνουν λειτουργικά σεμινάρια, με σκοπό να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες όλων μας για διαρκή λειτουργική επιμόρφωση. Το περιεχόμενο των λειτουργικών σεμιναρίων, το χρονοδιάγραμμά τους, αλλά και τα πρόσωπα που θα προσφέρουν τη γνώση, είναι πολύ σημαντικά για την πραγμάτωση του σκοπού για τον οποίο εμείς τα ζητήσαμε.Ο Σύνδεσμος ζήτησε λειτουργικά σεμινάρια, για όλους ανεξαιρέτως τους ιερείς της Μητροπόλεώς μας και μάλιστα από λειτουργιολόγους. Η επιλεκτική κλήση σε σεμινάρια, ερμηνεύεται σαν στοχοποίηση των ιερέων, που καλούνται. Ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος δεν είναι λειτουργιολόγος, ενώ πανεπιστημιακή εκπαίδευση έχουν και άλλοι ιερείς της Μητροπόλεώς μας!
-Τις θέσεις του Συνδέσμου σας για όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε τις έχετε κωδικοποιήσει σε ένα υπόμνημα το οποίο καταθέσατε στον Μητροπολίτη Χίου το περασμένο Δεκέμβριο. Έχετε δώσει συνέντευξη Τύπου και έχετε δημοσιοποιήσει τις θέσεις σας πάνω σε αυτά. Πέστε μου, έχετε πάρει από την Ιερά Μητρόπολη, απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα που έχετε θέσει;
-Το υπόμνημα, στο οποίο αναφέρεστε, αποτελεί κωδικοποίηση των ήδη υπαρχουσών θέσεων – αιτημάτων του Συνδέσμου. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η Ιερά Μητρόπολη, όσο και εκείνοι που έχουν παρακολουθήσει την πορεία του Συνδέσμου μας, δεν αιφνιδιάστικαν από τις θέσεις – αιτήματά μας, γιατί τους ήσαν ήδη γνωστά από προγενέστερες ανακοινώσεις και δελτία τύπου.Το υπόμνημα κατατέθηκε στις 8/12/2008 και πήρε αριθμό πρωτ. 688. Ο Σύνδεσμος, όπως όφειλε δημοσιοποίησε το κείμενο του υπομνήματος, αφού το έστειλε πρώτα στους βουλευτές και το νομάρχη της Χίου. Αναρτήθηκε στο blog του Συνδέσμου (syndesmosklchi.blogspot.com) και στάλθηκε στα Μ. Μ. Ε της Χίου στις 13/12/2008 με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ.Η Μητρόπολη σε τούτο μόνο ήταν συνεπής, ότι κώφευσε για άλλη μια φορά και δεν απάντησε, στα όσα καταθέσαμε, τόσο σαν θέσεις, όσο και σαν ερωτήματα και αιτήματα.Στις δημοκρατικές κοινωνίες, όταν διατυπώνεται μία θέση ή άποψη και μάλιστα με επιχειρήματα, ή όταν υποβάλλονται αιτήματα αναμένεται και η αντίθετη άποψη ή η απάντηση στα αιτήματα από τον παραλήπτη τους. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμιά απάντηση, ούτε καν η διατύπωση της αντίθετης άποψης από χείλη υπεύθυνα, ίσως γιατί το συγκεκριμένο σύστημα διοίκησης που οικοδόμησαν οι αδελφοί μας των γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως δεν αντέχει σε τέτοια διαδικασία, διαλόγου και πλουραλισμού. Ένα τέτοιο σύστημα δεν έχει θέση μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία είναι μια κατεξοχήν δημοκρατική κοινωνία προσώπων.
Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε την Κυριακή 15/2/2009 στην εβδομαδιαία-πολιτική-πολιτιστική-κοινωνική εφημερίδα της Χίου Χιαχτίδα, αρ. φύλλου 431, στο σαλόνι, σελίδες 8 και 9 και στη σελίδα 14.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr